Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nejčastější dotazy OSVČ – 2. díl


Redakce
24. 4. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Jaké povinnosti vůči správě sociálního zabezpečení musíte splnit, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a zároveň studujete či pobíráte peněžitou pomoc v mateřství? Nejen to si přečtete v dnešním článku.


 
Mohu při pobírání mateřské podnikat, nebo musím činnost přerušit?

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) pobírá peněžitou pomoc v mateřství (dále jen „PPM“) z nemocenského pojištění OSVČ, nemůže po dobu vyplácení této dávky osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Tu však není třeba přerušovat nebo ukončovat, pokud v době pobírání dávky PPM se podnikání vykonává prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob této OSVČ.

V praxi tedy platí, že nevykonává-li OSVČ samostatnou výdělečnou činnosti osobně, ale prostřednictvím jiné osoby (např. chod prodejny zajišťují pouze prodavačky apod.), PPM jí náleží v plné výši.

Pokud během pobírání PPM vykonává OSVČ činnost osobně jen v některých jednotlivých dnech (např. daňová poradkyně poskytne dva dny v měsíci sama klientům konzultaci), za tyto dny osobního výkonu činnosti nemá na dávku nárok.

V těchto případech musí OSVČ vždy po uplynutí kalendářního měsíce plátci dávky (příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, dále jen „OSSZ“) oznámit, v kterých dnech činnost vykonávala a o tyto dny se bude výše dávky PPM krátit.
 
Musím jako OSVČ během mateřské platit zálohy na sociální pojištění?

Pokud se bude PPM vyplácet z nemocenského pojištění OSVČ a výplata dávky bude trvat po celý kalendářní měsíc, nemusí OSVČ platit zálohy na důchodové pojištění ani pojistné na nemocenské pojištění.

Pokud však v některých dnech měsíce budete vykonávat činnost (tuto skutečnost máte povinnost oznámit příslušné OSSZ), bude vám dávka PPM krácena a současně budete mít povinnost za takový měsíc zaplatit i zálohu na pojistné na důchodové a nemocenské pojištění.
 
Jsem jako OSVČ povinná platit zálohy i během nemoci?

Zálohy na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž měla OSVČ pro všechny dny nárok na nemocenské vyplácené z dobrovolného nemocenského pojištění.

Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje i prvních 14 dní nemoci, kdy výplata dávky OSVČ nenáleží.

Příklad

Pokud byla OSVČ nemocná od 3. 12. 2017 do 20. 3. 2018, musí zaplatit zálohu na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění za prosinec a březen, protože výplata nemocenského netrvala po celý kalendářní měsíc. Naopak za leden a únor nemusí hradit ani jednu z těchto plateb.
 

  Co musím jako OSVČ udělat, když se přestěhuji?

V případě, že OSVČ změní svůj trvalý pobyt, nemusí povinně tuto skutečnost oznámit OSSZ, u které byla zaregistrovaná. OSSZ se o změně trvalého bydliště dozví prostřednictvím Informačního systému základních registrů Ministerstva vnitra.

Po zjištění změny OSSZ sama zajistí převod spisové dokumentace OSVČ na nově příslušnou OSSZ, od níž pak OSVČ obdrží informace o novém variabilním symbolu a o čísle účtu, na který má hradit zálohy na pojistné.
 
Podnikám při starobním důchodu. Můžu požádat o přepočet důchodu?

Ano. Zvýšení starobního důchodu náleží za každých 360 dní výdělečné činnosti vykonávané při současném pobírání důchodu. Podmínkou je, že jde o činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění.

Pokud tedy vykonáváte samostatně výdělečnou činnost (dále jen „SVČ“) v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění nebo jste se k účasti na důchodovém pojištění sami přihlásili, náleží vám za 360 dní této činnosti zvýšení důchodu o 0,4 výpočtového základu (tj. částky, ze které byl důchod vyměřen).

Zvýšení provádí ČSSZ na základě písemné žádosti. Tu je možné podat nejlépe prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště, která k ní připojí potřebný doklad (výpis z evidence OSVČ).
 
Mohu podnikat během studia?

Podnikání při studiu je možné. Student, který začne podnikat, musí zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit OSSZ příslušné podle místa pobytu.

Studenti do 26 let, kteří podnikají, se mohou považovat za osoby samostatně výdělečné činné vykonávající tzv. vedlejší činnost. Studium jako důvod pro výkon vedlejší činnosti je však třeba písemně oznámit a doložit příslušné OSSZ.

Při výkonu tzv. vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí OSVČ pojistné na důchodové pojištění pouze v případě, kdy jejich daňový základ dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění nebo se k účasti na něm samy přihlásí.

Rozhodná částka, podmiňující povinnost doplatit pojistné na důchodové pojištění za kalendářní rok a současné povinnost platit měsíční zálohy v roce následujícím, se každý rok mění. Pro rok 2017 činila 67 756 Kč, v roce 2018 činí 71 950 Kč při výkonu činnosti po celý rok.

Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné a účast na něm vznikne, pokud se k němu OSVČ sama přihlásí.
 
Na které správě sociálního zabezpečení se mám jako OSVČ zaregistrovat? Podle místa bydliště, nebo podle výkonu činnosti?

Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR.

Pokud máte trvalé bydliště v Praze, můžete zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit kterémukoliv územnímu pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení.
 
Jak zjistím číslo účtu a další údaje pro platbu záloh na pojistné?

Po obdržení oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti vám příslušná OSSZ zašle číslo účtu pro platby pojistného a přidělený variabilní symbol. Tyto údaje jsou platné po celou dobu evidence na daném pracovišti.

Seznam OSSZ naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Kontakty, kde je též uvedeno číslo bankovního spojení příslušného pracoviště. Variabilní symbol se vždy uvádí v korespondenci zasílané příslušnou OSSZ nebo pro jeho sdělení můžete přímo kontaktovat OSSZ.


Související článek:
Nejčastější dotazy OSVČ – 1. díl


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JOLANA NOVOTNÁ
Účetnictví, DE, mzdy, intrastat nejen pro firmy z Jihlavy a Vysočiny
www.eurosid.eu

Studiové záblesky 4studio
Hledáte kvalitní studiové blesky? Máme velký výběr. Podívejte se!
www.4studio.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,15 Kč
0,045 Kč
23,20 Kč
-0,091 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru