Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Správu daně z nemovitostí čekají od roku 2013 velké změny


Bc. Michaela Sobotková
18. 12. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Noví majitelé nemovitostí budou od 1. 1. 2013 vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti nacházející se na území jednoho kraje.

Foto: Fotolia.eu

 

Noví majitelé nemovitostí budou od roku 2013 vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Také úhradu daně provedou jedinou platbou za všechny nemovitosti v kraji.


 
Správu daně z nemovitostí bude od příštího roku vykonávat čtrnáct finančních úřadů (FÚ) se sídly v krajských městech a v Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Krajská územní působnost finančních úřadů umožňuje sloučení daňových povinností za jednotlivé nemovitosti, které dosud spravovaly různé finanční úřady v jednom kraji, do jediné.
 
S tím souvisí také sloučení stávajících spisů k dani z nemovitostí do spisu jediného. Sloučení dosavadních daňových povinností do jednoho spisu provedou finanční úřady automaticky z moci úřední. Jestliže oproti zdaňovacímu období 2012 nedojde ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, nebude v lednu 2013 nutný žádný úkon ze strany poplatníků.
 
Ke zjednodušení dochází v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.

Pravidla určí konkrétní územní pracoviště

Konkrétní územní pracoviště, které bude od 1. 1. 2013 spravovat spis konkrétního poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Pravidla jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí.
 
Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci daně známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012.
 
V případě poplatníka s místem pobytu v příslušném kraji bude budoucím spravujícím územním pracovištěm dnešní finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nacházelo místo pobytu nebo sídlo poplatníka.
 
Pokud nemá poplatník místo pobytu nebo sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které nyní spadají do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedochází. Budoucím spravujícím územním pracovištěm je de facto dnešní finanční úřad.
 
Jestliže fyzická osoba nemá místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v územní působnosti několika dnešních FÚ, dostane přednost volba územního pracoviště podle umístění staveb. Pokud má tato fyzická osoba v roce 2012 všechny stavby v obvodu územní působnosti jediného dnešního finančního úřadu, pak bude spis umístěn na územním pracovišti, které vznikne z tohoto finančního úřadu.

Stavby v obvodech územní působnosti několika dnešních finančních úřadů

Fyzická osoba, která nemá místo pobytu v příslušném kraji a má stavby v obvodech územní působnosti několika dnešních finančních úřadů, musí vyhodnotit druhy staveb. Má-li obytný dům v působnosti dnešního jediného finančního úřadu, bude mít uložen spis v roce 2013 na tomto místě.
 
Nemá-li obytný dům, ale má byt v působnosti dnešního jediného finančního úřadu, bude spis v roce 2013 uložen v tomto místě. Nemá-li fyzická osoba bez místa pobytu v příslušném kraji ani obytný dům, ani byt, ale má stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti jediného dnešního FÚ, bude spis v roce 2013 uložen také v tomto místě.
 
V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více FÚ, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více FÚ, bude její daň z nemovitostí spravovat určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu.

Příklady určení spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, u něhož je uložen spis poplatníka k dani z nemovitostí.

Tabulka: Postup stanovení spravujícího územního pracoviště (ÚzP) poplatníka daně z nemovitostí v příslušném kraji

Místo pobytu či sídlo poplatníka Spravující územní pracoviště (ÚzP)
Poplatník má místo pobytu / sídlo v příslušném kraji. Spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehož územní působnosti se nacházelo sídlo / místo pobytu poplatníka v roce 2012.
Poplatník nemá místo pobytu / sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které spadaly do obvodu územní působnosti jediného původního FÚ. Spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě tohoto původního FÚ.
Poplatník právnická osoba nemá sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ. Spravujícím ÚzP je určené územní pracoviště v sídle FÚ.*)
Poplatník fyzická osoba nemá místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ. Vychází se z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno takto:
  I. Je-li poplatníkem pouze daně z pozemků, je spravujícím ÚzP určené územní pracoviště v sídle FÚ.
  II. Má-li v kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních FÚ v kraji, z toho stavby má v územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle obvodu územní působnosti původního FÚ spravujícího stavby.
  III. Má-li různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více původních FÚ, je spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu stavby a následujících priorit:
  1. H – obytný dům
Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Má-li více obytných domů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je určené územní pracoviště v sídle FÚ.
  2. R – byt
Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je určené územní pracoviště v sídle FÚ.
  3. J – stavba pro rodinnou rekreaci
Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je určené územní pracoviště v sídle FÚ.
  4. spisy ostatních poplatníků fyzických osob – spravujícím ÚzP je určené územní pracoviště v sídle FÚ.

*) Určené územní pracoviště v sídle FÚ je územní pracoviště v sídle kraje, určené pro správu daně z nemovitostí ve vybraných případech, tj. pro zjednodušení správy daně u poplatníků – právnických osob s nemovitostmi v obvodu územní působnosti více původních FÚ v příslušném kraji, nebo v nichž by podrobnější algoritmus nastavení spravujícího ÚzP pro poplatníky – fyzické osoby byl neúměrně komplikovaný.
 
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí


Zdroj: Česká daňová správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JD - Josef Divecký
Prodej olejů, maziv, profesionální nářadí a brusivo
maziva-oleje-jd.cz

a-daimond.eu jewels s.r.o
On-line prodej zlatých šperků s diamanty a drahými kameny.
www.ad-klenoty.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru