Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Základní změny v DPH, účetnictví a nemovitých věcech od roku 2014


Ing. Ivana Pilařová
21. 8. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2014 by měl být poplatníkem daně nabyvatel nemovité věci.

Foto: Fotolia.eu

chystase
 

Rekodifikační změny v občanském a obchodním právu k 1. 1. 2014 se promítnou také do oblasti DPH, účetnictví nebo daně z nemovitých věcí. Světlo světa spatří i nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.


 
Níže uvedené změny jsou základním úvodem do rozsáhlých právně-účetně-daňových změn, které však (kromě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích) ještě neprošly celým legislativním procesem. Je proto možné, že se jednotlivá ustanovení budou ještě měnit jednotlivými poslaneckými návrhy, dále čekáme také na vývoj v oblasti účetnictví.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Kromě rozsáhlých terminologických změn se novela zákona o DPH vypořádává s novou právní skutečností, kdy stavba je součástí pozemku v případě stejných vlastníků. Vzhledem k tomu, že zákon o DPH uplatňuje pro převody staveb a pozemků odlišná pravidla, bude nově upraveno ustanovení § 56 zákona o DPH s tím, že oddělené a samostatné nakládání se stavbami (a právy stavby) a pozemky zůstane zachováno.
 
Další očekávanou změnou v oblasti DPH je také úprava institutu ručení za daň. Jedná se o nové omezení vzniku ručitelského závazku. Příjemce plnění ručí za daň dodavatele, pokud je poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně (tj. v současnosti limit 700 000 Kč).

Zákon o účetnictví

Novela zákona o účetnictví se zabývá především novými typy účetních jednotek bez právní osobnosti (dříve právní subjektivity), vymezení odpovědnosti za vedení účetnictví a vztah povinného ověření účetní závěrky těchto účetních jednotek.
 
V účetnictví se předpokládají zásadní změny v pojmosloví a další změny, které budou reflektovat změny v občanském zákoníku, zejména ve vztahu k věcem a věcným právům. Tyto změny se promítnou především do vyhlášek k zákonu o účetnictví a do Českých účetních standardů, a to nejen podnikatelských subjektů, ale také v neziskové sféře. Na tyto změny si však ještě budeme muset počkat na dobu po definitivním schválení základních zákonů.

Zákon o nabytí nemovitých věcí

V oblasti převodu nemovitých věcí se změnilo prakticky vše s výjimkou sazby daně. To je také důvodem, proč byla zvolena varianta vydání nového zákona.
 
Revoluční změnou je změna v osobě poplatníka, kterým je nově nabyvatel nemovité věci. Dále jsou poplatníci nově rozšířeni i o podílové fondy a svěřenecké fondy. Z důvodu změny osoby poplatníka byl logicky zrušen institut ručení nabyvatele za neodvedenou daň převodce. Zrušení osoby ručitele se promítá i do daně z příjmů, kdy bylo vypuštěno ustanovení o daňové účinnosti daně z převodu nemovitostí převzaté ručitelem.
 
Rozsáhlé změny se promítly do stanovení základu daně. Kromě ceny smluvní (sjednané) a ceny stanovené posudkem znalce, ze které se základ daně zjišťoval i v minulosti, se nově zavádí pojem směrné hodnoty, která má ve stanovení základu daně rozhodující význam. Stanovení základu daně nebude v novém pojetí jednoduchou záležitostí, budou se zde vyskytovat ještě další ceny (srovnávací, zjištěná a zvláštní) s různými prioritami při stanovení základu daně.
 
Obchodní korporace budou nepříjemně překvapeny zrušením osvobození vkladů nemovitých věcí do základního kapitálu obchodních korporací. Jakýkoliv vklad nemovité věci do obchodní korporace, ať již do základního kapitálu, či mimo něj, bude dani z nabytí nemovitých věcí podléhat, a to u příjemce vkladu.
 
V případě nabytí nemovité věci manžely jsou nově manželé považováni za poplatníky společně a nerozdílně, pokud předmět daně je v jejich společném jmění. Bude tedy podáváno pouze jedno daňové přiznání, na rozdíl od současné praxe, kdy na dani z převodu nemovitostí vystupuje každý z manželů samostatně, a to i v případě převodu věci ze společného jmění manželů.

Zákon o dani z nemovitých věcí

Podobně jako na dani z přidané hodnoty budou pozemky a stavby existovat samostatně a takto budou také zdaňovány daní z nemovitých věcí. Vzhledem k tomu, že právo považuje pozemky a stavby za jednu věc, dojde logicky ke komplikovaným změnám zákona tak, aby dosavadní pozemky a stavby jako samostatné na této dani mohly zůstat.
 
Sazby daně z nemovitých věcí zůstanou beze změny.
 
Novinkou, která se prolne do tohoto zákona, stejně jako do zákona o daních z příjmů, DPH a daně z nabytí nemovitých věcí, je nová definice bytové a nebytové jednotky podle nového občanského zákoníku a souběžné ponechání i původního vymezení jednotky.
 
Tato dichotomie jednotek bude v praxi jistě činit výkladové potíže především v právu. Daňové zákony ve většině případů nahlížejí na oba typy jednotek stejným způsobem.

Daňové povinnosti zemřelých poplatníků

Zatímco v současné době daňové povinnosti a i zdaňovací období zemřelých poplatníků končí jejich smrtí (k tomuto datu se také podává daňové přiznání) a další daňové povinnosti vyplývající z pokračování činnosti či vlastnictví majetku je již záležitostí dědiců, a to i tehdy, pokud dosud nebylo skončeno řízení o dědictví, nově se daňové povinnosti až do dne rozhodnutí soudu o dědictví vyrovnávají jménem zemřelého z jeho majetku, a to prostřednictvím správce dědictví.
 
Teprve ukončení soudního řízení o dědictví nastupují daňové povinnosti dědiců. Jedná se o jednu ze změn daňového řádu a bude aplikována na všechny daně.


Související článek:
Základní změny v dani z příjmů od roku 2014


Chcete mít zákony v aktuálním znění pohromadě a na jednom místě? Zkuste WINLEX - právní systém obsahující většinu platné české legislativy od roku 1945 ze všech oblastí práva. Obsahuje již i nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, který nahradí stávající obchodní zákoník.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Plynaři Praha
Servis kotlů plyn - elektro
www.plynari.com

ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.
Vedení účetnictví, mzdy, správa pohledávek, daňové poradenství.
www.umb.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru