Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Průkaz energetické náročnosti budovy


JUDr. Vladimíra Knoblochová
3. 4. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2013 rozšířila novela zákona o hospodaření energií povinnosti vlastníků domů, společenství vlastníků jednotek a stavebníků zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budov či jednotek.

Foto: Fotolia.eu

 

Při prodeji budovy musí její vlastník zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy a předložit ho kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy. Vlastník bytové jednotky si sám průkaz nezpracovává, to zajišťuje společenství vlastníků.


 
Dne 1. ledna 2013 vstoupila v účinnost novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která rozšiřuje povinnosti vlastníků domů, společenství vlastníků jednotek a stavebníků zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budov či jednotek. Tato povinnost se, až na drobné výjimky, vztahuje v zásadě na všechny vlastníky budov či jednotek.
 
Případy, kdy je třeba zajistit průkaz energetické náročnosti budovy, jsou popsány v § 7a citovaného zákona č. 406/2000 Sb. V tomto článku se zaměříme pouze na prodej a pronájem budov či jednotek.

Povinnosti vlastníka budovy či jednotky

V případě, že vlastník budovy zamýšlí prodat budovu, je povinen zajistit zpracování energetického průkazu a předložit jej (nikoliv předat) v originále či ověřené kopii možnému kupujícímu budovy ještě před uzavřením kupní smlouvy.
 
Pokud se strany dohodnou na uzavření kupní smlouvy, je vlastník budovy povinen energetický průkaz budovy v originále nebo ověřené kopii kupujícímu budovy předat nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 
Totéž platí pro případ, že vlastník budovu pronajímá (v takovém případě předkládá a předává průkaz energetické náročnosti nájemci). U nájmu se tato povinnost zatím nevztahuje na pronájem ucelené části budov (jde např. o bytové jednotky nacházející se v budovách), a to až do 31. 12. 2015. Po tomto datu bude vlastník budovy povinen předávat energetický průkaz budovy i při pronájmu ucelené části budovy.
 
Pokud je prodej či pronájem budovy inzerován, je vlastník budovy povinen zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu i v informačních a reklamních materiálech. Bude si tedy muset nechat zpracovat energetický průkaz budovy ještě před tím, než začne prodej či pronájem inzerovat.
 
V případě bytových jednotek má vlastník jednotky stejné povinnosti jako vlastník budovy s tou výjimkou, že vlastník jednotky si sám průkaz energetické náročnosti budovy nezpracovává – zajistit jeho zpracování je povinností společenství vlastníků jednotek.
 
Takto zpracovaný průkaz budovy se považuje za průkaz i pro ucelenou část této budovy včetně jednotky, a vlastník jednotky je povinen jej předložit možnému zájemci o koupi jednotky, a pokud ke koupi skutečně dojde, tak je povinen jej kupujícímu v originále či ověřené kopii předat. Pro nájem jednotky tato povinnost platí až od 1. 1. 2016.
 
Pokud společenství vlastníků jednotek nepředá vlastníkovi jednotky na jeho písemné vyžádání průkaz energetické náročnosti budovy, může jej vlastník jednotky nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.
 
Zákon stanoví výjimky, kdy nemusí být průkaz energetické náročnosti budovy zpracován. Jde o případy vyjmenované v § 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e) citovaného zákona, a patří sem mimo jiné:
  • budovy, které mají celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, a
  • stavby pro rodinnou rekreaci (ale pozor na to, jak je způsob užívání takové stavby zapsán v katastru nemovitostí).

Příklad 1

Pan Novák je vlastníkem jednotky, kterou zamýšlí pronajmout. Pan Novák není povinen do 31. 12. 2015 předkládat nájemci průkaz energetické náročnosti budovy.

Pokud bude mít pan Novák zájem jednotku prodat, požádá společenství vlastníků jednotek písemně o předání energetického průkazu budovy.

 
Pokud mu jej společenství nepředá, může předložit při prodeji jednotky kupujícímu vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky. Společenství vlastníků jednotek je ale povinno zhotovení průkazu zajistit, a pokud tak neučiní, hrozí mu za to pokuta.

Příklad 2

Pan Dvořák vlastní rekreační chatu na venkově, kterou chce prodat. Způsob užívání chaty je v katastru zapsán jako objekt určený k rekreaci. Pan Dvořák nemusí při prodeji zajistit zpracování energetického průkazu.

Platnost energetického průkazu

Energetický průkaz platí 10 let od data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Může být zpracován pouze energetickým specialistou, který splňuje podmínky zákona o hospodaření energií. V případech stanovených zákonem musí průkaz obsahovat i energetický posudek.
 
Zákon o hospodaření energií stanoví sankce pro případ, že budou porušeny stanovené povinnosti ohledně zajištění zpracování a předání průkazu energetické náročnosti budovy.
 
Fyzické osobě může být jako vlastníkovi budovy uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč a jde-li o vlastníka jednotky, až do výše 50.000,- Kč. Právnické a podnikající fyzické osobě může být uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč.


Související článek:
Novela chce umožnit doložení energetické náročnosti budovy vyúčtováním energií za tři roky zpět
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetnictví Šepsová s.r.o
Kompletní řešení pro daně a účetnictví. Zpracování, kontrola a dohled.
www.sepsova.com

KOVOVÝROBA ALEŠ JELÍNEK
strojní a stavební zámečnické práce
www.kovojelinek.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru