Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2017


JUDr. Vladimíra Knoblochová
10. 5. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V rámci výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání nově již nebude možné vykonávat činnost na základě dohody o provedení práce.

Foto: Shutterstock

chystase
 

Změny ve výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo třeba v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Nejen to přinese novela zákona o zaměstnanosti, která by měla v závislosti na vyhlášení nabýt účinnosti v průběhu června či července 2017.


 
Dne 12. dubna 2017 schválila Poslanecká sněmovna ČR ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další související zákony (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).
 
Většina ustanovení nabude účinnosti s největší pravděpodobností v průběhu června či července letošního roku.
 
Hlavním účelem novely je dle důvodové zprávy provedení změn týkajících se:
  • oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce,
  • plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům,
  • poskytování příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa,
  • výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání,
  • ochrany soukromí zaměstnanců,
  • ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Agenturní zaměstnávání

Podstatné změny přináší novela zejména v oblasti agenturního zaměstnávání. Novela zavádí povinnost žadatelů o povolení ke zprostředkování zaměstnání složit kauci ve výši 500 000 Kč. Kauci žadatel poskytuje na výzvu Generálního ředitelství Úřadu práce ČR složením částky na zvláštní účet. Žadatel ji dostane zpět, dojde-li k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání.
 
Účelem zavedení kauce je zejména eliminovat vznik účelově založených agentur práce. V současnosti existují dle důvodové zprávy podnikatelé, kteří zakládají několik agentur práce, jejichž prostřednictvím v rámci jednoho měsíce přidělují jednoho a téhož zaměstnance k témuž uživateli. Toto přidělování v daném měsíci nepřesahuje rozsah tzv. zaměstnání malého rozsahu (jde o zaměstnání, ve kterém započitatelný příjem zaměstnance za kalendářní měsíc je sjednaný v částce nižší než 2 500 Kč).
 
Pokud je příjem ze zaměstnání nižší než uvedená hranice, nevzniká zaměstnavateli povinnost za tohoto zaměstnance odvádět zdravotní a sociální pojištění. Stát takto přichází o významné finanční prostředky při výběru sociálního a zdravotního pojištění, ale závažné sociální následky může nést i zaměstnanec tím, že není účasten sociálního pojištění.
 
Prokázání finanční způsobilosti formou kauce by mělo být předpokladem reálného výkonu zprostředkovatelské činnosti a zajištění požadavků na kvalitu zprostředkování zaměstnání. Povinnost složit kauci se bude vztahovat i na již existující agentury práce, které budou muset uhradit kauci do tří měsíců od účinnosti novely, jinak jim marným uplynutím této lhůty povolení ke zprostředkování zaměstnání zanikne.

Odpovědný zástupce agentury

Novela zákona o zaměstnanosti upravuje i podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce agentury práce a zavádí užší provázání agentury práce, která je právnickou osobou, s jejím odpovědným zástupcem. Odpovědný zástupce bude muset vykonávat svou činnost v pracovním poměru se sjednanou pracovní dobou nejméně 20 hodin týdně (to neplatí v případě, kdy odpovědný zástupce bude současně statutárním orgánem agentury práce).

V praxi se totiž objevovaly situace, kdy mnohdy ani samotní odpovědní zástupci nevěděli, zda odpovědnými zástupci skutečně jsou, případně ve vztahu k jaké agentuře práce tuto činnost vykonávají.

Povolení ke zprostředkování na dobu neurčitou

Pozitivní změnou pro agentury práce je možnost udělení povolení ke zprostředkování na dobu neurčitou. Nyní musely agentury práce žádat každé tři roky o nové povolení ke zprostředkování zaměstnání.
 
Nově bude sice první povolení ke zprostředkování zaměstnání rovněž vydáno na dobu tří let, ale pokud se agentura osvědčí (tj. zejména jí nebude předchozí povolení odebráno), pak dostane na svou žádost povolení na dobu neurčitou.

Náhradní plnění v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

V oblasti náhradního plnění zaměstnáváním zdravotně postižených osob vznikne elektronická evidence, jejímž správcem bude Ministerstvo práce a sociálních věcí. Údaje do systému by měli vkládat dodavatelé plnění, a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění.
 
Evidence má odběratelům, dodavatelům a kontrolním orgánům poskytnout přehled o jednotlivých dodávkách realizovaných v rámci náhradního plnění.
 
Vytvořením evidence novela reaguje na potřebu ověření, zda dodavatel v rámci náhradního plnění neposkytuje své výrobky, služby nebo zakázky nad rámec limitu stanoveného zákonem o zaměstnanosti a na potřebu snadnější kontroly ze strany orgánů kontroly.
 
Náhradní plnění bude i nadále odpovědností odběratele, tj. zaměstnavatele, kterému zákon o zaměstnanosti ukládá povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením plnit.

Společensky účelné pracovní místo

Novela prodlužuje maximální dobu poskytování příspěvku na vyhrazené společensky účelné pracovní místo z dosavadních 12 měsíců na 24 měsíců. Změna by měla umožnit umístění uchazečů o zaměstnání na trhu práce po delší dobu a jejich integraci.

Nekolidující zaměstnání nelze vykonávat na dohodu o provedení práce

Nově bude existence pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce vždy překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. V rámci výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání (tj. zaměstnání, u něhož měsíční odměna nepřesáhne polovinu aktuální minimální mzdy) tedy nebude možné vykonávat činnost na základě dohody o provedení práce.
 
Touto změnou by měli být zaměstnanci motivováni k hledání pracovněprávního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Tím dohoda o provedení práce ve většině případů není.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Fraňková
5. 12. 2017 8:29:30
Bude odvádět zdravotní pojištění do minimální mzdy uchazeč o zaměstnání z dohody o pracovní činnosti ve výši 3500,- Kč?
Hlášení závadného obsahu

remy
29. 8. 2017 20:13:43
Dobrý den,chtěl bych se zeptat na maximální počet agenturních pracovníků ve firmě.Někde jsem četl,že poměr je 80 kmenových a 20 agenturních,ale už to nikde nemohu najít.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Věra
28. 8. 2017 14:33:13
Dobrý den.
Chtěla jsem Vás poprosit o odpověď na mou otázku. Manžel je bývalý horník a pobírá rentu z nemoci z povolání. Tudíž je i evidován na ÚP. Chtěl by si přivydělat nějaké peníze jen ho bohužel nikdo nechce zaměstnat a tak byl na dohodu u jedné firmy. Dle novely zákona si již od října nebude moct přivydělat na dohodu a tak se Vás táži jaké má manžel možnosti přivýdělku, aby nepřišel o rentu? Myslí zákon i na ty které mají zdravotní omezení jako jsou právě horníci?
Děkuji Vám za odpověď.
S pozdravem.
Věra
Hlášení závadného obsahu

Wiki
22. 8. 2017 0:05:57
Dobrý den,
povinnost hlásit/nehlásit DPP na ÚP je stále na uchazeči? Jsou nějaké nové povinnosti pro zaměstnavatele, v tomto směru?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Toni
8. 8. 2017 8:25:14
Dobrý den,mám nárok na placené volno když vdávám dceru. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

anna
28. 7. 2017 9:28:21
Dobrý den, platí limit 5500 pro DPP i zpětně před datum účinnosti novely?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Dětské dekorace Lunami
Velkoobchod a maloobchod samolepicími dekoracemi.
www.detske-dekorace-lunami.cz

JLS Spedition, s.r.o.
Vnitrostátní a mezinárodní doprava a spedice.
www.jlsspedition.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru