Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daňové změny od roku 2013


Ing. Michaela Martínková
4. 1. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jaké změny se odehrály od roku 2013 v dani z příjmů, zdravotním pojištění, důchodovém spoření, daňové správě či dani z převodu nemovitostí? Přinášíme přehled novinek v těchto oblastech.


 

Daň z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.)

1. Zavedení solidární daně ve výši 7 % nad stanovený příjem
 • pokud součet příjmů podle § 6 a daňového základu podle § 7 překročí 48násobek průměrné mzdy (stanovené pro účely sociálního zabezpečení), daň se zvyšuje o 7 %, tj. sazba nad tuto hranici činí 22 % z daňového základu nad násobek průměrné mzdy (pro rok 2013 je to částka 1.242.342 Kč ročně, tj. 103.536 Kč měsíčně)
2. Zrušení základní slevy na dani pro starobní důchodce
 • ti, kteří pobírají důchod k 1. 1. daného roku, nemají nárok na slevu na dani ve výši 24.840 Kč ročně, ostatní slevy jim zůstávají zachovány, pokud na ně vznikne nárok
3. Zavedení maximální hranice použití výdajových paušálů
 • týká se výdajových paušálů podnikatelů ve výši 30 % a 40 % (příjmy z pronájmu a příjmy z nezávislého podnikání)
 • maximální výše výdajových paušálů je uplatnitelná u příjmů 2 mil. Kč, tj. u 30% paušálu lze maximálně využít 0,6 mil. Kč, u 40% paušálu pak maximálně 0,8 mil. Kč
4. Nemožnost uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti při použití výdajových paušálů
 • podnikatelé či pronajímatelé (příjmy podle § 7 a § 9 ZDP), kteří využijí takzvané výdajové paušály, nebudou moci uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela/manželku bez vlastních příjmů. V případě souběhu příjmů z více druhů činností bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.
5. Zavedení vyšší srážkové daně u vymezených příjmů pro určité zahraniční poplatníky (především daňové ráje)
 • týká se především podílů na zisku, dividend, prodeje podílů ve společnostech, licenčních poplatků
 • sazba ve výši 35 % z příjmů platí, pokud je příjemcem osoba, která není daňovým rezidentem jiného členského státu EU nebo EHP, nebo třetího státu, který nemá uzavřenou účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo smlouvu o výměně informací v daňových záležitostech pro daň z příjmů

Zdravotní pojištění

Zrušení hranice maximálního vyměřovacího základu
 • do konce roku 2012 platila hranice 72násobku průměrné mzdy jako maximálního vyměřovacího základu, toto je zrušeno, takže zdravotní pojištění bude placeno z neomezené výše výdělku u zaměstnanců i podnikatelů; u sociálního pojištění zůstal maximální vyměřovací základ 48násobek průměrné mzdy

Důchodové spoření

Pojistné na důchodové spoření
 • jedná se o tzv. II. pilíř důchodové reformy, kde osoba dobrovolně vstoupí do systému důchodového spoření (u osob starších 35 let končí tato lhůta k 30. 6. 2013, osoby mladší se rozhodnou nejpozději do svých 35 let), výstup ze systému není možný, bude se tedy tak postupovat po celou dobu
 • výše pojistného činí 5 % z vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění (o 3 % se snižuje odvod sociálního pojištění, 2 % hradí osoba z vlastních zdrojů)
 • u zaměstnanců vypořádává pojistné zaměstnavatel, u podnikatelů se vypořádává v rámci podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření

Daň z převodu nemovitostí (zákon č. 357/1992 Sb.)

Zvýšení daně u převodu nemovitostí
 • sazba se zvyšuje na 4 % (z dosavadních 3 %)

Daňová správa

Restrukturalizace finanční správy
 • dosavadní finanční úřady se stávají územními pracovišti příslušného finančního úřadu, lze tedy podávat na všechna územní pracoviště pro příslušný kraj
 • daňové povinnosti se vykonávají nadále na územním pracovišti kromě daně z nemovitostí, kde platí poměrně složitá pravidla pro evidence poplatníků (snahou je platit jedinou daň v jednom kraji podle umístění nemovitosti, závisí však na trvalém bydlišti)
 • od 1. 1. 2013 platí nové bankovní účty pro finanční úřady, je nutné pamatovat na změnu trvalých příkazů, resp. šablon pro zasílání veškerých daní (předčíslí zůstávají stejná, matriky účtů jsou zcela nová a platí pro 14 finančních úřadů)

Související článek:
Změny v DPH od 1. 1. 2013Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Snakesub, s.r.o.
Prodej potápěčských, šnorchlovacích i plaveckých potřeb
www.snakesub.cz

Pohodové účetnictví
Účetnictví v klidu a POHODĚ
www.ucetnictvivklidu.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru