Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak na EET v programu POHODA – 2. díl


STORMWARE s.r.o.
13. 3. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zjednodušený režim se smí využívat například u příjmů z prodeje zboží a služeb na palubách dopravních prostředků při pravidelné hromadné dopravě.

Foto: 123RF

 

Od 1. května 2020 bude možné evidovat tržby ve zvláštním – tzv. offline režimu, ovšem žádat o něj si můžete již nyní. Jaký je rozdíl mezi běžným, zjednodušeným a zvláštním režimem? Jak všechno správně nastavit v programu POHODA?


 
Evidovat tržby je možné ve třech režimech: v běžném, zjednodušeném a od 1. 5. 2020 i ve zvláštním neboli offline režimu.

Běžný a zjednodušený režim

V obou těchto režimech je nutné mít pokladní zařízení, které vystaví účtenku ve smyslu zákona o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“). Rozdíl mezi těmito režimy je pak především ve lhůtě, kdy musí podnikatel dodat Finanční správě údaje o evidované tržbě.

V běžném režimu se musí údaje o platbě odeslat okamžitě, je tedy nutné mít stálé internetové připojení. Dále má podnikatel povinnost vystavit zákazníkovi účtenku, a to buď v podobě tištěné, nebo elektronické (jestliže s tím zákazník učinil souhlas), případně jiným obdobným způsobem.

Ve zjednodušeném režimu je třeba údaje zaslat do pěti pracovních dnů od uskutečnění evidované platby. V tomto případě se na účtence také nemusí uvádět fiskální identifikační kód (FIK), stačí pouze podpisový kód poplatníka (PKP).

Zjednodušený režim se smí ze zákona využívat například u příjmů z prodeje zboží a služeb na palubách dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě. Dále se v tomto režimu evidují také tržby, jejichž evidování v běžném režimu by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou – o tom na základě žádosti rozhoduje finanční úřad.

Zvláštní režim EET

Od 1. května 2020 budou moci ti nejmenší podnikatelé využívat tzv. offline režim. Podnikatel si vyzvedne bloček účtenek na finančním úřadě a jednotlivé účtenky bude následně vydávat zákazníkům. Správci daně pak podá oznámení o tržbách za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém se tržby uskutečnily, a to do 20. dne následujícího měsíce.

O povolení evidovat ve zvláštním režimu mohou podnikatelé žádat už od 1. února. A jaké podmínky musí podnikatel splnit, aby se jeho žádosti vyhovělo? Musí jít buď o právnickou osobu, která je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, nebo o fyzickou osobu, která:
  • je neplátce DPH,
  • nemá více jak dva zaměstnance,
  • jejíž předpokládaná výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesáhne za čtyři předcházející kalendářní čtvrtletí a ve dvanácti bezprostředně následujících měsících 600 000 Kč.
Účtenka určená pro zvláštní režim musí obsahovat:
  • datum a čas přijetí tržby,
  • celkovou částku tržby v Kč,
  • označení provozovny,
  • DIČ, pokud ho netvoří rodné číslo.

Nastavení EET v programu POHODA

Protože při zvláštním režimu není evidenční povinnost plněna elektronicky, ale v papírové podobě, není potřeba ani v programu POHODA nic nastavovat. To se ale netýká režimu běžného a zjednodušeného, a tak si pojďme společně projít, jak program nastavit, abyste mohli tržby správně evidovat. Podívat se můžete také na náš podrobný PDF návod.

Aby byly agendy programu POHODA a veškerá nastavení týkající se elektronické evidence tržeb přístupné, je nutné v agendě Globální nastavení v sekci EET zatrhnout volbu Elektronická evidence tržeb.

Zatržením této volby zpřístupníte agendu Profily EET v nabídce Nastavení, dále pak agendu Elektronická evidence tržeb, kterou otevřete přes stejnojmenný povel z nabídky Soubor/Datová komunikace, a v neposlední řadě budete moci měnit i jednotlivá nastavení pro konkrétního uživatele v sekci EET agendy Uživatelské nastavení.Ve chvíli, kdy v programu zatrhnete volbu Elektronická evidence tržeb, můžete začít evidovat tržby v běžném režimu online (dle § 18 ZoET).

Do pole Evidovat od vyplňte datum, odkdy se vás EET týká. Od tohoto data včetně můžete vaše tržby z programu POHODA evidovat.

Doklady, které budou vystaveny před tímto datem, nebudete muset evidovat a automaticky se označí stavem EET: Nevstupuje.

Jakmile vystavíte doklad spadající do období evidence tržeb a tento doklad bude zároveň splňovat formální znaky evidované tržby, označí se stavem EET: K odeslání a bude připravený k evidenci na server EET.

Pokud evidujete tržby ve zjednodušeném režimu, zatrhnete volbu Zjednodušený režim, kterou najdete v nové agendě Profily EET.

Na účtence v tomto případě nebude uvedený fiskální identifikační kód (FIK), ale bude na ní vytištěný podpisový kód poplatníka (PKP). Program POHODA uloží doklady se zjednodušeným režimem do agendy Elektronická evidence tržeb, ze které je můžete následně hromadně odeslat přes průvodce Odeslání záznamů na EET, který vyvoláte z nabídky Záznam/Odeslat na EET…

Testovací režim

Volbu Testovací režim najdete také v agendě Globální nastavení v sekci EET. Zatržením této volby bude vaše tržba odeslaná správci daně s příznakem testovací, který slouží k ověření správného nastavení a funkčnosti spojení vůči ostrému serveru EET.

Volbu Testovací režim doporučujeme nastavit pro ověření správného odesílání dat z programu POHODA do systému EET. Tímto nastavením nedojde k zaevidování tržby dle § 18 ZoET a nebude vygenerován fiskální identifikační kód (FIK).

Při přechodu z testovacího režimu do produkčního, tedy do režimu s možností evidovat už skutečné tržby, je třeba volbu Testovací režim deaktivovat. V takovém případě vás program POHODA vyzve, zda chcete z agendy Elektronická evidence tržeb odstranit záznamy, které byly odeslané v testovacím režimu.

Pokud zvolíte Ano, záznamy se odmažou a zároveň dojde k odemčení zdrojových dokladů, ze kterých bylo provedeno odeslání do systému EET. Jestliže se rozhodnete záznamy v agendě Elektronická evidence tržeb ponechat, zdrojové doklady zůstanou uzamčené a budou evidované jako doklady odeslané do systému EET v testovacím režimu.Doklady je možné smazat jednotlivě. Nejprve vymažte záznam v agendě Elektronická evidence tržeb a následně odstraňte zkušební doklad z příslušné agendy. Hromadné mazání záznamů, jež byly odeslané v testovacím režimu, není umožněno, proto je nutné smazat každý doklad zvlášť.

Změna typu položek EET na dokladech

Podle ZoET je nutné některé tržby odeslat na server Finanční správy ve zvláštní položce datové zprávy (např. prodej poukazu). Zatržením této volby se v dokladových agendách v menu Záznam nabídne volba Položka EET…, která umožňuje na doklad přidat textovou položku pro prodej nebo uplatnění poukazu, prodej použitého zboží a v agendách Prodejky a Kasa pro prodej plnění osvobozeného od DPH.

Taková položka se zároveň označí příznakem podle zvoleného typu položky. Ručně zadané položky dokladu můžete tímto příznakem také označit prostřednictvím volby Položka EET z kontextového menu. Pokud není volba aktivní, můžete typ položky EET nastavit nebo měnit pouze v agendě Zásoby na záložce Doplňkové údaje.

DIČ pověřujícího poplatníka v zásobách

Pokud potřebujete evidovat tržby za jiného poplatníka na základě pověření podle § 9 odst. 1 ZoET, máte možnost zatržením této volby vyplnit DIČ pověřujícího poplatníka přímo u zásoby na záložce Doplňkové údaje. Po vložení zásoby do dokladu a jeho odesláním do systému EET se tržba zaeviduje na uvedené DIČ pověřujícího poplatníka.

Tisknout DIČ na dokladech, resp. Tisknout DIČ pověřujícího popl. na dokladech

DIČ poplatníka, resp. DIČ pověřujícího poplatníka je povinnou náležitostí účtenky. Zatržení volby zrušte v případě, že je kmenová část DIČ tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo. V tomto případě se DIČ na účtence neuvádí.


Související článek:
Jak na EET v programu POHODA – 1. díl


Zdroj: Jak na EET v programu POHODA, www.etrzby.cz, EET v programu POHODA
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Firmy v Pohodě
 
BScom s.r.o.
Prodej a servis výpočetní techniky, elektroniky a software.
www.bscom.cz

účetnictví
DPH, mzdy, daňová přiznání
seznam.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru