Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak vést daňovou evidenci?


Lenka Uvírová
4. 9. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích a dále pak údaje o majetku, pohledávkách a závazcích.

Foto: Fotolia.eu

 

Jak správně vést daňovou evidenci? Zákon upravuje pouze její obsah, formu a způsob vedení si každý může zvolit podle svých potřeb. Co by v daňové evidenci nemělo chybět a jak může vypadat, se dozvíte z tohoto článku.


 
Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) není upravena zákonem o účetnictví, ale zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“). ZDP upravuje pouze obsah daňové evidence. Její forma či způsob vedení nejsou striktně stanoveny. Každý poplatník si tedy může zvolit formu vedení daňové evidence dle svých potřeb.
 
Smyslem daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích a dále pak údaje o majetku, pohledávkách a závazcích.
 
Daňová evidence je určena pro všechny podnikající fyzické osoby, které nepovedou účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a své výdaje nebudou prokazovat „paušálně“ (procentem z příjmů).
 
Daňovou evidenci mohou vést všichni drobní podnikatelé (fyzické osoby) nezapsaní v obchodním rejstříku, s ročním obratem nižším než 25 milionů korun.

Co obsahuje daňová evidence?

Obsahem daňové evidence je:

Evidence příjmů a výdajů
 • Způsob vedení evidence příjmů a výdajů je omezen pouze jedním požadavkem. Evidence musí být členěna tak, aby z ní mohl podnikatel (popř. finanční úřad) vypočítat základ daně z příjmů.
 • Plátci DPH musí vyhovět zákonu o dani z přidané hodnoty – do evidence si musí přidat sloupce uskutečněných a přijatých plnění.
 
Evidence majetku a závazků
ZDP opět neobsahuje přesný popis a formu evidence majetku a závazků, tudíž je zcela na podnikateli, jak bude evidence majetku a závazků vypadat. Pouze pro obsahové vymezení složek majetku se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví.
 • Evidence závazků
  • Závazkem se rozumí jakákoli peněžní či nepeněžní částka, kterou podnikatel dluží jinému subjektu.
 • Evidence pohledávek
  • Pohledávkou se rozumí v podstatě jakýkoliv dluh, který vám dluží jiný subjekt.
 • Evidence majetku
  • Majetek se pro potřeby podnikání rozlišuje na dlouhodobý a drobný majetek.
Do kategorie drobný majetek se řadí hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a jehož cena nepřevyšuje hodnotu 40 000 Kč. Evidence drobného majetku není povinná, je však doporučená pro potřeby podnikatele.
 
Dlouhodobý majetek se dělí na majetek hmotný (jehož cena je vyšší než 40 000 Kč) a nehmotný (se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč). Dlouhodobý majetek je v podstatě takový majetek, který není spotřebován jednorázově, ale opotřebovává se postupně.
 
Inventarizace
Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků provede OSVČ vedoucí daňovou evidenci vždy nejméně jednou ročně – k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. O případné rozdíly se následně upraví základ daně.
 
Archivace
Při vedení daňové evidence je potřeba uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně. Dle § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení.

Jak má daňová evidence vypadat?

Jak je uvedeno již výše, existuje zde určitá volnost, jakou formu daňové evidenci dáte. Můžete použít účetní program (např. ekonomický a účetní program POHODA), nebo celou daňovou evidenci vést bez problémů třeba i v Excelu. Na příklad toho, jak může daňová evidence vypadat, se můžete podívat níže.
 
Obr. 1: Evidence příjmů a výdajů

Evidence příjmů a výdajůObr. 2: Evidence pohledávek a závazků

Evidence pohledávek a závazků

Neplátci DPH zanáší příjmy a výdaje do jednotlivých řádků tehdy, kdy dojde k jejich naplnění. Například když provedete službu či práci a vydáte fakturu, do daňové evidence zanesete příjem (datum příjmu) z této práce až tehdy, kdy vám bude faktura proplacena.

Obr. 3: Vzor evidence majetku

Vzor evidence majetku

V případě dlouhodobého majetku s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč by karta majetku měla navíc obsahovat:
 • způsob odepisování,
 • odpisovou skupinu,
 • odpisovou sazbu,
 • výši ročního odpisu,
 • součet všech odpisů,
 • zůstatkovou cenu majetku.
 
Toto vše doplníme každý rok zápisem o provedené inventarizaci k 31. 12. a na 5 až 10 let uskladníme v teple a suchu, než evidence navždy zmizí v „propadlišti dějin“.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

magmus
28. 3. 2016 15:47:46
Dobrý den,
poradí prosím někdo, jak zapsat do DE následující příklad?
Platím měsíčně zálohy (eviduji v přijatých zálohových fakturách, zaplatím přes účet likvidací zálohy).
Na každou zálohu přijde zálohový-daňový doklad (do Pohody nezadávám, měla bych?)
Na konci roku obdržím vyúčtování zaplacených záloh (založím fa, vložím všechny již započtené faktury, nedoplatek uhradím), ale nevím, jak zaúčtovat, vznikne-li přeplatek. U fa se objeví přeplatek červeně jako minusová položka. Posléze přijde zálohový-daňový doklad na tento přeplatek, že byl převeden do záloh.
Př.: Zálohy 2*100 Kč
Zúčtovací faktura zní: přeplatek 544 Kč (skládá se z částek:
cena celkem 162 Kč
zahrnuté zálohy 200 Kč
odměna za uzavření smlouvy 500 Kč,
tj. přeplatek 538 Kč
zhodnocení přeplatku 6 Kč)

Jak se zbavit této nevyrovnané faktury? Pouze založit novou zálohovou fakturu předpokládám nestačí.
Předem moc díky za radu a návod.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Holubová Drahomíra
Kompletní zpracování účetnictví a mezd
tiscali.cz

Tapety, fototapety, bytov
Prodej fólii, tapet, fototapet a bytových doplňků.
www.folie-tapety.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2020 Přiznání DPH (za duben 2020)
25. 5. 2020 Souhrnné hlášení (za duben 2020)
25. 5. 2020 Kontrolní hlášení (za duben 2020)
1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru