Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Postup před vznikem pracovního poměru – 5. díl


JUDr. Mojmír Vonka
3. 2. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost seznámit nastupujícího zaměstnance s jeho právy a povinnostmi.

Foto: 123RF

 

V posledním dílu seriálu o postupu před vznikem pracovního poměru si povíme o povinnostech, které ukládá zaměstnavatelům zákoník práce v oblasti informační. S jakými informacemi musí zaměstnance seznámit?


 

Informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru

Ustanovení § 31 zákoníku práce (dále jen „ZP“) stanoví zaměstnavateli před uzavřením pracovní smlouvy (popř. před jmenováním) povinnost seznámit uchazeče o zaměstnání (budoucího zaměstnance) s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy (jmenování) vyplynuly, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Nesplnění této povinnosti ze strany zaměstnavatele však nezakládá neplatnost pracovní smlouvy (jmenování).

Ustanovení § 31 ZP v tomto směru navazuje na základní zásady pracovněprávních vztahů, konkrétně na ustanovení § 1a písm. a) ZP, které deklaruje zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance. Povinnost seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi ještě před vznikem pracovního poměru má za cíl, aby si byl zaměstnanec dobře vědom ještě předtím, než právní jednání učiní (uzavření pracovní smlouvy nebo souhlas se svým jmenováním), jaké závazky na sebe tímto bere.

Zaměstnavatel má současně povinnost seznámit zaměstnance s povinnostmi, které pro něho vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru.

Povinnost seznamovat zaměstnance s právy a povinnostmi před uzavřením pracovní smlouvy je pak dále rozvedena v ustanovení § 37 ZP, které se zaobírá informační povinností zaměstnavatele ve vztahu k obsahu pracovního poměru.

Byť se v tomto případě jedná o povinnosti, kterými se bude zaměstnavatel zaobírat (pravděpodobně) až po uzavření pracovní smlouvy, lze v krátkosti shrnout, že informační povinnost zaměstnavatele stanovená v ustanovení § 37 ZP musí být dodržena jako minimální; zaměstnavatel může nicméně informovat zaměstnance i o dalších skutečnostech.

Tato informační povinnost se vztahuje jak na pracovní poměry založené pracovní smlouvou, tak jmenováním. Povinnost písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech vznikajících zaměstnanci z uzavřeného pracovního poměru se týká pouze těch skutečností, které neobsahuje pracovní smlouva. Pokud jsou již v pracovní smlouvě obsaženy, je tím současně splněna předmětná informační povinnost.

Jde zejména o identifikační údaje zaměstnavatele, dále o údaje ve vztahu k označení druhu a místa výkonu práce, o nároku na dovolenou, o výpovědních dobách, o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, o mzdě (platu) a způsobu odměňování, splatnosti mzdy (platu), termínu výplaty, místu a způsobu vyplácení mzdy (platu).

Dále také údaje o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, o měně, ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda (plat) v případě vysílání zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu a o předpokládané době tohoto vyslání. Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahují na pracovní poměr na dobu kratší než jeden měsíc.

Kromě shora uvedených povinností zaměstnavatele je zaměstnavatel navíc povinen seznámit zaměstnance při nástupu do práce s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.


Související články:
Postup před vznikem pracovního poměru – 1. díl
Postup před vznikem pracovního poměru – 2. díl
Postup před vznikem pracovního poměru – 3. díl
Postup před vznikem pracovního poměru – 4. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
PROMIFIN s.r.o.
Komplexní účetní a poradenský servis pro české a zahraniční firmy.
www.promifin.cz

Účetnictví Šepsová s.r.o
Kompletní řešení pro daně a účetnictví. Zpracování, kontrola a dohled.
www.sepsova.com

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,02 Kč
-0,035 Kč
24,52 Kč
-0,088 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru