Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Práva a povinnosti zaměstnance v rámci pracovní doby


Ladislav Kandler, DiS.
13. 11. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Nelze ji vynechat a místo toho pracovat.

Foto: Fotolia.eu

 

Kdo určuje čerpání dovolené? Musí se povinně vybrat půlhodinová přestávka na jídlo, nebo můžou jít zaměstnanci dřív domů, když ji vynechají? Je návštěva lékaře vždy placená? Podívejte se, jaká má zaměstnanec práva, ale také povinnosti.


 
V našem článku zabrousíme do oblasti využití pracovní doby, a to z hlediska práva zaměstnance a potažmo i zaměstnavatele. V praxi se často setkáváme s řadou nejasností, kdy každá ze stran trvá na svých domnělých možnostech, a může tak často dojít k nedorozuměním.
 
Čím dál častěji se také stává, že se lidé ohání svými právy, ale zároveň zapomínají na své povinnosti. Vybrali jsme pro vás některá často diskutovaná témata, které se pokusíme osvětlit.

„Dovolenou si vezmu, kdy potřebuji.“

Je pravdou, že v nedávných letech byl zákoník práce poněkud benevolentnější k zaměstnancům a jejich potřebám. Nicméně nějakou dobu již platí, že určování dovolené má ve svých rukou z drtivé části zaměstnavatel.
 
Jak je uvedeno v § 217: „Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu ...“. Z tohoto úryvku vyplývají dvě důležité věci:
  • zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh dovolených, a to za podmínek stanovených v zákoníku práce,
  • pokud v zákoníku práce nejsou uvedeny výjimky (pracovní neschopnost, vojenské cvičení, čerpání mateřské či rodičovské dovolené), má právo zaměstnavatel určit, kdy si zaměstnanec má dovolenou vybrat.
 
Nicméně z § 218 odst. 3 vyplývá, že není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo si určit čerpání dovolené zaměstnanec. Takovéto čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem jinak.
 
Situace tedy není tak beznadějná, jak by se na první pohled zdálo. Jak jsme již ukázali, v § 217 jsou také uvedeny výjimky, kdy zaměstnavatel nemůže určit čerpání dovolené. Navíc, při sestavování rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a také, což je velmi důležité, k oprávněným zájmům zaměstnance (např. společná rodinná dovolená, péče o děti o prázdninách, léčebný pobyt v lázních apod.).
 
Není tedy možné říct, že zaměstnanec si může dovolenou naplánovat, jak se mu zachce a zároveň není úplně tak pravda, že veškerou dovolenou může zaměstnavatel naplánovat bez ohledu na potřeby a přání svého zaměstnance. Vše je o domluvě a respektování práv vůči sobě navzájem.

„Přestávka na jídlo není povinná.“

Někdo by mohl dojít k závěru, že když nevyužije přestávku na jídlo, bude mít automaticky delší pracovní dobu a o to také větší příjem. Je tato úvaha a plánování správné? V prvé řadě je nutné podotknout, že takovéto uvažování je ze strany zaměstnance buď výsledkem neznalosti zákona (což však neomlouvá), nebo poněkud sobecký pohled na věc.
 
Proč? Pochopíme to z ustanovení zákoníku práce z § 88, který říká, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Zároveň pak platí, že tyto přestávky se nezapočítávají do pracovní doby a nelze je čerpat na začátku a konci pracovní doby.
 
Dohodl-li by se tedy zaměstnavatel se svým zaměstnancem, byť v dobré víře, že přestávku na jídlo a oddech „odpustí“, a přitom by vznikla zaměstnavateli povinnost ji dle výše uvedeného poskytnout, došlo by k porušení pracovněprávních předpisů a zaměstnavatel by mohl být za tento nedostatek sankcionován při případné kontrole. Zaměstnanec by v tomto případě byl z obliga a paradoxně by se na něj pohlíželo jako na „oběť“.
 
Pokud se někdy, milí zaměstnavatelé, s tímto názorem setkáte, vysvětlete svému zaměstnanci, že vyhověním takovémuto požadavku by de facto došlo k přímému porušení zákoníku práce, neboť byste nesplnili svoji zákonnou povinnost.
 
A vy, milí zaměstnanci, dříve než požádáte zaměstnavatele o tento ústupek, zkuste se zamyslet nad tím, do jakých problémů byste mohli svého zaměstnavatele dostat, pokud by na váš návrh přistoupil.

„Surfování po internetu v pracovní době je v pořádku.“

Je velmi častým nešvarem a žel i hojně zavedenou praxí, že nemalou část pracovní doby si zaměstnanci krátí vyřizováním soukromých věcí nebo surfováním na internetu. Pokud se zaměstnavatel ozve, mezi nejčastější argumenty patří svalování viny na druhé, že ostatní to také dělají, tak proč bych nemohl já.
 
Avšak pozor. Dle nedávného rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2012 zcela zřejmě vyplývá, že takovéto „nevinné“ surfování může vést až k hraničnímu řešení celé situace, a to výpovědi. Někdo by mohl namítnout: „Když zrovna nemám práci, pak na tom přeci není nic špatného!“ Ani takovýto argument sám o sobě by neuspěl.
 
Z platných právních předpisů totiž vyplývá právo zaměstnavatelů zcela zakázat využívání počítačů, tabletů, notebooků či mobilních telefonů pro soukromé účely. Tento zákaz je však možné v rámci vnitřního předpisu do určité míry zmírnit nebo tolerovat.
 
Každému zaměstnanci tedy doporučujeme, aby se pečlivě seznámil i s touto oblastí a se zněním vnitřního předpisu. Pokud není cokoliv jasného, zeptejte se raději svého nadřízeného.

Zároveň doporučení pro zaměstnavatele – jednou z nejvíce demotivujících a de facto i se zákonem hraničících věcí, kterou můžete provést, je to, že tuto benevolenci umožníte pouze některým svým zaměstnancům. Proto je moudré již na začátku určit hranice za použití myšlenky: „Buď všichni, nebo nikdo.“ Obdobně to samozřejmě platí s vyřizováním svých osobních věcí na pracovišti v pracovní době.

„Návštěva doktora je vždy placená“

Opět jeden z omylů, kvůli kterému se často vedou zbytečné spory. Jak to tedy je? Pokud zabrousíme opět do legislativních předpisů, pak zjistíme, že návštěva lékaře patří k osobním překážkám na straně zaměstnance.
 
V příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. je totiž uveden mimo jiné okruh a rozsah jiných (nežli v zákoníku práce taxativně vymezených) důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.
 
Zde je v bodě 1 uvedeno „Vyšetření nebo ošetření“. Abyste měli nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, je potřeba splnit v této souvislosti tyto podmínky:
  • zdravotnické zařízení je co možná nejblíže vašemu bydlišti či pracovišti,
  • zdravotní vyšetření nebo ošetření není možné provést mimo pracovní dobu,
  • vyšetření je provedeno v nejbližším zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu s vaší zdravotní pojišťovnou.
 
Pouze v případě splnění všech těchto podmínek vám přísluší i náhrada mzdy bez limitů.
 
Pokud by nastal případ, že by vyšetření či ošetření bylo provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, pak vám zaměstnavatel má právo poskytnout pracovní volno pouze na nezbytně nutnou dobu a náhradu mzdy přiznat jen za čas, který byste strávili v rámci návštěvy nejbližšího zdravotnického zařízení.
 
Dále je důležité pamatovat na to, že zaměstnanec by měl svého nadřízeného dopředu informovat o tom, že jej čeká návštěva lékaře. Tím mu umožní zajistit bezproblémový chod podniku a přispěje to k posílení vzájemné důvěry.
 
Z praxe též vyplývá, že v případě, kdy se zaměstnanec snaží si záměrně neplánovat lékařské prohlídky do pracovní doby, zaměstnavatel to ocení a nebude pro něj problém vyjít svému zaměstnanci kdykoliv vstříc.

Respektování vzájemných práv je klíčem k úspěchu

Jak jsme zmínili v úvodu, velmi často jsme si vědomi, jaká jsou naše práva, ale zapomínáme na své povinnosti. Nebo o nich možná ani nevíme. Je proto velmi důležité věnovat čas a trochu toho úsilí k tomu, abychom se s nimi dopředu seznámili.
 
Jak můžeme z výše uvedeného vidět, můžeme tím předejít řadě nedorozumění a zbytečným dohadům. Klid na pracovišti a odvedení kvalitní práce je jistě přáním každého – jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele.


Související článek:
Práva a povinnosti zaměstnance – 2. část
Práva a povinnosti zaměstnance – 3. část

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

radek
23. 8. 2018 17:37:00
Krásný den. Může mi organizace jako zaměstnaci na pozici "technik" nařídit práci npř. úklid ve firmě ??? a na jako dobu ?
Hlášení závadného obsahu

Petra
14. 5. 2018 7:42:37
Dobrý den,jdu s dotazem. Zaměstnavatel může za týden nařídit pouze 8hodin přesčasu,je to tak? Máme nařízeno v úterý 2hodiny přesčas a ve čtvrtek taky 2hodiny. Ještě po nás chtějí aby jsme v sobotu šli na 8hodinovou směnu. Můžou to po nás chtít? To by bylo za týden nařízených 12hodin. Můžu to udělat takto?: ( v týdnu bych měla 4 hodiny přesčas,zbývají 4hodiny) můžu v tu sobotu po 4odpracovaných hodinách odejít domů? Nebo mě může zaměstnavatel držet v práci? Děkuji. Snad je můj dotaz srozumitelný
Hlášení závadného obsahu

Ola
10. 3. 2017 15:23:41
Domena: Pokud jdete k lékaři ve svém volném čase nevidím důvod, proč byste měla odevzdávat zaměstnavateli neschopenku...
Hlášení závadného obsahu

Domena
8. 3. 2017 20:17:48
Dobrý den,
pracuji jako asistent pedagoga na ZŠ. Mám zkrácený úvazek, 24 h týdně. Podle rozvrhu končím nejdéle ve 12.40h. Občas supluji družinu, jen vyjímečně. Zaráží mě, že pokud jdu odpoledne treba ve 2 hodiny da se rict v mem volnem casu k lekari, ze vedeni vyzaduje propustku, jestli na to ma pravo. Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Lenka K
30. 12. 2016 18:04:16
Dobrý den zajímalo by mě o kolik procent může zaměstnavatel zvednout normy.U nás v práci je běžne že se zvednou normy o 30 až o 100% i když bylo předtím normovacem vypočítáno jinak.Pracovni postup byl natočen na záznam.Dekuji
Hlášení závadného obsahu

141
15. 7. 2016 16:52:40
Dobrý den,dělálm v obchodě,může mě zaměstnavatel určovat co si mohu nebo nemohu koupit? A chtít po mě,abych si nechala razit nákup jako personální i v domě mého volna,kdy příjdu nakoupit jen jako zákazník?
Hlášení závadného obsahu

141
15. 7. 2016 16:45:00
Práva zaměstnancr
Hlášení závadného obsahu

pravda.cz
30. 4. 2016 1:15:44
priatelka ma od specialistky odporučanie a zakaz pracovat v 12 hod reežime ,klasický 8 hod režiu je odporučaný,firma to ale ignoruje a vymýšla je pracovne pomery na dobu 11.31 ho d 10,2hod vramci predcasov... proste po skončení zmeny 8.hoi jej vymýslaju presčas vb uplne irelevantných ciastkach..a stale ignoruju lekarsku spravu...je možne aby firma vymýšlala nadčasy typu 1 minuta,0,29 minut a pod apritom je ten clovek zdravotne diskriminovaný,,,
Hlášení závadného obsahu

mahony
20. 4. 2016 19:03:59
dobry den zamestnavatel nam zakazuje otevirat okna ma na to pravo dekuji
Hlášení závadného obsahu

terrina
4. 11. 2015 8:00:21
Mam: Telefon Vám vedoucí určitě zabavit nemůže, nejste ve škole. :-) Otázkou je, jestli se dá soukromé telefonování v práci považovat za hrubé porušení pracovní kázně. Podle mě ne, ale to by případně musel posoudit soud...
Hlášení závadného obsahu

Mam
2. 11. 2015 8:27:22
Pracuji jako kuchařka v jídelně, občas potřebuji vyřídit telefonický hovor v pracovní době, opravdu jen občas, není to pravidelné. Vedoucí jídelny mi sdělila, že mi mobil zabaví každý den a předá mi ho na konci pracovní doby, že toto je hrubé porušení pracovní kázně a mohu dostat okamžitou výpověď - důvod neplnění pracovních povinností, hrubé porušení pracovní kázně. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

david
11. 8. 2014 16:18:49
Bouda: Pokud vůz používáte pouze ke služebním účelům, zaměstnavatel Vás o GPS informovat nemusí. Pokud ho využíváte ale i k soukromým účelům, říct by Vám to určitě měli.
Hlášení závadného obsahu

Bouda
26. 6. 2014 9:19:53
Dobrý den, v současné době u mě v zaměstnání proběhlo spoustu změn a to i v chování mého šéfa. Nemá cenu řešit, že mi sebrali 13 plat, který jsem po celých 5 let, co jsem v tomto zaměstnání, dostával, ale že mi sebrali i diety za služební cestu, nebo-li nemám žádný příplatek za to, že jsem byl pryč celé dva dny to už mě hodně rozčílilo. Navíc jsem se teď náhodou dozvěděl, že mám ve služebním autě nainstalované GPS, kterým mě zřejmě sledují, kudy jezdím atd. Nikdy jsem v práci problémy nedělal, práci vykonávám poctivě a když se nedovolím, tak si služební automobil na soukromé účely nepůjčuji.
Nechápu tedy, proč mi navíc tajně nainstalovali GPS a bohužel nemají ani potřebu mi o tom říct.

Není jejich jednání protiprávní, přijde mi, že bych od nich měl vědět, že tam GPS mám a proč!?

Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
12. 6. 2014 18:29:34
Dobry den, toto je velmi specifický dotaz. Pokud se domnivate, ze zamestnavatel jedna v rozporu s pracovni smlouvou, doporucuji obratit se s zadosti o posouzeni na Oblastni inspektorat prace, resp. Statni urad inspekce prace. (www.suip.cz) Tato instituce je plne kompetentni k prosetreni dane situat a a take od ni mohou vzejit doporuceni k naprave teto situace.
Hlášení závadného obsahu

Dana
12. 6. 2014 11:01:20
Dobrý den, mám dotaz vztahující se k povinnostem v práci, které se týkají pracovní činnosti mého manžela. Od roku 2012 pracuje jako řidič - rozvozce zboží a obchodní zástupce. V poslední době v jeho zaměstnání nastaly jisté personální změny, ale jemu se smlouva nezměnila avšak zaměstnavatel mu začal zadávat práci, která není ustanovena v pracovní smlouvě. Je to například ruční mytí aut (a to musím podotknout, že ho šéf téměř šikanuje tím, že mu práci zkontroluje tím způsobem, že když je náhodou někde na autě nebo v autě byť malé smýtko, tak mu řekně že mu ten den nezaplatí, že to má špatně udělané) ... Další z prací, které po něm vyžaduje je například betonování podlahy a jiné pomocné práce. Manželovi se to nelíbí, protože není zedník a navíc to nemá v prac.smlouvě, ale nevíme jak se jeho zaměstnavateli ohradit, že toto není jeho povinnost dělat.
Jak máme tuto situaci řešit aby bylo řešení účinné???
Děkujeme za odpověď
Hlášení závadného obsahu

iveta
4. 3. 2014 13:10:24
Dobrý den, půlhodinovou přestávku si vybrat musíte, resp. ji musíte dodržet. Nemůžete jít zkrátka o půl hodiny dřív domů a nebrat tu půlhodinu v potaz. :-)
Hlášení závadného obsahu

ela
4. 3. 2014 12:51:45
Dobrý den,
každý den pracuji 8,5 hod. Mám půl hodinovou přestávku. Musím si jí vybrat?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Alena
19. 2. 2014 20:12:33
Pracuji v domově pro seniory v dvanácti hodinových směnách.Zaměstnavatel nám započítává 11odpracovaných hodin,nakolik nám poskytuje dvě 3O min.přestávky.V první přestávce ste střídáme s ranní směnou,nakolik pracuji na oddělení v nepřetržitém provozu a tak musí vždy být na oddělení přítomný personál.Druhou přestávku čerpáme v 15.30 hod.no tam sme už častokrát jen dvě,takže nemůžeme odejít z oddělení ani jedna a také v tom čase už musíme pracovat aby sme vše stihli do konce směny do 18-té hodiny.Podotýkám,že tuto přestávku má nařízenou celé zařízení,takže by sme se ani neměli s kým vystřídat a přestávku čerpat.Mám za to,že tato přestávka je bezpečnostní přestávkou,která by měla být započtena do pracovní doby.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
18. 11. 2013 22:55:31
Jak je uvedeno v článku a jak vyplývá z platných právních předpisů, zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech, a to nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce, tzn. skutečné práce. Tuto přestávku nelze ze strany zaměstnance odmítnout. Pokud je Váš zaměstnavatel benevolentní a poskytne Vám přestávku na cigaretu, je pak otázkou domluvy či vnitřního předpisu, jakým způsobem se v takovém případě eviduje pracovní doba, resp. nepřítomnost na pracovišti.
Hlášení závadného obsahu

yac
14. 11. 2013 22:11:35
Co znamena nepretrzita prace? Pokud budu pracovat 8 hodin s prestavkou na cigaro po dvou hodinach, znamena to, ze 30m prestavka neni povinost?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Přehledy za sociální pojištění podejte do konce června

21. 6. 2021 | Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 pro okresní správu sociálního zabezpečení mohou OSVČ letos podat na předepsaném tiskopise v delším termínu, aniž by jim hrozily sankce – nejpozději do 30. 6. 2021. Je však nutné splnit podmínku, že ke stejnému datu OSVČ současně uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020, pokud jim vznikne. Teprve pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu. Jak vyplnit přehled OSVČ za sociální pojištění, se dozvíte v tomto článku.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Dana Hauková
účetní firma, služby výrobní, obchod,finance
ucetni-danovy.firemni-web.cz

Snakesub, s.r.o.
Prodej potápěčských, šnorchlovacích i plaveckých potřeb
www.snakesub.cz

Daňový kalendář

25. 6. 2021 Přiznání DPH (za květen 2021)
25. 6. 2021 Kontrolní hlášení (za květen 2021)
25. 6. 2021 Souhrnné hlášení (za květen 2021)
1. 7. 2021 Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,57 Kč
0,050 Kč
21,50 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.06.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru