Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Marketingové a spotřebitelské soutěže od roku 2017


Mgr. Lukáš Mokrý
7. 2. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud soutěž nebude hazardní hrou ani nekalou praktikou, neplatí již omezení v možnosti využití prvku náhody pro výběr výherce ani omezení pro druh a hodnotu výher v soutěži.

Foto: Shutterstock

 

Pořádáte soutěže o ceny pro zákazníky? V tom případě byste měli zpozornět. Od ledna letošního roku totiž platí nová pravidla pro pořádání marketingových a spotřebitelských soutěží. Pojďme se s nimi seznámit.


 
Podstatnou změnou oproti dřívější právní úpravě v loterijním zákoně je, že nový zákon o hazardních hrách marketingové soutěže (spotřebitelské soutěže) samostatně neupravuje. Z toho vyplývá, že pokud pořadatel pod pořádání spotřebitelské soutěže neskryje hazardní hru ve smyslu nového zákona, neplatí pro takovou soutěž dřívější omezení, podle kterých nesměla být soutěž závislá na náhodě a hodnota cen nesměla převýšit určitou částku.
 
V prvé řadě je tedy nutné vyloučit, aby spotřebitelská soutěž byla hazardní hrou. Tou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.
 
Je tedy zjevné, že o hazardní hru nepůjde, pokud:
  • (buď) o výhře nerozhoduje náhoda nebo neznámá okolnost (ani zčásti) – typicky u znalostních či dovednostních soutěží,
  • (anebo) podmínkou účasti v soutěži není vložení sázky (za sázku se nepovažuje běžný nákup zboží nebo služby nebo účast na marketingové akci; je však nutno vzít v úvahu, že za sázku se považuje takový nákup zboží nebo služby, kdy cena zboží nebo služby přesahuje cenu obvyklou stanovenou podle zákona upravujícího oceňování majetku, a také částka převyšující cenu za volání nebo odeslání textové nebo multimediální zprávy vyplývající ze smlouvy mezi účastníkem hazardní hry a poskytovatelem služeb elektronických komunikací).

Zákaz nekalých obchodních praktik

Pokud je jisté, že soutěž nespadá pod zákon o hazardních hrách, ještě to neznamená, že nepodléhá žádným pravidlům. V prvé řadě spotřebitelská soutěž je obchodní praktikou vůči spotřebiteli dle zákona o ochraně spotřebitele. Podle tohoto zákona jsou zakázané nekalé obchodní praktiky, tedy takové, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče a jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele.
 
V souvislosti se soutěžemi lze pak za nekalé obchodní praktiky považovat zejména:
  • nepravdivé údaje v pravidlech soutěže a v propagaci soutěže,
  • nabízení výrobků nebo služeb prostřednictvím soutěže o ceny, aniž by byly ceny uděleny nebo aniž by ceny odpovídaly původní nabídce nebo byla udělena odpovídající náhrada,
  • vytváření klamného dojmu, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, popřípadě že vyhraje cenu nebo jinou výhru, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli ve skutečnosti žádná taková cena ani obdobná výhra neexistuje, nebo pro získání ceny nebo jiné obdobné výhry musí spotřebitel vynaložit finanční prostředky nebo mu vznikají výdaje,
  • pyramidový program, kdy spotřebitel zaplatí za možnost získat odměnu, která závisí na získání dalších spotřebitelů do programu, nikoli na prodeji nebo spotřebě výrobku.
Pokud se podnikatel vyhne shora uvedeným úskalím (soutěž nebude hazardní hrou ani nekalou praktikou), neplatí již omezení v možnosti využití prvku náhody pro výběr výherce ani omezení pro druh a hodnotu výher v soutěži. Výhry tak mohou být peněžité i nepeněžité (včetně například nemovitostí). Spotřebitelské soutěže také už není třeba hlásit úřadům.
 
Klíčovým úkolem pro organizátora soutěže tak bude příprava a zveřejnění pravidel soutěže, které stanoví podmínky účasti, podmínky výhry a konkrétní ceny. Vzhledem k zákonnému požadavku, aby spotřebitel obdržel pravdivé, úplné a nezastřené informace o podmínkách soutěže (jinak by se jednalo o nekalou obchodní praktiku), ale také s přihlédnutím k tomu, že ceny v soutěžích již mohou jít do vysokých částek, měla by být pravidla soutěže precizní a podrobná. Jen tak se podnikatel vyvaruje rizika problémů ze strany České obchodní inspekce, případně sporů se spotřebiteli.
 
Zajištěno by mělo být také dostatečné zveřejnění pravidel soutěže po celou dobu trvání soutěže, jakož i založení verifikované verze pravidel k počátku soutěže (např. ověřením podpisu statutárního orgánu), aby podnikatel mohl doložit, že v průběhu soutěže nedocházelo k neoznámeným změnám pravidel.
 
Je tedy zřejmé, že i nadále bude nutné přípravě pravidel soutěží věnovat dostatečnou péči. Nejlépe s odbornou pomocí právníka se zkušenostmi s reklamním právem nebo marketingového specialisty.


Článek byl připravený ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Account agency s.r.o.
Účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví a mezd.
www.a-agency.cz

NEŽEHLÍCÍ KOŠILE
E-shop s pánskými a dámskými nežehlícími košilemi.
www.nezehlicikosile.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru