Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pravidla pro platbu pojistného se od roku 2019 změní


Redakce
15. 11. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Kromě termínu splatnosti pojistného se od roku 2019 mění i minimální výše pojistného na nemocenské pojištění.

Foto: 123RF

 

Od ledna se změní splatnost záloh na pojistné na důchodové pojištění i pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím.


 
Pokud budete podnikat v roce 2019 a máte povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, budou se vás od ledna příštího roku týkat změny v placení pojistného. Kromě toho se změní také splatnost a minimální výše pojistného na nemocenské pojištění.

Tyto novinky přináší novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Pojistné se od ledna bude platit v nových termínech

Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění.

Od ledna 2019 však budou muset OSVČ zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

Za datum splatnosti se bude i nadále považovat den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení („OSSZ“), u které je OSVČ zaregistrována.

Pro správné zúčtování platby pojistného je dále důležité uvádět variabilní symbol přidělený OSSZ hradit pojistné na určené bankovní spojení. Zálohy na pojistné na důchodové pojištění mají totiž svůj účet, pojistné na nemocenské pojištění taktéž.

Na přelom roku se vztahují přechodná ustanovení zákona

Aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, existuje přechodné ustanovení, které říká, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec tedy nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018.

OSVČ má však možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada není možná.

Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.

U plateb nemocenského pojištění je třeba nastavit novou výši

Minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění je v roce 2019 stanoven částkou 6 000 Kč. Minimální měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásily, činí 138 Kč. Do konce letošního roku platí OSVČ minimální pojistné ve výši 115 Kč.

Aby na přelomu roku nemocenské pojištění OSVČ nezaniklo, je nezbytné, aby OSVČ uhradila pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 do 21. ledna 2019 alespoň ve výši 115 Kč (minimální pojistné pro rok 2018) a do konce ledna zaplatila ještě jednou platbou pojistné za leden alespoň v minimální výši 138 Kč (nově stanoveno na rok 2019).

Další novinkou od nového roku jsou mírnější pravidla, podle kterých automaticky zaniká nemocenské pojištění. V případě, že OSVČ neuhradí v řádném termínu alespoň minimální pojistné na nemocenské pojištění, ale doplatí ho do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena. Novinka se týká už splatnosti pojistného za leden.

Pokud by nastala například situace, že OSVČ uhradí pojistné do 31. ledna 2019 „ve staré“ výši 115 Kč, má ještě do konce února možnost zaplatit, resp. doplatit pojistné na nemocenské pojištění, ale pouze do minimální výše 138 Kč, a účast na nemocenském pojištění jí nadále trvá.


Související článek:
Zálohy OSVČ v roce 2019
Novinky z blasti práce a sociálních věcí 2019 – 2. díl


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Martin Chmiel
Komplexní služby v oblasti účetnictví, daní, mezd a personalistiky.
www.akonta-ostrava.cz

A.H.S. - ekonom.servis
daňové poradenství, vedení účetnictví, mzdy, personalistika
www.ahs.cz

Daňový kalendář

25. 11. 2019 Souhrnné hlášení (za říjen 2019)
25. 11. 2019 Kontrolní hlášení (za říjen 2019)
25. 11. 2019 Přiznání DPH (za říjen 2019)
2. 12. 2019 Daň z nemovitých věcí (2.splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek


Více
Zdroj: ČNB,

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru