Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Promlčecí lhůta od roku 2014


JUDr. Jitka Hlaváčková
29. 4. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Změny, které přišly s novým občanským zákoníkem od 1. 1. 2014, se týkají také promlčení. Pokud nebylo právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Pokud však splní, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.


 
Změny, které přinesl nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“), od 1. 1. 2014, se týkají také promlčení. Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Pokud však splní, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.

K promlčení soud přihlédne jen na námitku dlužníka, že je právo promlčeno (na rozdíl od prekluze, kdy právo zaniká a soud k ní přihlíží i bez námitky).
 
Promlčují se veškerá majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem (zejména vlastnické právo).
 
Nepromlčuje se:
 • právo na vydání dědictví,
 • právo na rozdělení společné věci, právo na zřízení cesty, právo na vykoupení reálného věcného břemene,
 • právo na náhradu ztráty na výdělku.
 
Promlčecí lhůta je:

1. obecná – tři roky od okamžiku, kdy se oprávněná osoba dozví o rozhodných skutečnostech (subjektivní lhůta), nejdéle však 10 let od okamžiku, kdy ke skutečnosti došlo (objektivní lhůta)
 
2. zvláštní, např.:
 • právo zapsané do veřejného rejstříku se promlčí za 10 let,
 • právo na náhradu škody se promlčí nejdéle do 10 let od vzniku škody,
 • právo na náhradu úmyslně způsobené škody se promlčí nejdéle do 15 let od vzniku škody,
 • přejde-li povinnost na dědice, skončí promlčecí lhůta nejdříve uplynutím šesti měsíců od potvrzení nabytí dědictví,
 • plní-li zástavní dlužník, nepromlčí se jeho právo vůči dlužníku dříve než za šest měsíců po splnění dluhu,
 • v případě práv uplatnitelných u orgánu veřejné moci běží promlčecí lhůta od okamžiku, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla,
 • v případě újmy na zdraví nezletilého běží promlčecí lhůta až nabytím svéprávnosti.
 
Novinkou podle NOZ je, že si smluvní strany mohou dohodnout délku subjektivní promlčecí lhůty, ovšem pouze v rozmezí jednoho roku až 15 let. Dohoda nesmí být v neprospěch slabší smluvní strany. Kratší lhůtu nelze dohodnout v případě plnění z újmy na životě, zdraví, svobodě nebo v případě úmyslného porušení povinnosti.
 
Není možné se předem vzdát práva na uplatnění námitky promlčení.
 
Promlčecí lhůta neběží:
 • mezi osobami žijícími ve společné domácnosti a neskončí dříve než šest měsíců po odpadnutí této překážky,
 • v případě uzavření dohody o mimosoudním jednání o právu a počne běžet až poté, co věřitel nebo dlužník výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat.
 
Na lhůty pro uplatnění práv, které se řídí dosavadními právními předpisy, se NOZ nepoužije, i kdyby lhůta začala běžet po 1. lednu 2014.


Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Firmy v Pohodě
 
UniMark CZ, s.r.o.
Reklamní předměty, prezentační systémy, tiskárna
www.unimark.cz

Ing. Martina Krahulíková
ON-LINE účetnictví, vedení účetnictví a evidence, daň. poradenství
www.k-ucetnictvi.cz

Daňový kalendář

20. 7. 2019 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Kontrolní hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za červen 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,58 Kč
-0,015 Kč
22,69 Kč
-0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.07.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru