Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vstupní lékařské prohlídky jsou od dubna povinné u všech pracovních poměrů


Bc. Michaela Sobotková
10. 4. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vstupní lékařskou prohlídku by měli absolvovat všichni zaměstnanci bez rozdílu.

Foto: Fotolia.eu

 

Od dubna začal platit nový zákon o specifických zdravotních službách, který nařizuje vstupní lékařské prohlídky všem zaměstnancům bez rozdílu pracovního poměru. Zaměstnavatelé mají ale v rámci takzvaného přechodného období rok na to, aby se na nová pravidla připravili.


 

Vstupní prohlídku u lékaře měli až do dubna letošního roku absolvovat pouze budoucí zaměstnanci s pracovní smlouvou. Nový zákon o specifických zdravotních službách (zákon č. 373/2011 Sb.) od 1. dubna 2012 vstupní prohlídky nařizuje ale i lidem, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. To znamená sezonním pracovníkům, brigádníkům či firemním externistům.

Vzhledem k rozsahu nové právní úpravy a krátké době k seznámení se s právním předpisem, než nabyl účinnosti, nabízí nový zákon možnost se na nová pravidla připravit. § 98 stanovuje časový prostor pro uvedení pracovnělékařských služeb do souladu se zákonem. Podle tohoto paragrafu lze pracovnělékařské služby poskytovat dle dosavadních právních předpisů, které upravují poskytování závodní preventivní péče, v rámci tzv. přechodného období. To bude trvat nejdéle po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona o specifických zdravotních službách (to je do 1. 4. 2013).

Je tedy pouze na zaměstnavateli, aby po dobu přechodného období, s ohledem na dosavadní právní předpisy, rozhodl o nutnosti zajistit vstupní lékařskou prohlídku pro své zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

„Dobu jednoho roku od účinnosti zákona lze považovat za postačující jak pro úpravu dosavadních, popřípadě nově vznikajících, právních vztahů k zajištění pracovnělékařských služeb, tak pro úpravu organizace poskytování daných služeb. V uvedeném období lze tedy péči o zaměstnance zajišťovat jako závodní preventivní péči podle dosavadních právních předpisů,“ píše se ve Stanovisku Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Závodní lékař“

Nový zákon nahrazuje současnou právní úpravu závodní preventivní péče, kterou reguluje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Zaměstnavatelé, na jejichž pracovištích se souběžně vyskytují práce zařazené do první až čtvrté kategorie, budou i nadále muset uzavírat smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb a mít svého „závodního lékaře“.

Výjimku budou mít zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci vykonávají pouze práce zařazené do první kategorie (např. administrativní práce). Ti potom mohou zajišťovat pracovnělékařské prohlídky (vstupní i periodické) u praktického lékaře, u kterého je jejich pracovník registrovaný. Prohlídka se provede na písemnou žádost zaměstnavatele nebo budoucího zaměstnavatele.

Jestliže se uchazeč o zaměstnání nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, bude považován za zdravotně nezpůsobilou osobu a nesmí nastoupit do práce. Náklady na tuto prohlídku uhradí uchazeč. Zaměstnavatel zaplatí vstupní prohlídku pouze těm, s kterými uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah, popřípadě těm, se kterými se na úhradě domluví.

V případě, že má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, má podle nové legislativy právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Zaměstnanec má potom povinnost takovou prohlídku podstoupit. Fungovat by to mělo i naopak. Pokud zaměstnanec požádá zaměstnavatele o mimořádnou prohlídku, musí mu v práci vyhovět.

Zaměstnavatel je povinen:
  • umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb vstup na každé své pracoviště a sdělit jim informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek, předložit jim technickou dokumentaci strojů a zařízení, sdělit jim informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci
  • při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti
  • při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů vybavit ho žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno

Úhrada pracovnělékařské služby

Zaměstnavatel má podle § 58 zákona o specifických zdravotních službách povinnost uhradit pracovnělékařské služby, bude se jednat o daňově uznatelný náklad. Výjimku tvoří posuzování nemocí z povolání a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

alt=WX_tipChcete mít zákony v aktuálním znění pohromadě a na jednom místě? Zkuste WINLEX - právní systém obsahující klíčové zákony a související právní předpisy České republiky především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AKONTA - účetní a daňová
Komplexní služby v oblasti účetnictví, daní, mezd a personalistiky.
www.akonta-ostrava.cz

Agátin svět
Vkusné hry, hračky a knihy, které děti zabaví a rozvíjí. Zn. Djeco,...
www.agatinsvet.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2020 Přiznání DPH (za duben 2020)
25. 5. 2020 Souhrnné hlášení (za duben 2020)
25. 5. 2020 Kontrolní hlášení (za duben 2020)
1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru