Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v zákonech, které by Vám neměly utéct - 2. část


JUDr. Vladimíra Knoblochová
21. 11. 2011
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Dne 1. 1. 2012 nabude účinnosti novela obchodního zákoníku, která je významná zejména v tom smyslu, že konečně umožňuje souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem k téže společnosti.


 

Otázka souběhu výkonu funkce byla v posledních letech pod drobnohledem českých soudů a judikatura se ustálila na poměrně jednoznačných závěrech. Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem k téže společnosti sice možný je, nicméně pouze v případě, že náplní pracovněprávního vztahu není výkon činnosti statutárního orgánu. Zákonodárce vložil do obchodního zákoníku nové ustanovení, které souběh funkcí umožní.

Je ale důležité upozornit na to, že mzdu zaměstnance, u něhož je souběh funkcí dán, bude určovat ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů. V českých poměrech jde o valnou hromadu společnosti (viz § 66 odst. 3 obchodního zákoníku), případně dozorčí radu, je-li ve společnost zaveden tzv. německý model řízení a představenstvo je voleno dozorčí radou (a toto bude výše uvedenou novelou do § 194 odst. 1 ObchZ do působnosti dozorčí rady výslovně doplněno).

Znamená to, že do konce prosince tohoto roku (za předpokladu, že novela nabude účinnosti od 1. 1. 2012) by měly zasednout valné hromady či dozorčí rady společností a schválit mzdu svých vedoucích zaměstnanců (kteří jsou současně členy statutárního orgánu této společnosti). Pokud takový postup nenastane, pak by od ledna 2012 neměla být mzda uvedeným zaměstnancům vyplácena.

K výše uvedenému je třeba ještě dodat, že současně s umožněním souběhu výkonu funkce zákonodárce zavádí i řadu změn v oblasti daňové a v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a odstraňuje tak většinu „důvodů“, pro které byl v praxi ze strany společností preferován vztah pracovněprávní. Odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu bude nově vždy daňově uznatelným nákladem a bude podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění v zásadě ve stejném rozsahu jako v případě mzdy.

Změny v obchodního rejstříku

Rodné číslo fyzických osob již nebude zveřejňovaným údajem; bude se zapisovat pouze do vnitřní části informačního systému obchodního rejstříku. I nadále bude možné zveřejňovat rodná čísla ve sbírce listin a bude pouze na podnikatelích, zda údaje do sbírky listin uloží i s rodnými čísly nebo bez nich. Nově bude nutné do obchodního rejstříku zapisovat datum narození fyzické osoby.

Významná změna spočívá v povinnosti podnikatele doložit právní důvod k užívání prostor zapsaných v obchodním rejstříku jako jeho sídlo, a to po celou dobu, co jsou tyto prostory jako sídlo v rejstříku zapsány. Soud tak bude moci kdykoliv podnikatele vyzvat, aby doložil právní důvod k užívání prostor, v nichž má zapsané sídlo a pokud tak neučiní, bude soud moci společnost z tohoto důvodu zrušit a nařídit její likvidaci.

Cílem tohoto ustanovení je pomoci zejména vlastníkům nemovitostí, v nichž jsou umístěna sídla bez právního důvodu, neboť skutečný vlastník nemovitosti v současné době nemá prostředky jak donutit právnickou osobu, aby si své sídlo zapsala do jiných prostor. K doložení právního důvodu užívání sídla postačí, jako dosud, prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním sídla souhlasí. Nově ale prohlášení nesmí být starší tří měsíců a podpisy na takovém prohlášení musí být úředně ověřené.

Nebudou se zveřejňovat podpisové vzory

Nově by již nemělo být povinností zakládat do sbírky listin smlouvu manželů o rozdělení příjmů z podnikání a rovněž by neměly být ve sbírce listin zveřejňovány podpisované vzory statutárních orgánů, neboť se v praxi objevovaly četné případy jejich zneužití.

Rejstříkové soudy na žádost toho, koho se to týká, odstraní ze sbírky listin podpisový vzor osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, podpisový vzor vedoucího organizační složky právnické osoby a smlouvu o rozdělení příjmů z podnikání, pokud byly tyto listiny založeny do sbírky listin přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

V obchodněprávních vztazích bude rovněž nově možné se dohodou vzdát práva na náhradu škody či toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout, se však není možné vzdát práva na náhradu škody způsobené úmyslně ani toto právo omezit.

Změny v zákonech, které by Vám neměly utéct - 1. část

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
UniMark CZ, s.r.o.
Reklamní předměty, prezentační systémy, tiskárna
www.unimark.cz

VUJO computer s.r.o.
Nabízíme komplexní IT služby. Jsme STORMWARE certifikovaný partner
www.vujo.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru