Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nově vyloučené tržby z EET


Ing. Michal Kadlec
4. 12. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Povinnost elektronické evidence tržeb se v období mezi 14. a 24. prosincem netýká prodejců sladkovodních ryb.

Foto: 123RF

 

Většina podnikatelů již ze zákona musí elektronicky evidovat tržby. Existuje ale skupina obchodníků, která je z této povinnosti vyňata. Například prodejci kaprů a těžce zrakově postižení. Více v dnešním článku.


 
Zákon o evidenci tržeb (dále jen „ZoT“.) nám říká, jaké tržby jsme povinni evidovat (tzv. evidované tržby), ale také které tržby jsou z evidence vyloučené.

Evidovaná tržba je platba uskutečněná v hotovosti, platební kartou, šekem nebo směnkou, případně jinou formou (stravenkou) nebo započtením kauce.

Vyloučené tržby bychom mohli rozdělit do několika skupin:
 1. vyloučené tržby podle subjektu („státní“ a příspěvkové organizace),
 2. vyloučené tržby podle subjektu (bankovní a podobné, energetické, vodohospodářské),
 3. vyloučené tržby podle jejich povahy,
 4. vyloučené tržby na základě nařízení vlády.
Podrobnější informace najdete v článku Vyloučené tržby v EET. Právě na základě nařízení vlády č. 376/2017 Sb. byly některé původně nevyloučené tržby vyňaty z této evidence, a to s účinností od 14. 11. 2017 – jedná se o tyto případy:
 • tržby z prodeje sladkovodních ryb,
 • tržby těžce zrakově postižených osob.
Evidence těchto tržeb běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu.

Vyloučení tržeb z prodeje sladkovodních ryb

Evidovanou tržbou není tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli uskutečněná v období od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby. Toto „osvobození“ má omezenou platnost, a to do 31. 12. 2019.

Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob

Evidovanou tržbou není tržba poplatníka daně z příjmů fyzických osob:
 • kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
 • a který zároveň provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob (podle zákona o daních z příjmů), ledaže tyto osoby splňují podmínku podle předchozího bodu,
 • a který zároveň není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v prvním bodě,
 • a který zároveň tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku v prvním bodě.
V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše třech měsíců, se podmínka uvedená v prvním bodě výčtu považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.

Plánované výjimky z EET

Další snahou omezit povinnost evidence tržeb je senátní návrh (zatím neprošel legislativním procesem), který chce, aby evidovanou tržbou nebyly také (od 1. 2. 2018) tržby:
 • poskytovatele sociálních služeb, jenž není příspěvkovou organizací,
 • zdravotnického zařízení poskytujícího ambulantní péči, vyjma zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči v oborech klinická stomatologie, ortodoncie, dentální hygienista, v zařízeních reprodukční medicíny a zařízeních lékařské péče,
 • zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči, jenž není příspěvkovou organizací.

Související článek:
Vyloučené tržby v EET
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Firmy v Pohodě
 
TERCOM s.r.o.
Stavební a prodejní společnost, která zajistí kompletní stavbu.
www.tercom.cz

Autodoplňky Rakovník
Autodoplňky, autopříslušenství – vše, co vaše auto potřebuje.
www.autoboxy.com

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru