Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vymáhání pohledávky za členem SVJ


Mgr. Lukáš Mokrý
9. 7. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Řada společenství vlastníků jednotek (SVJ) dluhy svých členů dlouhodobě neřeší, což může dostat do finančních potíží nejen dané společenství, ale také jeho jednotlivé řádně platící členy. Jak na vymáhání pohledávek za svými členy?


 
Většina pohledávek za členy společenství vlastníků jednotek (SVJ) vzniká z neuhrazených plateb vůči SVJ (§ 15 odst. 1, zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů; dále jen „ZVB“) a z nároků náhrady za způsobené škody a závady na společných částech domu (§ 13 odst. 2 ZVB).
 
Statutární orgány SVJ by neměly nechávat neuhrazené závazky členů SVJ bez povšimnutí. SVJ se může díky několika neplatičům dostat do druhotné platební neschopnosti vůči svým dodavatelům, což ve svém důsledku může postihnout ostatní slušné členy SVJ, kteří své povinnosti plní.
 
Je třeba vzít na vědomí, že podle § 13 odst. 7 ZVB vlastníci jednotek ručí za závazky SVJ v poměru, který odpovídá velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a to i v částce přesahující cenu jejich jednotky.
 
Statutární orgány pak jako správci SVJ mají povinnost postupovat tak, aby hájili zájmy SVJ, což jistě zahrnuje i dostatečnou péči o důsledné vymáhání pohledávek za dlužícími členy.

Pohledávky za neuhrazené poplatky vůči SVJ

Podle § 15 odst. 1 ZVB jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, zejména se jedná o příspěvek do tzv. fondu oprav a různé zálohy na služby. Právě z důvodu neplacení těchto závazků se na naši advokátní kancelář obracejí zástupci SVJ nejčastěji.
 
Důvody neplacení ze strany členů SVJ bývají různé, nicméně pozastavení plateb ze strany člena zpravidla svědčí o hlubších problémech se splácením jeho závazků vůči okolí. I proto by SVJ nemělo otálet s řešením této situace, zejména s podáním soudní žaloby, aby si zajistilo přednostní pořadí před dalšími věřiteli, zejména tím, že jako první získá potřebný exekuční titul, čímž jeho pohledávka může být uspokojena přednostně.
 
Je také důležité si uvědomit, že podle § 15 odst. 3 ZVB vzniká k zajištění pravomocně přisouzených pohledávek vlastníků jednotek (potažmo SVJ) za dlužícím členem dnem právní moci rozhodnutí soudu zástavní právo k jednotce povinného vlastníka. Tím se podstatně zvyšuje jistota uspokojení pohledávky, zejména v případě, že dlužník skončí v insolvenci.
 
K získání tohoto výhodného zajištění je však třeba co nejdříve přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky a získání soudního rozhodnutí, které je nezbytnou podmínkou vzniku zástavního práva. Vznik zástavního práva pak důrazně doporučujeme nechat zapsat záznamem do katastru nemovitostí.
 
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (22 Cdo 242/2009) je vlastník jednotky, který ji převedl na jiného, pasivně legitimován ve sporu o platby záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku, které se staly splatnými v době, kdy byl vlastníkem jednotky; na nabyvatele jednotky povinnost platit tyto zálohy nepřechází. Vždy je tedy třeba žalovat toho vlastníka jednotky, který byl vlastníkem jednotky v době, kdy se stal dlužný poplatek vůči SVJ splatným.

Pohledávky na náhradu způsobené škody a závady

Podle § 13 odst. 2 ZVB je vlastník jednotky povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají. Zákon tedy rozšiřuje obecnou odpovědnost vlastníka jednotky za jím způsobenou škodu i na škodu, kterou nezpůsobil sám, ale ti, kdo s ním jednotku užívají. Může se jednat jak o trvale, tak o přechodně užívající osoby, přičemž není rozhodující, zda tyto osoby užívají jednotku s vlastníkem, nebo jim bylo užívání vlastníkem přenecháno (typicky nájemci).
 
Škodu způsobenou všemi těmito osobami je tedy možno požadovat po vlastníku užívané jednotky, a to formou soudní žaloby.
 
Podle toho, zda byla škoda způsobena na jednotce jiného vlastníka, nebo na společných částech domu, je rozhodující, kdo je oprávněn podat žalobu – v prvém případě je to pouze vlastník poškozené jednotky, ve druhém případě je to společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba.
 
Pro zajištění uspokojení tohoto nároku dává zákon poškozenému významný nástroj v podobě zákonného zástavního práva. K zajištění pravomocně přisouzených pohledávek vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu ostatním vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce povinného vlastníka a na věcech movitých, obdobně jako zástavní právo na zajištění nájemného.


Související články:
Malá škola základů účetnictví pro Společenství vlastníků jednotek - I. část
Malá škola základů účetnictví pro Společenství vlastníků jednotek - II. část
Malá škola základů účetnictví pro Společenství vlastníků jednotek - III. část


Článek byl připravený ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Alena
9. 6. 2015 15:00:31
V roce 2006 po odsouhlasení všech 5 vlastníků bytového domu s bezplatným odpojením od centrálního vytápění bez nutnosti jakékoli měsíční platby,po 9-ti letech žádají změnu s podílem placení na centrální vytápění.Platí původní písemná dohoda?
Hlášení závadného obsahu

tomas
29. 4. 2014 21:03:48
Dobrý den,
jak je to v případě že jeden z majitelů jednotky v SVj zemře? Výbor žzažaloval rodiče nyní je dědické řízení. To taky nepřechází? Nebo jak se bránit když výše a další plnění má jasné chyby
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Hana Naiclerová,MBA
Poskytuji ekonomické, účetní a daňové poradenství.
www.naiclerova.cz

AGV-Rathouský
Vrata, brány, stínění - dodávka a montáž
www.agv-rathousky.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru