Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 pro ČSSZ


Bc. Michaela Sobotková
3. 4. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí podat Přehled nejpozději do 1. srpna 2014.

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 musí OSVČ podat do 2. května. A to i osoby, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku nebo oznámily loni její ukončení. S podáním Přehledu pomůže interaktivní formulář.


 
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 (dále jen „Přehled“) mají povinnost podat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), čili podnikatelé, řemeslníci nebo živnostníci, do 2. května 2014. To platí i pro ty OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2013, nebo které v loňském roce oznámily ukončení samostatné výdělečné činnosti.
 
K 31. 12. 2013 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 977 228 osob samostatně výdělečně činných, ale Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 by ve skutečnosti mělo odevzdat více než milion osob.
 
OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí podat Přehled nejpozději do 1. srpna 2014. Tuto skutečnost jsou OSVČ povinny oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 30. 4. 2014.
 
Pro OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, je termín pro podání Přehledu nejpozději do 31. 7. 2014. Za nepodání Přehledu nebo jeho opožděné podání může okresní správa sociálního zabezpečení udělit OSVČ pokutu až do výše 20 000 Kč.

Doplatek je nutné uhradit do osmi dnů

Případný doplatek na pojistném, který může vzniknout zúčtováním celého roku, musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém podala nebo měla povinnost podat Přehled. Doplatek se hradí bankovním převodem. V případě, že jeho výše nepřesahuje 10 000 Kč, je možné zaplatit ho také v hotovosti na pokladně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
 
Pokladny jsou otevřeny ve vymezené dny, a to standardně v pondělí a ve středu mezi 9. až 15. hodinou (s polední přestávkou). Informace o aktuálních úředních hodinách jsou k dispozici na webu ČSSZ.

Podáním Přehledu se mění výše měsíčních záloh

Od měsíce podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 platí OSVČ zálohy v nové výši, vypočtené podle daňového základu dosaženého v roce 2013. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí minimální měsíční zálohy ve výši 1 894 Kč (je-li účastna důchodového spoření, minimálně 1 700 Kč).
 
OSVČ, která v roce 2013 vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, bude povinna platit zálohy na pojistné minimálně 758 Kč (je-li účastna důchodového spoření, minimálně 680 Kč), pokud její daňový základ dosáhl v roce 2013 rozhodné částky.
 
Rozhodná částka činí 62 121 Kč pro celý kalendářní rok (za každý měsíc, ve kterém nebyla vedlejší činnost vykonávána, se odečte 5 177 Kč).
 
OSVČ nejvíce chybují v tom, že:
  • chybně uvedou počet měsíců hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti – OSVČ považují za zahájení činnosti už vydání živnostenského listu, nikoliv faktické zahájení výkonu činnosti,
  • chybně uvedou výši uhrazených záloh a doplatků,
  • neoznámí vznik důvodu pro výkon vedlejší činnosti, pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, nebo nenahlásí zánik tohoto důvodu, jestliže k němu došlo v průběhu roku, za který podává Přehled.

Elektronický formulář jako kalkulačka

Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013, který současně funguje i jako kalkulačka pro výpočet pojistného a nových záloh, a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ.
 
Přehled je možné podat elektronicky, nebo doručit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v listinné formě. Bližší informace k podání Přehledu elektronickou cestou jsou uvedeny na webu ČSSZ v sekci e – Podání.


Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 – vzor vyplnění


Související článek:
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 pro zdravotní pojišťovnu


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Švéda Miroslav - BSIT.CZ
Prodej-správa-implementace produktů STORMWARE, IT, EZS, CCTV, EPS.
www.bsit.cz

Účetní a daňová kancelář
Vedení daňové evidence, účetnictví, mzdy a personalistika
www.uctojezek.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru