Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Držte si peněženky, úsporná opatření vlády přijdou na řadu už příští rok


Bc. Michaela Sobotková
18. 4. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od příštího roku si budou muset české domácnosti trochu přiškrtit opasky.

Foto: Fotolia.eu

 

Vyšší DPH, zrušení základní slevy pro pracující důchodce, nižší penze nebo solidární přirážku k dani z příjmu ve výši sedmi procent při vysokých příjmech můžou lidé čekat už od roku 2013. Vláda chce opatřeními, na kterých se shodla v polovině dubna, snižovat schodek veřejných financí.


 

Více šetřit budou muset české domácnosti už od příštího roku. Vláda schválila úsporná opatření, která zasáhnou do života všech lidí. Schválená opatření mají udržet schodek státního rozpočtu v letech 2013 až 2015 pod třemi procenty hrubého domácího produktu. Vláda tak chce dodržet konsolidační strategii, která si stanovila za cíl snižovat schodek mezi lety 2010 a 2014 v poměru dvě třetiny na výdajové straně a jedna třetina na příjmové straně.

Podle ministra financí Miroslava Kalouska jsou tyto kroky jedinou možností k dodržení strategie, ke které se vláda zavázala. „Je to jediná cesta, která může zajistit bezpečnost a jistoty občanům České republiky. Nestane se jim, že za cenu nereálných populistických opatření budou za několik málo let ztraceni ve zcela frustrující situaci,“ uvedl ministr financí. „Snažíme se problémy řešit včas, i když možná bolestivými kroky,“ dodal Miroslav Kalousek.

Příjmová opatření
Výdajová opatření


I. PŘÍJMOVÁ OPATŘENÍ 

 • Zvýšení sazeb DPH

Pro roky 2013 až 2015 budou zvýšeny sazby DPH o jeden procentní bod – to znamená na 21 procent a 15 procent. Rozsah plnění spadajících do jednotlivých sazeb se nebude měnit, s výjimkou přesunu některých zdravotnických prostředků, jejichž zařazení do snížené sazby DPH je v rozporu s legislativou EU, a dětských plen, jejichž zařazení do snížené sazby je předmětem sporu mezi ČR a EU.

 • Solidární přirážka k dani z příjmu fyzických osob a zrušení stropů zdravotního pojistného

Pro lidi s vysokými příjmy zavede vláda pro roky 2013 až 2015 solidární přirážku k dani z příjmu fyzických osob pro základ daně nad stropy sociálního pojistného (čtyřnásobek průměrné mzdy) se sazbou sedm procent. Zároveň budou po stejné období zrušeny stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

 • Omezení výdajových paušálů

Tomuto tématu jsme se věnovali v článku Dobrá zpráva pro živnostníky: Sleva na poplatníka zůstane.

 • Zvýšení sazby daně z příjmu fyzických osob

V souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa dojde ke zrušení výpočtu čisté mzdy ze superhrubé mzdy a zvýšení sazby daně na 19 procent. Vzhledem k tomu, že současné sazbě 15 procent ze superhrubé mzdy odpovídá sazba zhruba 20 procent z hrubé mzdy, bude s účinností od roku 2014 zavedena tato vyšší sazba.

 • Zrušení základní slevy pro pracující důchodce

V roce 2008 stát důchodcům umožnil uplatňovat základní slevu na dani. Do té doby to možné nebylo, protože základní sleva (či bývalá základní odečitatelná položka) má zajistit efektivní nezdanění životního minima, čehož je u penzistů dosaženo vyplácením důchodu, který nepodléhá do výše 24 tisíc korun měsíčně dani. Vzhledem k fiskální situaci by se stav v letech 2013 až 2015 měl vrátit k pravidlům platícím před rokem 2008. To znamená, že by pracující důchodci neměli nárok na základní slevu na dani. Toto opatření se bude týkat i osob s plně invalidním důchodem, ale ne osob, které pobírají částečný invalidní důchod.

 • Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí

Od roku 2013 dojde ke zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod (ze tří procent na čtyři procenta).

 • Zavedení uhlíkové daně a zrušení osvobození zemního plynu pro vytápění domácností

Od roku 2014 by mělo dojít k zavedení emisní složky spotřební daně z topných olejů, daně z pevných paliv a daně ze zemního plynu a některých dalších plynů. Tuto složku by neplatily subjekty, které jsou součástí systému emisních povolenek. Sazba daně by měla být ve výši 15 €/t CO2.

V současné době dochází k nepoměru v oblasti zdanění zemního plynu a ostatních plynů, kdy jsou domácnosti (plyn spotřebovaný v domácích kotelnách a přímotopech a plyn spotřebovaný v plynových sporácích) od sazby daně z plynu osvobozeny. Naopak zemní plyn používaný k vytápění prostřednictvím dálkového rozvodu tepla (centrální výtopny) je v současné době zdaněn. Proto s výše uvedeným zavedením emisní složky bude rovněž od roku 2014 zrušeno toto daňové osvobození.

Navržená opatření by znamenala zvýšení cen u topných olejů zhruba o 15 procent, u uhlí přibližně o 20 procent a u zemního plynu obecně asi o deset procent, u domácností pak přibližně o třináct procent.

 • Zrušení zaměstnaneckého paušálu ve výši 3 tisíc korun

Jelikož zákon tolik diskutované daňové zvýhodnění závodního stravování nezrušil a zároveň ponechal zaměstnanecké paušály ve výši 3 tisíc korun, které měly být náhradou za zrušené zvýhodnění, ruší vláda tyto paušály.

 • Zrušení „zelené nafty“

Zemědělci dostávají v současné době zpět část spotřební daně z nafty, kterou použili pro zemědělskou výrobu. Zrušení by se tato daňová úleva měla dočkat od roku 2013.

 • Zvýšení zdanění řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret

Současná sazba spotřební daně z tabáku ke kouření je 1 400 Kč/kg. Současná minimální sazba spotřební daně z cigaret činí 2,1 Kč/kus a sazba daně z tabáku ke kouření je rovna 1 400 Kč za kilogram. Jestliže jedna cigareta obsahuje 1 g tabáku, odpovídá zdanění jedné cigarety vyrobené z tabáku ke kouření 1,4 Kč/kus.

Aby nedošlo k jednorázovému příliš vysokému navýšení sazby, a tím k rozvoji černého trhu, což by nakonec mohlo vést až k poklesu výnosů, navrhuje vláda postupné zvýšení ve dvou krocích (v roce 2013 a 2014). Cílem je dosažení pouze osmdesátiprocentního zdanění cigaret, čemuž v roce 2012 odpovídá sazba 1 680 Kč/kg. Vzhledem k tomu, že sazba na cigarety bude v letech 2013 a 2014 také zvýšena, bude konkrétní hodnota sazby daně na řezaný tabák stanovena až po stanovení minimální sazby daně na cigarety.

 • Zvýšení srážkové daně vůči daňovým rájům

Na příjmy zahraničních daňových rezidentů se nyní uplatňuje srážková daň ve výši 15 procent. S účinností od roku 2013 se navrhuje zvýšit sazbu této daně na úroveň 35 procent. Zvýšená sazba srážkové daně by se uplatňovala vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud ČR neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Jednalo by se především o příjmy z podílů na zisku, licenčních poplatků, úroků, příjmy ze služeb a příjmy z nezávislých činností.

U předmětných příjmů daňových rezidentů ČR by nadále docházelo k uplatňování 15procentní sazby srážkové daně (s výjimkou dividend, které budou od roku 2014 osvobozeny).

 • Zvýšení sazby spotřební daně z tichého vína na 10 Kč/l

Současná nulová sazba daně z tichého vína je velkým rozdílem oproti zatížení jiných alkoholických nápojů. Od roku 2014 vláda proto navrhuje zavedení sazby daně ve výši 10 korun na litr tichého vína. Průměrná spotřebitelská cena bílého jakostního vína se pohybovala v listopadu 2011 na úrovni 63,98 Kč/l. Předpokládaný dopad zvýšení sazby na 10 Kč/l by znamenal růst ceny na 75,98 Kč/l, tj. o 15,8 procenta.

 • Příjmy z prodeje povolenek v aukcích

Ministerstvo financí předpokládá, že příjmy z povolenek budou pouze příjmem státního rozpočtu. K tomu je navržena příslušná legislativní úprava v návrhu usnesení vlády.

 • Zavedení daně z předepsaného pojistného

V oboru pojišťovnictví bude zavedena nová nepřímá daň z předepsaného pojistného tak, jak je to obvyklé v řadě států Evropské unie. Konkrétní parametry, jako je výše sazby a jednotlivé druhy pojištění a rozsah základu daně a osvobození, budou ještě stanoveny.

 • Odvod prostředků ze státního podniku Lesy ČR

Od roku 2013 by měly Lesy ČR odvést do příjmů státního rozpočtu každoročně částku čtyři miliardy korun.

 • Analýza možnosti zavedení daňové amnestie a vyššího zdanění hazardu

Ministerstvo financí předloží do 30. 6. 2012 analýzu možností využití daňové amnestie s ohledem na zkušenosti ze zahraničí. Ve stejném termínu předloží ministerstvo financí analýzu možného vyššího zdanění hazardu.
 

II. VÝDAJOVÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2013 až 2015

 • Zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě agend

Vláda se chce od roku 2014 zaměřit na zjednodušování agend, administrativy a rušení duplicit ve státní správě. Předpokladem je i možnost zrušení státních a ostatních fondů a jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě bude v celkovém objemu 11,9 miliardy korun.

 • Valorizace důchodů ve výši 1/3 inflace a 1/3 mezd

Zvyšování důchodů bude vypočítáváno podle 1/3 růstu cen a 1/3 růstu průměrné reálné mzdy. Opatření v oblasti důchodů má dočasný charakter, je pouze na následující tři roky. Celková úspora za období 2013 až 2015 dosáhne necelých 48 miliard korun. Celý výnos ze zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod bude příjmem státního rozpočtu a umožní částečné pokrytí deficitu na důchodovém účtu.

 • Hmotná nouze – zrušení doplatku na bydlení

V návrhu je i zrušení „doplatku na bydlení“ vypláceného v rámci pomoci v hmotné nouzi, který je doplňkem příspěvku na bydlení. Zvláště s převodem výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi na úřady práce, tedy na tentýž státní orgán, který obhospodařuje dávky státní sociální podpory, ztratilo dvoustupňové posuzování nároku na finanční podporu zajištění bydlení opodstatnění a podle vlády je potřeba je sjednotit pod jednu dávku.

 • Snížení výdajů kapitol dle vázání v roce 2012

Usnesením vlády z března 2012 bylo schváleno vázání výdajů rozpočtových kapitol ve schváleném rozpočtu roku 2012 v celkovém objemu 23,6 miliardy korun. Do návrhu rozpočtu na rok 2013 až 2015 bylo vázání částečně promítnuto formou snížení výdajů v objemu 9,7 miliardy korun. Současně je také navrženo snížení dotace na správní výdaje Státního zemědělského a intervenčního fondu o 53,6 milionů korun (obdobně jako v roce 2012).

 • Snížení výdajů na dotace na obnovitelné zdroje energie

Měla by se snížit dotace poskytovaná z kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu na obnovitelné zdroje energie o dvě miliardy korun ročně.

Zdroj: Vláda


Zdroj: Vláda
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Eliška Kotrčová
daňová a účetní kancelář
www.ucto-kotrcova.cz

Ú.D.P. Olomouc s.r.o.
Účetní a daňová kancelář
www.udpol.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru