Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kontroly zdravotní pojišťovny u zaměstnavatelů a OSVČ


Bc. Michaela Sobotková
10. 7. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Zdravotní pojišťovna má oprávnění provádět kontroly plnění zákonných povinností u zaměstnavatelů a samoplátců. Dovoluje jí to zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Zaměřuje se především na zaměstnavatele, kontrol nejsou ušetřeny ale ani osoby samostatně výdělečně činné.


 
Provádět kontrolu u zaměstnavatelů (plátců pojistného) nebo u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) mohou pouze pověření pracovníci příslušné zdravotní pojišťovny, kteří mají služební průkaz a zvláštní oprávnění, které vydává ředitel zdravotní pojišťovny.
Provádí se dva druhy kontrol:
  • pravidelné (periodické)
Provádějí se podle ročního plánu kontrol. Kontroly se opakují kvůli promlčecí lhůtě pro vyměření penále v době kratší než 5 let.
  • nepravidelné (operativní)
Jsou vyvolány zásadními nebo opětovnými poklesy výše plateb pod obvyklý průměr, nebo pokud jiná situace upozorní na porušování povinnosti plátce pojistného, v případě ukončení činnosti plátce atp. Provádění kontroly oznámí zdravotní pojišťovna plátci pojistného dopisem alespoň 2 týdny dopředu.
 
Kontrola se provádí u plátce pojistného. Kontrolu u zaměstnavatele s menším počtem zaměstnanců nebo u OSVČ je možné po vzájemné dohodě provést přímo v příslušné zdravotní pojišťovně po předložení potřebných dokladů.
 
Zaměstnavatelé mají povinnost vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost zdravotní pojišťovny musí předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance (dle § 25 zákona č. 592/1992 Sb.).
Plátce pojistného je podle § 22 odst. 3 (zákon č. 592/1992 Sb.) povinen:
  • předložit kontrolnímu pracovníkovi na vyžádání účetní a jiné doklady, jež jsou potřebné pro správné stanovení placení pojistného, anebo o které pověřený pracovník požádá, a podat k nim ústně nebo písemně požadované vysvětlení, pokud má pověřený pracovník kontroly pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti
  • nezatajovat doklady, které má k dispozici nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí 
  • zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly 
  • zapůjčit potřebné doklady i mimo prostor provádění kontroly

Základním písemným dokumentem o provedené kontrole je Zpráva o výsledku kontroly a závěrečný protokol. Tento dokument je také závazným podkladem pro řešení právních následků provedené kontroly, včetně vystavení platebního výměru.
 
Proti Závěrečnému protokolu může plátce pojistného podat do pěti dnů písemné a zdůvodněné námitky. Po uplynutí této lhůty, pokud nedojde ke shodě, zahajuje zdravotní pojišťovna správní řízení a vystavuje platební výměr.


Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Eltym Hronov spol. s r.o.
Elektroinstalace, hormosvody, projekční práce elekto, eshop svítidel
www.eltym.cz

Účetnictví je služba
komplexní služba, za kterou u nás platíte jen jednu dohodnutou cenu
www.trykonto.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2020 Přiznání DPH (za duben 2020)
25. 5. 2020 Souhrnné hlášení (za duben 2020)
25. 5. 2020 Kontrolní hlášení (za duben 2020)
1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru