Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nezapomeňte změnit výši záloh na zdravotní pojištění


Bc. Michaela Sobotková
30. 1. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.

Foto: Fotolia

 

Podnikatelé, nezapomeňte si změnit výši platby záloh na pojistné na zdravotní pojištění na svých trvalých příkazech. Výše minimální zálohy OSVČ je stanovena pro rok 2014 na 1 752 Kč. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.


 
Výše minimální zálohy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na zdravotní pojištění je stanovena pro rok 2014 na 1 752 Kč, a to už od lednové platby, nikoli až po podání Přehledu OSVČ za rok 2013. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.
 
Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které podle Přehledu za rok 2012 platily v roce 2013 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než 1 752 Kč, musí počínaje zálohou za leden 2014 odvádět jako minimum 1 752 Kč. Výjimkou jsou jen OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ.
 
Minimální vyměřovací základ se nevztahuje např. na osoby, za které je plátcem pojistného stát, nebo na ty, kdo jsou současně zaměstnanci a odvádějí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance. Vyměřovacím základem u nich je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů.
 
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2014 je průměrná měsíční mzda stanovena na 25 942 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2014 je tudíž 12 971 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné (13,5 % z vyměřovacího základu) je po zaokrouhlení rovna částce 1 752 Kč.
 
Zálohu ve výši 1 752 Kč musí hradit také OSVČ, které zahajují v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost.

Kdy podat Přehled o příjmech a výdajích a kdy zaplatit?

Nejzazším termínem pro podání Přehledu o příjmech a výdajích je datum 2. května. OSVČ je povinna zdravotní pojišťovně předložit Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.
 
Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají Přehled do 8. dubna následujícího roku.
 
Pokud podnikateli zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.
 
Od data podání Přehledu se odvíjí termín pro zaplacení doplatku pojistného. Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl (popřípadě měl být) podán Přehled. Termínem pro zaplacení je tedy maximálně datum 12. května. Případný přeplatek zdravotní pojišťovna vrátí do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila.


Zdroj: VZP
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
UDP AUSTRIA s.r.o.
Nejen účetní, který Vás podrží
www.udpa.cz

Finservis s.r.o.
Účetní a daňová kancelář pro malé a střední firmy a podnikatele
www.fins.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru