Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zisk v s. r. o. z účetního a daňového pohledu


Ing. Michal Kadlec
6. 9. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Disponibilní zisk zajímá podnikatele nejvíc, mohou si ho totiž po odečtení daně vyplatit.

Foto: 123RF

 

Hlavním smyslem podnikání je zisk. Jaký je však rozdíl mezi účetním, daňovým nebo disponibilním ziskem u společnosti s ručením omezeným? Jak jednotlivé typy vypočítáme a k čemu nám slouží? Více se dozvíte v dnešním příspěvku.


 

Účetní zisk

Účetní zisk je kladný hospodářský výsledek, který zjistíme z účetnictví tím, že od veškerých výnosů odečteme veškeré náklady (při zachování všech účetních pravidel – zejména věcného a časového souladu výnosů a nákladů). V případě záporného hospodářského výsledku se jedná o ztrátu.

Účetní zisk = výnosy > náklady

Příklad 1

Tab.: Výnosy a náklady
 
Výnosy daňové 600 000 Kč
Výnosy nedaňové 50 000 Kč
Náklady daňové 400 000 Kč
Náklady nedaňové 100 000 Kč

Účetní výsledek hospodaření vypočítáme tak, že sečteme veškeré výnosy a odečteme od nich veškeré náklady: 600 000 Kč + 50 000 Kč − 400 000 Kč − 100 000 Kč = 150 000 Kč. Vyšlo kladné číslo, jedná se tedy o účetní zisk.

Tento účetní zisk 150 000 Kč vykazujeme ve výkazu zisku a ztráty v řádku „Výsledek hospodaření před zdaněním“. V rozvaze se nám tento údaj samostatně v zásadě neobjeví.


Účetní zisk (a samozřejmě i další vykazované údaje z účetnictví) mají význam zejména pro vlastníky (pro hodnocení úspěšnosti podnikání a při stanovení zisku k rozdělení), ale i pro banky (při zkoumání podmínek pro schvalování úvěru), pro investory, odběratele nebo dodavatele, ale i pro stát (nejen pro statistické účely, ale jako prvotní údaj pro následný výpočet základu daně).

Daňový zisk

Pokud nějakého zisku dosáhneme, první, co musíme bohužel udělat, je tento zisk zdanit. Daň (z příjmů právnických osob) však nevypočítáváme ze zisku účetního (ten vychází z pravidel zejména zákona o účetnictví), ale z daňového základu / zisku daňového (ten vychází z pravidel zejména zákona o daních z příjmů).

Účetní zisk musíme tedy upravit tak, abychom se dostali na zisk daňový. Zjednodušeně můžeme říct, že od zisku účetního odečteme „nedaňové“ výnosy a přičteme k němu „nedaňové“ náklady.

Příklad 2

Tab.: Výnosy a náklady
 
Výnosy daňové 600 000 Kč
Výnosy nedaňové 50 000 Kč
Náklady daňové 400 000 Kč
Náklady nedaňové 100 000 Kč

Účetní zisk jsme vypočítali ve výši 150 000 Kč (600 000 + 50  000 − 400 000 − 100 000).

Daňový zisk tedy vypočítáme z účetního takto: 150 000 Kč − 50 000 Kč + 100 000 Kč = 200 000 Kč.

Tento výpočet vychází z konstrukce daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, kdy:
  • v ř. 10 uvádíme výsledek hospodaření 150 000 Kč (+),
  • v ř. 100–162 uvádíme částky snižující výsledek hospodaření 50 000 Kč (−),
  • v ř. 20–62 uvádíme částky zvyšující výsledek hospodaření 100 000 Kč (+).
Alternativně (pro kontrolu) ke stejnému výsledku dojdeme, i když od daňových výnosů odečteme daňové náklady (600 000 − 400 000 = 200 000 Kč).

Mezi „nedaňové“ výnosy patří např. výnosy zdaněné srážkou u zdroje, výnosy osvobozené nebo částky, které se daní až při zaplacení, pokud nejsou ke konci zdaňovacího období uhrazeny.

Mezi „nedaňové“ náklady patří např. náklady na reprezentaci, účetní odpisy (pokud se nerovnají daňovým), účetní opravné položky a rezervy.

Samozřejmě se můžeme dostat i do situace, kdy účetně vykazujeme ztrátu, ale daňově se dostaneme do zisku (a platíme daň).

Disponibilní zisk

Daň z příjmů právnických osob pak počítáme právě z tohoto daňového zisku: 19 % z 200 000 Kč = 38 000 Kč. Tuto daň účtujeme na 591/341 – Daň z příjmů (splatná)/Daň z příjmů (závazek).

Pokud od účetního zisku 150 000 Kč odečteme daň 38 000 Kč, částka 112 000 Kč představuje tzv. disponibilní zisk. Ve výkazu zisku a ztráty vykazujeme částku 112 000 Kč v řádku „Výsledek hospodaření po zdanění“ a v řádku „Výsledek hospodaření za účetní období“. Tento poslední stejně nazvaný řádek pak vyplníme i v rozvaze.

Disponibilní zisk – tedy účetní zisk po odečtení daně – je právě ten zisk, který podnikatele většinou primárně zajímá z důvodu toho, že si ho po odečtení 15% srážkové daně (při zachování ostatních zákonných pravidel) mohou vyplatit. Částka k vyplacení je pak 95 200 Kč, tj. 112 000 − 16 800 (15 %) Kč.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KRAJAN
Radost z jídla. Výroba hotových teplých a chlazených jídel.
www.krajan.cz

TechProg s.r.o.
Prodej a servis IT techniky, sítě optické a metalické, outsorcing IT

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek


Více
Zdroj: ČNB,

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru