Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nejefektivněji se podniká v chemickém průmyslu, dopravě a potravinářství


Bc. Michaela Sobotková
27. 11. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Automobilový průmysl se umístil na čelních příčkách, co se efektivity týče.

Foto: Fotolia.eu

 

Vítězem v hodnocení efektivity mezi 16 nejvýznamnějšími obory podnikání v České republice se stal chemický průmysl, následovala ho doprava a potravinářský a automobilový průmysl. Na opačném konci žebříčku se ocitlo vzdělávání, ubytování a stravování.


 
V hodnocení efektivity podnikání ve sledovaném tříletém období (2009 až 2011) nejvíce uspěly podle studie České kapitálové informační agentury (ČEKIA), člena skupiny Bisnode, chemický průmysl, doprava, potravinářství a automobilový průmysl.
 
„Všechna vítězná odvětví jsou náročná na kapitálovou vybavenost, a tedy kladou značné požadavky na schopnosti managementu adekvátně nakládat s majetkem společnosti, ale také řídit investiční politiku s ohledem na cash-flow a využívání cizího kapitálu za účelem snížení kapitálových nákladů,“ shrnul výsledky studie Michal Řičař, analytik skupiny Bisnode v ČR.

Tabulka: Hodnocení efektivity nejvýznamnějších oborů podnikání v ČR 2009 až 2011

Obor činnosti Průměrné hodnocení za 3 roky Pořadí 2011 Pořadí 2010 Pořadí 2009
Chemický průmysl 3,7 5. 1. 5.
Doprava a skladování 4,3 5. 6. 2.
Potravinářský průmysl 5,3 7. 2. 7.
Automobilový průmysl 5,7 3. 5. 9.
Činnosti v oblasti nemovitostí 6,0 1. 7. 10.
Těžba a dobývání 6,3 2. 9. 8.
Strojírenský průmysl 6,7 11. 3. 6.
Zpracovatelský průmysl 6,7 12. 4. 4.
Zemědělství, lesnictví, rybářství 8,3 9. 13. 3.
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla 9,0 4. 12. 11.
Zdravotní a sociální péče 9,7 14. 14. 1.
Stavebnictví 10,0 9. 8. 13.
Velkoobchod a maloobchod 11,0 7. 11. 15.
Informační a komunikační činnosti 12,3 13. 10. 14.
Ubytování, stravování, pohostinství 14,3 15. 16. 12.
Vzdělávání 15,7 16. 15. 16.

Zdroj: ČEKIA
 
Chemický průmysl je podle Michala Řičaře charakteristický prvotními vstupními bariérami, které vyplývají ze značných počátečních investic do produkční činnosti. „Na druhé straně však výsledky modelu hodnocení efektivity ukazují, že subjekty podnikající v tomto odvětví jsou kompenzovány vyšší možností rentability a produktivity. Využívání nových technologií, spolu s kvalifikovanou a vhodně řízenou pracovní sílou, jednoznačně vede k efektivní a produktivní podnikatelské základně v tomto oboru,“ doplnil Michal Řičař.
 
Doprava a skladování je odvětvím, jehož specifikem je zvýšená míra rizika spojená s ekonomickým cyklem a značnou logistickou náročností, tedy náročným řízením využívaného majetku i lidských zdrojů. Ekonomické subjekty tak budou ochotny podnikat v tomto segmentu, který vykazuje výraznější výkyvy ve své výkonnosti a stabilitě, pouze tehdy, pokud budou odměněny zvýšeným ziskem.
 
Hlubší členění zpracovatelského průmyslu ukázalo, že výroba potravinářských výrobků je perspektivní činností, protože obor celkově vykázal relativně vysoké zhodnocení vloženého kapitálu a schopnost managementu produktivně využívat výrobní faktory s kvalitním řízením nákladovosti. I v tomto oboru však platí, že je nezbytné překonat vyšší vstupní bariéry, které souvisí se zpracovatelskou činností.
 
Z pohledu hodnocení efektivity příznivých výsledků dosáhl také automobilový průmysl. Stejně jako v případě ostatních úspěšných oborů je investovaný kapitál do majetku společnosti využíván efektivně a spolu s dobře řízenou prací generuje vyšší zhodnocení než ostatní obory v ČR.
 

Ubytování, stravování a vzdělávání na chvostu žebříčku

 
Pohled na opačný konec výsledků hodnocení efektivity 16 nejvýznamnějších oborů činnosti ukazuje, že využívání investovaného majetku a práce v ubytování, stravování a pohostinství, stejně jako vzdělávání, je vysoce neefektivní.
 
Ubytování, stravování a pohostinství je značně zatíženo vývojem v zahraničí a cestovním ruchem. Cyklický charakter podnikání, společně s nutností disponovat ubytovacími kapacitami, stálými investicemi do údržby a vybavení, také však schopností kvalitního marketingu k maximální výtěžnosti prostor jsou faktory, které jsou v kontextu ostatních hodnocených oborů pravděpodobně příliš obtížné k hospodárnému řízení tak, aby vložený kapitál a najatá práce byla efektivně a produktivně využívána,“ popsal Michal Řičař.
 
V současné době také subjekty, které podnikají ve vzdělávání, nelze s ohledem k ostatním hodnoceným oborům činnosti považovat za efektivní. „Na druhou stranu lze usuzovat, že podnikatelské subjekty v tomto segmentu nejsou primárně zaměřeny na maximalizaci zisku a při svém působení na trhu také ve větší míře zvažují další faktory, jako například dlouhodobou perspektivu a rozvoj lidského kapitálu,“ uzavřel analytik Řičař.


Zdroj: ČEKIA
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
360 DEGREES CONSTRUCT
Projekční kancelář - dopravní a vodohospodářské projekty.
www.360dc.cz

EWSA s.r.o.
montážní, výrobně-dodavatelská a obchodní společnost EWSA s.r.o.
www.ewsa.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru