Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Povinná elektronická podání v příkladech


Bc. Michaela Hauzarová
11. 3. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jedna fyzická osoba může mít zpřístupněno několik typů datových schránek.

Foto: Fotolia

 

Nejasnosti ohledně elektronických podání vznikají zejména u fyzických osob, protože právnické osoby mají tuto povinnost již několik let. Zda musíte činit elektronické podání, záleží na tom, jaký typ datové schránky máte zpřístupněný.


 
Od 1. 1. 2015 dle ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“), platí pro daňový subjekt či jeho zástupce se zpřístupněnou datovou schránkou povinnost komunikovat s finanční správou pouze elektronickou formou, a to v zákonem uvedených případech.
 
Datové schránky jsou elektronickým úložištěm, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné moci a stejně tak i vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasické doručování v listinné podobě.
 
Nejasný výklad nového ustanovení vzniká zejména v případech týkajících se elektronických podání u fyzických osob, jelikož právnické osoby mají povinnost elektronické komunikace již od 1. 11. 2009.
 
Jedna fyzická osoba může mít zpřístupněno několik typů datových schránek a až na několik výjimek (např. datová schránka daňového poradce) je jejich zřízení dobrovolné. Fyzická osoba tedy může vystupovat ve vztahu k datovým schránkám v několika rolích:
 • fyzická osoba podnikající,

 • fyzická osoba nepodnikající,

 • fyzická osoba daňový poradce,

 • fyzická osoba advokát,

 • fyzická osoba insolvenční správce.
 
Obecně platí, že daňový subjekt má povinnost činit podání datovou zprávou v případech, kdy bude činit podání související s typem datové schránky, kterou má zpřístupněnou.
 
Na příkladech si uvedeme některé situace, které se mohou týkat povinnosti podání učiněných fyzickou osobou prostřednictvím zpřístupněné datové schránky (uvedené příklady se netýkají podání, jejichž elektronická forma vyplývá z jiného právního předpisu, např. § 101a zákona o DPH).

Fyzická osoba samostatně výdělečně činná má na vlastní žádost zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku nepodnikající fyzické osoby

Podání dle § 72 odst. 1 DŘ (tedy přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení) musí činit datovou zprávou:
 • ve věcech osobních, nesouvisejících s podnikatelskou činností (například přiznání k dani z nemovitých věcí nezařazených v obchodním majetku),

 • v případě smíšených písemností, které se týkají více rolí (například daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které obsahuje příjmy jak z podnikání dle § 7 zákona o daních z příjmů, dále jen „ZDP“, tak i příjmy nesouvisející s podnikatelskou činností fyzické osoby, jako příjmy dle § 6 ZDP ze závislé činnosti nebo z nájmu z nemovitých věcí nezařazených do obchodního majetku dle § 9 ZDP).
 
Ve věcech souvisejících pouze s podnikatelskou činností může daňový subjekt podání činit buď v listinné podobě, nebo i datovou zprávou prostřednictvím datové schránky nepodnikající fyzické osoby (například přiznání k dani z příjmů, které obsahuje pouze příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP, přiznání k dani silniční u osobního automobilu zařazeného do obchodního majetku atd.).

Fyzická osoba, jež není samostatně výdělečně činná, má na vlastní žádost zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku nepodnikající fyzické osoby

Podání dle § 72 odst. 1 DŘ musí činit datovou zprávou:
 • ve věcech osobních (například jestliže má příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP a zároveň má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob).
 
V případě, že daňovému subjektu provede roční zúčtování záloh zaměstnavatel dle § 38ch ZDP, nemusí poplatník podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (listinnou ani elektronickou formou).

Fyzická osoba samostatně výdělečně činná má na vlastní žádost zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku podnikající fyzické osoby

Podání dle § 72 odst. 1 DŘ musí činit datovou zprávou:
 • ve věcech souvisejících s podnikatelskou činností (například přiznání k dani z příjmů fyzických osob obsahující příjmy dle § 7 ZDP ze samostatné činnosti, příjmy z nájmu nemovitých věcí zařazených do obchodního majetku atd.),

 • v případě smíšených písemností, které se týkají více rolí (například daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které obsahuje příjmy jak z podnikání dle § 7 ZDP, tak i příjmy nesouvisející s podnikatelskou činností fyzické osoby).
 
Ve věcech osobních, nesouvisejících s podnikatelskou činností může daňový subjekt podání činit buď v listinné podobě, nebo i datovou zprávou prostřednictvím datové schránky podnikající fyzické osoby (např. přiznání k dani z nemovitých věcí nezařazených do obchodního majetku).

Fyzická osoba má na vlastní žádost zřízeny a zpřístupněny datové schránky podnikající i nepodnikající fyzické osoby

Veškerá podání dle § 72 odst. 1 DŘ musí daňový subjekt činit datovou zprávou.

Daňový subjekt má zástupce

Daňový subjekt může v řízení disponovat zástupcem v souladu s ustanovením § 25 a násl. daňového řádu.
 
 • Zástupce daňového subjektu má zpřístupněnou datovou schránku a činí za daňový subjekt podání dle § 72 odst. 1 DŘ. Daňový subjekt datovou schránku zpřístupněnou nemá.
Veškerá podání dle § 72 odst. 1 DŘ, která spadají do rozsahu oprávnění zástupce, musí tato zastupující osoba činit datovou zprávou.
 
Pokud však bude podání činit sám daňový subjekt, přestože má pro dané podání stanoveného zástupce, nevztahuje se na něj povinnost činit podání elektronicky dle § 72 odst. 4 DŘ.
 
 • Zástupce daňového subjektu nemá zpřístupněnou datovou schránku a činí za daňový subjekt podání podle § 72 odst. 1 DŘ. Daňový subjekt datovou schránku zpřístupněnou má.
Na tohoto zástupce se nevztahuje povinnost činit podání za daňový subjekt datovou zprávou dle § 72 odst. 4 DŘ.
 
Jestliže se však daňový subjekt rozhodne podání činit sám a zároveň bude mít zpřístupněný typ datové schránky související s daným podáním, vztahuje se na něj povinnost činit podání elektronicky dle § 72 odst. 4 DŘ.
 
 • Zástupce daňového subjektu i sám daňový subjekt mají zpřístupněný typ datové schránky související s podáním dle § 72 odst. 1 DŘ.
Veškerá podání dle § 72 odst. 1 DŘ musí daňový subjekt nebo jeho zástupce činit datovou zprávou.
 
Fyzická osoba, která nemá datovou schránku zřízenou ze zákona (zřídila si ji na vlastní žádost), má možnost tuto schránku nechat znepřístupnit. Jestliže je fyzické osobě znepřístupněna datová schránka dle § 11 odst. 4 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, pak tímto dnem zaniká povinnost činit podání dle § 72 odst. 1 DŘ prostřednictvím datové zprávy.
 
Po přechodné období roku 2015 bude finanční správa akceptovat splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 DŘ i u podání učiněných podle § 71 odst. 3 DŘ (více viz článek Elektronické podání půjde v roce 2015 i e-tiskopisem).


Zdroj: Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 18. 2. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
RAZÍTKA a VIZITKY
EXPRESNÍ výroba razítek a vizitek
www.4321.cz

Dana Hauková
účetní firma, služby výrobní, obchod,finance
ucetni-danovy.firemni-web.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
-0,145 Kč
23,24 Kč
0,025 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru