Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012


Bc. Michaela Sobotková
19. 3. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Přehled je možné podat elektronicky nebo doručit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v písemné formě.

Foto: ČSSZ

 

Nejzazší termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2012 je 2. květen 2013. Povinnost podat Přehled platí i pro ty OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2012.


 
Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2012 se týká zhruba 1 200 000 podnikatelů, řemeslníků a živnostníků. Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 je nejpozději do 2. 5. 2013.
 
OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí podat Přehled nejpozději do 1. 8. 2013. Tuto skutečnost musí OSVČ oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 30. 4. 2013. Pro OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, je termín pro podání Přehledu nejpozději do 31. 7. 2013.
 
Za nepodání Přehledu nebo jeho opožděné podání hrozí OSVČ sankce. Okresní správa sociálního zabezpečení může přistoupit k uložení sankce bez předchozího upozornění na nepodání Přehledu.
 
K 31. 12. 2012 sice evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 994 088 osob samostatně výdělečně činných, ale povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 platí i pro ty OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2012.

Zálohy v nové výši

Od měsíce podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 platí OSVČ zálohy v nové výši, vypočtené podle daňového základu dosaženého v roce 2012:
 • minimálně 1 890 Kč, vykonává-li hlavní samostatnou činnost,
 • je-li účastna důchodového spoření (II. pilíř), minimálně 1 696 Kč.
OSVČ, která v roce 2012 vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, bude povinna platit zálohy na pojistné:
 • minimálně 756 Kč, je-li účastna důchodového spoření,
 • minimálně 679 Kč, pokud její daňový základ byl v roce 2012 alespoň 60 329 Kč.
Tato částka se sníží o 1/12 (tj. o 5 028 Kč) za každý kalendářní měsíc, ve kterém tato OSVČ nevykonávala vedlejší činnost.
 
Rozhodná částka (daňový základ) pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2013 činí 62 121 Kč.
 
Přehled je možné podat elektronicky nebo doručit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v písemné formě. Jedním z možných způsobů snadného elektronického podání je využití datové schránky. OSVČ vyplněný Přehled odešle prostřednictvím své datové schránky do speciální datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk) zřízené za tímto účelem.
 
K tomu využije elektronický formulář ČSSZ (formát XML) s funkcí pro přímé odeslání do speciální datové schránky ČSSZ. Stiskem jednoho tlačítka se automaticky spáruje datová schránka OSVČ se speciální datovou schránkou ČSSZ, a tím je povinnost podání Přehledu jednoduše splněna.
 
Toto podání však nemůže obsahovat více než jednu přílohu. Přehled lze elektronicky podat také prostřednictvím služby e - Podání Přehledu OSVČ, v tomto případě je nutný uznávaný elektronický podpis.

Chyby ve vyplnění Přehledu

Okresní správy sociálního zabezpečení každoročně registrují několik opakujících se prohřešků ve vyplnění Přehledu:
 • chybně uvedený počet měsíců hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti – OSVČ považují za zahájení činnosti už vydání živnostenského listu, nikoliv faktické zahájení výkonu činnosti,
 • chybně uvedená výše uhrazených záloh a doplatků,
 • nenahlášení vzniku důvodu pro výkon vedlejší činnosti, pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, a nenahlášení zániku tohoto důvodu, jestliže k němu došlo v průběhu roku, za který podává Přehled.
Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 a podrobný návod k jeho vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ. Elektronický formulář pomůže i s výpočtem pojistného.
 
K závažným proviněním OSVČ patří neplacení záloh na pojistné a neuhrazení doplatků a dlužného pojistného včetně případného penále. Kontrolu plnění povinností OSVČ v oblasti sociálního zabezpečení vykonávají pracovníci místně příslušných okresních správ sociálního zabezpečení, kde jsou OSVČ evidovány.
 
K hlavním povinnostem OSVČ patří:
 • podání Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok,
 • v případě vzniku doplatku na pojistném zaplacení vyčísleného doplatku nejpozději do osmi dnů ode dne podání Přehledu,
 • oznámení zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato činnost zahájena,
 • placení záloh na pojistné při výkonu hlavní činnosti a při zákonem stanovených podmínkách i při výkonu vedlejší činnosti,
 • doložení některého z povinně dokládaných zákonných důvodů v případě výkonu vedlejší činnosti,
 • oznámení zániku důvodu pro výkon vedlejší činnosti, pokud OSVČ oznámila a doložila vznik této skutečnosti,
 • oznámení ukončení samostatné výdělečné činnosti, a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výdělečná činnost ukončena.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Vedení účetnictví
Kompletní služby pro firmu
www.winners.cz

mihocar s.r.o.
Firma mihocar s.r.o. se zabývá prodejem použitých náhradních autodílů.
www.mihocar.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
-0,145 Kč
23,24 Kč
0,025 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru