Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Paušální výdaje na dopravu


Lenka Uvírová
5. 4. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Výše paušálního výdaje nemá žádnou vazbu na skutečnou výši výdajů na dopravu daným vozidlem.

Foto: Fotolia.eu

 

Pokud nechceme uplatňovat výdaje na dopravu autem podle dokladů nebo podle najetých kilometrů, můžeme uplatnit tzv. paušál. Místo skutečných výdajů na pohonné hmoty a na parkovné lze tyto výdaje uplatňovat v paušální výši.


 
Výše paušálního výdaje na dopravu nemá žádnou vazbu na skutečnou výši výdajů na dopravu daným vozidlem, nezávisí na počtu ujetých kilometrů a ani na spotřebě či na ceně pohonných hmot (PHM).
 
Kdo paušální výdaje uplatní:
 • fyzická osoba používající vozidlo v souvislosti s příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů (ZDP)
 • fyzická osoba používající vozidlo v souvislosti s příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP
 • právnická osoba používající vozidlo ke služebním účelům
 • plátce i neplátce DPH
 
Kdo paušální výdaje neuplatní:
 • podnikatelé, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP
 • fyzická osoba s příjmy podle § 10 – ostatní příjmy

Jaké jsou podmínky uplatnění paušálu?

Podmínky uplatnění paušálu:
 • poplatník je vlastníkem vozidla, přičemž vlastník fyzická osoba jej přitom nemusí zahrnout do obchodního majetku
 • paušál na dopravu zahrnuje spotřebované PHM a parkovné při pracovních cestách, ostatní výdaje (odpisy, údržba, opravy, nájemné, pojistné, poplatky, silniční daň) lze uplatnit jako výdaj běžným způsobem
 • poplatník používá vozidlo (alespoň z části) k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů
 • v příslušném kalendářním měsíci nebylo vozidlo přenecháno k užívání jiné osobě (ani na část měsíce), paušální výdaj se uplatňuje za celé kalendářní měsíce
 • paušál se vztahuje na vozidlo, nikoliv na poplatníka
 • 5.000 Kč na jedno motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém poplatník využíval silniční motorové vozidlo k podnikání a současně toto vozidlo nepřenechal ani po část měsíce k užívání jiné osobě
 • poplatník může uplatnit paušální výdaj maximálně u tří silničních vozidel
 • vozidlem se rozumí osobní automobil, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač atd.
 • nelze uplatnit u bezplatně vypůjčeného vozidla
 • v měsíci pořízení nebo vyřazení lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje (např. podle počtu dnů od pořízení nebo do vyřazení)
 • pokud je vozidlo ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví více poplatníků, mohou si dohromady uplatnit paušální výdaj nejvýše do 5.000 Kč
 • za přenechání vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely
 • nelze během zdaňovacího období měnit způsob uplatnění výdajů (nelze např. tři měsíce uplatnit skutečné výdaje a zbytek paušálně)
 • lze uplatnit u vozidla ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví poplatníka, případně u vozidla v nájmu (finanční i operativní leasing)
 • za vozidlo, u kterého uplatňujeme paušální výdaj na dopravu, musíme platit silniční daň, to znamená i zálohy během roku
 • používá-li poplatník vozidlo pouze zčásti k podnikání, lze uplatnit pouze krácený paušál ve výši 80 %, tj. 4.000 Kč
 • při použití kráceného paušálu nelze jako výdaj uplatnit 20 % ostatních výdajů, při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého byl uplatněn krácený paušál na dopravu, se odpis uplatní poměrnou částí, tj. 80 %
 • použije-li poplatník krácený paušál, předpokládá se, že ostatní (maximálně dvě) vozidla, u nichž uplatní paušál, užívá výlučně k podnikání. I kdyby je použil k soukromým účelům, může uplatnit nekrácený paušál. Krácený paušál uplatní jen u jednoho vozidla, u dalších dvou uplatní nekrácený.
 • při použití paušálu na dopravu poplatník nemusí pro účely ZDP prokazovat použití vozidla k podnikání, výši částek za PHM či počet ujetých kilometrů, nemusí dokládat ani evidenci jízd (knihu jízd)

Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem ve vztahu k DPH

U plátců, kteří si u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu, se tedy tato skutečnost do uplatňování DPH nijak nepromítá. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 
Nadále tak platí, že plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem.
 
Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí prokázat. Bylo a je vždy na plátci daně, jakými důkazními prostředky užití motorového vozidla a spotřebu pohonných hmot pro ekonomickou činnost doloží.
 
Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak (§ 24 odst. 2 písm. zt).
 
Tato věta znamená, že důkazní břemeno není na straně poplatníka, jak je pravidlem u daňových zákonů, ale na straně správce daně. Tedy správce daně musí prokázat, že vozidlo bylo použito např. i k soukromým účelům, nebo že bylo přenecháno po část zdaňovacího období jiné osobě.


Související článek:
Paušální výdaj na dopravu v otázkách a odpovědích
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Přemek
29. 3. 2020 18:45:37
Dobrý den, v daňovém přiznání eviduji příjmy ze zaměstnání, podnikání i nájmů. V zákonech jsem se dočetl, že mohu uplatnit paušál na dopravu jak u podnikání (4000,- pokud je vozidlo i k soukromým účelům) tak u příjmů z nájmu (také 4000,-, stejné podmínky). U podnikání ale narozdíl u příjmu z nájmu, musím platit silniční daň. Mohu tedy uplatit vozidlo pouze k nájmům? Popřípadě mohu vozidlo uplatnit jak v nájmech tak v podnikání? (jedná se o stejne vozidlo). Nikde v zákoně jsem nenašel, že by to šlo ani, že by to nešlo. Bere se to tam všude odděleně.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Alena
10. 2. 2020 16:27:03
ahoj, potřebuji konzultaci. OSVČ plátce DPH, osobní auto v majetku, krácený paušál, tedy 4000,-/měsíčně, bez nákladů PHM, nepíši knihu jízd. mám ale opravu tohoto auta v částce 10 000,- včetně DPH. Můžu si dát do nákladů 8000,- Kč? četla jsem, že si můžu dát opravy auta do nákladů, ale krátím 20 % stejně jako u paušálu, tak si myslím, že si odpočet DPH udělat nemůžu, ale z celkové částky opravy dát 80 % do nákladů můžu. Prosím o radu, jestli to tak je. díky
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
8. 9. 2019 10:06:19
Nevím přesně co myslíte paušálními výdaji, ale pokud máte na mysli výdaje procentem z příjmů ve výši 30%, tak to samozřejmě zkombinovat nemůžete. Paušál na provoz vozidla můžete uplatnit jen v případě kdy uplatňujete výdaje dle skutečnosti.
Hlášení závadného obsahu

Martin
7. 9. 2019 20:04:51
Dobrý den, chci se zeptat, když mám příjem z pronájmu a chtěl bysem si odečíst na DPFO paušál na osobní vozidlo ( krácený 4tis. - auto moje: ) mohu to zkombinovat s paušálem z pronájmu? Myšleno paušální výdaje při příjmu z pronájmu ve výši 30% )
Děkuji za relevantní odpověď.

S pozdravem:

Martin
Hlášení závadného obsahu

Agata
13. 7. 2019 1:49:10
Ahoj všichni!
Jsem Agáta, v současné době žiji v Opavě, Česká republika. V tuto chvíli jsem vdova se dvěma dětmi a já jsem byl v březnu ve finanční situaci a potřeboval jsem refinancovat a platit své účty. Snažil jsem se hledat půjčky od různých úvěrových firem jak soukromých a firemních, ale nikdy s úspěchem, a většina bank odmítla můj kredit. Ale jak by si to Bůh přál, byl jsem představen v družstevním běhu od Božského muže, soukromého úvěrového věřitele, který mi dal půjčku ve výši 80 000 EUR a dnes jsem vlastníkem firmy a moje děti se v tuto chvíli daří dobře, pokud musíte se obrátit na jakoukoli firmu s odkazem na zajištění úvěru bez zajištění, kontrolu bez úvěru, žádného spolupodpisovatele s úrokovou sazbou pouze 2% a lepší plány splácení a harmonogramu. Neví, že to dělám, ale teď jsem tak šťastný a rozhodl jsem se, že lidé o něm budou vědět více a také chci, aby mu Bůh žehnal více. Můžete ho kontaktovat na jeho emailu: dantecooperativehelp@hotmail.com pro rychlé chatové volání nebo whatsapp / +35677926593

dík
Agáta
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
5. 4. 2019 7:59:18
Honza Křížek: Prvně je třeba říci, že důkazní břemeno je na straně správce daně - tedy správce daně musí případně prokázat, že vozidlo nebylo použito pro firemní účely. Nicméně pozor na to, že lze použít maximálně pro 3 vozidla paušální výdaje a z toho jen 1 krácený. Tedy další 2 vozidla musí mít plný paušál, tedy použití jen a pouze pro firemní účely.
Hlášení závadného obsahu

Honza Křížek
4. 4. 2019 21:32:59
Dobry den, mam 1 byt, pronajimam jej a chtel bych pro pristi rok uplatnit pausal 4000 mesicne. Obcas pouzivam vozidla pro soukrome ucely. Myslite ze, bych si mohl uplatnit pausal za 2 nebo 3 vozidla, kdyz mam pouze 1 byt? Musel bych v tomhle pripadne kde je to vice vozidel nejak uz zduvodnovat na co pouzivam 3 vozidla kazdy mesic pro 1 byt?
Krizek
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
23. 1. 2019 13:18:13
porizka@porizka.cz:
A hlavně, nastudujte si ZDP, který citujete...
Zkuste si přečíst třeba §25 odst. 1, písm. x)
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
23. 1. 2019 13:10:32
porizka@porizka.cz:
A z čeho Vy usuzujete, že když použijete majetek (osobní automobil) z 80% k podnikání a z 20% k soukromým účelům, že byste měl/a mít nárok na plný odpočet všech ostatních nákladů souvisejících s provozem vozidla?
Hlášení závadného obsahu

porizka@porizka.cz
23. 1. 2019 11:44:56
při použití paušálu 4000,- u vozidla vloženého do obchodního majetku uvádíte, že je nutné krátit i ostatní výdaje o 20%. Toto ustanovení bylo zakotveno v ZDP § 25, odst. 1, písm. zp). toto ustanovení bylo ale zrušeno s účinností od 1.5.2011. Z čeho tedy usuzujete, že se mají krátit i ostatní náklady spojené s užíváním osobního auta včetně odpisů?
Hlášení závadného obsahu

Tonda
12. 10. 2018 7:44:09
Dobrý den, chci se zeptat, mám příjmy ze zaměstnání a z pronájmu (zde neuplatňuji paušál 30% - ale prokazuji výdaje, odpisy, a paušál na auto) a nově budu mít příjmy z podnikaní (zprostředkování úvěrů a zde by chtěl využít paušální výdaje). Lze při této kombinaci využít paušální výdaje na auto u příjmu z pronájmu?
Děkuji Tonda
Hlášení závadného obsahu

Ludmila
16. 5. 2018 22:34:23
Dobry den, jsem jednatelka ve firme s.r.o, mam 2 auta ktere pouzvam pro podnikani + osobni vyuzivani. Mam pronajmut auto firme (sama sobe) abych mohla odecist pausal? Kdyz auto ja a muj zamestnanec budeme auta vyuzivat pro vlastni potrebu, mam udelat 5000 + 4000 Kc? Nebo je lepsi prodat auto firme.... Moc diky za cas.
Hlášení závadného obsahu

Václav Vlček
Uživatel POHODA
31. 3. 2018 17:17:10
Dobrý den, používám k podnikání 2 motorová vozidla. Osobní automobil a vysokozdvižnou plošinu. Mohu paušál použít pouze na jedno vozidlo ?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
25. 3. 2018 11:59:46
Samozřejmě že paušál na dopravu snižuje základ pro sociální i zdravotní pojištění. Nicméně nedochází k žádnému toku peněz, je to tzv. nepeněžní výdaj, tudíž bude až souhrnně v ř. 102 daňového přiznání...
Hlášení závadného obsahu

Jaroslav
23. 3. 2018 17:47:07
Dobrý den. Prosim Vás potřebuji info. Když uplatním paušální výdaj na dopravu (4000,-) až v daňovém přiznání tak jak se sníží základ daně pro sociálku? Nemohl bych to dát do režie? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
18. 3. 2018 11:08:38
Ella P.: Nevím, co chcete poradit. Když nelze tak bohužel nelze. Chápu, že to může být oříšek vysvětlit to šéfovi, ale nějak to udělat musíte...
Hlášení závadného obsahu

Ella P.
17. 3. 2018 21:00:09
Děkuji za odpověď. Toto jsem si v ZDP načetla, bohužel, jednatel na to nechce slyšet. Účto jsem převzala a nyní zjišťuji, co tam dříve udělali za boty. Smlouvu o pronájmu nechce, nechce z toho ani nájemné, že prý to tak dříve dělal a hotovo. Takže co s tím teď? Bez smlouvy o pronájmu hodit všechno do nedaňových? K silničce přihlásil firmu, v TP je on. Všechno samozřejmě placeno z účtu.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
17. 3. 2018 20:48:03
Ella P.: Už z principu - s.r.o. přeci v žádném případě nemůže použít krácený paušál na provoz vozidla. Ale co je daleko horší je to, že ve Vašem případě si nemůžete uplatnit vůbec žádný paušál. Ve ZDZP je totiž napsáno, že paušál lze uplatnit jen na "...vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu...".

Vozidla, o kterých Vy píšete ale nejsou ani ve vlastnictví společnosti, ani pronajaté.
Hlášení závadného obsahu

Ella P.
17. 3. 2018 20:21:17
Dobrý večer, prosím zkušenější o radu. Firma (s.r.o.) využívá automobil jednatele a jediného společníka, na pronájem není žádná smlouva, neplatí se žádné nájemné. Firma si doposud do nákladů dávala silniční daň a dálniční známky. Paušál uplatňovali krácený. Pročetla jsem kde co, názory jsou však různé a já tak nejsem z toho vůbec chytrá. Co lze v tomto případě uplatňovat? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
14. 3. 2018 22:57:10
Andrej: Jde to skoro tak, jak píšete, ale těch 5.000,- měsičně si z pokladny neberte. O té částce 5.000,- měsíčně se vůbec neúčtuje, ta se zadává až do přiznání. Co se týče parkovného a nákupu PHM v průběhu roku - budete účtovat jen opravdu o reálných nákupech, pro které je potřeba vymezit analytické účty...
Hlášení závadného obsahu

Andrej
14. 3. 2018 22:07:15
Dobry den, mel bych jeden dotaz. Zacal jsem podnikat formou sro, neplatce dane, sam jsem v sro zamestnancem. Chtel byh si poridit auto na leasing do firmy, jde mi o to, ze kdyz budu vydaje na auto resit pausalem tak jestli je v poradku, kdyz si proste kazdy mesic vezmu z pokladny hotovost 5 tis s vyuziji to na nakup PHM a parkovneho. Nebo je toto me uvazovani nesmyslne z hlediska ucetniho. Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Harmann
12. 3. 2018 9:36:59
Dobrý den, pokud jsem koupil byt v roce 2016 a nájemníky jsem měl až od června 2017 (tzn. daním příjem z pronájmu za 7 měsíců), mohu si dát do výdajů krácený paušál 4000 Kč/měsíc jen za těch 7 měsíců nebo za celý rok? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
6. 3. 2018 13:34:27
Zdenka: Samozřejmě si můžete uplatnit krácený paušál na provoz vozidla (4.000,- Kč měsíčně) za rok 2017. Nicméně daňové přiznání k dani silniční mělo být podáno do 31.1.2018 a současně ke dni 15.4.2017, 15.7.2017, 15.10.2017 a 15.12.2017 měly být zaplaceny zálohy a doplatek zaplacen do 31.1.2018.

Zhodnoťte, zda se Vám paušál vyplatí proti případným pokutám a penále...
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
6. 3. 2018 13:25:07
Dělám si daně za rok 2017 a mám dotaz zda mohu uplarnit výdaje paušalem na auto, auto není vloženo do podnikání,kdy mám podat a za jaký rok silniční daň? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
19. 1. 2018 23:57:29
vk_Q: Dobrý den, paušál na provoz vozidla může použít jen majitel vozu.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
19. 1. 2018 23:56:19
M.N. Minimálně je divné, že chcete uplatňovat plný paušál na společný vůz (tedy že bude použit jen pro účely podnikání), ale přitom s ním bude běžně jezdit i přítelkyně...
Hlášení závadného obsahu

Lucie
19. 1. 2018 10:00:10
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda je zde myšleno fyzická osoba, pouze jako OSVC nebo i normálně fyzická osoba zaměstnaná? Jsem zaměstnaná na HPP a pronajímám byt, mohu i v tomto případě použít paušál na auto? děkuji
LS
Hlášení závadného obsahu

vk_Q
28. 9. 2017 4:05:10
Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali, když jsem provozovatelem vozidla, kde jeho majitelem je invalidní nezletilý syn s průkazkou ZTP/P (z důvodu dřívějšího čerpání příspěvku na vozidlo) mohu uplatňovat snížený paušál (4000 Kč/měsíčně)na toto vozidlo, které používám pro podnikání jako OSVČ (hlavní činnost). Děkuji za odpověď k této velmi nestandardní situaci. VK
Hlášení závadného obsahu

M.N.
28. 6. 2017 22:51:48
Dobrý den, jsem fyzická osoba a mám příjem z pronájmu 2 bytů dle § 9. Pro snížení zdanitelných příjmů bych chtěl použít vlastní auto. Mohu ale použít i druhý automobil, který mám ve společném vlastnictví s družkou a plus třeba ještě můj vlastní motocykl? Může v takovémto případě přítelkyně s naším společným automobilem běžně jezdit? Celková částka za paušál na dopravu bude tedy 48 000 vlastní automobil + 60 000 společný automobil + 60 000 motocykl, dohromady 168 000? Mohu si tedy bez problémů zkrátit příjmy ke zdanění o takovýto výdaj a nebude to fin. úřadu divné? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Dzejny
12. 4. 2017 13:13:32
Dobrý den. Chtěla bych se přeptat na případ: OSVČ, plátce DPH, používá nákladový paušál na osobní vozidlo v krácené výši 4000,- Kč. Dommnívám se, že si může ještě uplatnit DPH z nákupu PHM (samotné PHM nedaňový náklad). Uplatněné DPH by se ale mělo krátit/poměrovat (nevím, který výraz je správně) podle skutečného využití vozidla k firem.a soukromým účelům. Např. 70 %. a) Jak promítnout DPH z PHM do přiznání k DPH, kde se objeví ta ponížená výše uplatňovaného DPH a b) Jak nastavit předkontaci DPH v Pohodě, aby se to zaúčtovávalo automaticky správně. Děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Pepa
22. 3. 2017 15:24:50
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli můžu použít krácený paušál 4000,-Kč/měs. na auto,které není zahrnuté v majetku firmy,ale používá se jen na občasné jízdy pro firmu.(§7) A dále jestli je možné použít krácený paušál u pronájmu (§9),kde silniční daň nebyla zaplacena.
Hlášení závadného obsahu

Petr
15. 3. 2017 23:23:13
Moc Vám děkuji, hledal jsem na netu a google mi mezi prvními odkazy nabídl právě tuto stránku, zeptal jsem se tedy zde i s vědomím toho, že můj dotaz nepatří do tohoto článku. Moc Vám děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
15. 3. 2017 22:50:26
Petr:
Váš dotaz sice nemá nic společného s tímto článkem (paušální výdaje na dopravu), ale jinak máte v podstatě pravdu. V případě řemeslných živností můžete uplatňovat výdaje procentem z příjmů (nikoliv paušální výdaje) ve výši 80%. Tedy bez vykazování jakýchokoliv výdajů.
Hlášení závadného obsahu

Petr
15. 3. 2017 21:58:10
Dobrý den, také bych se chtěl zeptat... Začínám v podnikání jako zedník, nemám v podstatě žádné výdaje kromě vybavení potřebného k práci. Dočetl jsem se, že mohu danit po odečtu paušálu až 80%. Mohu tedy danit jen 20% i přes to, že nemám žádný výdaj? Nebo skutečně nerozumím účetnictví.. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
8. 3. 2017 23:07:18
Markéta: Otázka je, co myslíte těmi skutečnými náklady. Pokud pouze pohonné hmoty a parkovné, pak je Vaše úvaha správná. Paušál na provoz vozidla totiž zahrnuje jen PHM a parkovné. Ostatní výdaje (opravy, pojištění, odpisy, ...) jsou i nadále daňově uznatelné (v případě kráceného paušálu je nutné i tyto náklady krátit).
Hlášení závadného obsahu

Markéta
8. 3. 2017 20:47:36
Dobrý den,
píši bakalářskou práci na toto téma a chtěla jsem se poradit. Mám OSVČ neplátce DPH, který využívá vozidlo, které je zařazeno v OM. Skutečné výdaje za auto má ve výši 37 tisíc, po dobu celého roku si evidoval doklady. Ke konci roku však musí být upraven ZD, protože využíval vozidlo i k soukromým účelům. Výhodnější pro něj je tedy možnost uplatnění paušálu, tj. 48 000. Dochází tedy k úpravě, kdy mi rozdíl mezi skutečnými výdaji a paušálem sníží základ daně? V tomto případě o 11 000 Kč nebo to chápu špatně? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
8. 3. 2017 18:33:35
Marek: To nelze. Jedna ze základních podmínek použití paušálu je nepřenechání vozidla jiné osobě, což by PO v případě soukromého použití vozidla automaticky přenechala...
Hlášení závadného obsahu

Marek
8. 3. 2017 18:25:23
Dobrý den. Lze využít paušální výdaj u pravnické osoby s.r.o. ve které jsou zaměstnanci zároveň jednatelé. Nechtějí vést knihu jízd a uplatňovali by paušální výdaj na dopravu ve výši 4000 Kč měsíčně. Lze to?
Hlášení závadného obsahu

janakys
26. 1. 2017 9:17:50
Dobrý den,dělám kamarádovi TAXIKÁŘI daně jede v paušální odpočtu ale daní první rok jáky procenta mám prosím použít na odpočet.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Pavel Pavlišta
25. 1. 2017 16:29:57
Dobrý den, prosím o radu. Mám vozidlo zahrnuto v obchodním majetku, chtěl bych použít krácený paušál na dopravu 4000.- pouze v některých měsících, kdy jsem užíval vozidlo i pro soukromé účely a v ostatních měsících bych použil paušál nekrácený 5000.- Je možné takto rozdílně postupovat v jednotlivých měsících? Pokud ano jak se vypočítají ostatní výdaje na provoz vozidla jako servis, garáž, odpis, apd. vše se sníží na 80%, nebo jde o nějakou poměrovou část. Mám na mysli, že vozidlo použiji např. jen ve 4 měsících v roce k soukromým účelům. Děkuji Pavel Pavlišta.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
25. 1. 2017 9:45:17
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o odpověď na dva dotazy:
1.) Je možné uplatnit krácený paušál 4 000,- Kč na dopravu za jeden měsíc u OSVČ (neplátce DPH, daňová evidence) v případě, že využil vozidlo nezahrnuté v majetku (ale v nájmu od svého otce za úplatu) pouze 13 dnů v prosinci 2016?

2.) Je správný postup u s.r.o. přeúčtovat na konci roku vnitřním dokladem spotřebu PHM na účet náklady daňově neuznatelné a poté uplatnit v daňovém přiznání paušál na dopravu ve výši 5 000,- Kč?

Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Pepa
23. 1. 2017 16:31:04
semtexcz:
Mnohokrát děkuji za Vaší vyčerpávající odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
23. 1. 2017 15:33:35
Ještě pro vysvětlení, proč nelze uznat výdaje na opravy majetku (vozidla), který není zařazen v OM:

§25 odst. 1 písm u) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely NELZE uznat zejména výdaje na osobní potřebu poplatníka; včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, který poplatník uvedený v § 2 nezařadí do obchodního majetku podle § 4 odst. 4
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
23. 1. 2017 15:19:15
Pepa:
Paušál nahrazuje jen PHM a parkovné. Všechny ostatní náklady jsou daňově uznatelné. ALE:
§24 ZDZP jasně stanovuje, jaký druh výdajů lze využít na vozidlo v tom a v tom případě. Takže je to následovně:
1) Vozidlo v OM - a) skutečné náklady (PHM, parkovné, opravy, ...)
2) Vozidlo v OM - b) paušál za PHM a park. + opravy, atd.
3) Vozidlo není v OM - náklady dle §24 / písm. k - základní náhrada za ujeté kilometry + spotřeba
4) Vozidlo není v OM - paušál 4.000,- Kč a toť vše, tedy žádné opravy ani nic podobného, protože vozidlo není v OM.
Hlášení závadného obsahu

Pepa
23. 1. 2017 14:08:50
Dobrý den, jak je to prosím s náklady na opravu vozidla? OSVČ, neplátce DPH, paušál na auto 80% (používá i pro soukromé účely). Někteří píšou, že lze uplatňovat i další náklady ve výši 80% i když není auto v obchodním majetku. Jiní zase, že u nezapsaného auta v OM není možné uplatňovat další náklady a je možné použít pouze paušál ve výši 4000 Kč a nic víc.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
22. 1. 2017 23:06:23
Honza:
1) Paušál uplatnit lze. Viz pasáž ze ZDZP:
Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5000 Kč.
2) SD se neplatí, pokud je auto používáno jen v souvislosti s příjmy dle §9 (nájem)...
Hlášení závadného obsahu

Honza
22. 1. 2017 22:58:49
Dobry den, prosim o radu - manzelka pronajima druzstevni byt (druzstevni podil psan na ni) a rada by pouzila pausal na auto - to ale neni psane na ni, ale na me (manzela). Muze pouzit pausal s oduvodnenim, ze se jedna o spolecne jmeni manzelu? Silnicni dan platit nemusi pokud se jedna pouze o pronajem, je to tak? diky moc predem
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
12. 1. 2017 14:31:48
Papita:
Ano, to je možné. Jen dávejte pozor na omezemí, že nesmíte auto přenechat jiné osobě...
Hlášení závadného obsahu

Papita
12. 1. 2017 12:33:10
Děkuji za odpověď. Může být auto využíváno ještě i k soukromému účelu, pokud by se odepisovalo měsíčně 4 000 Kč?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
11. 1. 2017 12:40:01
Papita:

Samozřejmě, že můžete, naprosto bez problémů, bez jakýchkoliv podmínek a smluv (auto je Vás obou). Viz písm zt):

Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5000 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Papita
11. 1. 2017 10:35:09
Dobrý den,
Dobrý den,Jsem majitel auta na které platím silniční daň. Manželka je zaměstnaná jako učitelka a občas tlumočí a auto potřebuje k dopravě při podnikání tlumočení. Můžeme uplatnit na toto auto paušální odpočet při daňovém přiznání manželky? A musí být nějaká smlouva mezi námi nebo stačí, že auto je v společném vlastnictví?
Děkuji za odpověď Roman
Hlášení závadného obsahu

Maximo
2. 10. 2016 23:50:44
Dobrý den, prosím jestli byste mi mohl někdo poradit.
Jsem fyzická osoba (OSVC), plátce DPH. Koupil jsem auto na sebe. Faktura je psaná jen na mě – není tam ani ICO ani DIC. Abych nemusel vést knihu jízd, budu uplatňovat zkrácený paušál 80% + odpisy 80%. Auto Budu chtít asi po půl roce prodat ale tak, aby si kupující mohl odečíst DPH.
Prosím o radu, jestli by to takto šlo:
Nechci vést knihu jízd, takže bych neuplatnil odpočet DPH na vstupu. Při prodeji, když by byla vyšší prodejní cena než kupní, tak bych doplatil FU rozdíl z DPH Prodej – nákup a je to vyřízeno?
Je to nějak podmíněné, že musím auto vložit do OM a pak před prodejem ho zase vyjmout nebo nevyjímat? Předpokládám, že kvůli odpisům musí být v OM. Tady už se moc nevyznám…
Bude to takto fungovat?? Není tam zádrhel, když ho budu mít jen půl roku?
Předem děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

PT
21. 3. 2016 15:20:37
Dobrý den, mám otázku směrem k používání automobilu ke služebním účelům pro dva zaměstnavatele, z nichž jeden je vlastníkem vozidla - u něj zaměstnanecký vztah DPČ, u druhého HP. Lze tuto situaci řešit smlouvou o pronájmu, jak se řeší pojištění/příp. odpovědnost za škodu v krizových případech?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
4. 3. 2016 7:17:22
Peťka: Přijde na to, zda vedete daňovou evidenci nebo účetnictví. Pokud vedete daňovou evidenci, tak to máte správně, viz http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2010/informace-k-uplatneni-pausalnich-vydaju-2564
Hlášení závadného obsahu

Peťka
4. 3. 2016 0:21:21
Dobrý den,
tak jsem si DP vytiskla, nicméně dnes jsem narazila na informaci, že paušál za auto se má psát do ř. 205 Úhrn částek podle § 5, § 23 - je to tak? Měla jsem ho zahrnutý normálně ve výdajích a psaný každý měsíc jako měsíční výdaj. Takže předělat? Při kontrole FÚ se něčím dokládá, co je těch 48 000 Kč v daném řádku a nebo stačí, když na dotaz prostě odpovím, že je to krácený paušál na auto? Děkuji...
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
1. 3. 2016 8:50:17
Jana: Ano, pokud máte auto ve společném jmění, můžete si v úhrnu uplatnit 5.000,- Kč/měsíc. Ovšem co se týče silniční daně - tu platí ten (a podává přiznání), kdo je zapsán v TP jako provozovatel.
Hlášení závadného obsahu

Jana
1. 3. 2016 8:20:19
Dobrý den, prosím o radu, manžel by chtěl uplatnit paušál na dopravu, auto, které používá k podnikání je v TP napsáno na mě(manželku),auto máme ale samozřejmě společné.Silniční dan platil na své jméno jako podnikatel.Může uplatnit paušál? A jak ho zaúčtovat? Přímo v danové evidenci ve výdajích nebo až při vyplňování dan. přiznání? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
17. 2. 2016 20:21:52
Peťka: Ano, podle mě to tak je... I ministerstvo si je vědomo toho, že i když bude auto v OM a bude používáno jen pro podnikání, tak i když v reálu najede za měsíc jen 50km, tak si může ten měsíc odečíst 5.000,- Kč. Není jediný důvod, proč se na krácený paušál dívat odlišným způsobem.

Jen pro doplnění - jiná situace by nastala, kdyby byl poplatník plátce DPH a uplatňoval např. DPH z nákupu vozidla, oprav atd. Tam už je samozřejmě nárok na odpočet DPH prokázat knihou jízd.
Hlášení závadného obsahu

Peťka
17. 2. 2016 20:15:59
semtex: Abych uzavřela naši debatu: takže podle Vás, pokud budu uplatňovat soukromé auto, tedy krácený paušál, tak prostě v přehledu příjmů a výdajů napíšu každý měsíc 4000 Kč za využití automobilu a podle Vás to nebude FÚ nijak řešit, jestli jsem každý ten měsíc použila auto i v souvislosti s pronájmem, ano...?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
17. 2. 2016 7:20:41
M.K.: Samozřejmě že můžete. Je rozdíl v tom, Vaše vozidlo je osvobozeno a taky byste mohl uplatňovat skutečné náklady, stejně tak můžete uplatňovat paušál. Máte povinnost podat daňové přiznání k silniční dani, tudíž stát se dozví, že toto vozidlo používáte k podnikání.
Hlášení závadného obsahu

M.K.
16. 2. 2016 23:59:19
Dobrý den, v článku se píše, že pokud si chci uplatnit paušální výdaje na auto, musím platit silniční daň. Mám auto na LPG, tzn. silniční daň za něj neplatím (přiznání k SD podávám). Znamená to tedy, že si paušální výdaje nemohu uplatnit? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Peťka
12. 2. 2016 9:55:21
semtex: probírala jsem to včera s manželem. Došli jsme k tomu, že jedna věc je dokazování délky cesty, což u tarifu není potřeba a vyplývá to z materiálů, které jste poslal. Druhá věc, o kterou tu zřejmě jde (kvůli které na to Řehulka upozorňoval) je nutnost být schopný prokázat, že jsem soukromé auto daný měsíc k dosažení, udržení atd. zisku skutečně potřebovala. Jak padlo v kurzu, i kdyby to měla být cesta 1 km do banky, vložit do ní hotově vybrané nájemné.
Mám byt na 2. konci republiky a opravdu do něho nejezdím co měsíc. Otravovat s kontrolou co měsíc by bylo blbé a ostatně nepohodlné. Takže je otázka, jak by se fú tvářil na to, že chci 48000 (odečíst) za to, že se jedu 2x za rok podívat na byt. Prostě se obávám, že je to napadnutelné.
Takže za minulý rok jsem schopná doložit např. seznam, kde bude bez udání kilometrů, teoreticky i bez dat:
únor - malování bytu a příprava k pronájmu
.. ..
srpen - návštěva bank - srovnání hypoték
září: jednání o refinancování
říjen: banka - podklady k refinancování...
Prostě jsem schopná dát takhle dohromady aspoň nějaký seznam. Letos, když reálně pojedu např. 1x na fú a 2x do bytu, tak nevím, jestli je ok si odepsat 4000 Kč co měsíc a jestli se mě fú nemůže vyptávat...
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
11. 2. 2016 22:30:00
Peťka: Já si žádné změny nejsem vědom - jak v zákoně v inkriminovaném paragrafu, ani ve stanovisku MF.

Jen ještě poznámka - paušál je dobrý pro ty, kdy projedou řekněme max. 6.000,- Kč měsíčně (Ti, kteří projedou víc, např. 10 tisíc, tak radši využijí skutečné náklady) a hlavně je vhodný pro ty, kteří projedou hodně málo. A teď si představte, že využijete paušál 4 resp. 5 tisíc a současně budete muset vést knihu jízd a z ní se dozvíte, že projedete třeba jen 200,- Kč. To by se divně tlouklo...
Hlášení závadného obsahu

Peťka
11. 2. 2016 10:21:23
semtex: děkuji, to by určitě stačit mělo, pokud od r. 2009 nejsou změny. Takže odepisovat co měsíc a neřešit, prostě paušál a tečka, jo?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
11. 2. 2016 0:22:11
Peťka: A stačilo by Vám třeba stanovisko ministerstva financí?

Zákonem č. 304/2009 Sb. byla v rámci tam obsažené novely zákona o dani z příjmů zcela
nově zakotvena možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým
vozidlem. Pokud se daňový subjekt pro možnost uplatnění tohoto paušálního výdaje
rozhodne, nemusí pro účely daně z příjmů vést evidenci, která by prokazovala jeho výdaje
v souvislosti s provozem silničního motorového vozidla (tzv. kniha jízd).

viz http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/KVKDP9122009.pdf
Hlášení závadného obsahu

Peťka
10. 2. 2016 23:45:14
semtex: samozřejmě i v kurzu může být chyba nebo nepřesná/nesprávná informace, ale jedná se skutečně o kvalitní kurz a přijde mi, že autor velmi dobře ví, o čem mluví. A ve chvíli, kdy mi na přímou otázku potvrdí, že ta dokazovací povinnost existuje, tak pokud pro nějaký měsíc důkaz nemám, buď si ten měsíc auto do výdajů dávat prostě nebudu a nebo si chci být jistá, že žádný důkaz opravdu nepotřebuji. Nebo aspoň vědět z praxe, že ostatní pronajímatelé žádné důkazy neřeší, odepisují celých 48 000 a ideálně mít ještě informaci od někoho, kdo měl kontrolu - že toto kontrola vůbec neřešila a nezajímalo ji to. Je tu někdo z takovou zkušeností?
Popř. aspoň někdo, kdo píše auto celý měsíc a neřeší jak důkazy, tak to, jestli skutečně někde autem v souvislosti s pronájmem byl nebo ne?
Hlášení závadného obsahu

Peťka
10. 2. 2016 23:40:04
semtex:
Obsahem kurzu je i nájemní smlouva, kterou zpracovávalo několik právníků po sobě, aby vychytali mouchy. Náhodně jsem se dala do řeči s holkou, která byty pronajímá už několik let, má jich několik a kurz absolvovala. Tvrdila o něm, že je nejlepší na trhu. Bohužel, auto do nákladů nedává vůbec (má firemní), takže v tomto mi neporadila.
Ptala jsem se autorů kurzu tento týden na to, jak to s tím dokazováním je:
Dotaz:
v kurzu je zmíněno, že pokud
> si člověk odečítá auto paušálem, musí být schopný FÚ na dotaz doložit,
> že auto všechny měsíce v souvislosti s pronájmem skutečně využíval. Je
> zmíněno, že stačí, aby jel člověk do banky. Nicméně, jak je možné
> takovéto cesty prokazovat? Nájemné dostávám na účet. Otázka je, jestli
> cesta k bankomatu za účelem výběru peněz z nájmu je uznatelná cesta -
> předpokládám, že ne. Jinak banky, FÚ atd. žádné potvrzení o naší
> návštěvě nevydávají a při kontrole bytu v doporučené frekvenci 2x ročně
> to taky "nevytrhnu" ani ve chvíli, kdy bych si nájemníky nechala
> kontrolu bytu podepisovat.
> Jestliže se při uplatňování výdajů na auto náklady dělá Kniha jízd, kde
> vše stojí na tom, co do ní člověk napíše (bez jakýchkoliv důkazů), stačí
> mít při uplatňování paušálu seznam, kde bude datum a informace o cestě?
> Např.:
> 1.1. podpis nájemní smlouvy
> 15.2. návštěva FÚ - informace
> 25.3. FÚ - odevzdání daňového přiznání
> 10.4. kontrola bytu
> atd.?
Odpověď:
Váš návrh na zapisování cest do knihy jízd je rozumný. Správce daně
neříká, jak se mají cesty prokázat, je ale povinností je nějak
(jakkoliv) prokázat. Čím více důkazů budete tedy mít k doložení toho, že
jste v daném měsíci měla cestu, která souvisela se zajištěním, dosažením
a udržením příjmů z pronájmu měla, tím lépe (tankování v místě bytu,
fotografie stavu bytu, podpis nájemce a vás na protokolu o prohlídce
bytu apod.)
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
10. 2. 2016 20:49:28
Peťka: Můžete mi sem dát odkaz na ten kurz? Pokud je to tedy nějaká stránka. Nicméně je to poprvé, co slyším takový názor a upřímně ani na internetu jsem se s ním nesetkal.

I nadále jsem přesvědčený, že je to nesmysl a v případě sporu by poplatník vyhrál. Protože pokud uplatním krácený paušál a FÚ po mě bude chtít důkaz, tak jediným věrohodným důkazem je kniha jízd. To už ale zavání uplatněním nákladů dle písm. k) A to jaksi nejde kombinovat.
Hlášení závadného obsahu

Peťka
10. 2. 2016 11:59:26
semtex: jedná se o situaci, kdy je auto využíváno i soukromě (krácený paušál). Info o nutnosti důkazu na dotaz fú je z investičního kurzu, který je velmi dobře zpracovaný. Myslím, že u kráceného paušálu je to postavené tak, že jestliže je to soukromé auto, je potřeba na dotaz být schopná prokázat, že zrovna v daném měsíci bylo použito i v souvislosti s pronájmem. Takže je to svým způsobem logické, i když to na druhou stranu paušál samozřejmě "popírá".
Zajímá mě to zejména proto, že jízdy nemám ve všech měsících jak prokázat, nehledě na to, že jsou měsíce, kdy skutečně nebyly.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
8. 2. 2016 12:45:22
Peťka: To je samozřejmě hrubý nesmysl, který by potíral smysl paušálu. Ale hlavně - není třeba nic dokazovat, pokud by měla kontrola pochybnosti, tak kontrola musí dokázat opak. Viz §24/2/zt:

Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak.
Hlášení závadného obsahu

Peťka
8. 2. 2016 2:00:52
Dobrý den,
i když se jedná o paušál, narazila jsem na informaci, že je povinnost FÚ v případě kontroly prokázat, že člověk (v mém případě pronajímatel) auto v daném měsíci skutečně použil. Přijde mi to svým způsobem nesmyslné, jestliže je to paušál, každopádně je to informace od odborníka. Jakým způsobem se dá použití auta prokázat?
Napadlo mě, nechávat si podepsat konrtolu bytu nájemníky. Nicméně u těch rozhodně nejsem co měsíc. Jako použití automobilu stačí i 1 km cesta do banky, nicméně ani tam mi nikdo nebude dávat podpisy za návštěvu. Jak se to dá řešit? Má s tím někdo praktickou zkušenost? Stačí mít místo knihy jízd, užívané pro skutečné náklady, nějaký seznam jízd, kde napíšu datum a např. "cesta do banky" nebo "kontrola bytu"? Je tu někdo, kdo má auto paušálem a měl kontrolu z FÚ? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
2. 2. 2016 0:06:46
Marcela: Pokud Vám jde jen o paušál a pokud je auto v SJM, pak na základě §24/2/zt lze:

Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5000 Kč.

Předpokládám, že manžel je v TP zapsán jako provozovatel, pak silniční daň platí on.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
1. 2. 2016 0:09:46
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jakým způsobem mohu dát do nákladů auto, které je napsané na manžela. Ten je jenom zaměstán, auto do nákladů nikam nedává. Já mám podnikání jen jako vedlejší činost. A jak je to se silniční daní ? Mohu použít paušál ? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Václav Podaný
20. 1. 2016 5:13:22
Jitka Kučerová: Po dobu, kdy platí smlouva o zajišťovacím převodu práva na financované vozidlo skutečný uživatel vozidla není vlastníkem ani nájemcem a proto nemůže použít paušální výdaj na dopravu podle § 24/2/zt) ZDP. Může uplatnit pouze skutečně spotřebované PHM a z toho důvodu musí vést knihu jízd.
Hlášení závadného obsahu

Jitka Kučerová
12. 1. 2016 11:47:24
Dobrý den, prosím, co činím špatně že na můj dotaz nelze odpovědět?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
11. 1. 2016 23:58:46
mila: Pokud je to dd k přijaté platbě a splňuje všechny náležitosti, tak samozřejmě máte nárok na odpočet DPH. S čím má FÚ problém?
Hlášení závadného obsahu

míla
11. 1. 2016 23:18:44
to semtexcz
Díky za odpověď. Jenom přidávám, že název dokladu je "1. daňový doklad k zálohové faktuře". Doklad byl vystaven na základě složení platby na účet dodavatele. Na faktuře jsou veškeré údaje, které má splňovat daň. doklad. Nevím, proč s tím má FÚ problém. Znovu díky.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
11. 1. 2016 21:24:25
míla: Záleží na tom, co je na tom dokladu napsáno. Já osobně si nemyslím, že by zálohová faktura byla DD. Každopádně by Vám měli vystavit DD k přijaté platbě. Pokud ovšem ta "zálohová faktura" splňuje náležitosti daňového dokladu, pak by byla platným DD.
Hlášení závadného obsahu

míla
11. 1. 2016 9:34:09
Dobrý den, po čase opět potřebuji pomoc. Netýká se paušálu ale DPH u zálohových faktur. Kupujeme automobil do podnikání. v prosinci 2015 přišla zálohová faktura, na které je současně napsáno první daňový doklad. Kdy si můžu uplatnit nárok na DPH? Už nyní nebo až budu mít celkovou fakturu v ruce a budu zároveň majitelem automobilu? Děkuji za pomoc.
Hlášení závadného obsahu

Jitka Kučerová
3. 1. 2016 18:51:31
Dobrý den, prosím Vás, lze uplatnit paušální výdaj na dopravu u vozidla které je koupeno do podnikání u FO a financováno úvěrem kde si úvěrová společnost využila podle nového Občanského zákoníku možnost zajištění svých pohledávek smlouvu o zajišťovacím převodu práva na financované vozidlo a následně uzavření smlouvy o výpůjčce dle ust.§2193 OZ mezi vypůjčitelem a úvěrovou společností jako půjčitelem. Čili poplatník FO sice auto koupil do podnikání, ale ihned převádí vlastnické právo k vozidlu na úvěrovou spol. a ta mu jej následně vypůjčuje. Žádný nájem se zde neplatí, pouze je splácen úvěr úvěrové společnosti. Ale právně je to ošetřeno takto - vedení knihy jízd se prý nelze vyhnout, pokud ji nevedu, prý nelze uplatňovat žádné výdaje na PHM=přímé ani paušální. Moc děkuji, Jitka
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
2. 1. 2016 19:33:45
ŠS: Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Šárka Smítková
2. 1. 2016 18:53:27
Dobrý den, vlastním osobní automobil, který využívám k firemním účelům, jak pro sebe (OSVČ, plátce DPH, paušální náhrada 4000Kč), tak pro manželku (OSVČ, plátce DPH, paušál?). Můžu jedno vozidlo používat s náhradou pro oba podnikatele a používat náhradu paušálem pro oba?
Hlášení závadného obsahu

Mila
29. 8. 2015 17:24:50
Stav: OSVČ plátce DPH, vede dan evidenci (jednoduché účetnictví) zakoupí automobil pro podnikání od neplátce DPH a chce uplatnovat paušál s použítím k soukr. účelům tzn 4000,-/ měs..
Prosím info: 1) u oprav se jako nákladu uplatní pouze 80% - to je jasné, ale jak je to s DPH ? uplatnuje se celé nebo takí jen 80% ?
2. A pokud pak bude chtít po nějaké době prodat neplátci DPH ? Musí vyfakturovat DPH na celou prodejní částku, nebo jen na rozdíl ceny prodejní a nákupní, čí de facto na rozdílceny prodejní a zůstatkové hodnoty, když se je automobil částečně odepsánn či na celou prodejní ceni, je-li odepsán již úplně ?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

jaho
1. 6. 2015 9:43:47
Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v případě uplatnění paušálních výdasjů na dopravu motorovým vozidlem v případě, že vlastníkem auta je v.o.s., tedy právnická osoba vedoucí účetnictví, ale daňové přiznání podávají jednotliví společníci v.o.s. Navíc někteří z nich mají ještě další příjmy z §7 a využívají paušální procentuální výdaj (60%). Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

jarin
26. 5. 2015 14:28:46
Akkord:
Dobře popsané..
http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/automobil-v-podnikani/
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
26. 5. 2015 12:38:51
Akkord: Ano, paušální výdaje na provoz vozidla obsahují pouze PHM a parkovné
Hlášení závadného obsahu

Akkord
26. 5. 2015 8:33:45
Dobrý den z diskuze jsem pochopil, že paušální výdaje na auto v sobě nezahrnují silniční dań, kterou si odečtu v běžných výdajích, paušální výdaje na auto se tedy týkají pouze pohonných hmot?
Hlášení závadného obsahu

míla
22. 5. 2015 9:33:12
Díky, tak má snad jasno. Vím, že do této diskuze dotaz nepatřil. Ještě jednou děkuji za trpělivost, než jsme si (respektive já) ujasnili pojmy.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
21. 5. 2015 22:43:36
Já osobně doporučuji smlouvu sepsat vždy i mezi příbuznými. Nemusí se jednat jen o to, že by si nemuseli absolutně věřit, ale z čistě praktického hlediska - co když dlužník zemře? Jak věřitel prokáže, že mu peníze půjčil?

Jinak co se týče problematiky zápůjček, pročtěte si např. tento článek: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/novy-danovy-rezim-zapujcek/

Já osobně nevidím problém v tom, tuto půjčku vůbec neevideovat s tím, že bude bezúročná.
Hlášení závadného obsahu

míla
21. 5. 2015 22:26:44
No dobře, tak musíme vůbec evidovat příjem peněz od manželova otce? a pokud ano, musí mít mezi sebou uzavřenou nějakou smlouvu včetně úroku?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
21. 5. 2015 15:29:52
míla: Ok... Chce to se ptát poněkud přesněji. Když totiž píšete o "zaúčtování", tak si budou všichni automaticky myslet, že se jedná o účetnictví. V daňové evidenci se totiž neúčtuje. Další podstatná věc je, že manžel dle Vašeho upřesnění dokonce ani nevede daňovou evidenci (dle §7b), nýbrž jen evidenci příjmů pro stanovení základu daně. Výdaje ho v tu chvíli nezajímají (uplatňuje výdaje dle §7/7) a vlastně ani neevideuje majetek. Jediné, co je třeba evidovat, jsou peněžní i nepeněžní příjmy a pohledávky.
Hlášení závadného obsahu

míla
21. 5. 2015 7:58:30
manžel je zemědělec, vede daň. evidenci a v daňovém přiznání využívá pochopitelně paušál 80%.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
20. 5. 2015 18:58:35
míla: Jestliže manžel vede účetnictví (dříve podvojné účetnictví), tak nemůže poeníze jen tak vzít a vložit je do firmy.
Hlášení závadného obsahu

míla
20. 5. 2015 15:59:43
Dobrý den, doma řešíme tuto otázku: manžel bude do podnikání nakupovat stroje. Nemá na ně dostatečný obnos. Peníze na stroje do podnikání mu nabídl jeho otec. Jak zaúčtovat tyto peníze? Musí být uzavřena nějaká smlouva? Musíme platit otci nějaké úroky? Nechceme, aby šlo o dar (kvůli dani darovací). A máme to vůbec oficiálně nějak řešit? A co když se správce daně bude pídit, kde manžel vzal peníze na stroje? Děkuji za pomoc!
Hlášení závadného obsahu

Blanka
25. 3. 2015 13:47:25
Ano, je to tak :-) Pan Martin to má nyní i posvěcené "shora" :-)
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
25. 3. 2015 12:32:09
Blanka: což plně koresponduje s tím, co jsem psal ;-)
Hlášení závadného obsahu

Blanka
25. 3. 2015 11:30:34
Tady máte info od MFČR:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2010/informace-k-uplatneni-pausalnich-vydaju-2564
Hlášení závadného obsahu

Martin
25. 3. 2015 10:40:53
dobrý den děkuji za odpoved na muj dotaz ze dne 24.3.2015 18:34:57, je tady nějaká nesrovnalost-bylo mi řečeno že tanto výdaj 440000 se udává někde do danového přiznání do nějaké kolonky a nesmí se dávat do výdaju v danové evidenci, tak ted nevím jak mám vyuctování pausálu za auto provést, pokud to dám do danového přiznání tak mi to sníží základ dane ale nesníší výdaj určený pro VZP a OSSZ, jak to ted má být abych neměl problém děkuji moc
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
24. 3. 2015 23:12:51
Martin: Klidně dejte do výdajů jednorázově na konci roku. Je to normální výdaj dle §24 (konkrétně odst. 2 p. zt), takže ovlivňuje i soc. a zdrav. pojištění.
Hlášení závadného obsahu

Martin
24. 3. 2015 18:34:57
dobrý den, jsem zamestnanec a osvč na vedlejší činnost, vedu danovou evidence, nejsem plátce DPH, jak mám uplatnit paušální výdaje za uato- bude to 11 mesícu x 4000kc, mám to uplatnit jako doklad do výdajů za kazdý mesíc nebo najednou na konci roku 44000Kc, nebo nejak jinak-do danového přiznání, sníží se tím výdaj i pro určení základu VZP a OSSZ? dekuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
21. 3. 2015 19:07:37
Wena: Samozřejmě, že nemusíte, to je právě smysl paušálu na provoz vozidla...
Hlášení závadného obsahu

Wena
21. 3. 2015 17:06:06
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Jsem plátce DPH a uplatňuji paušální častku na vozidlo v obchodním majetku. DPH z pohonných hmot si nedečítám.Musím sbírat lístky od nákupu pohonných hmot a vést knihu jízd ? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
16. 3. 2015 8:35:19
Dobrý den, zakoupili jsme ojetý vůz pro potřeby dovozu zboží, stál 11.500 kč. Můžeme jej dát do běžných nákladů nebo dělat odpisy?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
10. 3. 2015 11:35:33
Zdeněk: to samozřejmě nemůžete, když není auto v OM. U vozidla nezařazeného do OM můžete využít buď paušál nebo náhradu za ujeté km + spotřeby za tyto ujeté kilometry.
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk
10. 3. 2015 11:26:56
Dobrý den,jsem od 19.7.2014 OSVČ, neplátce. K podnikání jsem začal používat své vozidlo pořízeno na leasing v roce 2011. Leasing končí v roce 2015. Nechci zařadit vozidlo do OM. Mohu uplatnit adekvátní část leasingu a ostatních výdajů, krom PHM a parkovného, když bych chtěl použít paušál na dopravu?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

alena
9. 3. 2015 14:28:07
U spol. s r.o. lze také uplatnit zkrácený paušál, pokud je auto v majetku společnosti?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
21. 2. 2015 12:10:30
lenka: Jediné co nesmíte, je v jednom roce kombinovat u jednoho auta skutečné výdaje a paušál, buď to nebo to.

Jinak samozřejmě uplatnit paušál za konkrétní měsíc je Vaše právo, nikoliv povinnost, takže ano, můžete uplatnit klidně jen jeden měsíc.
Hlášení závadného obsahu

lenka
21. 2. 2015 7:10:55
Chtela bych se zeptat jde mozne pausal vyuzit jen po část roku abych nebyla pri dani z prijmu ve velkem minuse, dekuji
Hlášení závadného obsahu

fredy
19. 2. 2015 11:52:09
Semtex: děkuji. :) Paragraf jsem četl, ale bez znalosti právnického způsobu vyjadřování jsem si nebyl jistý, jestli neznamená, že v případě například 4aut nelze ani na jedno využít paušál proto, že jich je více, než tři. :) Odpověď chápu tak, že to lze. :)
Hlášení závadného obsahu

Blanka
16. 2. 2015 18:59:48
Dobrý den, OSVČ má v majetku OA, uplatňuje snížený paušál.
Může vykonat cestu pro SRO, kterou vyfakturuje?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
13. 2. 2015 0:06:14
fredy:
1) doporučuji si řádně přečíst §24/2/zt zákona o daních z příjmů. Mimojiné se tam píše, že ... Paušální výdaj na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Takže u Vás (s.r.o.) můžete uplatnit paušál max. na 3 vozidla, ostatní jen skutečné náklady. Tato vozidla ovšem musí s.r.o. vlastnit nebo mít v nájmu.

2) CO se týče knihy jízd. Existuje více názorů a nerad bych to tady rozebíral. Tvrdí se, že když si chcete uplatnit při paušálu DPH z PHM, tak musíte vést knihu jízd, abyste prokázal nárok. Mně se tento postup moc nezdá, protože pak řeknou, že když si toto DPH nárokovat nebudete, tak knihu jízd nemusíte. Pokud by byl tento postup správný, bylo by nutné vést knihu jízd už i jen z důvodu např. odpočtu DPH z koupě vozidla, z oprav, pneu, atd. Tudíž knihu jízd vs. nárokování DPH nechám na Vás nebo lépe na Vašem d. poradci.
Hlášení závadného obsahu

fredy
12. 2. 2015 21:55:04
Ve firmě, která na některá auta uplatňuje skutečné náklady je možné na další auto vykazovat paušál?
Z jakého důvodu musí s.r.o. vést knihu jízd i při uplatněném paušálu? V případě kráceného paušálu taky?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
7. 2. 2015 18:16:58
Martin: Ano u příjmů dle §9 můžete uplatnit paušál a současně nebudete platit SD. Ta se platí jen v souvislosti se samostatnou činností, což §9 není.
Hlášení závadného obsahu

Martin
7. 2. 2015 18:11:33
Dobry den. Jsem zamestnanec, ale popritom mam prijmy jako FO z najmu. Prijmy bude i za me priznavat a danit manzelka. Otazka zni, jestli muzu v tomto pripade uplatnovat zkraceny pausal (4.000Kc) na 2 auta, jejichz jsem vlastnikem. A jestli ano, budu muset platit silnicni dan? Predem diky za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
5. 2. 2015 18:40:49
monika: Až auto vložíte do OM, tak klidně, ale odečítat DPH z nákupu PHM u soukromého auta nelze. Když budete uplatňovat výdaje podle písm. k) (základní náhrada + spotřeba), tak si DPH také nárokovat nemůžete.
Hlášení závadného obsahu

monika
5. 2. 2015 18:37:30
semtex:
neříkám odečítat ze všeho, jenom z DPH u PHM, které potřebuje OSVČ ke své činnosti bez soukromých jízd.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
5. 2. 2015 18:20:19
monika: Měla byste pravdu, kdyby se jednalo o vozidlo vložené do obchodního majetku. V tomto případě ale ne.

Jo bylo by to pěkný, koupit auto, nevložit ho do majetku, odečíst si DPH z nákupu, oprav, PHM a za pár let při případném prodeji nemuset na výstupu odvést DPH a nezdanit příjem z prodeje vozidla...
Hlášení závadného obsahu

monika
5. 2. 2015 17:34:32
semtex:
s tím DPH si dovolím s Vámi nesouhlasit. Dle § 72 zák. o DPH má plátce nárok na odpočet DPH u zdanitel. plnění,které použije k uskutečnění svých ekonomických činností. Myslím, že zákon o DPH a o daních z příjmů se posuzuje v tomto případě odlišně.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
4. 2. 2015 23:01:40
monika:
Pro úplnost, můžete si vybrat jednu ze tří variant:
1) Uplatňovat výdaj na dopravu dle písmene k), tedy základní sazbu 3,70 + spotřebu
2) Uplatnit paušál 5.000,- Kč/měsíčně, pokud budete používat auto pouze pro podnikání
3) paušál 4.000,- Kč/měsíčně, pokud budete používat auto i soukromě

Toť vše, nic víc u auta nezahrnutého v OM uplatnit nemůžete (maximálně dálniční známku, pokud prokážete, že byla nutná pro uskutečnění služebních jízd)
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
4. 2. 2015 22:53:29
monika:
1) Skutečné výdaje lze použít jen u vozidla, které je vloženo do OM - to není Váš případ.
2) Nemůžete použít paušál a k tomu amortizaci 3,70 Kč/km (To vylučuje §24/2/zt)
3) Vzhledem k tomu, že nemáte vozidlo zahrnuté v OM, nemůže být řeč o naárokování DPH z PHM, stejně tak z jakýchkoliv jiných výdajů (opravy, apod.). Stejně tak ani tyto výdaje nejsou daňově uznatelné.
Hlášení závadného obsahu

monika
4. 2. 2015 21:13:14
Dobrý den, po přečtení diskuze se potřebuji ujistit:
OSVČ, neplátce DPH, automobil nezařazený v OM.Skutečné výdaje na auto uplatnit nemůže, použije paušál 5 tis. (popř.náhradu za km dle spotřeby) a amortizaci 3,70 Kč/km.
Když se tato osoba stane plátcem DPH může nadále uplatňovat paušál ve výši 5 tis. a odečítat si DPH z nákupu PHM? Co ostatní náklady např. opravy, nákup pneu atd.? DPH nárokovat může, ale je to daňový náklad nebo součást paušálu?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
27. 1. 2015 16:00:47
manaskova:
Na jednu stranu píšete, že auto není Vaše a na druhou stranu, že Vám auto darovali rodiče. Jak to tedy je? Čí je to auto?

ad 1) placení SD - za vozidlo, které je použito pro podnikání dle §7 se platit musí.
ad 2) paušální výdaje lze uplatnit pouze na vlastní vozidlo nebo na vozidlo v nájmu (§23/2/zt). Pokud ovšem vozidlo není Vaše, tak nemůžete uplatnit ani výdaje na dopravu dle §23/2/k
Hlášení závadného obsahu

manaskova
27. 1. 2015 14:53:17
Dobry den, chtela bych se optat, jak to mam udelat, pokud bych rada uplatnovala naklady na vozidlo formou pausalu a nejsem vlastnikem vozu. Musim zaplatit silnicni dan kdyz nejsem vlastnikem vozu? Auto jsem dostala darem od rodicu. Mohu uplatnovat naklady na vozidlo formou pausalu? Dekuji za odpoved, na financnim urade mi nedokazali poradit, jen mi rekli, zesilnicni dan mam zaplatit, ale ja nejsem vlastnikem zadneho vozu
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
12. 1. 2015 12:09:24
marcel: Takto to samozřejmě jde taky. Paušál lze využít i u vozidla v nájmu (pozor ne u vozidla zdarma půjčeného)...
Hlášení závadného obsahu

marcel kr
12. 1. 2015 10:37:19
Pro u přesnění níže uvedeného. Vztahuje se možnost uplatnění paušálu i na pronajaté vozidlo? Konkrétně: PO (s.r.o.) si pronajme dlouhodobě vozidlo od jednatele za obvyklou cenu a užívají jej zaměstnanci pro služební účely. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
3. 1. 2015 14:04:08
Blanka: To není pravda. Jedna z podmínek použití paušálu je, že poplatník musí být vlastníkem vozidla. Pokud je tedy vlastníkem právnická osoba, může použít krácený paušál v případě, že je auto použito i skourkomě.

Jiná věc by byla, pokud by vlastníkem auta byl jednatel - pak již není majitelem vozidla PO, tudíž PO nemůže použít ani krácený paušál.
Hlášení závadného obsahu

Blanka
2. 1. 2015 22:40:44
Dobrý den, je pravda, že pokud právnická osoba vlastní automobil a jednatel ho používá k podnikání i k soukromým účelům, nemůže paušál uplatňovat? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
1. 7. 2014 0:00:49
HUrnylin: Víte ono je to jasně napsané v zákoně a i zde v tomto článku je to poměrně výstižně popsané. Totiž, že je možné použít krácený paušál (4.000,-) na vozidlo, které je použito i k soukromým účelům, nebo plný paušál (5.000,-) na vozidlo, které je použito výlučně k podnikání.
Hlášení závadného obsahu

HUrnylin
30. 6. 2014 16:51:34
No máte to v tom článku nějak popletené... Ze začátku píšete , že paušál si může uplatnit i FO s vlastním autem, které používá jak k soukromým účelům tak k podnikání. A dole máte uvedeno, že se automobil musí užívat výhradně k podnikání. Mě to teda moc nepomohlo, spíš sem ještě víc zmatený.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
3. 6. 2014 11:37:08
To Havel:
Podívejte se sem http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2010/informace-k-uplatneni-pausalnich-vydaju-2564
oddíl I. k dani z příjmů právnických osob. Myslím, že tam najdete fundovanou odpověď na všechny dotazy (doklady, kde se vykazuje paušál...)
Hlášení závadného obsahu

Havel
3. 6. 2014 9:05:02
To semtexcz:
Chápu, benzín a parkovné je nedaňový výdaj. Jak se tedy zaúčtuje? Potřebuji stvrzenky od benzínu? Nebo si vyberu přes pokladnu měsíčně 5000,-Kč? s.r.o. ne ní plátcem DPH. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
2. 6. 2014 11:17:40
No za 1,- Kč bych to moc neviděl. Vzhledem k tomu, že majitel, jednatel apod. jsou s s.r.o. osoby spojené, tak jiné ceny než obvyklé v místě a čase asi jen těžko projdou.
Hlášení závadného obsahu

Jirka
2. 6. 2014 8:16:16
Lze v tomto případě aplikovat nájemné za 1 Kč? (Majitelka vozidla pronajímá svému vlastnímu s.r.o....)
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
1. 6. 2014 23:03:09
To Havel podruhé:
Ano pro Vás výhoda paušálu je opravdu jen v tom, že paušál dělá víc než skutečně propálený benzín. Původní záměr měl hlavně ušetřit administrativu menším podnikatelům, že nebudou muset vést knihu jízd. Bohužel se ale ukázalo, plátce DPH i když uplatní paušál, tak vést knihu musí...
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
1. 6. 2014 22:57:44
to Jirka:
Na vozidlo, jehož majitelem není s.r.o., nemůže toto s.r.o. uplatnit paušální výdaje. Můžete to auto firmě pronajmout (ne zdarma půjčit) a pak si již s.r.o. může uplatnit paušál...

viz §24/2/zt ... Paušální výdaj na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
1. 6. 2014 22:54:08
To Havel:
Ve chvíli, kdy uplatňujete paušál, tak samozřejmě benzín není náklad. Ale já nevidím důvod, proč by nemohl být zaplacen z účtu s.r.o. jako nedaňový výdaj?
Hlášení závadného obsahu

Jirka
31. 5. 2014 15:29:43
Dobrý den. Mám dotaz.
Lékařka jako jediná majitelka s.r.o. a jednatelka.
Manžel jednatel. Oba mají v soukromém vlastnictví vozidla nezahrnuté do obchodního majetku s.r.o.
Lze využít paušální výdaje na vozidla? Musí vzniknout nájemní smlouva mezi s.r.o. a majiteli vozidel? Nebo je nutné psát klasické"cesťáky"?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Havel
14. 5. 2014 15:28:27
Prosím o odpověď na laickou otázku. s.r.o. má automobil v majetku, platí silniční daň a uplatňuje paušál. Benzínu v autě propálí za 40000Kč/rok. Celá výhoda paušálu je snížení daňového základu o 60tis. tzn neodvedení 11400,-Kč? Podle účetní nelze ani benzín zaplatit z účtu s.r.o. Není to náklad? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
21. 4. 2014 23:46:00
Pokud je auto v SJM nebo spoluvlastnictví, tak převádět auto nemusíte, viz §24/2/zt

Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Eva
21. 4. 2014 21:51:29
Dobrý den,
prosím o radu. V současné době jsem na rodičovské dovolené a přitom mám podnikání na vedlejší činnost. Mohu uplatnit paušální výdaje na dopravu? Používám vozidlo, které je registrováno na mého manžela a potřebuji vědět zda musím vozidlo převést na sebe, nebo může zůstat registrované na manžela?
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
16. 4. 2014 16:41:28
Dobrý den,
to že uplatňujete krácený paušál na provoz vozidla nemá souvislost s uplatněním DPH z nákupu vozu, oprav, atd. Tudíž pro Vás to znamená, že musíte vést knihu jízd a DPH z nákupu vozu, oprav, atd. uplatníte v poměru služební/soukromé jízdy.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
16. 4. 2014 13:25:22
Dobrý den,
už to v diskuzi bylo naťuknuto, jen pro jistotu. FO, plátce DPH, dvě auta v obchodním majetku, používá na jedno paušál v plné výši, na druhé paušál ve výši 4000 Kč/měs. Obě auta koupeny na úvěr a s DPH. Jak to bude s odpočetem DPH ze vstupní ceny automobilu u kterého je používán krácený paušál? Je možné DPH odečíst celé nebo jen 80%? Stejně tak DPH u oprav a ostatní nákladů. DPH z PHM neuplatňujeme.

Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
28. 3. 2014 23:51:13
Hana: (otázka od Pavla). Tot je vcelku jasná věc. V zákoně je napsáno, že paušál je možné použít max. na 3 VLASTNÍ vozidla nebo vozidla v NÁJMU. Z toho vyplývá, že paušál není možné použít na vozidla např. bezplatně vypůjčená nebo bohužel ani na vozidla na úvěr, kdy věřitel využil zajišťovacího převodu práva a auto je používáno na základě smlouvy o výpůjčce.
Hlášení závadného obsahu

Hana
28. 3. 2014 10:19:41
Dobry den, pane semtexcz,
mohl byste prosim odpovedet i na Pavluv dotaz? Tato otazka me zajima take a vase odpovedi se mi libi:)
Mockrat dekuji
Hanka
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
26. 3. 2014 13:50:41
kristice: Samozřejmě, že můžete u jednoho auta mít skutečné výdaje a u druhého paušál. Jediné co zákon zakazuje, je v proůbehu roku měnit u jednoho vozidla způsob uplatňování nákladů.
Hlášení závadného obsahu

kristlce
24. 3. 2014 22:55:01
Dobrý den,v roce 2013 jsem používala k podnikání 2 auta,která mám v osobním vlastnictví.1. auto od ledna do července a 2. auto od srpna do prosince.Můžu na 1 auto uplatnit paušál a na druhé auto skutečné výdaje?
Hlášení závadného obsahu

Pavel
16. 3. 2014 13:27:19
Dobrý den, pokud je auto na úvěr, kdy věřitel využil zajišťovacího převodu práva a auto se ve firmě používá na základě smlouvy o výpujčce, tak není nebo je dovoleno využití paušálu?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
12. 3. 2014 11:01:10
hanka13: Tady to máte komplet:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2010/informace-k-uplatneni-pausalnich-vydaju-2564
Hlášení závadného obsahu

hanka13
12. 3. 2014 9:38:19
to Alena: děkuji moc za odkaz, moc mi pomohl, jen teď ještě sháním to samé ale pro právnickou osobu, kdybyste ještě věděla, prosím, pošlete, moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

Alena
12. 3. 2014 8:54:50
Zkuste tento článek: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/pausalni-vydaje-na-auto-a-leasing-v-danovem-prizna/
Hlášení závadného obsahu

hanka13
12. 3. 2014 8:22:59
Dobrý den, jen jsem se chtěla pozeptat na jednu věc, jelikož dělám DPPO poprvé, celý rok jsem účtovala dle dokladů a v DPPO chci uplatnit paušál na auto, chtěla bych Vás poprosit o radu jak na to....kam se která částka píše, na jaký řádek atd. velice děkuji, případná odpověď by mi velice pomohla
Hlášení závadného obsahu

Leo
11. 3. 2014 10:35:02
Dobrý den, pokud mám příjem z pronájmu a uplatním za auto krácené paušální výdaje (4000 Kč) může jezdit autem i manželka nebo platí stejný zákaz použití jinou osobou jako v případě nezkrácených výdajů (5000 Kč)?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
21. 2. 2014 17:35:50
PENEPA: Pokud jste poplatníkem daně z příjmů právnických osob, tak platíte SD vždy.

Pokud jste poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, tak pokud máte pouze příjmy dle §9 zákona o daních z příjmů, tak SD platit nebudet.
Hlášení závadného obsahu

PENEPA
21. 2. 2014 16:45:57
Dobrý den. Mám příjem z pronájmu a uplatňuji paušál na provoz mot. vozidla ve výši 80% (4000,--měsíc) Používám své soukromé vozidlo. Musím za něj platit silniční daň ?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Chlada
4. 2. 2014 10:13:09
S tím, že KOOV nemá pravomoc měnit zákony se dá jistě souhlasit. Na druhou stranu stejně jako v pokynech řady D, tak i v závěrech z jednání KOOV se vytváří tzv. správní praxe, kterou je správní orgán vázán. Samozřejmě pokud úpravy pokynů nebo závěrů jednání KOOV nejdou nad rámec zákona a v neprospěch daňového subjektu. Správní praxi je samozřejmě možno měnit, ale tato změna musí být činěna pouze do budoucna, na základě racionálních důvodů a pro všechny případy. Tato skutečnost vyplývá i z rozsudků NSS.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
4. 2. 2014 9:49:18
Omlouvám se, ale KOOV jaksi nemá pravomoc měnit zákony a bohužel stejného názoru je i NSS, jehož rozsudky dost často jsou proti závěrům KOOV.

Jeden příklad za všechny, KOOV dokonce tvrdí, že:
V případě vozidel nezahrnutých do obchodního majetku zákon kombinaci paušálního výdaje a uplatňování výdajů podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3. ZDP nevylučuje, tzn., je možné uplatnit sazbu základní náhrady.

Což bohužel všichni víme, že není pravda a opět je stejného názoru i NSS a jednoznačně i zákon o dzp, když se v §24/2/zt) píše, že paušál je možné uplatnit jen a pouze v případě uplatňování, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu dle písmene k) (přitom KOOV tvrdí opak a NSS jde proti stanovisku KOOV).
Hlášení závadného obsahu

Chlada
4. 2. 2014 9:34:44
Dobrý den.No abychom tuto neplodnou debatu nějak uzavřeli, pokud tomu rozumím, podstatou sporu je to, že dle Vašeho názoru v případě, že plátce uplatňuje odpočet DPH z nakoupených PHM, nemůže současně využít paušálu na dopravu ?
Možná, že v Pokynu GFŘ D-6 nebyla sporná věta, o které tu diskutujeme, zcela vhodně zvolena, to nevím. Na druhou stranu, ve stejném pokynu je k § 24 odstavec 2) třeba výklad v bodech 5 a 6, který se obsahově (i když ne formálně) hodně přibližuje tomu, co vy si představujete že by mělo být v Pokynu napsáno 
Možná by Vás přesvědčil Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR
konaného dne 21. 10. 2009, ve kterém je zveřejněno stanovisko Ministerstva financí, v němž se mimo jiné uvádí:
"Znovu nutno upozornit, že pravidla uplatnění jmenovaného paušálu a s tím spojené důsledky
platí v oblasti daně z příjmů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, sem dotčená novela v zásadě
nijak nedopadá. U plátců, kteří si u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního výdaje
na dopravu, se tedy tato skutečnost do uplatňování DPH nijak nepromítá. Pro DPH platí
stejný režim a pravidla jako před novelou umožňující u daně z příjmů zvolit dotčený paušální
výdaj. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 z.č.
235/2004 Sb. v platném znění. Nadále tak platí, že plátce má právo uplatnit nárok na odpočet,
pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a
doloží je daňovým dokladem. Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí prokázat….".
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
4. 2. 2014 8:34:11
Dobré ráno,
samozřejmě mám na mysli pokyn GFŘ-D-6

Ano již jednou jsem slyšel vysvětlení, že věta znamená, že v případě, že si uplatním DPH, tak do výdajů jde cena bez daně, pokud si odpočet neuplatním, je výdajem cena včetně DPH.

Tohle je přeci ale naprosto normální věc - uplatnit si DPH je právo, nikoliv povinnost. Takže cokoliv si koupím pro potřeby podnikání (majetek, režie, zboží, materiál) - nemusím uplatnit DPH a pak je nákladem celá cena vč. DPH. Týká se to tedy všeho, nikoliv jen PHM. Proč tedy není v GFŘ-D-6 k §24 napsáno, že: "U plátců daně z přidané hodnoty se zahrne do daňových výdajů cena za _kancelářské potřeby/materiál/počítač_ bez daně z přidané hodnoty, jestliže je tato uplatňovaná jako odpočet daně z přidané hodnoty."?? Z tohoto důvodu se domnívám, že není možné vykládat větu tak, jak píšete.
Hlášení závadného obsahu

Chlada
4. 2. 2014 2:35:44
Zřejmě máte na mysli Pokyn GFŘ číslo D-6. Tato věta znamená, že pokud podle § 24 odstavec 2) písmeno k) body 1 a částečně bod 4 (pro tuzemské služební cesty) použiju výdaje v prokázané výši, pak u plátců DPH se tím myslí výdaje bez DPH, pokud si u této DPH uplatnili odpočet. Pokud si odpočet neuplatnili, je výdajem cena včetně DPH.
Pokud podle písmene zt) ovšem neuplatním výdaje v prokázané výši, ale paušálem, pak výše uvedená věta samozřejmě pro tento účel neplatí. Pak postupuji čistě podle zákona o DPH, podle něhož je nárok na uplatnění DPH u přijatých plnění, pokud tato plnění použiju k uskutečňování svých plnění - zjednodušeně plnění podléhajících dani. A to bez ohledu na to, jakým způsobem uplatňuji výdaje u daně z příjmů. Takže i když poplatník uplatní paušál na dopravu a chce si z dokladů o nakoupených PHM uplatnit odpočet DPH, stejně musí vést knihu jízd (nebo podobnou evidenci), aby pro potřeby DPH prokázal, že jezdil z čistě služebních důvodů.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
4. 2. 2014 1:34:58
Chlada: Já jsem nikde netvrdil, že u výdajů procentem nelze uplatnit DPH. Jen mi nejde do hlavy, jak je možné v daňové evidenci uplatnit DPH z výdaje, který je nedaňový...

A hlavně, stále se ptám, co znamená věta v §24:
"U plátců daně z přidané hodnoty se zahrne do daňových výdajů cena za spotřebované pohonné hmoty bez daně z přidané hodnoty, jestliže je tato uplatňovaná jako odpočet daně z přidané hodnoty." - neznamená to, že když si ze spotřebovaných PHM uplatním DPH, tak musím cenu bez DPH uplatnit do daňových výdajů?

Nesrovnávejte to prosím opět s výdaji procentem, protože u výdajů procentem se jaksi na §24 nebere ohled.
Hlášení závadného obsahu

Chlada
4. 2. 2014 1:12:18
V případě, kdy poplatník - plátce DPH, pro účely daně z příjmů neuplatňuje skutečné výdaje, ale výdaje procentem z příjmů, má přesto nárok uplatnit si ze skutečných výdajů doložených daňovými doklady odpočet DPH. Podmínkou je, že přijatá plnění, u kterých si uplatní odpočet DPH, použije výhradně pro svá uskutečněná plnění, která podléhají dani. Mezi evidencí přijatých a uskutečněných plnění pro účely DPH a způsobem uplatňování výdajů pro účely daně z příjmů tedy není v těchto případech přímá souvislost. A obdobně je tomu i u použití paušálu na dopravu, to, že místo skutečných výdajů použiju paušál mi nebrání uplatnit si z nakoupených daňových dokladů plný odpočet DPH - samozřejmě používám -li auto čistě pro účely podnikání.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
22. 1. 2014 1:06:15
Lenka: Silniční daň si dáte do nákladů samozřejmě celou. Co se týče knihy jízd - předpokládám, že jste si uplatnili DPH při nákupu vozidla - už to Vám nepřímo ukládá vést knihu jízd, abyste dokázali oprávněnost nároku na odpočet DPH.

Nebudu tady teď rozebírat to, že zastávám názor, že u paušálu na provoz vozidla nejde odečíst DPH z PHM, z důvodu věty "U plátců daně z přidané hodnoty se zahrne do daňových výdajů cena za spotřebované pohonné hmoty bez daně z přidané hodnoty, jestliže je tato uplatňovaná jako odpočet daně z přidané hodnoty.", protože já tuto větu chápu tak, že jestliže uplatním odpočet DPH z PHM, tak se základ zahrne do daňových výdajů, což ale v případě paušálu na provoz vozidla jaksi zahrnuto není...
Hlášení závadného obsahu

Lenka
21. 1. 2014 22:13:17
Dobrý den, prosím o radu. Vedu DE, auto v obchodním majetku. Podnikatel občas použije auto pro soukromé účely - tudíž použiji poušál ve výši 80%, snížím si o 20% i odpisy, náklady na opravy, pojištění. Ale jak je to se silniční daní? Mohu si ji uplatnit v plné výši nebo také pouze 80% z daně? A jak to bude s uplatněním DPH z účtenek za PHM. PHM si neuplatním jako výdaj, ale DPH z účtenek mohu. Jen jsem se nikde nedočetla, zda si mohu odečíst pouze 80% částky DPH nebo budu muset vést knihu jízd, evidovat služební a soukromé cesty a uplatnit si celou částku DPH z účtenek, které budou "sedět" na počet km dle počtu služebních jízd? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
21. 1. 2014 20:56:33
Kateřina: Ano, můžete, viz §24, odst. 2, písm zt) zákona o daních z příjmů:

Paušální výdaj na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
21. 1. 2014 20:08:33
Dobrý den, můžete prosím poradit? Firma si pronajímá od soukromé osoby osobní auto - silniční daň platí pronajímatel (to je jisté, potvrzeno na FÚ), dle smlouvy mu to pak proplatí nájemce společně s nájmem. Firma platí i veškeré opravy atp. - může uplatnit výdaje paušálem? Podotýkám, že auto se občas používá i "neslužebně". Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
6. 1. 2014 18:41:57
Martin S.:
Samozřejmě bude nejlepší, když se k tomuto vyjádří autor článku.

Jen podotýkám, že jako opěrný bod používáte pokyn D-227, jehož účinnost skončila dnem 1.5.2004, tedy téměř před 10 lety.

Co se týče možností uplatnění PHM jasně definuje zákon o dani z příjmů §24 odst. 2 písm. k), kde se píše, že u

- soukromého vozidla lze uplanit náklady ve výši základní sazby + náhradu za spotřebované PHM
- vozidla zahrnutého do obchodního majetku nebo v nájmu lze uplatnit výdaje v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů za spotřebované PHM.
Hlášení závadného obsahu

MARTIN S.
6. 1. 2014 15:13:07
to: SEMTEXCZ

Vážený pane, nejsem si Vaším tvrzením tak jistý.
Zdá se, že machrujete spíš Vi, bez urážky. ( - :

Co říkáte tomuto: ( vyjmuto z blogu soukr. vozidlo a dph 12/2012 )

"OSVČ - servisní technik plátce DPH používá k podnikání auto, které nemá v majetku - do nákladů uplatňuje 3,9 Kč/km + spotřebu PHM podle skutečnosti podle jednotlivých dokladů o čerpání PHM. Lze i v tomto případě uplatnit odpočet DPH z PHM, i když auto není v majetku firmy? Dle pokynu D-227 o uplatňování DPH u osobních automobilů (z roku 2002), bodu č. 6. Použití soukromého vozidla pro služební účely, se uvádí toto: Plátce při použití motorového vozidla, které není součástí jeho obchodního majetku, pro služební účely, nemůže uplatnit nárok na odpočet daně při nákupu pohonných hmot v případech, pokud si uplatnil náhrady za použití motorového vozidla podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že tyto náhrady, jak základní (amortizace), tak za spotřebované pohonné hmoty, představují náhrady včetně DPH. Pokud si plátce náhrady podle zákona o cestovních náhradách neuplatňuje a motorové vozidlo, resp. PHM použije pro podnikání, nárok na odpočet při pořízení pohonných hmot uplatnit může. Pro Vás to tedy znamená, že pokud si budete do nákladů dávat základní sazbu 3,9 Kč/km při služební cestě soukromým vozidlem, pak si DPH uplatnit nemůžete. Pokud si tuto náhradu neuplatníte, pak si můžete u PHM pro služební cestu uplatnit odpočet DPH. Taktéž si můžete uplatnit DPH z dalších nákladů spojených s tímto soukromým vozidlem, jako jsou opravy, mytí, nákup náhradních dílů atd., ale zde již dle § 72 odst. 5) zákona o dani z přidané hodnoty, musíte nárok na odpočet DPH krátit. Pokud přijatá zdanitelná plnění použijete jak pro uskutečnění své ekonomické činnosti, tak pro účely s ní nesouvisející, máte nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost. Související předpisy: Pokyn D-227 o uplatňování DPH u osobních automobilů zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p."

myslím, že by to měl rozlousknout někdo jiný, ale podle textu výše, zdá se to jasné.

S pozdravem:

Martin S.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
6. 1. 2014 12:36:26
Nejdřív jsem přemýšlel jestli mám vůbec odpovídat, protože je smutné, když se tazatel snaží machrovat na někoho, kdo se mu snaží pomoct a přitom o problematice moc neví.

Z Vašeho dotazu to zřejmé není, protože krácený paušál lze použít u soukromého auta i u auta zařazeného do obchodního majetku. Na první pohled to ukazuje na soukromé auto, ale uplatňovat DPH lze jen u firemního auta, takže proto můj dotaz. A s Vaším dotazem to souvisí víc, než si myslíte.

Beru tedy, že auto nemáte zařazené v obch. majetku. U takového auta si můžete vybrat buď náhrady za ujeté kilometry nebo krácený paušál. Rozhodně si nemůžete uplatňovat skutečné náklady (účtenky na PHM) a už vůbec si nemůžete uplatňovat DPH. Nevím, kdo Vám to poradil, ale DPH si můžete uplatnit pouze u nákladů související s provozem vozidla zařazeným v obchodním majetku.

Takže u Vás připadá v úvahu:
1) vést knihu jízd a uplatňovat náhradu za ujeté kilometry (základní sazba + náhrada za spotřebované PHM za 1 km).
2) uplatnit krácený paušál

Lze uplatnit jen jednu z těchto možností. Navíc lze u soukromého vozidla dát do nákladů max. silniční daň a např. dálniční známka, pokud prokážete, že byla použita pro služební jízdu.
Hlášení závadného obsahu

MARTIN S.
6. 1. 2014 11:03:22
1) soukromé auto nezařazené v obchodním majetku použité pro podnikání

SÁM JSTE SI ODPOVĚDĚL ( - :

2) auto zařazené do obchodního majetku (pak není soukromé)

Z POPISU DÁLE V PŘÍSPĚVKU JE TO ZŘEJMÉ NE? ( KRÁCENÝ ODP. 80% )

BTW. S MOU OTÁZKOU TO NIJAK NESOUVISÍ.

DĚKUJI.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
6. 1. 2014 0:01:09
Martina S.: Abych neodpovídal na něco jiného. Mohu doplňující dotaz? Co znamená soukromé auto v podnikání?
1) soukromé auto nezařazené v obchodním majetku použité pro podnikání
2) auto zařazené do obchodního majetku (pak není soukromé)

Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Martin S.
5. 1. 2014 23:44:09
Dobrý den,
to: Lenka Uvírová vs. Kateřina F.

Mám to podobně. OSVC, plátce DPH. Soukr. auto v podnikání. Dávám si celý rok skutečné výdaje za PHM do nákladů , vedu knihu jízd

dovolil bych si 2 otázky:

1 / přidají se nějak do evidence ještě náhrady za ujeté km, jak?
- v tiskové sestavě knihy jízd mám kolonku "náhrada za km"

2/ píšete, že lze "dát celou částku uplatněných výdajů mínusem a uplatnit si paušál" jak to provedu v daňové evidenci kdybych chtěl? ( součtem všech účtenek za PHM bez DPH jako vydanou fakturu? nebo jak? )

Ptám se, protože bych chtěl uplatnit nárok na odpočet DPH z PHM a zároveň platit výdaje na auto kráceným paušálem ( 80% řádek 102 DAP ) klidně až na tento rok, ale jak na to?

Předem děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
5. 1. 2014 20:01:14
Pro Majka - ano můžete.
Pro ostatní - Moje reakce na pana Svačinu byla ohledně nesmyslnosti jeho příspěvku (tvrdí, že SD se platí jen v případě, že auto je použito výhradně pro podnikání - nesmysl, a dále tvrdí, že pri paušálu na dopravu již nejde uplatnit další výdaje, jako jsou odpisy, pojištění apod. - další nesmysl). Bohužel až nyní jsem si přečetl, že se jedná o příjmy dle §9...

Takže, pokud má FO příjmy !pouze! dle §9, tak vozidlo, které používá, není předmětem silniční daně.

Pokud použije plný paušál (5000), tak v paušálu jsou obsaženy pouze PHM a parkovné. Ostatní výdaje jsou daňovým nákladem.

Pokud použije krácený paušál, má opět nárok na ostatní náklady ovšem taky krácené.
Hlášení závadného obsahu

Majka
5. 1. 2014 18:16:17
Mám osobní automobil v osobním vlastnictví, ne v obchodním majetku, platím silniční daň, chci uplatnit paušál na dopravu, mohu si dát platbu silniční daně do výdajů?
Hlášení závadného obsahu

SH
5. 1. 2014 15:08:47
Posílám odkaz na článek, kde je uvedeno, že se v případě příjmů z pronájmu silniční daň neplatí. Ta se opravdu týká pouze příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Odkaz na článek: http://www.jakpodnikat.cz/prijmy-z-pronajmu.php
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
12. 12. 2013 17:54:48
Pane Svačino,
nesmysly píšete Vy. Silniční daň se platí za vozidlo a měsíc, ve kterém bylo alespoň jeden den použito pro podnikání atd. Pokud si podnikatel uplatní za konkrétní měsíc paušál, tak tím sám tvrdí, že vozidlo ten měsíc použil výhradně (5000/měsíčně) nebo částečně (4000/měsíčně) pro podnikání...
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
5. 11. 2013 12:40:14
Dobrý den paní Ivano, v podstatě Vám ani nic jiného nezbyde, protože paušál můžete uplatnit ve Vašem vozovém parku na max. 3 vozidla, zbytek musí jít běžným způsobem.
Hlášení závadného obsahu

Ivana L
5. 11. 2013 12:31:31
Dobrý den, chci se zeptat, jestli se může za zdaňovací období použít na 3 auta paušál + na další 2 auta skutečné náklady? Všechna auta jsou v majetku.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
7. 10. 2013 16:55:01
Dobrý den, do formuláře DP se paušál na dopravu nedává, klidně si jej můžete uplatnit, tak jak píšete. Tedy dát do příjmů všechny PHM a parkovné (bez DPH) a jedním řádkem do peněžního deníku dát paušální výdaj na auto, ve výši 60.000,--.
Hlášení závadného obsahu

marisko
7. 10. 2013 13:23:25
Dobrý den. Jsem OSVČ, auto mám na IČO, jsem plátce DPH, vedu knihu jízd a daňovou evidenci. Mohu koncem roku udělat v daňové evidenci opravu tak, že dám do příjmu všechny výdaje v roce 2013 za zakoupené PHM a parkování bez DPH a do výdajů paušál 12x5000=60000 Kč, pokud to bude pro mne výhodnější? Nebo se 60000 dává až pak v daňovém přiznání ve formuláři do řádku jako odpisy - výdaje ovlivňující základ daně? Snad je můj dotaz srozumitelný. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
12. 8. 2013 19:24:55
Vzhledem k tomu, že se tady rozvinula diskuze kdy se musí nebo nemusí platit silniční daň, uvádím odkaz na zákon,který silniční daň upravuje: Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční § 1
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
12. 8. 2013 19:12:01
Paní Lenko, mylnou informaci podáváte vy. Pokud si FO i nepodnikatel, chce snižovat příjmy i podle § 9 paušálním výdajem na provoz auta, musí platit silniční daň.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
12. 8. 2013 17:37:43
Dobry den Bendo, dostal jste mylnou informaci! Pokud auto pouzivate pro pronajem nemovitosti dle paragrafu 9 zakona o dani z prijmu, nikoliv pro podnikani nebo pronajem nemovitosti v obchodnim majetku dle paragrafu 7, pak silnicni dan neplatite.
Hlášení závadného obsahu

Jiří Svačina
10. 8. 2013 16:07:22
To je ale úplný nesmysl. Pokud nepoužíváte vůz výhradně k podnikatelské činnosti, nemusíte silniční daň platit. Samozřejmě nemůžete pak vedle paušálu vykazovat další výdaje např. odpisy, pojištění a pod.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
9. 8. 2013 9:42:54
Pokud si chcete, ale uplatňovat v DP paušál, tak ta silniční daň je logická. Hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Benda
9. 8. 2013 9:39:43
Děkuji za rychlou odpověď. Měl jsem za to, že silniční daň se platí jen, pokud je auto užíváno pro podnikání, což pronájem není. Benda
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
9. 8. 2013 7:27:38
Dobrý den pane Benda, ano pokud si chcete uplatňovat paušál na auto, musíte platit silniční daň.
Hlášení závadného obsahu

Benda
8. 8. 2013 23:05:22
Používám osobní automobil z části v souvislosti s příjmy z pronájmu. Budu uplatňovat paušál 4.000,-Kč měsíčně. Musím opravbdu platit silniční daň?
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
Poradce POHODA
7. 8. 2013 9:22:54
Dobrý den paní Kateřino F., ve zdaňovacím období nelze kombinovat paušál a skutečné výdaje. Pokud nyní účtujete dle dokladů a v daňovém přiznání byste chtěli uplatnit paušál, doporučuji dát celou částku uplatněných výdajů mínusem a uplatnit si paušál. Zdaňovací období je kalendářní nebo hospodářský rok. Knihu jízd vést v případě paušálu nemusíte, pokud nejste plátci DPH, v případě, že byste si chtěli uplatňovat DPH z přijatých dokladů za PHM, doporučuji knihu jízd vést. Pokud auto užíváte i soukromě používá se krácený paušál. Vše je uvedeno výše v článku.
Hlášení závadného obsahu

KateřinaF.
6. 8. 2013 19:02:48
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy může manžel uplatnit výdaje paušálem, když od května 2013 účtujeme výdaje dle dokladů? Píšete,že nelze měnit ve zdaň.období, znamená to tedy kalendářní rok? A ještě se chci zeptat, zda se tedy nemusí vést kniha jízd, pokud je účtováno paušálem? A lze účtovat paušálem i v případě,že auto užíváme i soukromě? Děkuji za případné odpovědi.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
Poradce POHODA
25. 7. 2013 14:19:05
Dobrý den,

ano, sdružení si může uplatnit výdaje paušálem.
Hlášení závadného obsahu

xmarusticka
3. 7. 2013 15:49:46
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Ve smlouvě o Sdružení podnikatelů je uvedeno, že účastník 2 poskytne vůz pro účely sdružení. Majitel vozu je účastník 2, který se přihlásil k platbě Silniční daně. Může Sdružení uplatňovat výdaje paušálem?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
PALABA a.s.
Společnost vlastnící a spravující areál Komerční zóny Slaný
www.palaba.cz

Mgr. Vít Eleder, advokát
Právní služby se zaměřením na daňové právo
www.eleder.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,86 Kč
-0,055 Kč
24,16 Kč
-0,005 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru