Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změna účetního období


Lenka Uvírová
22. 3. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Změnu účetního období může účetní jednotka v běžném účetním období provést pouze jednou a minimálně jedno účetní období musí prožít jako změněné. Co dělat, když se účetní jednotka rozhodne pro přechod?


 
Účetní období definuje § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991, o účetnictví, jako 12 po sobě jdoucích měsíců. Takto stanovené účetní období se může shodovat s kalendářním rokem a označuje se jako kalendářní rok, nebo se s kalendářním rokem shodovat nemusí, pak hovoříme o tzv. hospodářském roku.
 
Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo delší než uvedených 12 měsíců.
 
Hospodářský rok má 12 kalendářních měsíců. Nemusí být zahájen měsícem lednem, ale také si ho nelze stanovit zcela libovolně. Musí začínat pouze prvním dnem, a to kteréhokoliv kalendářního měsíce v roce. Toto období potom končí v následujícím roce vždy posledním dnem měsíce předcházejícího měsíci, v němž hospodářský rok začíná. Hospodářský rok je i zdaňovacím obdobím podle zákona o daních z příjmů.
 
Účetní a zdaňovací období – velmi blízké pojmy, ale přesto stále odlišné. U obou je však možnost volby hospodářského roku. Účetní období, jak bylo zmíněno výše, je definováno v § 3 odst. 2 zákona o účetnictví, kdežto zdaňovací období upravuje § 21a zákona č. 586/1992, o daních z příjmů.
 
Účetním obdobím může být:
 • kalendářní rok
 • hospodářský rok (12 po sobě jdoucích měsíců)
 • období při vzniku účetní jednotky (max. 15 měsíců)
 • období při zániku účetní jednotky (max. 15 měsíců)
 • období, které předchází změně účetního období (může být kratší i delší než 12 měsíců)
 • období při fúzování, rozdělení společnosti atd.
Zdaňovacím obdobím může být:
 • kalendářní rok
 • hospodářský rok
 • účetní období delší než kalendářní rok
 • období při změně účetního období z kalendářního na hospodářský rok a naopak, pokud je toto období delší než 12 měsíců
 • období při zániku účetní jednotky (nanejvýš 3 měsíce)
 • období od rozhodného dne fúze

Při srovnání účetního a zdaňovacího období je patrné, že většinou je zdaňovací období totožné s účetním obdobím.

Přechod z kalendářního na hospodářský rok 

Kalendářní i hospodářský rok jsou jak účetním, tak i zdaňovacím obdobím. Je to tedy jen na samotném rozhodnutí nebo přání firmy, zda použijí hospodářský či kalendářní rok. Často si hospodářský rok volí jako své zdaňovací období stavební a zemědělské firmy, protože jejich práce jsou vázané sezonou.
 
Přechodné období mezi hospodářským a kalendářním rokem může být pro podnikatelské subjekty rozdílné.
 
Kdy se tedy může firma rozhodnout, jaká bude jeho délka zdaňovacího období?
 • při přechodu z kalendářního na hospodářský rok
 • pokud vznikne účetní jednotka po 1. 10. kalendářního roku
 • pokud zanikne účetní jednotka do 31. 3. kalendářního roku
 • při určení přechodného období mezi kalendářním a hospodářským rokem

Pokud je přechodné období kratší než 12 kalendářních měsíců, lze ho považovat za účetní období, ale není obdobím zdaňovacím.
 
Pokud je přechodné období delší než 12 kalendářních měsíců, je obdobím jak účetním, tak zdaňovacím.
 
Výhody a nevýhody přechodného období kratšího než 12 měsíců

VÝHODY:
 • uplatnění všech odčitatelných položek a slev na dani
 • uplatnění odpisů v poloviční výši
NEVÝHODY:
 • pokud trvá přechodné období např. 11 měsíců, lze uplatnit odpisy pouze v poloviční výši
 • nelze tvořit zákonné rezervy a opravné položky
 • vzniká povinnost podat daňové přiznání do 1 měsíce po ukončení přechodného období
Z porovnání výhod a nevýhod lze říci, že je výhodnější mít kratší přechodné období. Relativně nevýhodné je, že daňové přiznání je nutné odevzdat do konce následujícího měsíce po ukončení zdaňovacího období. Finanční úřad může lhůtu pro podání daňového přiznání prodloužit až o 3 měsíce, pokud si účetní jednotka zažádá.
 
Výhody a nevýhody přechodného období delšího než 12 měsíců

VÝHODY:
 • uplatnění veškerých daňových nástrojů včetně rezerv a opravných položek
 • daňové přiznání je podáváno v běžném termínu
NEVÝHODY:
 • za období delší než 12 měsíců lze uplatnit veškeré daňové nástroje pouze jednou
Vypadá to, že varianta přechodného období, které je delší než 12 měsíců, je výhodnější. Bohužel velká nevýhoda je v uplatnění např. odpisů pouze jedenkrát a v případě, že by přechodné období trvalo např. 18 měsíců, tak už se dá mluvit o velké nevýhodě.
 
Prvním úskalím, které přináší hospodářský rok jako zdaňovací období, je správné použití sazby daně. Z hlediska zákona o daních z příjmů se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za které se daňové přiznání podává.
 
Termín pro oznámení záměru změny účetního období místně příslušnému správci daně je nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou účetního období nebo před koncem běžného účetního období, a to podle toho, který z termínů nastává dříve.

Upozornění na závěr

Změnu účetního období může účetní jednotka v běžném účetním období provést pouze jednou, což znamená, že nelze v jednom účetním období např. oznámit změnu z kalendářního roku na hospodářský a za pár měsíců si tuto změnu rozmyslet a oznamovat další změnu účetního období. Tuto další změnu může účetní jednotka provést až v dalším období. To znamená, že účetní jednotka musí minimálně jedno účetní období prožít jako změněné.
 
Je velice důležité, aby účetní jednotka, než se rozhodne změnit účetní období, velmi dobře vyhodnotila a promyslela případné daňové dopady v rámci prodlouženého či zkráceného účetního období před oznámením o změněném účetním období.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Kateřina
15. 1. 2018 12:52:47
Dobrý den, mám dotaz, do kdy musí účetní jednotka ohlásit prodloužení zdaňovacího období, v případě kdy vznikla 3 měsíce před koncem kalendářního roku? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Adéla
21. 12. 2016 14:29:14
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda při přechodu z kalendářního na hospodářský rok je nutné obdržet vyjádření finančního úřadu, tedy zda se v takovémto případě vydává nějaké potvrzení ze strany FÚ, kterým lze tuto změnu doložit.
Hlášení závadného obsahu

beata
19. 6. 2015 12:42:07
Nasa organizacni slozka v Ceskej republike meni aktualne uctovne obdobie trvajuce od 01.10. do 30.09 na uctovne obdobie trvajuce od 01.05 do 30.04 (prvykrat k 01.05.2016), s tym ze tejto zmene bude predchadzat skratene uctovne obdobie od 01.10.2015 do 30.04.2016.

V suvislosti s uvedenymi zmenami by sme sa radi potrebovalo nizsie informacie:

- Kde vsade treba tieto zmeny nahlasit?
- Ake formulare treba vyplnit?
- Dokedy je nutne zmeny nahlasit?
- Zmena hspodarskeho obdobia ma dopad aj na ine institucie (zdravotna poistovna, socialna poistovna) ?
- Musime mat rozhodnutie valneho zhromazdenia?
- Zmenu uctovneho obdobia treba zapisat aj do Obchodneho rejstrika?
Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Katka
4. 12. 2014 21:02:30
Dobrý den, mohu se zeptat? Jestliže účetní jednotka přechází z kalendářního roku na hospodářský rok, je s tím spjata nějaká finanční náročnost? V případě neziskových organizací i podnikatelských subjektů. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

analytici STORMWARE
28. 3. 2014 9:22:37
Podle zákona o účetnictví je účetním obdobím nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců.

Pokud je tedy Vaším účetním obdobím hospodářský rok, nastavení delšího účetního období, než je kalendářní rok, provedete v agendě Soubor/Účetní jednotky. Období nastavíte v dialogovém okně Účetní období, které zobrazíte kliknutím na podtržený text Období, resp. povelem Záznam/Účetní období.

Hospodářský rok je možné nastavit u účetní jednotky typu účetnictví, nikoli daňová evidence.
Hlášení závadného obsahu

jana
20. 3. 2014 13:11:16
Dobrý den. Jak účtovat v Pohode, když účetní období trvá 14 měsíců? Účetní jednotka vznikla na konci roku... Děkuji.
Jana
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
3. 10. 2013 21:09:54
Dobrý den pane Mojmíre, prosím přečtěte si Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů celý.

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Mojmír
3. 10. 2013 19:34:17
Zajímalo by mne, z čeho usuzujete, že u přechodného období mezi KR a HR kratšího než 12 měsíců - za které se podává přiznání - nelze uplatnit zákonné opravné položky? Podle mne, jak čtu § 8 až § 8c zákona o rezervách je lze tvořit (v jakémkoli) období, za které se podává daňové přiznání. Také ohledně zákonných rezerv není Vaše informace zcela přesná, koukněte se na rezervu na pěstební činnost podle § 9. Děkuji za Vaše vyjádření.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Jarmila Svobodová
Vedení účetnictví a daňové evidence
jarmilasvobodova.wbs.cz

Pro Evolution s.r.o.
Výhradní dovozce výrobků Peter Legwood pro ČR a SR.
www.peterlegwood.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru