Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kurzarbeit po česku od poloviny září


Bc. Michaela Sobotková
11. 9. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Zaměstnavatelé dostanou v době, kdy nebudou svým zaměstnancům schopni přidělit práci, příspěvek na jejich odborný rozvoj, včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.


 
Aby nedocházelo k propouštění v době hospodářské krize, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí projekt s názvem „Vzdělávejte se pro stabilitu“. Ten má za úkol udržet zaměstnanost a zároveň posílit odborné znalosti zaměstnanců. Spustí se v polovině září a trvat bude až do konce srpna roku 2015.
 
„Primárním cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky České republiky nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
 
Díky projektu můžou zaměstnavatelé získat finanční příspěvek na odborné vzdělávání svých zaměstnanců, místo toho, aby je propustili. Zaměstnavatelé dostanou také příspěvek na mzdové náklady zaměstnanců po celou dobu jejich účasti na odborném rozvoji. Podpora bude možná po šest měsíců, pokud Úřad práce uzná prodloužení lhůty za nezbytné pro trh práce, může se prodloužit až na jeden rok.
 

Posílení konkurenceschopnosti po odeznění krize


„Maximální možná měsíční výše mzdového příspěvku bude 31 tisíc korun na jednoho zaměstnance včetně odvodů. Skutečná výše mzdového příspěvku bude odvozena podle úrovně mzdy, kterou pobírá konkrétní pracovník. Nemůže tedy dojít k jejímu faktickému navýšení,“ vysvětluje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová.
 
Účast v projektu je výhodná jak pro zaměstnavatele s přechodnými hospodářskými obtížemi, tak pro jejich zaměstnance. Projekt rovněž umožní zaměstnavatelům posílit konkurenceschopnost v období po překonání hospodářských potíží, protože si budou moci nejenom zachovat stávající klíčové zaměstnance, ale rovněž posílit jejich odborné dovednosti, včetně možnosti osvojit si nové výrobní postupy.
 
Finanční příspěvek může získat jen ten zaměstnavatel, který:
  • Prokáže v meziročním kvartálním srovnání tržeb k počtu zaměstnanců pokles o více než 20 %. Posuzovat se tedy bude objem tržeb na jednoho zaměstnance v období 3 kalendářních měsíců před podáním žádosti se srovnatelným obdobím předcházejícího roku.
  • Alespoň jeden kalendářní měsíc před podáním žádosti byl nucen u zaměstnanců navržených do odborného rozvoje aplikovat § 209 ZP (paragraf stanoví překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, tzv. částečná nezaměstnanost. Následně tedy může výši poskytované náhrady mzdy činit pouze 60 % průměrného výdělku.)
  • Prokáže, že svým zaměstnancům nebyl schopen přidělovat práci v rozsahu přesahujícím 20 % stanovené týdenní pracovní doby. Výpadek práce však zároveň může činit maximálně 60 % stanovené týdenní pracovní doby.
  • Zároveň musí zaměstnavatel splnit podmínky pro poskytnutí veřejné podpory podle pravidla „de minimis“ či „blokové výjimky na vzdělávání“ a podmínky stanovené v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Příspěvky pro zaměstnavatele


Příspěvek bude zaměstnavateli poskytován jak k úhradě mzdových nákladů, tak k úhradě vzdělávací aktivity. Za mzdové náklady je považována náhrada mzdy, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí za dobu účasti na vzdělávací aktivitě v souladu se zákoníkem práce, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. O podmínkách účasti na odborném rozvoji uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem kvalifikační dohodu a účast zaměstnance v projektu bude dobrovolná.
 
Příspěvek bude zaměstnavateli rovněž poskytován na úhradu nákladů vlastního odborného rozvoje, tedy na úhradu kurzovného.
 
V případě, že zaměstnavatel bude zajišťovat odborný rozvoj svým interním lektorem, bude příspěvek poskytnut na úhradu mzdových nákladů tohoto lektora, a to maximálně do výše 230 Kč/hod. Mzdový příspěvek bude zaměstnavateli poskytován měsíčně, příspěvek na úhradu nákladů za vzdělávání až po ukončení vzdělávací aktivity a prokázání úhrady těchto nákladů zaměstnavatelem. Uznatelnými náklady jsou pouze ty, které vzniknou až po podpisu dohody o poskytnutí příspěvku.
 
Na projekt je zatím vyčleněno 400 milionů korun, po vyhodnocení výsledků by se mohlo uvolnit dalších až 400 milionů korun. Projekt bude realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce České republiky. Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Manuál Ministerstva práce a sociálních věcí k projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní daňová kancelář
Společnost zabývající se účetnictvím a službami s nemovitostmi.
www.ucetni-danova-kancelar.cz

Rozvoz květin po ČR a SR
Květiny doručíme vaší milé nebo mamince až před práh.
www.ceske-kvetiny.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,86 Kč
-0,055 Kč
24,16 Kč
-0,005 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru