Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Business plán neboli podnikatelský plán – jak na něj?


Ladislav Kandler, DiS.
17. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nebojte se business plánu. S našimi tipy bude jeho sepsání hračka.

Foto: Fotolia

 

Co je to podnikatelský plán? Jaké hodnoty a údaje se do něj zaznamenávají? Jakou může mít formu a podobu? Jaké chyby v něm podnikatelé nejčastěji dělají? Odpověď na tyto otázky dostanete v následujícím článku.


 
Pokud jste v nedávné době sledovali některý z dílů televizního pořadu Den D, ve kterém jak začínající, tak i pokročilí podnikatelé žádali investory o finanční „dotaci“, jistě jste si všimli jednoho společného rysu. Jednou z hlavních věcí, kterou investoři po podnikatelích nekompromisně požadovali, bylo seznámení s jejich business plánem, neboli podnikatelským plánem.
 
Možná jsme si v tu chvíli říkali: „Co to je?“ „Proč je trápí a chtějí po nich nějaký plán podnikání, když sám podnikatel neví, co od projektu čekat?“ Nebo: „K čemu potřebují teorii na papíře, když ještě s projektem ani nezačali?“
 
Přeci jen už uplynul nějaký ten pátek, kdy tento pořad udělal reklamu podnikatelskému plánu. Avšak samotná historie business plánů je mnohem delší než tento pořad. Nicméně stále panuje nejen v podnikatelské sféře vcelku velká neznalost této velmi důležité oblasti.
 
V našem dnešním článku se proto podíváme podrobněji na to, co je to podnikatelský plán, jaké hodnoty a údaje se zde zaznamenávají, jakou může mít formu a podobu a jaké vznikají nejčastější chyby.

Co je to business plán a k čemu je dobrý?

Pojďme se nejdříve zaměřit na to, co to je onen business plán. Zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o váš finanční plán podnikání, a to na několik let dopředu. Patří k tomu stav finančních prostředků, plánované či stávající půjčky a úvěry, přehled aktiv a pasiv, plánovaná výnosnost a proti tomu nákladovost projektu či podnikatelského záměru, konkurenceschopnost apod.
 
Zní to možná na první pohled složitě a leckterému podnikateli to může přijít zbytečné, ale i ten, kdo neplánuje žádnou půjčku, dotaci či jinou finanční podporu od investorů či bankovního institutu, by si měl v samotném počátku plánování takovýto podnikatelský plán sestavit. Proč? Důvod je jednoduchý – zjistíte, zda se vám začít podnikat v daném segmentu vyplatí či nikoliv.
 
Proto je důležité dodržet minimálně následujících pět zásad:
 • mít jasně stanovený cíl a důvod, proč chcete začít podnikat,
 • pečlivě se seznámit se stávajícím trhem,
 • nepodcenit konkurenci,
 • žádné údaje nezkreslovat,
 • být realistický v tom, co od svého podnikání či projektu očekáváte.
 
Kromě toho, že vy sami zjistíte odpovědi na důležité otázky týkající se zahájení svého projektu, je podnikatelský plán vyžadován téměř vždy, když žádáte o finanční podporu nebo úvěr. Žádný serioznější investor nebo bankovní instituce vám nesvěří své finanční prostředky, aniž byste je seznámili se svým business plánem. Pokud tedy plánujete zahájení nebo expanzi svého podnikatelského záměru s využitím finanční pomoci investorů, tuto oblast rozhodně nepodceňte.

Schéma business plánu

Ať už se rozhodnete sepsat svůj podnikatelský plán podle vzorů na internetu, nebo požádáte o pomoc s jeho sestavením odborníky, kteří v tom mají praxi, setkáte se s různými formami a ujištěními, že právě tato forma „zaručeně“ funguje. Nicméně faktem je, že v zásadě žádná předepsaná univerzální, stoprocentně fungující forma neexistuje.
 
Na druhou stranu je důležité zachovat určitý „schematický bonton“, neboť investoři jsou na něj zvyklí. Pokud byste některé údaje uvedli na jiná místa, než je obvyklé, mohlo by to zbytečně zkomplikovat celý průběh jednání.
 
Níže uvedený „návod“ odpovídá detailnímu business plánu, který patří mezi nejběžnější. Existují však i kratší verze, které neobsahují takové množství údajů. O tom, jaký typ podnikatelského plánu budete potřebovat, se předem poraďte se svým investorem.
 
Schéma business plánu je tedy jakýmsi vodítkem k tomu, abyste nezapomněli na důležité údaje a popisy a aby byly zaznamenány v očekávaném pořadí. Z důvodu toho, že se můžete setkat i s tzv. „templates“, neboli vzory business plánů v anglickém jazyce, uvádím v článku pro větší přehlednost i anglicky nazvané kapitoly a části business plánu. Zároveň připojuji některé tipy k těmto jednotlivým částem podnikatelského plánu.
 
1. Úvodní shrnutí / Executive summary
 
Na co se zaměřit: Cíl, poslání, klíče k úspěchu.
 
Tip: Přesto, že se jedná o první část celého business plánu, doporučuji ji psát jako poslední. Měla by být dlouhá jednu až dvě strany A4. Cílem je zaujmout a psát v jasných a srozumitelných pojmech. Pamatujte na to, že ten, kdo bude tuto první část číst, se rozhodne mezi dvěma možnostmi – buď bude chtít ve čtení pokračovat, nebo ne.
 
2. Přehled o společnosti / Company summary
 
Na co se zaměřit: Vlastnictví společnosti, historie společnosti (v případě, že jste zavedenou firmou na trhu) nebo tzv. start-up plán (v případě nově zavedené společnosti), firemní zázemí.
 
Tip: Do této části uvedete, kým jste, čím se zabýváte. Zároveň sem uveďte, kdy byla vaše společnost založena, kdo jsou jejími vlastníky, ve kterých státech jste zaregistrováni a něco málo o vašich nedávných obchodních úspěších a svém progresivním růstu.
 
3. Produkty a služby / Products and Services
 
Na co se zaměřit: Popis produktů a služeb, konkurenční srovnání, prodejní strategie, zajištění zdrojů, technologie, plán produktů a služeb.
 
Tip: Zde popíšete seznam a popis produktů a služeb, kterými se zabýváte. Když popisujete své produkty nebo služby, je důležité přemýšlet jako váš zákazník a jak jsou uspokojovány jeho potřeby a nezaměřovat se výhradně na to, jaké náklady jsou s tím spojené (např. výroba, náklady na doručení apod.). Někdy tato část může obsahovat i tabulky, ve kterých uvedete více detailních informací, jako např. náklady na použitý materiál, položkový ceník apod.
 
4. Analýza trhu / Market Analysis Summary
 
Na co se zaměřit: Segmentace (rozdělení) trhu, cílová strategie trhu (potřeby, trendy a růst trhu), průmyslová analýza (účastníci, distribuční schéma, přehled konkurence a kupní síly, hlavní konkurenti).

Tip: Tato část hodně napoví o tom, do jaké míry znáte své podnikatelské prostředí a zákazníky. Měli byste tu popsat podnikání, ve kterém se pohybujete. Potřebujete znát svůj trh, jeho změny a vývoj, potřeby svých zákazníků, odkud k vám zákazníci přicházejí, jak uspokojit jejich potřeby a jak k nim svůj produkt nebo službu dostanete. Klíčová je také znalost vaší konkurence a to, jakou strategii zvolíte, abyste v tomto konkurenčním prostředí obstáli. Měli byste také vysvětlit, proč si myslíte, že i přes danou konkurenci je na trhu stále prostor i pro vás a odbyt vašich výrobků či služeb.
 
5. Strategie plánu a nástroje k jeho dosažení / Strategy and Implementation Summary

Na co se zaměřit: Marketingová strategie (vaše stávající situace a pozice na trhu, cenová a propagační strategie, marketingové programy), prodejní strategie (odhad prodeje a odbytu, prodejní programy), obchodní partneři, dosažené milníky ve vaší společnosti.

Tip: V úvodní části tohoto oddílu je důležité věnovat pozornost definování své strategické pozice. Jak v současné chvíli působíte na stávajícím trhu a co děláte nejlépe? V druhé části pak popište, jak udržujete a stále rozvíjíte databázi svých věrných zákazníků. Je nutné být konkrétní.
 
Součástí této sekce (případně ji můžete uvést zcela jako samostatnou kapitolu) může být i vaše SWOT analýza. Tato zkratka je složením prvních písmen čtyř anglických slov:
 • Strenghts (silné stránky)
 • Weaknesses (slabé stránky)
 • Opportunities (příležitosti)
 • Threats (hrozby)
 
6. Management firmy / Management Summary

Na co se zaměřit: Organizační struktura firmy, vedení týmu, „mezery“ v týmu, personální plán.

Tip: Také tato část podnikatelského plánu neunikne zájmu vašich investorů. Popište zde organizaci ve vaší firmě a klíčové členy týmu. Nezapomeňte na jejich dosažené výsledky a zkušenosti. Vhodné je přiložit i jejich životopis. Zároveň popište jejich úlohu v managementu společnosti. Je praktické také uvést „prázdná místa“ ve vaší společnosti, jinými slovy, jakou další pracovní sílu do svého týmu potřebujete, abyste dosáhli svého záměru.
 
7. Finanční plán / Financial Plan

Na co se zaměřit: Důležité předpoklady, klíčové finanční ukazatele, analýza bodu zvratu, plánovaný výkaz zisku a ztráty, předpokládané cash flow, návrh účetní rozvahy, obchodní podíly, dlouhodobý plán.

Tip: Jak už z výše uvedeného vyplývá, jedná se o další velmi důležitou část vašeho obchodního plánu. Řada zahraničních vzorů a schémat pro obchodní plán ji právě z tohoto důvodu řadí až na úplný konec business plánu. Není to samozřejmě podmínkou a v praxi se jistě setkáte s tím, že tato kapitola je uvedena i v polovině podnikatelského plánu.
 
V každém případě jí věnujte více než obvyklou pozornost. Výše zmíněné údaje by měly být v přehledných tabulkách a vycházet z reálných předpokladů. Nedoporučuji tuto část odbýt a co hůře, čísla si vymyslet. Právě zde totiž můžete velmi mnoho říct o své poctivosti, která je pro vašeho budoucího partnera velmi důležitá. Doporučuji spolupracovat na této části se svým účetním nebo finančním analytikem, který na základě již dosažených výsledků dokáže odhadnout i předpokládané hodnoty do dalších let. Nikdy by v business plánu neměla chybět tabulka cash flow. Velmi dobře také působí sloupcové či výsečové grafy.
 
8. Přílohy / Appendix

Do této části doporučuji vložit další, z vašeho pohledu důležité tabulky, grafy či schémata, které by vašeho potenciálního investora mohly zaujmout.

Nejčastější chyby při tvorbě business plánu

 • Záměrně zkreslené údaje
Velmi častým jevem jsou např. zkreslené údaje v cash flow, rozvaze či výkazu zisku a ztráty. Nepodceňujte skutečnost, že proti vám sedí „nějaký cizí člověk“, který o vašem podniku nic neví. To je velká chyba. Obchodní jednání jsou domluvena dopředu a investor má čas se seznámit i s výše uvedenými čísly k již uzavřeným rokům, např. ve veřejné sbírce listin. Dále nezapomeňte na to, že i tito lidé prochází školeními, kde jsou důkladně seznámeni s tím, jak má vypadat business plán a čemu věnovat největší pozornost a které hodnoty bývají nejčastěji zkreslovány.
 
 • Nereálný odhad vývoje do budoucnosti
Nejčastější chybou bývá to, že v prvním roce se „uskromníme“, ale v dalších letech vyletí křivka tržeb zázračně nahoru. Není reálné očekávat takový vývoj. Spíše je důležité zůstat při zemi a zajímat se o to, jak si vede konkurence. Také nesmíte zapomenout na to, že i náklady stále rostou a další inovace a vylepšení vyžadují další výdaje. Zároveň je důležité vzít v potaz zákon nabídky a poptávky a stejně tak kupní sílu obyvatelstva.
 
 • Nejasně specifikované cíle
Pokud nebudete věnovat dostatečný čas přípravě strategie a svým cílům, může to být na škodu. Jednak můžete přehlédnout důležité aspekty, které mohou ovlivnit vaše plánování, a dále pak tím můžete svým investorům říci, že vlastně ani nemáte zájem o nějaký plán do budoucnosti. Navíc mohou (byť nesprávně) vyvodit, že vám jde spíše o krátkodobou „finanční injekci“, kterou nutně potřebujete k úhradě svých stávajících závazků. Pokud investor dojde k takovému závěru, velmi těžko jej přesvědčíte o opaku. Plánovaná investice tak může velmi rychle vzít za své.
 
 • Podcenění konkurenčního prostředí
Další z oblastí, které není radno podcenit. Je důležité znát svou konkurenci. Možná máte v plánu přijít s nějakou převratnou novinkou na trh, ale je důležité mít i dopředu vyřešené otázky typu: „Jak zareagují na tuto novinku velcí hráči na trhu?“ „Neexistuje nebezpečí zneužití a okopírování nápadu ještě dřív, než přijde na trh?“ „Bude o tuto novinku zájem mezi potenciálními zákazníky?“ Doporučuji provést před tím detailní a pečlivý průzkum trhu, než půjdete se svou kůží na trh.

Nebojte se business plánu

Není nic složitého na tom vytvořit profesionálně vypadající business plán, ale je potřeba tomu věnovat čas a úsilí. K samotnému zpracování se nebojte využít předloh, které však pochází od ověřených zdrojů. Můžete si jej podle výše uvedeného návodu vytvořit i sami. Používejte číslování kapitol a podkapitol. Samotnému tiskovému výstupu také věnujte pozornost. Vyplatí se tisknout rozhodně barevně a na kvalitní papír, aby celkový výstup vypadal na první pohled profesionálně.
 
Budete-li se řídit výše uvedenými doporučeními, rozhodně se nemusíte ničeho bát. A pokud si netroufáte na jeho sestavení, rozhodně by to neměl být důvod k tomu zcela od jeho zpracování upustit. Existují firmy, které se této oblasti věnují a velmi rádi, byť za nějaký ten peníz, pomohou s jeho sestavením. Taková investice se však jistě vyplatí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Truhlářství Drál
Zakázková výroba nábytku.
www.truhlarstvidral.cz

Petr Ficek
účetní a daňové služby
seznam.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru