Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Rodinné podnikání má konečně svoji oficiální definici


Redakce
30. 5. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vláda si od zavedení definice rodinné firmy slibuje mimo jiné zvýšení povědomí o místních podnikatelích, kteří jsou základem stability zaměstnanosti v regionech a nositeli tradic původních produktů.

Foto: 123RF

 

Co je vlastně rodinný podnik či rodinná živnost? Nyní už bude jasněji. Vláda totiž schválila nařízení, které tyto pojmy vymezuje. Poprvé tak má Česká republika definici, díky které bude možné snáze zaměstnávat příbuzné.


 
Rodinné firmy se konečně dočkaly. Historicky poprvé ukotvila Česká republika rodinný podnikrodinnou živnost do českého prostředí. Díky definici půjde zavést určitou formu podpory rodinných podniků. Bude možné také vypsat strukturální výzvy nebo programy či zavést daňové úlevy.

„Například ve Španělsku přišli s tím, že pokud podnikatel investuje do firmy z vlastních peněz a jde o rodinnou firmu, je stanovená úroková sazba, na základě které si lze snížit daně. Něco podobného například na základě repo sazby bychom chtěli zavést i u nás,“ nastínil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Vzhledem k tomu, že dosud definice rodinného podniku neexistovala, nelze přesně říct, kolik jich vlastně v České republice je. To by se teď mělo změnit. Díky statistickému sledování bude možné sledovat vliv rodinných podniků na ekonomiku.

Definice bude závazná pro všechny resorty i další ústřední orgány státní správy. Na definici budou navázány i další aktivity, jako je například systém udělování značek „Rodinný podnik“.

Jaká je definice rodinného podniku?

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.

1. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace.

Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.

2. Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

3. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.

První „porevoluční“ výměna generací

Vedení českých rodinných podniků v současnosti stojí před první „porevoluční“ výměnou generací. Většina českých podnikatelů, kteří začali podnikat po roce 1989, se musí rozhodnout, jak naloží se svými podniky a majetkem. Zda řízení svých podniků přenechají dětem, předají odbornému managementu, nebo prodají.

„V této souvislosti Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně zvažuje podporu převodu rodinných podniků na stávající zaměstnance, tzv. management buy-out, formou zvýhodněných záruk v programu Záruka 2015 až 2023,“ doplnil Karel Havlíček.

Předávání řízení rodinné firmy je obvykle postupné a trvá několik let. Nástupci nebo nástupkyně jsou s firmou často spjati už odmala – pomáhají, účastní se, vidí a slyší, co se ve firmě řeší.

Pokud firma poskytne nástupníkům prostor pro vlastní seberealizaci, mladí obvykle přinášejí do firmy nový vítr, nové projekty či třeba rozjezd e-shopů, jiný přístup k marketingu, využívání sociálních sítí apod. Tím vším tak rodinnou firmu mohou posouvat dále.


Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Renelza8951
12. 12. 2019 10:23:53
Podnikám na živnost. list od roku 1993. Měl jsem tzv. sdružení tří OSVČ. Dva moji společníci ve sdružení ukončili činnost. Od nového roku 01.01.2020 chci spolupracovat se svým synem, jako rodinná živnost. Splňujeme všechny podmínky pro její založení, ale nikde jsme se dosud nedozvěděli, jak postupovat v účetnictví.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

14. 8. 2020 | Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
1.bilanční s.r.o.
Firma poskytující komplexní ekonomický a účetní servis.
www.danovypoplatnik.cz

LUMIXMETAL s.r.o.
Společnost zabývající se prodejem celého sortimentu hutních materiálů.
www.lumixmetal.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,010 Kč
22,11 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru