Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kontroly zdravotní pojišťovny u zaměstnavatelů a OSVČ


Bc. Michaela Sobotková
10. 7. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Zdravotní pojišťovna má oprávnění provádět kontroly plnění zákonných povinností u zaměstnavatelů a samoplátců. Dovoluje jí to zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Zaměřuje se především na zaměstnavatele, kontrol nejsou ušetřeny ale ani osoby samostatně výdělečně činné.


 
Provádět kontrolu u zaměstnavatelů (plátců pojistného) nebo u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) mohou pouze pověření pracovníci příslušné zdravotní pojišťovny, kteří mají služební průkaz a zvláštní oprávnění, které vydává ředitel zdravotní pojišťovny.
Provádí se dva druhy kontrol:
  • pravidelné (periodické)
Provádějí se podle ročního plánu kontrol. Kontroly se opakují kvůli promlčecí lhůtě pro vyměření penále v době kratší než 5 let.
  • nepravidelné (operativní)
Jsou vyvolány zásadními nebo opětovnými poklesy výše plateb pod obvyklý průměr, nebo pokud jiná situace upozorní na porušování povinnosti plátce pojistného, v případě ukončení činnosti plátce atp. Provádění kontroly oznámí zdravotní pojišťovna plátci pojistného dopisem alespoň 2 týdny dopředu.
 
Kontrola se provádí u plátce pojistného. Kontrolu u zaměstnavatele s menším počtem zaměstnanců nebo u OSVČ je možné po vzájemné dohodě provést přímo v příslušné zdravotní pojišťovně po předložení potřebných dokladů.
 
Zaměstnavatelé mají povinnost vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost zdravotní pojišťovny musí předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance (dle § 25 zákona č. 592/1992 Sb.).
Plátce pojistného je podle § 22 odst. 3 (zákon č. 592/1992 Sb.) povinen:
  • předložit kontrolnímu pracovníkovi na vyžádání účetní a jiné doklady, jež jsou potřebné pro správné stanovení placení pojistného, anebo o které pověřený pracovník požádá, a podat k nim ústně nebo písemně požadované vysvětlení, pokud má pověřený pracovník kontroly pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti
  • nezatajovat doklady, které má k dispozici nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí 
  • zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly 
  • zapůjčit potřebné doklady i mimo prostor provádění kontroly

Základním písemným dokumentem o provedené kontrole je Zpráva o výsledku kontroly a závěrečný protokol. Tento dokument je také závazným podkladem pro řešení právních následků provedené kontroly, včetně vystavení platebního výměru.
 
Proti Závěrečnému protokolu může plátce pojistného podat do pěti dnů písemné a zdůvodněné námitky. Po uplynutí této lhůty, pokud nedojde ke shodě, zahajuje zdravotní pojišťovna správní řízení a vystavuje platební výměr.


Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Kateřina Mlýnská
daňový poradce, účetnictví, mzdy, personalistika
www.dane-mlynska.cz

TD-IS, s.r.o.
Dodavatel účetního, výrobního, konstrukčního a DMS software.
www.td-is.cz

Daňový kalendář

25. 7. 2019 Souhrnné hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Kontrolní hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za červen 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,54 Kč
-0,010 Kč
22,77 Kč
0,015 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.07.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru