Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2014


Ing. Kateřina Králová
30. 12. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Stejně jako každý rok, i v roce 2014 musíme počítat se zvýšením minimálních záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Navýšení ale není nijak razantní, jedná se pouze o koruny.


 
Sociální pojištění je odvod, který je nutné platit z příjmů z podnikání, ostatní samostatné výdělečné činnosti a příjmů z činností konaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (různá nezávislá povolání). Neplatí se z pronájmu nemovitostí a movitých věcí, které nebyly součástí majetku k podnikání.
 
Většina platby na sociální pojištění jde na důchodové zabezpečení a jen malá část na politiku zaměstnanosti. Dalo by se říci, že čím větší jsou odvody na sociální pojištění, tím vyšší důchod můžeme očekávat. Kdy a kolik musíme odvést na sociálním pojištění, se odvíjí od druhu činnosti, kterou provádíme. Tedy, zda se jedná o hlavní činnost, vedlejší činnost s vyššími zisky, či vedlejší činnost s nízkými zisky.
 
Hlavním úkolem je tedy zjistit, zda platbu budeme provádět za hlavní, nebo vedlejší činnost. Hlavní činnost z pohledu sociálního pojištění je každá, pro kterou nejsme schopni doložit, že byla vedlejší.
 
Na prokázání vedlejší činnosti musíme doložit jednu z následujících podmínek:
  • zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců,
  • přiznání starobního důchodu, a to i předčasného,
  • nárok na invalidní důchod,
  • nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • osobní péče o dítě mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I.,
  • osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II. až IV., pokud jde o osobu blízkou nebo osobu žijící s námi v domácnosti,
  • výkon vojenské či civilní služby v ozbrojených silách ČR, pokud se nejedná o vojáka z povolání,
  • nezaopatřené dítě (student do 26 let).
 
V případě, že nesplňujeme žádnou z podmínek, je činnost brána jako hlavní. Jestliže je náš daňový základ v předešlém roce nižší než 62.261 Kč/rok nebo 5.188 Kč/měsíc, nemusíme platit žádné zálohy na sociální pojištění.
 
Výdělek vždy musí odpovídat počtu měsíců, po které probíhala činnost. Nic nám ale nebrání se k platbám sociálního pojištění zaregistrovat i dobrovolně (např. z důvodu mateřské).

Příklad

OSVČ je zaměstnána a má výdělek za letní brigádu červenec a srpen 35.000 Kč. OSVČ si nevydělala více než je hranice na rok, ale pracovala jen dva měsíce a tady je hranice 10.376 Kč (2 měsíce * 5.188 Kč), takže jí vznikla povinnost hradit za toto období zálohy na sociální pojištění.

Zálohy na sociální pojištění

Minimální zálohy se počítají z průměrné mzdy. Ta se odvozuje z každoroční vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, která stanovuje výši všeobecného vyměřovacího základu za předchozí rok a hodnotu přepočítacího koeficientu pro důchodové pojištění.
 
Výše vyměřovacího základu za rok 2012, který se použije pro výpočet záloh na rok 2014, má být 25.903 Kč. Koeficient je 1,0015. Takže součinem těchto dvou položek dojdeme k závěru, že průměrná mzda za rok 2012 je 25.942 Kč.
 
Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ se počítá jako čtvrtina průměrné mzdy vynásobená sazbou pojistného, tedy 29,2 %. Pro rok 2014 tak budou zálohy ve výši 1.894 Kč. Meziroční navýšení je tedy jen o čtyři koruny. Pro OSVČ s vedlejší činností je pak minimální záloha na sociální pojištění ve výši 758 Kč, což je jen o dvě koruny více než v roce 2013.
 
Nižší zálohu na sociální pojištění platí OSVČ, která je účastna druhého pilíře důchodového spoření. Těmto osobám se stanovuje sazba pojistného na 26,2 % a platí to od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyla účinnosti smlouva uzavřená s penzijní společností. Minimální výše zálohy na sociálním pojištění je potom pro hlavní činnost 1.700 Kč a pro vedlejší činnost 680 Kč.
 
Zálohy na sociální pojištění jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Tab. 1: Sociální pojištění v roce 2014

Průměrná mzda 25 942 Kč
Maximální vyměřovací základ 1 245 216 Kč
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) 1 894 Kč
Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost) 758 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ (hlavní činnost) 6 486 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ (vedlejší činnost) 2 595 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 62 261 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč

Zálohy na zdravotní pojištění

Za vedlejší příjem se pro účely zdravotního pojištění bere naše činnost tehdy, pokud jsme celý měsíc zaměstnaní, zaměstnavatel odvede pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu. V tomto případě se nemusí platit minimální zálohy na zdravotní pojištění, pojištění se zaplatí za celý rok až na základě odevzdaného ročního přehledu o příjmech a výdajích.
 
Minimální záloha na zdravotní pojištění se vypočítá jako součin sazby pojistného (tedy 13,5 %) a poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2014 jsou tedy minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1.752 Kč, což je jen o čtyři koruny více než v roce 2013. Maximální vyměřovací základ není v letech 2013 až 2015 stanoven.
 
Záloha na zdravotní pojištění je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za leden je splatná do 8. února).

Tab. 2: Zdravotní pojištění v roce 2014:

Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč
Maximální vyměřovací základ zrušen
Minimální měsíční záloha 1 752 Kč
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
12. 5. 2014 8:10:06
Dobrý den,
doporučuji pročíst článek Mateřská a rodičovská dovolená u OSVČ:

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/materska-a-rodicovska-dovolena-u-osvc/
Hlášení závadného obsahu

kristyna
11. 5. 2014 15:06:13
Dobrý den, jsem ozve a řada bych si začala platit nemocenské pojištění z důvodu nároku na mateřskou. Můžete mi prosím sdělit, na kolik musím navýšit platby za zdravotní a sociální pojištění, když budu platit 300,- za nemocenské pojištění?

Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
6. 1. 2014 1:14:31
F.R.: Ano za leden 2014 už musíte zaplatit zálohu na ZP v nové výši, tedy 1.752,-
Zálohy na SP musíte platit dále, abyste je nemusel platit, musela by Vaše činnost být vedlejší. Pokud je hlavní, tak do podání přehledu platíte zálohy jako doposud, po podání přehledu budete platit nové vypočtené, resp. minumum 1.894,-
Hlášení závadného obsahu

František Ribery
4. 1. 2014 14:51:27
Dobrý den, jsem OSVČ - hlavní činnost po celý rok 2013 i nadále. Za rok 2013 mám základ daně nižší než 62.261 Kč. V roce 2013 placeny minimální zálohy na SP i ZP. Chápu to správně tak, že od začátku 2014 budu platit 1752 zálohu na ZP a zálohy na SP platit nemusím? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

míla
2. 1. 2014 8:36:43
Dobrý den, u důchodového pojištění platíte vyšší částku minimální zálohy až za měsíc, ve kterém budete podávat Přehled o příjmech a výdajích (za duben 2014 do 20. května). U zdravotního pojištění musíte platit vyšší částku už za leden 2014 (tedy do 8. února).
Hlášení závadného obsahu

Janča
31. 12. 2013 20:48:56
Dobrý den, kdy mám změnit jako osvč výši trvalého příkazu na zdravotní pojištění. U sociálního se prý mění po vypočítání zálohy z daňového přiznání.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Bc. Hana Harvanová
Vedení účetnictví, daňové evidence, daňová přiznání a mzdy
www.hhucetnictvi.cz

Ing. Tomáš Kryštůfek
Metodika, tvorba a implementace manažerského reportingu z IS Pohoda.
www.financni-rizeni.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru