Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v platebním styku


JUDr. Vladimíra Knoblochová
12. 12. 2009
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Novela přinesla do platebního styku několik změn.

Foto: Fotolia.eu

 

Dne 1. listopadu 2009 nabyl účinnosti zákon č. 284/2009, o platebním styku. Tento nový zákon, jehož hlavním účelem byla zejména nutnost transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady za účelem sjednocení trhu platebních služeb v Evropské unii, přinesl do platebního styku řadu novinek.


 

Zrychlení plateb

Převody peněz mezi účty by měly být nově rychlejší – platba by měla být připsána na účet příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu (tedy D+1), zatímco dosud byla lhůta o den delší; to samozřejmě za předpokladu, že platební příkaz bude přijat v provozní době banky. Tuto lhůtu si mohou mezi sebou banka a klient dohodnout ve stanovených případech o 1 pracovní den delší pro případ, kdy bude platební příkaz bance předáván v papírové podobě.

Půjde-li o převod v rámci jedné banky, musí být platba připsána ještě týž den. Zákon o platebním styku dále stanoví možnosti prodloužit zákonem stanovenou lhůtu k připsání platby dohodou mezi bankou a plátcem v případě, že součástí platební transakce jsou i směny mezi různými měnami.

Odpovědnost za neautorizovanou platební transakci

Nově zákon o platebním styku zavádí limitovanou odpovědnost plátce (uživatele účtu) za tzv. neautorizovanou platební transakci. K té může dojít například v důsledku ztráty či odcizení platební karty. Plátce nese ztrátu z neautorizované platební transakce do částky odpovídající 150 eurům, pokud tato ztráta byla způsobena:

  1. použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku (tedy např. platební karty), nebo
  2. zneužitím platebního prostředku v případě, že plátce nezajistil ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků.

Samozřejmě, že v případech, kdy ztráta byla způsobena podvodným jednáním nebo úmyslným či hrubým porušením zákonem stanovených povinností (např. neoznámením ztráty či odcizení platební karty), nese plátce ztrátu v plném rozsahu a s bankou se o ni nijak nedělí.

Pokud by ale plátce (za předpokladu, že nejedná podvodně) bance ztrátu či odcizení platební karty oznámil a ztráta vznikla až po tomto oznámení nebo banka nezajistila, aby uživatel měl k dispozici vhodné prostředky, které mu umožní kdykoliv ztrátu či odcizení oznámit, pak za ztrátu v plném rozsahu odpovídá banka.

Příklad

Pan Novák byl dne 12. listopadu 2009 přepaden na jedné pražské ulici a byla mu odcizena mimo jiné i platební karty k jeho běžnému účtu. Po přepadení byl odvezen do nemocnice, kde byl následující den propuštěn. Po propuštění z nemocnice neprodleně oznámil své bance odcizení platební karty. Do okamžiku, než bance tuto skutečnost oznámil, bylo prostřednictvím karty z jeho účtu vybráno 10 000 Kč.

Tuto ztrátu nese do 150 EUR pan Novák a ve zbytku banka. Pokud by pan Novák ještě v den přepadení oznámil bance ztrátu karty a přesto druhý den došlo k neoprávněnému výběru z účtu prostřednictvím odcizené karty, nese tuto ztrátu již banka.

Výpisy z účtů

Banka je povinna poskytovat klientovi zákonem stanovené informace o provedených transakcích vždy bez zbytečného odkladu po provedení takové transakce. Strany se přitom mohou dohodnout, že tyto informace budou poskytovány nebo zpřístupňovány klientovi v pravidelných intervalech, které ale nesmějí být delší než 1 měsíc. Na způsobu zpřístupnění těchto informací se mohou strany dohodnout, nicméně způsob poskytnutých informací musí umožňovat příjemci si uvedené informace ukládat a kopírovat v nezměněném stavu.

Tato služba ze strany banky musí být bezplatná. Banka tak nejméně jednou za měsíc musí klientovi zaslat výpis z jeho účtu, nicméně nemusí jít nutně o výpis papírový, strany se mohou dohodnout i na jeho elektronické podobě.

Zrušení účtu zdarma a rychle

Výpovědní doba smlouvy ze strany klienta nesmí být delší než jeden měsíc; navíc, pokud trvala smlouva dobu 1 rok a více, musí být zrušení účtu bezúplatné. V případě, že smlouva trvala kratší dobu než jeden rok, je možné si pro tento případ úplatu za zrušení účtu sjednat; musí jít ale úplatu přiměřenou, která odpovídá skutečným nákladům banky.

Závěrem

Novinek v platebním styku je mnoho a v zásadě je lze hodnotit pozitivně. Bohužel zákon o platebním styku je napsán poměrně složitým způsobem a v některých bodech je jeho výklad nejednoznačný, což by v praxi mohlo působit problémy. Lze tedy předpokládat, že se v brzké době dočkáme jeho novelizace, která by měla sporná ustanovení, která působí výkladové potíže, zpřesnit.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
NENO DESIGN LTD.
Stylová svítidla a vypínače (FONTINI, FONT BARCELONA, ALDO BERNARDI)
eshop.neno.cz

OSCOM.CZ
Autorizovaný obchod a velkoobchod s profesionálním nářadím
www.oscom.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru