Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Informace o vyřízení reklamace


JUDr. Vladimíra Knoblochová
9. 1. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jednou ze základních povinností prodávajícího, u nějž spotřebitel uplatnil reklamaci, je rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Co vlastně znamená rozhodnutí o reklamaci? 


 

Rozhodnutím o reklamaci se míní to, jak přijetí zboží k opravě či jeho výměna, tak i odmítnutí reklamace z důvodu uplynutí záruční doby, z důvodu, že vadu zboží způsobil spotřebitel apod. Do této (poměrně krátké) lhůty se samozřejmě nezapočítává přiměřená doba, která je (s ohledem na druh reklamovaného zboží či služby) potřebná k odbornému posouzení vady.

Vyřízení reklamace

Reklamace samotná - včetně odstranění vady - musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Výjimkou je, pokud se prodávající se spotřebitelem dohodne na delší lhůtě – pak platí sjednaná delší lhůta. S uplynutím třicetidenní lhůty (aniž by byla reklamace vyřízena) zákon o ochraně spotřebitele spojuje poměrně závažný důsledek – spotřebiteli v takovém případ totiž náleží stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit; mimo jiné mu tedy vzniká nárok na odstoupení od smlouvy.

V praxi bylo dosud sporné, zda do vyřízení reklamace spadá i povinnost prodávajícího informovat kupujícího o tom, že reklamace byla vyřízena. Nebylo totiž výjimkou, že reklamovaný výrobek byl opraven a připraven u prodávajícího k vyzvednutí, nicméně prodávající již kupujícího o této skutečnosti neinformoval. Kupující následně uplynutím třicetidenní lhůty od smlouvy odstoupil, čemuž se prodávající zpravidla bránili a odmítali vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu.

Když se tyto případy dostaly k soudu, daly soudy zpravidla za pravdu kupujícímu a přiznaly mu nárok na vrácení kupní ceny i s příslušenstvím. Ve dvou případech se tato otázka dostala dokonce i k Ústavnímu soudu, který dal v zásadě soudům za pravdu, když uvedl, že na straně prodávajícího je povinnost prokázat, že v zákonem stanovené třicetidenní lhůtě byla reklamace vyřízena. Povinnost prodejce podat informaci o vyřízení reklamace zákazníkovi potom Ústavní soud označil za vyplývající přímo ze zákona.

Příklad

Kupující – spotřebitel zakoupil v obchodě digitální fotoaparát, který se mu v záruční době porouchal. Reklamoval jej tedy u prodávajícího, který reklamaci přijal a zajistil opravu fotoaparátu. Opravený fotoaparát byl v zákonné lhůtě připraven k převzetí na prodejně, nicméně kupující tuto informaci neobdržel. Uplynutím této lhůty kupujícímu vzniklo mimo jiné i právo na slevu z kupní ceny, případně odstoupení od smlouvy a tím i nárok na vrácení kupní ceny v plné výši.

V případě, že by prodávající kupujícího na vyřízení reklamace upozornil (informoval jej o tom), kupující by tyto nároky uplatňovat nemohl a musel by „se spokojit“ s opraveným fotoaparátem.


Následně se tato otázka dostala i k Nejvyššímu soudu ČR, který dne 27. 7. 2011 vydal rozhodnutí pod sp. zn. 33 Cdo 3228/2009. Nejvyšší soud výslovně konstatoval, že v případě, že prodávající přijal od spotřebitele věc k reklamaci, pak k vyřízení reklamace dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitele vyrozumí (ať už písemně nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byl s reklamací úspěšný či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - prodávající se jí již nebude muset zabývat.

Součástí povinnosti prodávajícího vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě podle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. je tak i jeho povinnost vyrozumět spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace.

V případě, že by prodávající v zákonné lhůtě kupujícího nevyrozuměl, vystavuje se riziku, že kupující odstoupí od smlouvy a jemu nezbude nic jiného než vrátit uhrazenou kupní cenu a ponechat si opravené zboží.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
PROMIFIN s.r.o.
Komplexní účetní a poradenský servis pro české a zahraniční firmy.
www.promifin.cz

Umělecký kovář Kotalík
Cokoliv od hřebíku po rozhlednu
www.kovarina.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru