Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Na co pamatovat při provozování e-shopu


Ladislav Kandler, DiS.
16. 10. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jako provozovatel e-shopu budete shromažďovat údaje o svých zákaznících, proto je nutné registrovat se na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Foto: Fotolia.eu

 

V poslední době u nás internetové obchody rostou jako houby po dešti. Možná i vy sami uvažujete nad tím, že byste si nějaký e-shop zprovoznili. Na co si dávat v této souvislosti pozor a jaká jsou práva a povinnosti provozovatelů?


 
V poslední době můžeme na české scéně pozorovat zvýšený počet elektronických obchodů, tzv. e-shopů. Lidé k nim postupně získávají důvěru a padají tak počáteční bariéry, které ze začátku vzbuzovaly.
 
Možná i vy sami uvažujete nad tím, že byste si nějaký e-shop zprovoznili. Zároveň však nevíte, na co si dávat v této souvislosti pozor, nebo jaká jsou práva a povinnosti provozovatelů. V článku se na tuto oblast zevrubně zaměříme.

Podnikání jako každé jiné

Tím prvním a velmi často i zásadním sporným momentem je již to, jak pohlížet na takovouto činnost. V zásadě se dá zjednodušeně říci, že každý e-shop musí provozovat subjekt zapsaný v živnostenském nebo obchodním rejstříku, tedy drobný podnikatel, menší či větší společnost či sdružení.
 
Důvodů pro toto tvrzení je hned několik, zmíníme pouze ten základní. Prodej zboží v e-shopu splňuje veškeré znaky definice podnikání tak, jak jej definuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v § 2, kde je stanoveno: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“
 
Někteří mohou poukazovat na to, že se nejedná o soustavnou činnost nebo že účelem není dosažení zisku. Toto však zcela vylučuje následný druhý argument, který s tímto prvním úzce souvisí. Tím je příloha č. 4 k výše citovanému zákonu, ve které lze nalézt předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a následně obory činností náležející do živnosti volné.
 
Provozování e-shopu konkrétně náleží do oboru činnosti č. 48 Velkoobchod a maloobchod. Pro získání živnostenského oprávnění tedy postačí splňovat pouze všeobecné podmínky. Zároveň podotýkáme, že uvedené obory činnosti v rámci volné živnosti si můžete libovolně přidávat či odebírat.
 
Zatím jsme si tedy ukázali, že provozování e-shopu = podnikání. Nelze tedy vytvořit si nebo pronajmout e-shop „na zkoušku“, tedy než se to tzv. rozjede. Pokud byste byli zastánci takového přístupu, dříve nebo později byste se dostali do značných problémů, a to nejen se svými zákazníky, ale zejména s dotčenými úřady státní správy.

Nezapomeňte na Úřad pro ochranu osobních údajů

„Tak sláva, mám živnostenské oprávnění a tím mám splněno,“ mohl by si někdo spokojeně mnout ruce. Jenže tomu tak není. Nebudeme zde líčit veškeré podrobnosti, které s touto formou podnikání souvisí, neboť často závisí na sortimentu, který chcete prodávat, ale jedna věc je pro všechny e-shopy společná – nutnost registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Jakožto provozovatel budete totiž „shromažďovat“ údaje o svých zákaznících (jméno, příjemní, adresa, telefon, e-mail apod.). Tato povinnost je zakotvena v § 16 „Oznamovací povinnost“ zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace včetně toho, jakým způsobem lze přihlášku podat.

Oblast DPH

Další mylnou představou je to, že se v každém případě musíte stát plátci DPH, pokud uvažujete o provozování e-shopu na internetu. Samozřejmě, může to již na počátku přinášet určité výhody, řada podnikatelů v tom však vidí přítěž. Navíc, žádný právní předpis vám nepřikazuje stát se plátcem DPH, pokud provozujete e-shop.
 
Pokud se však rozhodnete stát se plátcem DPH, pak se na vás vztahují stejné povinnosti, jako pro ostatní podnikatele. Zejména co se týče prvotní registrace na finančním úřadě. Od okamžiku, kdy se stanete plátcem DPH, máte za povinnost vystavovat daňové doklady. Již vám tedy nepostačí běžné faktury. Daňovým dokladům a jejich náležitostem jsme se věnovali v článku Faktura nebo daňový doklad?
 
V této souvislosti je důležité pamatovat na jednu, pro některé samozřejmou, věc. Jste-li již podnikatelem provozujícím svou činnost pod jedním IČ, nic vám nebrání si přiřadit pod stávající IČ další obor živnosti. Je však nutné počítat s tím, že pokud jste pod tímto IČ zaregistrovaný již jako plátce DPH, tak i pro novou činnost, např. námi uváděný e-shop, jste automaticky plátcem DPH. To platí samozřejmě i naopak. Ukažme si to na třech příkladech.

Příklad 1

Pan Milan je automechanik. Podniká již řadu let. Je čtvrtletním plátcem DPH. Nyní se rozhodl, že rozšíří svoji činnost a začne uvažovat nad e-shopem s pneumatikami, motorovými oleji a dalším příslušenstvím k automobilům. I pro tento prodej přes internet bude čtvrtletním plátcem DPH.

Příklad 2

Paní Veronika podniká v oboru účetnictví. Rozhodne se, že svoji činnost OSVČ rozšíří a zřídí si e-shop s knihami zaměřenými na účetní, daňovou a obdobnou tematiku. Zároveň bude chtít přes internetové stránky nabízet školení a semináře. Má v plánu se přihlásit jako plátce DPH.
 
Jakmile se stane plátcem DPH, automaticky se stává plátcem DPH i pro činnost účetní. V praxi to znamená, že své účetní služby musí navýšit o příslušnou sazbu DPH.

Příklad 3

Pan Lukáš je programátorem tzv. na volné noze. Není plátcem DPH. Nyní se rozhodl založit si společnost s ručením omezeným, ve které bude jednatelem, pod kterou se chystá spustit e-shop s kancelářskou technikou.
 
Vzhledem k plánovaným obratům tuto nově vznikající s.r.o. přihlásí na finančním úřadě k plátcovství DPH. Tato skutečnost však nebude mít vliv na jeho stávající podnikatelskou aktivitu OSVČ jakožto programátora. Z této pozice nadále zůstane neplátcem DPH. Důvodem je skutečnost, že se jedná o dva rozdílné subjekty.

Nezapomeňte na povinné údaje

Další oblastí, kterou většina e-shopů podceňuje, jsou povinně zveřejňované údaje. Co se tím přesně rozumí? Odpověď můžeme nalézt v § 53 občanského zákoníku. V odst. 4 a 6 můžeme vidět konkrétní výčet, co na e-shopu nesmí v žádném případě chybět.
 
Řada obchodníků některé tyto části zakomponuje do dokumentu nazvaného Obchodní podmínky. To je mimochodem jeden z nejdůležitějších dokumentů, který musí být na vašem e-shopu zákazníkům dostupný.
 
Ostatní části tohoto ustanovení je nutné uvést na patřičná místa, např. k názvu zboží, do kontaktních informací apod. Doporučujeme tedy se řádně s celým zněním daného paragrafu seznámit, abyste předešli pozdějším nedopatřením.
 
Pokud tuto oblast nebudete brát na lehkou váhu, získáte tím minimálně „dvojí plus“:

1. Při namátkových kontrolách např. České obchodní inspekce se prokážete jako solidní obchodník dodržující platné předpisy, na kterého nemusí hlouběji zaměřit svou pozornost.

2. Svým zákazníkům také ukážete, že jste důvěryhodní. Na to řada podnikatelů zapomíná. V dnešní době je v této oblasti velká konkurence. Zákazník je náročný a často jeho výběr padne na e-shop, který o sobě neskrývá informace. Než něco koupí, chce se přesvědčit, že své peníze utratí u kvalitního, věrohodného a bezproblémového obchodníka. Pokud by po několika vteřinách hledání zjistil, že tyto údaje u vás chybí, nebo jsou nejasné, sáhne po vašem konkurentovi a je více než pravděpodobné, že se k vám již nikdy nevrátí.

E-shop v rodině

Někoho by možná napadlo, že ke stávající činnosti či zaměstnání svého manžela si jeho manželka, která je ženou v domácnosti, a tudíž osobou bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“), vytvoří e-shop a vypomůže tak s rodinným rozpočtem. Na této úvaze není vůbec nic špatného.
 
Problém však může nastat ve chvíli, kdy e-shop bude jakoby napsaný na manžela, ale kompletně se o něj bude starat manželka. Ani tato myšlenka není v rozporu s platnou legislativou. Nicméně se zde již bude jednat o povinnost změny statutu manželky z OBZP na OSVČ nebo spolupracující osobu (viz článek Podnikání spolupracující osoby). Stává se tak podnikatelem, na kterého se budou vázat povinnosti např. v podobě odvodů záloh na zdravotní a sociální pojištění.
 
Jinak by tomu bylo, kdyby manželka byla na rodičovské dovolené, osobou se zdravotním postižením pobírající některý ze stupňů invalidního důchodu apod. V takovém případě by se na její podnikání pohlíželo jako na vedlejší činnost a z tohoto titulu by nevznikla povinnost hradit povinné minimální zálohy. Více se dočtete v článku Rozdíl mezi hlavní a vedlejší samostatnou výdělečnou činností.
 
Není tedy možné, aby manželka nebo kdokoli jiný z rodiny či mimo ni participoval přímo na provozu e-shopu (např. výroba předmětů určených k prodeji) a zároveň by byl stále veden jako OBZP. Docházelo by tím k porušování zákonem předepsaných povinností a daňovým únikům.

Ani zaměstnání svého manželského partnera nepřipadá v úvahu (byť pouze na DPP nebo DPČ), protože OSVČ nesmí zaměstnat svého manžela nebo manželku. Jiného člena rodiny zaměstnat naproti tomu může (např. děti, sourozence apod.).

Závěrem

Jak jsme si ukázali, problematiku provozu e-shopu není radno brát na lehkou váhu. V článku byly zmíněny zejména daňové a právní aspekty, které je nutné vzít v úvahu. V závislosti na předmětu vaší činnosti doporučujeme si co nejvíce nastudovat, které další úkony s tím souvisí, zejména co se týče registračních a ohlašovacích povinností.
 
Samostatnou kapitolu tvoří reklama, SEO, tvorba e-shopu a jeho pronájem. V tomto případě doporučujeme obrátit se na zkušeného programátora či firmu, jež se v této oblasti pohybuje. Stejně jako v účetní oblasti i zde platí, že dobře promyšlené kroky vedou ke zdárnému konci. V našem případě lépe řečeno – k začátku.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Dominiky
27. 10. 2017 11:01:53
Rozhodně by se nemělo vynechávat ani SEO, jinak eshop nemá moc smysl, jelikož je málo vyhledávaný a skoro nikdo o něm neví :D
Hlášení závadného obsahu

Michal Ullmann
5. 11. 2015 19:18:16
Dobrý den, jsem řadový zaměstnanec. Chci si zřídit eshop s použitými náhradními díly na určitou značku aut. V podstatě koupit celé auto-rozebrat-rozprodat díly. Ten eshop je super v tom že o mě ,,kolegové,, budou vědět a vyberou si přímo určité díly, které potřebují. Jak je to prosím s legislativou, ŽL apod? Nevím kde se na to mám zeptat. Moc díky za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
16. 10. 2013 14:31:55
Dobrý den, vzhledem k tomu, že tato povinnost vyplývá přímo z právního předpisu, lze očekávat při jejich nesplnění sankce. Jaké konkrétní Vám sdělí přímo na pracovišti UOOU. Je nutné vzít v potaz řadu faktorů. Každopádně z praxe vyplývá, že se nevyplatí příliš otálet s touto povinností a zaregistrovat se i zpětně a nečekat na případnou kontrolu, nežli se tento nedostatek zjistí "úřední cestou". Existuje také informační linka zřízená pro tyto účely, kde Vám poskytnou více podrobné informace: 234 665 555.
Hlášení závadného obsahu

Dotaz
16. 10. 2013 13:14:50
Dobrý den,
je nepřihlášení na Úřad pro ochranu os.údajů pokutovatelné? Či je možné nastolení pokuty, při přihlášení zpětně ?? cca rok? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Přehledy za sociální pojištění podejte do konce června

21. 6. 2021 | Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 pro okresní správu sociálního zabezpečení mohou OSVČ letos podat na předepsaném tiskopise v delším termínu, aniž by jim hrozily sankce – nejpozději do 30. 6. 2021. Je však nutné splnit podmínku, že ke stejnému datu OSVČ současně uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020, pokud jim vznikne. Teprve pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu. Jak vyplnit přehled OSVČ za sociální pojištění, se dozvíte v tomto článku.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Bc. Simona Ryklová
Vedení účetnictví, daňové evidence, účetní služby s tím spojené
www.ucetnictvi-ryklova.cz

Účetní a daňová kancelář
Vedení daňové evidence, účetnictví, mzdy a personalistika
www.uctojezek.cz

Daňový kalendář

25. 6. 2021 Přiznání DPH (za květen 2021)
25. 6. 2021 Kontrolní hlášení (za květen 2021)
25. 6. 2021 Souhrnné hlášení (za květen 2021)
1. 7. 2021 Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,57 Kč
0,050 Kč
21,50 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.06.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru