Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odjíždíte za prací do zahraničí? Zažádejte o potvrzení o příslušnosti k právním předpisům


Bc. Michaela Sobotková
13. 9. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V případě, že je zaměstnanec vyslán do zahraničí za účelem manuální práce, doporučuje Česká správa sociálního zabezpečení o vystavení potvrzení o příslušnosti zažádat, byť by vyslání trvalo třeba jen jeden den.

Foto: Fotolia.eu

 

Ať už jedete do zahraničí na jeden den nebo na několik měsíců, nezapomeňte si opatřit potvrzení o příslušnosti k právním předpisům, abyste byli pojištěni pouze v jednom státě.


 
Tisíce zaměstnanců a podnikatelů odjíždějí pracovat do zahraničí. Pokud je to i váš případ a hodláte vycestovat za prací za hranice České republiky, ať už na jeden den nebo na několik měsíců, nezapomeňte si opatřit potvrzení o příslušnosti k právním předpisům.
 
Smyslem určení příslušnosti k právním předpisům je, aby osoby migrující za prací po státech Evropské unie či Švýcarska a zemích, se kterými uzavřelo Česko smlouvu o sociálním zabezpečení, byly pojištěny pouze v jednom státě. Podle právních předpisů příslušného státu se odvádí pojistné na sociální zabezpečení včetně zdravotního pojištění a v souladu s nimi jsou vypláceny i dávky z těchto systémů.
 
Požádat o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (takzvaný formulář A1) by měli zejména migrující zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům osvědčuje, že jmenovaná osoba podléhá právním předpisům v oblasti sociálního zabezpečení toho státu, který formulář vystavil, a platí tak pojistné na sociální zabezpečení do systému určeného státu,“ vysvětluje Vilém Kahoun, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Vyslání osob

Obecně platí princip, že osoba podléhá právním předpisům státu, na jehož území vykonává výdělečnou činnost. Kvůli zamezení nežádoucího tříštění dob pojištění v jednotlivých státech existují z tohoto pravidla odchylky. Nejčastěji se jedná o dvě situace – o vyslání osob a souběžný výkon činnosti, kdy ČSSZ posuzuje splnění podmínek, na základě kterých může potvrdit příslušnost k českým právním předpisům.
 
Vyslání se týká osoby, která normálně vykonává výdělečnou činnost (práci nebo živnost) na území České republiky a je dočasně vyslána do jiného členského státu nebo smluvní ciziny za prací. Podmínkou, aby osoba byla pojištěna podle českých právních předpisů sociálního zabezpečení, je, že běžně pracuje pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR, nebo v ČR podniká a v jiném členském státě pouze dočasně vykonává práci. Očekávaná doba trvání této pracovní činnosti zároveň nesmí přesáhnout 24 měsíců.
 
V případě krátkodobých zahraničních služebních cest jako je obchodní jednání, účast na konferenci, návštěva nebo účast na veletrhu či školení, kdy pracovník bude pobývat v jiném členském státě velmi krátkou dobu (zpravidla do jednoho týdne), není v zásadě nutné potvrzení o příslušnosti vystavovat.
 
„Jestliže je osoba vysílána do zahraničí za účelem vykonání manuální práce, například montáže zařízení, jeho uvádění do provozu, provádění dozoru či kontroly, výkonu úklidových, zemědělských a jiných prací, mělo by být o vystavení potvrzení o příslušnosti zažádáno, i když vyslání bude trvat velmi krátkou dobu, třeba jen jeden den,“ doporučuje Vilém Kahoun. Předejde se tak případným komplikacím, pokud by na pracovišti probíhala kontrola místního úřadu inspekce práce.

Souběžný výkon výdělečné činnosti

Pokud je osoba opakovaně vysílána do jiného členského státu nebo smluvní ciziny, a často tedy vyjíždí pracovat do zahraničí, posuzuje ČSSZ, zda se nejedná už o souběžný výkon výdělečné činnosti. Ten nastává v případě, kdy jde o opakovanou a pravidelnou práci ve více státech, nebo kdy konkrétní osoba práci v různých zemích střídá, a ani v jedné zemi nemá její pracovní pobyt dlouhodobý charakter.
 
Příklady souběžného výkonu činností:
  • zaměstnanec pracuje v ČR a jezdí pravidelně dvakrát týdně do Rakouska
  • zaměstnanec pracuje v ČR a jezdí každý měsíc na několik dnů jako stavební dozor na Slovensko
  • zaměstnanec vykonává činnost řidiče v mezinárodní silniční přepravě
  • OSVČ podniká jako tlumočník v ČR a jednou za měsíc tlumočí v Bruselu
Příslušnost k právním předpisům se dále určuje v závislosti na konkrétní situaci, kdy se pro tento účel zjišťuje sídlo zaměstnavatele, u OSVČ a zaměstnance místo bydliště a místo výkonu podstatné činnosti.
 
Za zaměstnance podává žádost o vystavení potvrzení k právním předpisům jeho zaměstnavatel na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. OSVČ se obrací na okresní správu sociálního zabezpečení podle místa svého bydliště.
 
Tab.: Vystavená potvrzení o příslušnosti k právním
předpisům sociálního zabezpečení k 30. 6. 2012

Kraj Celkem Z toho OSVČ
Jihočeský 641 109
Jihomoravský 1 913 441
Karlovarský 116 34
Královéhradecký 289 94
Liberecký 524 83
Moravskoslezský 873 155
Olomoucký 579 140
Pardubický 701 208
Plzeňský 1 430*) 66
Hlavní město Praha 7 316 1 382
Středočeský 821 142
Ústecký 776 247
Vysočina 422 110
Zlínský 410 183
Celkem ČR 16 811 3 394

*) Oproti některým srovnatelně velkým či větším krajům vykazuje Plzeňský kraj výrazně vyšší hodnotu. Důvodem je sídlo několika maso zpracujících společností v Plzni. Tyto společnosti vysílají množství zaměstnanců do Německa.


Zdroj: ČSSZ
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Práce v zahraničí
20. 8. 2013 22:34:38
Pekny clanek
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetnictví SCHWARZER
Účetnictví, daňová evidence, mzdy, poradenství
www.schwarzer-net.cz

360 DEGREES CONSTRUCT
Projekční kancelář - dopravní a vodohospodářské projekty.
www.360dc.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru