Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Informace o vyřízení reklamace


JUDr. Vladimíra Knoblochová
9. 1. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jednou ze základních povinností prodávajícího, u nějž spotřebitel uplatnil reklamaci, je rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Co vlastně znamená rozhodnutí o reklamaci? 


 

Rozhodnutím o reklamaci se míní to, jak přijetí zboží k opravě či jeho výměna, tak i odmítnutí reklamace z důvodu uplynutí záruční doby, z důvodu, že vadu zboží způsobil spotřebitel apod. Do této (poměrně krátké) lhůty se samozřejmě nezapočítává přiměřená doba, která je (s ohledem na druh reklamovaného zboží či služby) potřebná k odbornému posouzení vady.

Vyřízení reklamace

Reklamace samotná - včetně odstranění vady - musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Výjimkou je, pokud se prodávající se spotřebitelem dohodne na delší lhůtě – pak platí sjednaná delší lhůta. S uplynutím třicetidenní lhůty (aniž by byla reklamace vyřízena) zákon o ochraně spotřebitele spojuje poměrně závažný důsledek – spotřebiteli v takovém případ totiž náleží stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit; mimo jiné mu tedy vzniká nárok na odstoupení od smlouvy.

V praxi bylo dosud sporné, zda do vyřízení reklamace spadá i povinnost prodávajícího informovat kupujícího o tom, že reklamace byla vyřízena. Nebylo totiž výjimkou, že reklamovaný výrobek byl opraven a připraven u prodávajícího k vyzvednutí, nicméně prodávající již kupujícího o této skutečnosti neinformoval. Kupující následně uplynutím třicetidenní lhůty od smlouvy odstoupil, čemuž se prodávající zpravidla bránili a odmítali vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu.

Když se tyto případy dostaly k soudu, daly soudy zpravidla za pravdu kupujícímu a přiznaly mu nárok na vrácení kupní ceny i s příslušenstvím. Ve dvou případech se tato otázka dostala dokonce i k Ústavnímu soudu, který dal v zásadě soudům za pravdu, když uvedl, že na straně prodávajícího je povinnost prokázat, že v zákonem stanovené třicetidenní lhůtě byla reklamace vyřízena. Povinnost prodejce podat informaci o vyřízení reklamace zákazníkovi potom Ústavní soud označil za vyplývající přímo ze zákona.

Příklad

Kupující – spotřebitel zakoupil v obchodě digitální fotoaparát, který se mu v záruční době porouchal. Reklamoval jej tedy u prodávajícího, který reklamaci přijal a zajistil opravu fotoaparátu. Opravený fotoaparát byl v zákonné lhůtě připraven k převzetí na prodejně, nicméně kupující tuto informaci neobdržel. Uplynutím této lhůty kupujícímu vzniklo mimo jiné i právo na slevu z kupní ceny, případně odstoupení od smlouvy a tím i nárok na vrácení kupní ceny v plné výši.

V případě, že by prodávající kupujícího na vyřízení reklamace upozornil (informoval jej o tom), kupující by tyto nároky uplatňovat nemohl a musel by „se spokojit“ s opraveným fotoaparátem.


Následně se tato otázka dostala i k Nejvyššímu soudu ČR, který dne 27. 7. 2011 vydal rozhodnutí pod sp. zn. 33 Cdo 3228/2009. Nejvyšší soud výslovně konstatoval, že v případě, že prodávající přijal od spotřebitele věc k reklamaci, pak k vyřízení reklamace dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitele vyrozumí (ať už písemně nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byl s reklamací úspěšný či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - prodávající se jí již nebude muset zabývat.

Součástí povinnosti prodávajícího vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě podle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. je tak i jeho povinnost vyrozumět spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace.

V případě, že by prodávající v zákonné lhůtě kupujícího nevyrozuměl, vystavuje se riziku, že kupující odstoupí od smlouvy a jemu nezbude nic jiného než vrátit uhrazenou kupní cenu a ponechat si opravené zboží.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Plastické logo na zeď
Dáme vašemu logu 3D rozměr a umístíme například do recepce.
www.aproduction.cz

ProVysavače.cz
Specialisté na sáčky do vysavačů, HEPA filtry, hubice a příslušenství
www.provysavace.cz

Daňový kalendář

25. 9. 2019 Souhrnné hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Kontrolní hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Přiznání DPH (za srpen 2019)
15. 10. 2019 Silniční daň (3. záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,92 Kč
0,035 Kč
23,50 Kč
0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.09.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru