Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v platebním styku


JUDr. Vladimíra Knoblochová
12. 12. 2009
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Novela přinesla do platebního styku několik změn.

Foto: Fotolia.eu

 

Dne 1. listopadu 2009 nabyl účinnosti zákon č. 284/2009, o platebním styku. Tento nový zákon, jehož hlavním účelem byla zejména nutnost transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady za účelem sjednocení trhu platebních služeb v Evropské unii, přinesl do platebního styku řadu novinek.


 

Zrychlení plateb

Převody peněz mezi účty by měly být nově rychlejší – platba by měla být připsána na účet příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu (tedy D+1), zatímco dosud byla lhůta o den delší; to samozřejmě za předpokladu, že platební příkaz bude přijat v provozní době banky. Tuto lhůtu si mohou mezi sebou banka a klient dohodnout ve stanovených případech o 1 pracovní den delší pro případ, kdy bude platební příkaz bance předáván v papírové podobě.

Půjde-li o převod v rámci jedné banky, musí být platba připsána ještě týž den. Zákon o platebním styku dále stanoví možnosti prodloužit zákonem stanovenou lhůtu k připsání platby dohodou mezi bankou a plátcem v případě, že součástí platební transakce jsou i směny mezi různými měnami.

Odpovědnost za neautorizovanou platební transakci

Nově zákon o platebním styku zavádí limitovanou odpovědnost plátce (uživatele účtu) za tzv. neautorizovanou platební transakci. K té může dojít například v důsledku ztráty či odcizení platební karty. Plátce nese ztrátu z neautorizované platební transakce do částky odpovídající 150 eurům, pokud tato ztráta byla způsobena:

  1. použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku (tedy např. platební karty), nebo
  2. zneužitím platebního prostředku v případě, že plátce nezajistil ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků.

Samozřejmě, že v případech, kdy ztráta byla způsobena podvodným jednáním nebo úmyslným či hrubým porušením zákonem stanovených povinností (např. neoznámením ztráty či odcizení platební karty), nese plátce ztrátu v plném rozsahu a s bankou se o ni nijak nedělí.

Pokud by ale plátce (za předpokladu, že nejedná podvodně) bance ztrátu či odcizení platební karty oznámil a ztráta vznikla až po tomto oznámení nebo banka nezajistila, aby uživatel měl k dispozici vhodné prostředky, které mu umožní kdykoliv ztrátu či odcizení oznámit, pak za ztrátu v plném rozsahu odpovídá banka.

Příklad

Pan Novák byl dne 12. listopadu 2009 přepaden na jedné pražské ulici a byla mu odcizena mimo jiné i platební karty k jeho běžnému účtu. Po přepadení byl odvezen do nemocnice, kde byl následující den propuštěn. Po propuštění z nemocnice neprodleně oznámil své bance odcizení platební karty. Do okamžiku, než bance tuto skutečnost oznámil, bylo prostřednictvím karty z jeho účtu vybráno 10 000 Kč.

Tuto ztrátu nese do 150 EUR pan Novák a ve zbytku banka. Pokud by pan Novák ještě v den přepadení oznámil bance ztrátu karty a přesto druhý den došlo k neoprávněnému výběru z účtu prostřednictvím odcizené karty, nese tuto ztrátu již banka.

Výpisy z účtů

Banka je povinna poskytovat klientovi zákonem stanovené informace o provedených transakcích vždy bez zbytečného odkladu po provedení takové transakce. Strany se přitom mohou dohodnout, že tyto informace budou poskytovány nebo zpřístupňovány klientovi v pravidelných intervalech, které ale nesmějí být delší než 1 měsíc. Na způsobu zpřístupnění těchto informací se mohou strany dohodnout, nicméně způsob poskytnutých informací musí umožňovat příjemci si uvedené informace ukládat a kopírovat v nezměněném stavu.

Tato služba ze strany banky musí být bezplatná. Banka tak nejméně jednou za měsíc musí klientovi zaslat výpis z jeho účtu, nicméně nemusí jít nutně o výpis papírový, strany se mohou dohodnout i na jeho elektronické podobě.

Zrušení účtu zdarma a rychle

Výpovědní doba smlouvy ze strany klienta nesmí být delší než jeden měsíc; navíc, pokud trvala smlouva dobu 1 rok a více, musí být zrušení účtu bezúplatné. V případě, že smlouva trvala kratší dobu než jeden rok, je možné si pro tento případ úplatu za zrušení účtu sjednat; musí jít ale úplatu přiměřenou, která odpovídá skutečným nákladům banky.

Závěrem

Novinek v platebním styku je mnoho a v zásadě je lze hodnotit pozitivně. Bohužel zákon o platebním styku je napsán poměrně složitým způsobem a v některých bodech je jeho výklad nejednoznačný, což by v praxi mohlo působit problémy. Lze tedy předpokládat, že se v brzké době dočkáme jeho novelizace, která by měla sporná ustanovení, která působí výkladové potíže, zpřesnit.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TAXPROJECT s.r.o.
Ekonomické, účetní a daňové poradenství, účtování mezd, OSVČ, FVE.
www.taxproject.cz

Jarmila Svobodová
Vedení účetnictví a daňové evidence
jarmilasvobodova.wbs.cz

Daňový kalendář

27. 5. 2019 Souhrnné hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Kontrolní hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Přiznání DPH (za duben 2019)
31. 5. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,83 Kč
0,010 Kč
23,09 Kč
-0,090 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru