Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákonné opravné položky k pohledávkám v roce 2014


Ing. Michaela Martínková
14. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Od 1. 1. 2014 se zavedla pouze dvě časová pásma pro posuzování doby uplynulé od splatnosti nepromlčené pohledávky za účelem tvorby opravných položek k těmto pohledávkám. Co dalšího se změnilo v zákoně o rezervách od roku 2014?


 
Ke změně v zákonných opravných položkách, které jsou vymezeny v zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb.), dochází od roku 2014 nejen v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Hlavní změny, které podnikatele budou zajímat, vycházejí ze zákona, jehož účinnost měla původně být až k 1. 1. 2015. Díky zákonodárné iniciativě ale došlo k účinnosti již k 1. 1. 2014.
 
Pokud bychom měli definovat změny v souvislosti s rekodifikací, půjde zejména o změnu názvosloví (půjčka => zápůjčka, společnost => obchodní korporace, závazek => dluh, nájem podniku => pacht obchodního závodu apod.).

Novelizace § 8a

Druhý typ změny, tedy vlastní novelizace § 8a Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994, jak se onen paragraf nazývá, je již podstatnější.
 
Předně je nutné zmínit tu skutečnost, že se změny týkají až pohledávek, které vzniknou po 1. 1. 2014. U pohledávek starších se bude nadále používat znění zákona platné do 31. 12. 2013. Pokud se tedy např. nebude tvořit opravná položka k pohledávce z roku 2012 v rámci závěrkových operací roku 2013 a bude tvořena až v roce 2014, musí stále vycházet ze starého znění zákona (stejně to bude i u pohledávek splatných po 1. 7. 2013, ke kterým ani do konce roku 2013 nešlo tvořit zákonné opravné položky podle § 8a, protože nesplňovaly časovou podmínku).
 
První pozitivní změnou je zrušení povinnosti zahájit soudní, rozhodčí či správní řízení u pohledávek vyšších než 200.000 Kč. Aby bylo možné u pohledávek vzniklých od roku 2014 tvořit zákonné opravné položky, stačí tedy splnit „jen“ časovou podmínku doby po splatnosti.
 
Nadále zůstávají v platnosti i obecná omezení nemožnosti tvořit opravné položky – např. při vzniku pohledávky musí být účtováno do výnosů, mohou je tvořit jen poplatníci vedoucí účetnictví, netvoří se k pohledávkám z titulu cenných papírů, úvěrů, zápůjček, smluvních pokut a jiných sankcí, pokud existuje současně závazek, a u pohledávek mezi spojenými osobami.
 
U pohledávek nabytých postoupením se však hranice 200.000 Kč zachovala. Pro uplatnění zákonných opravných položek k těmto pohledávkám tedy nutnost zahájit soudní, správní či rozhodčí řízení platí i nadále.

Dvě hranice splatnosti

Druhá změna souvisí s rozdělením pohledávek dle jejich splatností, a tím i možnosti tvorby zákonné opravné položky. Každý si pamatoval, že při splatnosti více než 6 měsíců lze tvořit zákonné opravné položky až do výše 20 % neuhrazené hodnoty pohledávky. Následně až v rámci soudu byly stanoveny hranice při překročení splatnosti nad 12, 18, 24, 30 a 36 měsíců (opravné položky pak byly stanoveny na 33 %, 50 %, 66 %, 80 % a 100 %).
 
Od roku 2014 si pamatujme jen dvě hranice18 a 36 měsíců s tím, že můžeme tvořit opravnou položku až do výše 50 %, resp. 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.
 
Tab.: Rekapitulace zákonných opravných položek k pohledávkám

Splatnost Pohledávky do roku 2013 Pohledávky od roku 2014
Nad 6 do 12 měsíců 20 % Nelze u pohledávek nad 200.000 Kč 0 %
Nad 12 do 18 měsíců 33 % Jen při zahájení soudního, správního či rozhodčího řízení 0 %
Nad 18 do 24 měsíců 50 % Jen při zahájení soudního, správního či rozhodčího řízení 50 %
Nad 24 do 30 měsíců 66 % Jen při zahájení soudního, správního či rozhodčího řízení 50 %
Nad 30 do 36 měsíců 80 % Jen při zahájení soudního, správního či rozhodčího řízení 50 %
Nad 36 měsíců 100 % Jen při zahájení soudního, správního či rozhodčího řízení 100 %


Z tabulky je tedy patrné, že se sice prodloužila doba, kdy poprvé můžeme tvořit zákonné opravné položky, ale zato nemusíme zahajovat žádné řízení k uplatnění plné výše původní pohledávky do daňových nákladů.
 
Ovšem toto neplatí tak zcela, protože je nutné pamatovat na další důležitou podmínku – a sice tu, že opravné položky je možné tvořit k nepromlčeným pohledávkám. Nový občanský zákoník však stanoví promlčecí lhůtu na 3 roky, pokud se strany nedomluví jinak (lze sjednat 1 rok až 15 let se stanovenými výjimkami).
 
Při obecné promlčecí lhůtě tedy nelze vytvořit 100% zákonnou opravnou položku. V momentě, kdy splníme časovou podmínku, že od konce sjednané lhůty doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude již pohledávka promlčena – a k ní nelze tvořit zákonné opravné položky (a ty dosud vytvořené se navíc musí zrušit).
 
Existují tedy podle mého názoru tři možnosti, jak zachovat možnost uplatnit 100% zákonnou opravnou položku:

1. sjednat delší promlčecí lhůtu,

2. zahájit soudní, správní či rozhodčí řízení,

3. získat uznání dluhu dlužníkem, čímž se právo promlčí za 10 let ode dne, kdy k uznání došlo.

Co se nezměnilo?

Je patrné, že při zpracování zákonných opravných položek u pohledávek od roku 2014 si nevystačíme jen s fakturou, kde uvidíme splatnost pohledávky (to ostatně nebylo možné ani do konce roku 2013). Je nutné získat další dokumenty, které nám ozřejmí, jaká je promlčecí lhůta, zda bylo zahájeno nějaké řízení, zda dlužník dluh neuznal, zda existuje proti němu závazek, zda není spojenou osobou atd.
 
Teoreticky se může stát, že nebude možno tvořit ani opravnou položku do výše 50 % – pokud bude sjednaná promlčecí lhůta 1 rok a nebude podána žaloba, pak dojde k promlčení dříve, než vůbec bude možné tvořit zákonné opravné položky.
 
Závěrem bych ráda doplnila, že možnost tvorby zákonné opravné položky podle § 8c zůstává i nadále. Zde se jedná o pohledávky do 30.000 Kč, pokud od sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců – i nadále je možné uplatnit 100% zákonnou opravnou položku.
 
A pochopitelně zůstala zachována i možnost uplatnit opravnou položku do výše přihlášené pohledávky v rámci insolvenčního řízení podle § 8 zákona o rezervách.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.  
 

Související články:
Opravné položky k pohledávkám
Opravné položky účetně i daňově
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
26. 10. 2015 14:10:51
Dobrý den pane Horade, tento článek vznikl v březnu 2014, kdy ještě nebyla přijata novela zákona o účetnictví a zákona o rezervách, která na přelomu roku 2014/2015 do zákona vnesla hranici 30 měsíců. jak jsem psala tehdy v textu, nebylo by reálné vůbec tyto opravné položky uplatnit. Novela to však napravila až na konci roku, tedy více než 9 měsíců po vydání tohoto článku.
Hlášení závadného obsahu

Daniel Horad
26. 10. 2015 13:10:40
Jste si jisti hranicí u varianty pohledávky po 1.1.2014 hranicí 36 měsíců pro tvorbu opravné položky ve výši 100% hodnoty pohledávky? To by jednak bylo nelogické vzhledem k lhůtě pro promlčení 36 měsíců, jednak v rozporu s § 8a, odst. 1), písm. b), který pracuje s hranicí pouze 30 měsíců.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 1. 2015 22:11:17
Dobrý večer, můžete tvořit v roce podání přihlášky do insolvence až do výše přihlášených pohledávek.
Hlášení závadného obsahu

radek
28. 1. 2015 8:49:04
Společnost má pohledávky vzniklé v 12/2013 a 1/2014, všechny splatné v 2014 /1,2), všechny jsou přihlášeny do probíhajícího insolvenčního řízení s pravděpodobností částečné úhrady. Můžeme vytvořit do účetního roku 2014 opravnou položku a v jaké výši? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 10. 2014 17:55:23
Dobrý večer, ve Vašem případě bylo zahájeno soudní řízení, pokud došlo až na exekuci, takže podmínka v §8a splněna je a zastavení exekuce podle mého názoru není pominutí důvodu pro jejich existenci, která je důvodem pro zrušení opravných položek. Musíte si tedy hlídat promlčení, kdy je povinnost opravné položky zrušit, ale já bych již nyní v roce 2014 volila 100% daňový odpis se zrušením opravné položky.
Hlášení závadného obsahu

emval
20. 10. 2014 11:06:04
Opravná položka u zastavení exekuce
Prosím, potřebuji poradit jak postupovat v tomto případě.
Máme vytvořenou opravnou položku ve výši 100 % a protože se exekutorovi nepodařilo pro nemajetnost dlužníka nic vymoci, tak nás požádal o souhlas se zastavením exekuce.
Pravomocné rozhodnutí bylo ze dne 19.5.2014 a od našeho právního zástupce jsme jej obdrželi dne 6.8.2014. Musíme zrušit opravnou položku? Je to důvod pro její zrušení? Musíme provést odpis? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Pro Evolution s.r.o.
Výhradní dovozce výrobků Peter Legwood pro ČR a SR.
www.peterlegwood.cz

PROFIK plus, s.r.o.
Jsme společností zaměřující se na úklidové služby, rekonstrukce
www.profikplus.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
-0,145 Kč
23,24 Kč
0,025 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru