Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Koupě věci na zkoušku


JUDr. Vladimíra Knoblochová
21. 10. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

K ujednání o koupi na zkoušku ani ke schválení či odmítnutí věci zákon nevyžaduje písemnou formu.

Foto: Fotolia

 

Smluvní strany si mohou sjednat koupi věci na zkoušku. Kupující si může ve zkušební době ověřit, že věc má všechny vlastnosti deklarované prodávajícím a rozhodnout se, zda si věc ponechá. Institut koupě na zkoušku se používá u movitých i nemovitých věcí.


 
Smluvní strany si mohou při koupi sjednat tzv. koupi věci na zkoušku. Hlavním účelem takového ujednání je, aby si kupující ve zkušební době ověřil, že věc má všechny vlastnosti deklarované prodávajícím a rozhodl se (dle vlastního uvážení), zda věc schválí či nikoliv.
 
Institut koupě na zkoušku se používá zejména v zásilkovém obchodě u movitých věcí, ale nově nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) umožňuje sjednat si koupi na zkoušku i u věcí nemovitých.
 
Koupě na zkoušku vzniká uzavřením kupní smlouvy s podmínkou, že kupující věc ve zkušební době schválí. Podmínka může mít buď povahu podmínky odkládací, a to v případě, že kupující věc od prodávajícího nepřevezme, nebo může mít povahu podmínky rozvazovací, a to naopak v případě, kdy kupující věc od prodávajícího převezme. K ujednání o koupi na zkoušku ani ke schválení či odmítnutí věci zákon nevyžaduje písemnou formu.
 
V případě, že si kupující věc od prodávajícího převezme, může ji ve zkušební době schválit, nebo ji může odmítnout. Zákon přitom stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, že kupující věc schválil, jestliže je neodmítne ve zkušební době. Kupující může věc odmítnout i konkludentně tím, že věc prodávajícímu vrátí.
 
Kupující může věc odmítnout pouze v případě, že ji může vrátit ve stavu, v jakém ji převzal. To se ale netýká změn vyvolaných samotnou zkouškou – je logické, že pro vyzkoušení kupující potřebuje věc uvést do provozu, sestavit ji, rozbalit obal apod. Tyto změny, které jsou nezbytné k provedení zkoušky, nemají dopad na právo kupujícího věc následně odmítnout. Jak již bylo uvedeno výše, podmínka má povahu podmínky rozvazovací, což znamená, že odmítnutím věci kupní smlouva zaniká.

Příklad 1

Společnost Beta, a.s. si objednala u společnosti Vše pro dílnu, s.r.o. dodávku 10 kusů ochranného oblečení pro své zaměstnance. Velikosti oblečení byly stanoveny odhadem, a proto si strany sjednaly koupi na zkoušku, kdy společnost Beta, a.s. měla právo oblečení dle své volby ve lhůtě 5 pracovních dnů kdykoliv vrátit.
 
Po dodávce společnost Beta, a.s. zjistila, že ochranné oblečení nevyhovuje jejím požadavkům na využití v dílně, a proto celou dodávku vrátila ve sjednané lhůtě zpět. Kupní smlouva tím zaniklaprodávající je povinen vrátit uhrazenou kupní cenu.

Nepřevzetí věci kupujícím

V případě, že si kupující věc nepřevezme a pouze si nechá po uzavření kupní smlouvy čas na rozmyšlenou, zda věc schválí či nikoliv, pak má podmínka povahu podmínky odkládací. Kupující je oprávněn ve zkušební době oznámit prodávajícímu, zda věc schvaluje či nikoliv. Pokud tak neučiní, pak se podmínka považuje za zmařenou a kupní smlouva nenabude účinnosti.
 
Zkušební dobu si mohou prodávající a kupující sjednat dle svých potřeb, zákon jim k tomu nestanoví žádná omezení. V případě, že si strany délku zkušební doby nesjednají, pak platí, že u movitých věcí činí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy.
 
Zkušební doba počíná běžet zásadně od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Pokud ale z jednání o uzavření smlouvy vyplývá, že věc má být prohlédnuta nebo vyzkoušena poté, co bude kupujícímu odevzdána, běží zkušební doba až ode dne odevzdání (pokud se strany nedohodnou jinak).
 
V případě, že si strany nesjednaly něco jiného, pak platí, že v případě, kdy si kupující věc od prodávajícího převzal za účelem vyzkoušení, náleží mu užitky z věci od okamžiku převzetí do okamžiku případného vrácení věci v případě jejího odmítnutí. Pokud si kupující věc nepřevzal, užitky náleží prodávajícímu.

Příklad 2

Pan Novák má zájem si koupit od pana Novotného ovocný sad, ale rád by si vyzkoušel, zda starost o něj a výnosy z něj jsou takové, jak tvrdí pan Novotný. Dohodli se tedy, že si pan Novák sad (resp. pozemek, na němž je sad) koupí na zkoušku. Zkušební dobu si sjednali na dobu od března do října daného kalendářního roku.
 
Pan Novák uhradil kupní cenu, pozemek převzal a ve zkušební době se o něj řádně staral. Zjistil ale, že sad zabírá příliš mnoho času a že mu nepřináší užitek, který očekával. Rozhodl se tedy, že koupi odmítne. Tím kupní smlouva zanikla a pan Novotný je povinen vrátit panu Novákovi kupní cenu a sad zpět převzít.
 
Užitky (ovoce) sklizené v době zkušební doby panem Novákem jsou ve vlastnictví pana Nováka.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Firmy v Pohodě
 
Pro Evolution s.r.o.
Výhradní dovozce výrobků Peter Legwood pro ČR a SR.
www.peterlegwood.cz

1.bilanční s.r.o.
Firma poskytující komplexní ekonomický a účetní servis.
www.danovypoplatnik.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,77 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
0,013 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru