Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Praktické nástroje na internetu pro podnikatele – 1. díl


Ladislav Kandler, DiS.
14. 9. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Praktické nástroje na internetu, např. živnostenský či obchodní rejstřík, mohou pomoci při podnikání.

Foto: Fotolia

 

Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, vyhledávání plátců DPH registrovaných na území ČR – to všechno jsou praktické nástroje, které mohou být užitečné nejednomu podnikateli. V čem všem nám tyto nástroje mohou pomoci?


 
V dnešním článku se zaměříme na praktické nástroje, které jsou užitečné nejednomu podnikateli. Prakticky každý den využíváme internet k tomu, abychom zjistili důležité informace, novinky či aktuality. Této skutečnosti jsou si vědomy instituce, a tak to, na co jsme možná v minulosti museli stát dlouhé fronty, nebo jsme tomu museli věnovat dlouhé minuty až hodiny telefonních hovorů, máme nyní na dosah ruky.

Mezi nejčastěji využívané a také velmi praktické patří aktuální rejstříky, na kterých můžeme snadno a rychle zjistit informace o našich potenciálních obchodních partnerech, zákaznících či jakékoli jiné firmě či podnikatelském subjektu, u kterého si potřebujeme ověřit dané skutečnosti. Hodí se nám též v případě, že si chceme překontrolovat údaje o své firmě, zda je vše v pořádku a aktuální.
 
Na základě zjištěných informací můžeme pak podniknout potřebné změny a úpravy či učinit zásadní rozhodnutí, např. v podobě uzavření kontraktu s předmětným podnikatelským subjektem. Níže si uvedeme tři velmi důležité nástroje, které denně pomáhají stovkám podnikatelů.

Živnostenský rejstřík

První z rejstříků, o kterém se zmíníme, je živnostenský rejstřík. Živnostenský rejstřík, resp. Registr živnostenského podnikání provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, informace zde uvedené jsou tedy vždy aktuální a ověřené. Je také důležité zmínit, že veškeré údaje, které se zde zobrazí, jsou údaje z veřejné části živnostenského rejstříku.
 
A jak to celé funguje? Možná budete chtít vyhledat konkrétní firmu, ale neznáte její IČ. Nebo naopak, znáte IČ, ale nevíte přesně, jak se firma jmenuje. Případně nevíte, jak se firma jmenuje, ani neznáte její IČ, ale víte, v jaké ulici a v jakém městě sídlí. A takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Ano, vyhledat firmu nebo firmy lze prakticky jakoukoli kombinací údajů, které máte dostupné. Samozřejmě platí, čím přesnější údaje máte, tím rychleji subjekt naleznete.
 
Jakmile tedy zadáte vstupní kritéria hledání a kliknete na „Vyhledat“, zobrazí se výsledky vyhledávání. Pokud jste zadali IČ, zobrazí se logicky pouze jeden výsledek (subjekt). V případě, že jste zadali jméno fyzické osoby, např. Jiří Novák, budete muset toho „svého“ vyhledat ve výsledku hledání, příp. upřesnit kritéria. Následně si můžete zvolit, zda si přejete zobrazit „Údaje bez historie“ nebo „Údaje s historií“.
 
Po kliknutí na příslušný odkaz se vám zobrazí detailní informace podnikatelského subjektu, ke kterým patří:
 • identifikace subjektu (jméno, příjmení, datum narození, občanství, sídlo a IČ),
 • živnostenská oprávnění (název a druh živnosti, vznik a doba platnosti oprávnění, předměty podnikání apod.),
 • provozovny k předmětu podnikání (adresa, IČ provozovny, zahájení a případné ukončení),
 • seznam účastněných osob (jejich jméno a příjmení, datum narození a občanství),
 • případné další informace v závislosti na subjektu a jeho konkrétních údajích.
Velmi užitečným sdělením je informace ohledně příslušnosti úřadu pro daný subjekt, která se objevuje v závěru. Máte také možnost si výpis stáhnout ve formátu XML.
 
Vraťme se ale ještě k tomu, kdy si volíte, zda si přejete výpis s historií nebo bez ní. Pokud si vyberete, že si přejete údaje s historií, pak se ve výsledku hledání zobrazí kompletní výčet o daném subjektu, tedy i údaje, které již nejsou aktuální. To se může hodit např. pro potvrzení určitých skutečností, které mohou souviset s dříve uzavřenými smlouvami, případně zda byla ta či ona osoba skutečně tzv. zúčastněnou osobou, která odpovídala za činnost předmětného subjektu.
 
V případě, že si zvolíte údaje bez historie, získáte pouze aktuální údaje. Nicméně máte zde jednu „funkci“ navíc, o které se mnohdy neví. Je to tzv. „elektronicky podepsaný výpis“. Pokud na tuto možnost kliknete, stáhne se (příp. rovnou se otevře) PDF soubor „Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku“. Zároveň je zde uvedeno datum a čas platnosti daných informací, které odpovídají času vygenerování souboru.
 
Na úplném konci výpisu je pak tento dovětek: „Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.“ Jedná se tedy o vynikající pomůcku, která vám šetří čas i peníze v případě, že se musíte prokázat výpisem z živnostenského rejstříku (např. vaše firma při jednání s úřady či institucemi, kde tento dokument vyžadují).
 
Je zde také možnost „Vyhledání podnikatele v obchodním rejstříku“. Tuto funkci naleznete hned vedle výběru, zda pořídit výpis s historií či bez ní.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je velmi užitečný a vyhledávaný nástroj mezi podnikateli a širokou veřejností. Tento rejstřík provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Vyhledávání je obdobné jako v případě živnostenského rejstříku. Opět tak můžete zadat pouze některý ze známých údajů, v tomto případě je však nutné znát alespoň jednu z těchto informací – název subjektu, IČ nebo spisovou značku.
 
Jakmile zadáte požadovaná kritéria, ve spodní části se zobrazí výsledek vyhledání. Dále máte na výběr z následujících možností:
 • Výpis platných – zobrazí se aktuální detailní informace o subjektu (datum zápisu, spisová značka, název, sídlo, IČ a právní forma obchodní firmy) a předmět podnikání. Dále, pokud se jedná např. o akciovou společnost, statutární orgány – představenstvo, členové dozorčí rady, údaje o akciích a základním kapitálu. Výpis je možné stáhnout ve formátu PDF. Podobně jako tomu je u výpisu z živnostenského rejstříku, který jsme zmínili v předchozích odstavcích, jedná se o elektronicky podepsaný výpis z obchodního rejstříku. Je zde uvedeno datum a čas vygenerování výpisu a také, který soud daný rejstřík podepsal (např. „Městský soud v Praze, IČ 00215660“).
 • Úplný výpis – kromě totožných údajů, které jsou zobrazeny i ve „výpisu platných“, jak je uvedeno výše, jsou zde uvedeny též historické záznamy předmětné fyzické či právnické osoby. Máte tak možnost zjistit například, kterými činnostmi se dříve daný subjekt zabýval, kdo působil v případě právnické osoby ve statutárních orgánech apod. I v tomto případě si můžete zvolit variantu stáhnout si PDF soubor s elektronicky podepsaným úplným výpisem z obchodního rejstříku. Na takovémto výpisu pak naleznete kompletní výčet údajů o dané firmě, včetně těch, které nejsou aktuální.
 • Sbírka listin – vzhledem k tomu, že každý subjekt, který je zapsaný v obchodním rejstříku, má povinnost zveřejňovat v zákonem předepsané formě určité typy dokumentů a listin, a to každoročně, můžete právě na tomto místě vidět tyto dokumenty v elektronické podobě. Nicméně situace je taková, že mnoho subjektů tuto povinnost opomíjí, a tak je časté, že zde nenajdete ty nejaktuálnější informace, které byste možná potřebovali. Mezi dokumenty, které zde můžete prohlížet, patří notářské zápisy, účetní závěrky, podpisové vzory, zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti atd.

Vyhledávání plátců DPH registrovaných na území ČR

Posledním nástrojem, o kterém se zmíníme, je možnost vyhledání subjektu podle přiděleného DIČ, pokud jde o jeho registraci k DPH. Tento registr provozuje Ministerstvo financí ČR a naleznete jej na webových stránkách Údaje o registraci – DPH.
 
Kdy konkrétně je dobré využít této pomůcky? Uvádíme některé z nejčastějších důvodů a případů:
 • Pokud si nejste jisti, zda váš obchodní partner či potenciální zákazník je registrovaným plátcem DPH, např. z důvodu plánovaného uzavření smlouvy o dílo. Někdy se v praxi stává, že dvě firmy mezi sebou uzavřou tuto nebo obdobnou smlouvu a později se ukáže, že jedna či druhá strana nebyla registrovaným plátcem DPH, což velmi výrazným způsobem ovlivní konečnou cenu díla a celý obchodní případ se tak velmi zkomplikuje. Proto se vyplatí dopředu si zjistit podrobnosti o daném subjektu i v rámci tohoto registru.
 • Potřebujete si ověřit platné číslo účtu u firmy či organizace, která je plátcem DPH. Ano, také tento údaj lze z uvedeného rejstříku zjistit. Vyplývá to z ustanovení § 96 zákona o DPH. Zde je totiž uvedeno, že „v přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.“
Pokud tedy daný subjekt nemá uveřejněné ani jedno číslo bankovního účtu a přitom jej používá k podnikatelské činnosti, měli byste se mít na pozoru a před uzavřením jakékoli transakce či smlouvy si od něj vyžádejte alespoň aktuální potvrzení z bankovního ústavu o platnosti bankovního spojení. V opačném případě se vystavujete pozdějším rizikům, pokud jde o splatnost faktur apod., neboť tento subjekt nesplňuje jednu ze základních povinností stanovenou platnou legislativou.
 • A ještě jednu důležitou informaci díky tomuto registru můžete získat, a to zda vy sami nebo firma, se kterou se např. chystáte uzavřít obchod, nepatří mezi tzv. nespolehlivé plátce. Jedná se o velmi důležitý údaj, neboť tuto informaci zveřejňuje dle platební morálky vůči finančnímu úřadu právě tato instituce. Můžete si tak na sobě ověřit, zda vy sami jste pro ostatní firmy důvěryhodným partnerem, nebo to může být indicií k tomu, zda firma, se kterou se chystáte začít obchodovat, je „problematický platič“, který své závazky vůči finančnímu úřadu plní buď s velkým zpožděním, nebo vůbec, či je vše v tomto ohledu v pořádku.
Samotné ovládání tohoto registru je velice jednoduché. Jediné, co musíte znát, je právě DIČ. Dále si můžete zvolit, zda si přejete zohlednit údaje o nespolehlivém plátci či nikoliv. Registr umí vyhledat až 20 subjektů najednou, což může být také velkým přínosem, pokud si potřebujete ověřit údaje o více firmách naráz.
 
Na základě těchto vstupních hodnot zadáte vyhledat subjekt. Zobrazí se následně (zpravidla) tyto údaje:
 • údaje o registrovaném subjektu (DIČ, jméno, sídlo, příslušný finanční úřad),
 • údaje o nespolehlivém plátci DPH,
 • bankovní účty určené ke zveřejnění,
 • údaje o registraci k DPH (typ registrace, odkdy a příp. dokdy je registrace platná).
Možná si říkáte, že často nevíte, jak zjistit DIČ předmětného podnikatele. V zásadě platí tato dvě pravidla:
 1. Jde-li o fyzickou osobu, pak její DIČ je tvořeno kódem státu (tedy CZ) a jejím rodným číslem bez lomítka.
 2. Pokud jde o právnickou osobu, její DIČ je nejčastěji tvořeno opět kódem státu CZ a jejím přiděleným IČ.

Nejdůležitější informace na dosah ruky

Výše uvedené dva rejstříky a jeden registr jsme vybrali záměrně. Důvod je jednoduchý – díky těmto nástrojům získáte de facto kompletní informace jak o své firmě, tak o svých stávajících či potenciálních obchodních partnerech, a to během několika málo minut. Odpadá tak zdlouhavé čekání ve frontách na úřadech, nemluvě o ušetření značných finančních prostředků s tím spojených. Využijte proto těchto „pomocníků“, kdykoli to bude situace vyžadovat.
 
Mezi nejcennější věci dnes patří přesné a aktuální informace. To platí dvojnásob v případě, že vás čeká důležité obchodní rozhodnutí. V některém z následujících článků přineseme další praktické nástroje pro podnikatele na internetu, které vám mohou pomoci ve vašem úspěšném podnikání.


Související článek:
Praktické nástroje na internetu pro podnikatele – 2. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JRB recall s.r.o.
Joined Report with Bookmark
jrb.cz

Ing. Jaromír Chlada
Vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatelské subjekty.
www.ekonom-chlada.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru