Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Provozovna podle živnostenského zákona


Bc. Michaela Sobotková
12. 11. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny.

Foto: Fotolia.eu

 

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. Jaké další povinnosti mají podnikatelé v souvislosti s provozovnou?


 
Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
 
Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny (neplatí pro mobilní provozovny a automaty).
 
U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny.
 
Pokud je provozovna umístěna v bytě a podnikatel není vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Oznámení pro živnostenský úřad

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. Toto neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.) a pro automaty a mobilní provozovny.
 
V oznámení pro živnostenský úřad podnikatel uvede:
  • obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení,
  • identifikační číslo osoby,
  • sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
  • adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
  • datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.
 
Živnostenský úřad, který obdrží oznámení, přidělí provozovně identifikační číslo (IČ) provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno. Provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Označení provozovny

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (neplatí pro automaty).
 
Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho IČ. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle, místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.
 
Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:
  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů),
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
 
Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření (s výjimkou mobilních provozoven a automatů).


Zdroj: § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

cvičitelka
3. 12. 2018 12:32:44
Provozuji činnost cvičení jednu až dvě hodiny týdny v pronajetem prostoru (různá centra nebo tělocvična). Na pronajaté hodiny mám nájemní smlouvu. Musím mít na všechna tato místa nahlášenou provozovnu?
Hlášení závadného obsahu

Eva Hoduláková
23. 2. 2018 12:54:19
Ráda bych se zeptala jak by měla být označena provozní doba salónku pokud funguji dle telefonických objednávek.Jestli stačí po až pá (dle tel.objednávek plus jeden den uvést pracovní dobu.Děkuji za info.
Hlášení závadného obsahu

Asistentka
1. 4. 2016 10:42:39
Chtěla bych se zeptat, jak je to s označením provozovny, co se týká provozní doby. Provádíme finanční konzultace - otevírací dobu nemáme. Jde napsat na oznacčení otevírací doba: dle objednávek. Je to podle zákona možné? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
účetnictví
vedení veškeré účetní agendy
www.ucetnictvi-dvorska.cz

Ing. Jaroslav Šimeček
Účetní a poradenská společnost
www.j-consult.cz

Daňový kalendář

20. 7. 2019 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Kontrolní hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za červen 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,58 Kč
-0,015 Kč
22,69 Kč
-0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.07.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru