Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vymáhání neuspokojené pohledávky po jednatelích


Mgr. Lukáš Mokrý
4. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zákon dává věřitelům možnost požadovat doplacení neuspokojené konkurzní pohledávky přímo po statutárních orgánech dlužníka.

Foto: Fotolia

 

Zákon dává věřitelům možnost požadovat doplacení pohledávky přihlášené do insolvence po statutárních orgánech dlužníka. Zejména jde o případy, kdy jednatelé dlužníka nesplnili zákonnou povinnost podat včasný insolvenční návrh.


 
Výtěžnost nezajištěných pohledávek věřitelů přihlášených do insolvence statisticky nepřesahuje tři procenta. Zákon však dává věřitelům možnost požadovat doplacení pohledávky po statutárních orgánech dlužníka. Zejména jde o případy, kdy jednatelé dlužníka nesplnili zákonnou povinnost podat včasný insolvenční návrh. Z praxe už známe několik případů úspěšných žalob na náhradu škody.
 
Důvodem pro tak nízkou míru uspokojení konkurzních pohledávek za dlužníky – podnikateli bývá často právě opožděný návrh na zahájení insolvenčního řízení, resp. skutečnost, že dlužník vůbec insolvenční návrh nepodal a dále provozoval podnikání až do úplného vyčerpání majetku, kdy insolvenční návrh byli nuceni podat sami věřitelé.
 
Přitom podnikatelé (statutární orgány u právnických osob) mají povinnost podat insolvenční návrh okamžitě, jakmile mají možnost zjistit svůj úpadek, tj. buď platební neschopnost, nebo předlužení. Často tak uzavírají nové obchody se svými věřiteli až v době, kdy pro existující úpadek dávno měl být podán insolvenční návrh.
 
Právě v těchto případech mají věřitelé možnost domáhat se náhrady způsobené škody po statutárních orgánech podle § 99 insolvenčního zákona. Tato možnost není dána úplně každému věřiteli, byť jeho pohledávka vznikla až za úpadkové situace. Nelze např. vymáhat škodu z neuhrazené pohledávky, která by vznikla i v případě, kdyby byl insolvenční návrh podán včas (např. pohledávka vůči dlužníku z odpovědnosti za vady, za škodu či z odstoupení od smlouvy).
 
Aby náhrada škody po statutárních orgánech dlužníka (zejména jednatelích, resp. členech představenstva, ale třeba také likvidátoru dlužníka) mohla být úspěšně vymáhána u soudu, je třeba zkoumat několik podmínek, zejména:
  • na majetek dlužníka byl v insolvenčním řízení prohlášen konkurz,

  • v insolvenčním řízení byly zjištěny i dříve splatné pohledávky jiných dlužníků,

  • vaše pohledávka byla v řízení také zjištěna (tedy nepopřena insolvenčním správcem),

  • vaše pohledávka má právní důvod založený s dostatečným odstupem od splatnosti nejstarších pohledávek dlužníka (časový test),

  • zjištění, kdo byl statutárním orgánem dlužníka v rozhodné době, a kdo je tedy odpovědný (může jít o více osob),

  • zjištění, zda sama taková osoba je dostupná a řízení proti ní má smysl (např. zda není ve výkonu trestu, zda sama není v insolvenci nebo exekuci).

Průzkum insolvenčního spisu úpadce

Základem je vždy prvotní průzkum insolvenčního spisu dotčeného úpadce, zejména z hlediska splnění výše uvedených podmínek. Teprve poté, co dospějeme k závěru, že nezbytné podmínky jsou splněny, že k jejich prokázání máme dostatek důkazů a že vymáhání proti konkrétnímu dlužníku má naději na úspěch, doporučíme další postup.
 
Před podáním samotné soudní žaloby přichází v úvahu i nařízení předběžného opatření, kterým se uloží povinnost složit přiměřenou částku do soudní úschovy – toto lze jen doporučit, neboť výsledek rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření naznačí pohled soudu na věc.
 
Soudní postup lze zahájit už v době, kdy ještě není známa míra uspokojení pohledávky v konkurzu, přinejmenším pro část pohledávky, proto doporučujeme právní kroky zahájit bez zbytečného odkladu, neboť stejnou žalobu mohou podat i další věřitelé, a pak platí, že více vymůže ten, kdo se dostane k majetku dlužníka jako první.
 
Z výše uvedeného je patrné, že v prvé řadě je nutné odborné právní posouzení situace. Jelikož tato časově náročná služba vyjde na několik tisíc, doporučujeme touto cestou řešit spíše pohledávky od vyšších částek (cca 200.000 Kč).
 
Nutno je také počítat s úhradou soudního poplatku, případně kauce na vydání předběžného opatření. Soudní řízení pak probíhá standardně, avšak výhodou je přenesení důkazní povinnosti na žalovaného, neboť při splnění zákonných podmínek se způsobení škody předpokládá. V případě úspěšné žaloby je žalovaný povinen zaplatit rovněž náhradu nákladů řízení.


Článek byl připravený ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lubica
6. 1. 2020 9:23:24
Pro všechny své finanční potřeby pro tento nový rok 2020 se nebojte, vaše spokojenost je zaručena a 100% zaručena. Vyjádřil jsem nespokojenost se svou velmi ziskovou úvěrovou nabídkou, která začíná od 55 000 Kč do 5 000 000 Kč při úrokové sazbě 2%, abyste mohli realizovat své projekty do roku 2020 a vaše podniky začnou splácet úvěr od (1 - 25 let) - (12 - 300 měsíců). Takže pro vaše naléhavé potřeby financování pro realizaci vašich projektů, vašich aktivit, vaší firmy, nákupu vašeho automobilu, vašich domů, vašich motocyklů nebo všech vašich osobních potřeb, budete mít od nás úvěr v maximální doba trvání 24 hodin, abyste ji mohli dobře využít, jak si přejete. Pro všechny vaše naléhavé úvěrové potřeby mě kontaktujte: lubicapotocka4@gmail.com Whatsapp +420720656643
Hlášení závadného obsahu

Agata
13. 7. 2019 17:51:20
Ahoj všichni!
Jsem Agáta, v současné době žiji v Opavě, Česká republika. V tuto chvíli jsem vdova se dvěma dětmi a já jsem byl v březnu ve finanční situaci a potřeboval jsem refinancovat a platit své účty. Snažil jsem se hledat půjčky od různých úvěrových firem jak soukromých a firemních, ale nikdy s úspěchem, a většina bank odmítla můj kredit. Ale jak by si to Bůh přál, byl jsem představen v družstevním běhu od Božského muže, soukromého úvěrového věřitele, který mi dal půjčku ve výši 80 000 EUR a dnes jsem vlastníkem firmy a moje děti se v tuto chvíli daří dobře, pokud musíte se obrátit na jakoukoli firmu s odkazem na zajištění úvěru bez zajištění, kontrolu bez úvěru, žádného spolupodpisovatele s úrokovou sazbou pouze 2% a lepší plány splácení a harmonogramu. Neví, že to dělám, ale teď jsem tak šťastný a rozhodl jsem se, že lidé o něm budou vědět více a také chci, aby mu Bůh žehnal více. Můžete ho kontaktovat na jeho emailu: dantecooperativehelp@hotmail.com pro rychlé chatové volání nebo whatsapp / +35677926593

dík
Agáta
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Pixely Pavla Ovsíka
Fotograf s oosobním přístupem ke klientovi.
www.pixpo.cz

Sklenářství Limpido
Nabízíme veškeré sklenářské práce a rámování obrazů
www.sklenarstvi-vyskov.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,86 Kč
-0,055 Kč
24,16 Kč
-0,005 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru