Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem


JUDr. Mojmír Vonka
18. 9. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud zaměstnanec poruší pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, může očekávat okamžité zrušení pracovního poměru.

Foto: 123RF

 

Okamžité zrušení pracovního poměru je pro zaměstnance velice nepříjemnou záležitostí, která naruší jeho život. V dnešním článku se na tento způsob ukončení pracovního poměru podíváme z hlediska zaměstnavatele.


 
Podle § 55 zákoníku práce (dále jen „ZP“) může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr jen výjimečně z důvodů:
  • byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok,
  • byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců,
  • zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
První dva uvedené důvody okamžitého zrušení pracovního poměru mají společné to, že důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru dán, jen pokud odsouzení zaměstnance za úmyslný trestný čin je již pravomocné.
 
Nestačí, aby byl zaměstnanec pro úmyslný trestný čin vyšetřován, obviněn nebo proběhlo soudní řízení, které ještě pravomocně neskončilo.
 
Oba uvedené důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru se však od sebe také výrazně liší.  Rozdílnost mezi nimi spočívá v tom, zda takový úmyslný trestný čin má souvislost s plněním pracovních úkolů zaměstnance nebo nikoliv, a také v délce nepodmíněného trestu odnětí svobody.
 
První z těchto důvodů se naplní, pokud se jedná o jakýkoliv úmyslný trestný čin, tedy i takový, který nesouvisí s plněním pracovních úkolů. Relevantní je, že zaměstnance za takový úmyslný trestný čin pravomocně odsoudili, a to k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok.
 
Pro druhý z uvedených důvodů je rozhodující, zda zaměstnanec spáchal takový úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s nimi a zda byl za takový trestný čin odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců.
 
Třetím důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je skutečnost, že zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
 
Za zvlášť hrubé porušení povinností považujeme např. úmyslné způsobení škody většího rozsahu zaměstnancem zaměstnavateli, fyzické napadení nadřízeného, při kterém došlo k ublížení na zdraví, nezpůsobilost vykonávat práci následkem požití alkoholu či jiných návykových látek u řidiče z povolání, atd.

Ochrana zaměstnance před okamžitým zrušením

Ochrana zaměstnance před okamžitým zrušením pracovního poměru bude v tomto případě významně oslabena, jelikož pracovní poměr končí okamžikem doručení tohoto jednostranného právního jednání zaměstnanci (a to i když může být např. dočasně práce neschopný).
 
Zaměstnanec není před skončením pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele chráněn tzv. ochranou dobou, jako tomu je u výpovědi. Ochranou dobou totiž zákoník práce výslovně označuje pouze taxativně stanovené doby, kdy zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď.
 
Okamžité zrušení pracovního poměru představuje velmi citelný zásah do právního postavení zaměstnance a nese s sebou obzvláště závažné následky, které nastávají ihned okamžikem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru.
 
Jistou formu ochrany zaměstnance nalezneme v ustanovení § 55 odst. 2 ZP, kde zákonodárce stanovil případy, kdy zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr okamžitě:
  • s těhotnou zaměstnankyní,
  • se zaměstnankyní na mateřské dovolené,
  • se zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
Se zaměstnankyní na mateřské dovolené a se zaměstnancem čerpajícím rodičovskou dovolenou do doby, po kterou trvá jejich zákonný nárok, nemůže zaměstnavatel z těchto důvodů dokonce ani rozvázat pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. g) ZP.

Projednání a předchozí souhlas odborové organizace s okamžitým zrušením 

Podle ustanovení § 61 odst. 1 ZP, které nalezneme ve společných ustanoveních o rozvázání pracovního poměru, musí zaměstnavatel povinně předem projednat s odborovou organizací výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru. To se týká samozřejmě jen těch zaměstnavatelů, u kterých odborová organizace působí.
 
Pokud se nejedná o člena (v některých případech i o bývalého člena) orgánu odborové organizace, postačí, aby zaměstnavatel s odborovou organizací pouze „předem projednal“ okamžité zrušení pracovního poměru.
 
Jde-li o člena orgánu odborové organizace, která u zaměstnavatele působí, v době jeho funkčního období a v době jednoho roku od skončení funkčního období, musí dát odborová organizace předem souhlas k platnému okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem.

Časové omezení okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Možnost zaměstnavatele okamžitě zrušit pracovní poměr je časově omezena. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen ve lhůtě do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl (objektivní lhůta).
 
Obě lhůty (subjektivní i objektivní) jsou hmotněprávní a prekluzivní. Pro platné okamžité zrušení pracovního poměru je nutné doručit toto jednostranné právní jednání zaměstnanci právě v těchto lhůtách, jinak právo zaměstnavatele na okamžité zrušení pracovního poměru zaniká.


Související články:
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Karla
11. 12. 2019 22:03:30
Dobrý večer. Co vše se považuje za hrubé porušení prac.povinnosti a důvod okamžitě výpovědi?
Hlášení závadného obsahu

Michal
23. 5. 2018 21:32:36
Dobrý den, mám prosím dotaz. Chci se zeptat zda mám nárok na okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem, když mi zaměstnavatel nezaplatil plnou výši mzdy na kterou mám nárok ( jedná se zejména o neproplacené státní svátky ) . Jde o měsíce bžezen, duben 2018 a prosinec, listopad, říjen, červenec, květen 2017. V zákoníku práce jsem se dočetl že je možné okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však vždy do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl. Moc tomu nerozumím, když už je doba delší než ty 2 měsíce tak mám ještě nárok pokud je to do 1 roku? Moc děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

AS
16. 5. 2018 14:33:12
Dobrý den, pokud zaměstnanec poruší povinnosti zvlášť hrubým způsobem, náleží mu mzda za předchozí odpracované dny? Pokud výpověď byla doručena 20., např. Děkuji za odpověď. AS
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
PAPÍRNICTVÍ OSKÁREK
Kamenná prodejna a internetový obchod školních a kancelářských potřeb.
www.papirnictvioskarek.cz

OSCOM.CZ
Autorizovaný obchod a velkoobchod s profesionálním nářadím
www.oscom.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru