Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Postup před vznikem pracovního poměru – 5. díl


JUDr. Mojmír Vonka
3. 2. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost seznámit nastupujícího zaměstnance s jeho právy a povinnostmi.

Foto: 123RF

 

V posledním dílu seriálu o postupu před vznikem pracovního poměru si povíme o povinnostech, které ukládá zaměstnavatelům zákoník práce v oblasti informační. S jakými informacemi musí zaměstnance seznámit?


 

Informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru

Ustanovení § 31 zákoníku práce (dále jen „ZP“) stanoví zaměstnavateli před uzavřením pracovní smlouvy (popř. před jmenováním) povinnost seznámit uchazeče o zaměstnání (budoucího zaměstnance) s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy (jmenování) vyplynuly, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Nesplnění této povinnosti ze strany zaměstnavatele však nezakládá neplatnost pracovní smlouvy (jmenování).

Ustanovení § 31 ZP v tomto směru navazuje na základní zásady pracovněprávních vztahů, konkrétně na ustanovení § 1a písm. a) ZP, které deklaruje zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance. Povinnost seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi ještě před vznikem pracovního poměru má za cíl, aby si byl zaměstnanec dobře vědom ještě předtím, než právní jednání učiní (uzavření pracovní smlouvy nebo souhlas se svým jmenováním), jaké závazky na sebe tímto bere.

Zaměstnavatel má současně povinnost seznámit zaměstnance s povinnostmi, které pro něho vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru.

Povinnost seznamovat zaměstnance s právy a povinnostmi před uzavřením pracovní smlouvy je pak dále rozvedena v ustanovení § 37 ZP, které se zaobírá informační povinností zaměstnavatele ve vztahu k obsahu pracovního poměru.

Byť se v tomto případě jedná o povinnosti, kterými se bude zaměstnavatel zaobírat (pravděpodobně) až po uzavření pracovní smlouvy, lze v krátkosti shrnout, že informační povinnost zaměstnavatele stanovená v ustanovení § 37 ZP musí být dodržena jako minimální; zaměstnavatel může nicméně informovat zaměstnance i o dalších skutečnostech.

Tato informační povinnost se vztahuje jak na pracovní poměry založené pracovní smlouvou, tak jmenováním. Povinnost písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech vznikajících zaměstnanci z uzavřeného pracovního poměru se týká pouze těch skutečností, které neobsahuje pracovní smlouva. Pokud jsou již v pracovní smlouvě obsaženy, je tím současně splněna předmětná informační povinnost.

Jde zejména o identifikační údaje zaměstnavatele, dále o údaje ve vztahu k označení druhu a místa výkonu práce, o nároku na dovolenou, o výpovědních dobách, o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, o mzdě (platu) a způsobu odměňování, splatnosti mzdy (platu), termínu výplaty, místu a způsobu vyplácení mzdy (platu).

Dále také údaje o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, o měně, ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda (plat) v případě vysílání zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu a o předpokládané době tohoto vyslání. Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahují na pracovní poměr na dobu kratší než jeden měsíc.

Kromě shora uvedených povinností zaměstnavatele je zaměstnavatel navíc povinen seznámit zaměstnance při nástupu do práce s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.


Související články:
Postup před vznikem pracovního poměru – 1. díl
Postup před vznikem pracovního poměru – 2. díl
Postup před vznikem pracovního poměru – 3. díl
Postup před vznikem pracovního poměru – 4. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění

18. 9. 2020 | Od 22. 9. 2020 vzniká plátcům opět povinnost platit penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Týká se to zejména zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů. OSVČ totiž nebyly prakticky povinny za březen až srpen 2020 pojistné odvádět. Pro všechny skupiny plátců pojistného platí, že prominutí penále za případné dlužné částky pojistného se týká jen plateb za měsíce březen až srpen 2020, a to pouze do 21. 9. 2020.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SQM4.com
Mikroprocesorové ARM moduly řídí, měří, počítají.
www.sqm4.com

Ladera Solutions, s.r.o.
Komplexní účetnictví a daně. Vzdělávání a personální poradenství.
www.ladera.cz

Daňový kalendář

21. 9. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 9. 2020 Přiznání DPH (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Souhrnné hlášení (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Kontrolní hlášení (za srpen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,73 Kč
-0,015 Kč
22,59 Kč
-0,084 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 18.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru