Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 pro ZP


Bc. Michaela Sobotková
2. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled, je nutno platit zálohy na zdravotní pojištění v nové výši, která vyplynula z Přehledu.

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Nejvíc spěchat s Přehledem o příjmech a výdajích za rok 2014 pro zdravotní pojišťovnu musejí malí podnikatelé, kteří nepodávají daňové přiznání. Ti, kdo mají daňového poradce, naopak mají čas až do srpna.


 
Nejzazším termínem pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 pro zdravotní pojišťovnu (dále jen „Přehled“) je pro většinu osob samostatně výdělečně činných pondělí 4. května 2015. Termín se odvíjí od lhůty pro podání daňového přiznání – OSVČ je totiž povinna své zdravotní pojišťovně předložit Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.
 
Osoby samostatně výdělečně činné, které nemají povinnost podat daňové přiznání za rok 2014, musí podat své zdravotní pojišťovně Přehled také, a to již do 8. dubna 2015.
 
Pokud podnikateli zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí pojišťovně předložit Přehled za rok 2014 nejdéle 3. srpna 2015. Tuto skutečnost je však nutné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna (např. předložením kopie plné moci, kterou zmocnil daňového poradce ke zpracování daňového přiznání).
 
Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů osoby samostatně výdělečně činné, je považována též za OSVČ. Musí tedy být po celou dobu, kdy postupuje jako spolupracující osoba, u zdravotní pojišťovny přihlášena jako OSVČ, musí podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné, pokud není od placení záloh zákonem osvobozena (např. je zaměstnancem a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů).

Dokdy zaplatit doplatek pojistného?

Od data podání Přehledu se pak odvíjí termín pro zaplacení doplatku pojistného. Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vypočtenou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl (popřípadě měl být) podán Přehled. Datum pro platbu je tedy třeba vypočítat podle skutečného data podání Přehledu.
 
Dnem platby pojistného ovšem není den odepsání platby z účtu plátce, ale den, kdy dojde k připsání pojistného na účet banky konkrétní zdravotní pojišťovny. Při platbě složenkou je třeba počítat s další časovou rezervou dvou pracovních dnů na převod peněz.
 
Pokud v Přehledu vyjde naopak přeplatek na pojistném, považuje se podání Přehledu automaticky za žádost o jeho vrácení (jestliže plátce nepožádal o použití této částky na úhradu zálohy na pojistné na další období). Případný přeplatek zdravotní pojišťovna vrátí do jednoho měsíce. Plátce pojistného ale nesmí mít vůči zdravotní pojišťovně jiný splatný závazek. Pokud takový závazek existuje, použije se přeplatek pojistného k jeho úhradě.
 
Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled, je nutno platit zálohy na zdravotní pojištění v nové výši, která vyplynula z Přehledu. Minimální částkou měsíční zálohy na pojistné v roce 2015 je 1 797 Kč – tu musí platit všechny OSVČ, které jsou povinny hradit zálohy na pojistné a dodržet minimální vyměřovací základ.

Jaké příjmy a zálohy zahrnout do Přehledu?

Do Přehledu se zahrnují veškeré příjmy z roku 2014 (řádek č. 1) i veškeré výdaje z roku 2014 (řádek č. 2). Výše ztráty za předchozí zdaňovací období, uplatňovaná pro daňové účely, se nezahrnuje.
 
U spolupracující osoby se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení považuje její podíl na společných příjmech. U osoby, která vede účetnictví, u společníka veřejné obchodní společnosti a u komplementáře komanditní společnosti se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho udržení považuje základ daně z příjmů z této činnosti (tzv. dílčí základ daně).
 
U osoby, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, se za příjem považuje (jde-li o příjmy stanovené paušální částkou) předpokládaný příjem a za výdaje vynaložené na jeho dosažení se považují předpokládané výdaje za takový rok.
 
Do úhrnu zaplacených záloh na pojistné se zahrnují platby za rok 2014, provedené do 8. 1. 2015 včetně. Nezahrnují se platby penále, pokut, doplatky na základě dřívějších Přehledů a úhrady pojistného za měsíce, v nichž jste byli „osobou bez zdanitelných příjmů“ (řádek č. 41).

Jak podat Přehled pro zdravotní pojišťovnu?

Podání Přehledu je možné dvojím způsobem, a to:
 • v papírové podobě:
  • osobně donést na pobočku příslušné zdravotní pojišťovny, nebo
  • odeslat poštou,

 • elektronicky (jako datová zpráva):
  • jako příloha e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny pojišťovny,
  • do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny,
  • online podání přes webové stránky zdravotní pojišťovny (toto umožňují zatím jen některé pojišťovny).  

Každá zdravotní pojišťovna používá své vlastní formuláře:
 
Zdravotní pojišťovna Odkaz na Přehled
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Přehled OSVČ za rok 2014
Poučení k formuláři
Oborová zdravotní pojišťovna Přehled OSVČ za rok 2014
Poučení k formuláři
Revírní bratrská pokladna Přehled OSVČ za rok 2014
Poučení k formuláři
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Přehled OSVČ za rok 2014
Poučení k formuláři
Všeobecná zdravotní pojišťovna Přehled OSVČ za rok 2014
Poučení k formuláři
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Přehled OSVČ za rok 2014
Poučení k formuláři
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Přehled OSVČ za rok 2014
Poučení k formuláři


Související článek:
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 pro ČSSZ


Zdroj: VZP
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
www.knihovnicka.cz
brněnská digitální tiskárna s nabídkou expresního tisku nejen knih.
www.knihovnicka.cz

MAMIT ÚČTO s.r.o.
Naše společnost se zabývá vedením účetnictvím pro PO i FO a mezd.
mamituctosro.webmium.com

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru