Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Základy účetnictví pro společenství vlastníků – 3. díl


Lenka Uvírová
14. 11. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zúčtování nákladů a úkony na konci roku je to nejtěžší na účetnictví SVJ.

Foto: Fotolia

 

V návaznosti na minulé díly základů účetnictví pro Společenství vlastníků jednotek se nyní zaměříme na nejtěžší část účetnictví. Tou jsou nezbytné úkony na konci roku a zúčtování nákladů.


 
Každá účetní má svůj vlastní způsob provedení zúčtování. Přesto by mělo být účetnictví natolik přehledné a průkazné, aby mu mohl každý člen Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) porozumět a měl možnost si jej zkontrolovat.
 
Co ale musí každá účetní dodržet a respektovat, je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně § 3 odst. 1.

Časové rozlišování nákladů a výnosů v závěru roku

U záloh je typická jedna skutečnost, která účtování poněkud komplikuje. Skutečné náklady na služby jsou většinou známy až po skončení účetního období. Podle platných předpisů o účetnictví by tedy měly být při účtování o skutečných nákladech do období, kterého se týkají, využívány dohadné účty (přechodné účty aktiv a pasiv).
 
Přechodné účty aktiv a pasiv jsou účty, na které účtujeme na dobu přechodnou, než budeme mít veškeré potřebné podklady a informace. Vždy má takto vzniklá situace dvě roviny účelu, a to účetní a daňovou.
  • Účetní hledisko – již výše zmíněný § 3 odst. 1 zákona o účetnictví nám říká, že: „Účetní jednotky účtují o skutečnostech do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí“.

  • Daňové hledisko – zde § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) uvádí, že je nutné respektovat věcnou a časovou souvislost v daném zdaňovacím období, při stanovení základu daně rozdílem mezi výnosy a náklady účetní jednotky.
 
Číslo účtu Název účtu Použití
381 Náklady příštích období Používáme tehdy, potřebujeme-li zaúčtovat
do určitého období částku, jejíž výši známe.
383 Výdaje příštích období Používáme tehdy, potřebujeme-li zaúčtovat
do určitého období částku, jejíž výši známe.
384 Výnosy příštích období Používáme tehdy, potřebujeme-li zaúčtovat
do určitého období částku, jejíž výši známe.
385 Příjmy příštích období Používáme tehdy, potřebujeme-li zaúčtovat
do určitého období částku, jejíž výši známe.
388 Dohadné účty aktivní Používáme tehdy, když částku přesně neznáme
(nemáme fakturu), ale umíme ji odhadnout.
389 Dohadné účty pasivní Používáme tehdy, když částku přesně neznáme
(nemáme fakturu), ale umíme ji odhadnout.

Příklad 1: Použití účtu 381 (náklady příštích období)

SVJ uhradilo převodem částku 24.000 Kč za služby právníka na celý rok 2014 předem v prosinci 2013.
 
Text MD D
Prosinec 2013      
Úhrada předem 24.000 381 221
Leden 2014      
Přeúčtování do nákladů 24.000 518 381

Příklad 2: Použití účtu 383 (výdaje příštích období)

Pokud by SVJ uhradilo právní služby za rok 2014 až v lednu 2015, bylo by účtování následující:
 
Text MD D
Prosinec 2014      
Právník (náklad) 2014 24.000 518 383
Leden 2015      
Úhrada za rok 2014 24.000 383 221

Příklad 3: Použití účtu 384 (výnosy příštích období)

Nebytové prostory v domě pronajímá SVJ dle smlouvy o nájmu. Nájemné na rok 2014 přijalo SVJ předem v prosinci 2013.
 
Text MD D
Prosinec 2013      
Přijaté nájemné předem 60.000 221 384
Leden 2014      
Přeúčtování výnosu SVJ
do roku 2014
60.000 384 649

Příklad 4: Použití účtu 385 (příjmy příštích období)

Pokud by bylo SVJ uhrazeno nájemné za rok 2014 až v lednu 2015, bylo by účtování následující:
 
Text MD D
Prosinec 2014      
Výnos z pronájmu 60.000 385 649
Leden 2015      
Opožděná úhrada nájemného 60.000 221 385

Příklad 5: Použití účtu 388 (dohadné účty aktivní) a účtu 389 (dohadné účty pasivní)

1. SVJ nevystavilo ke konci roku 2014 fakturu na přeúčtování nákladů za elektrickou energii ze společných prostor společnosti, které pronajímá své nebytové prostory.

Dohadné účty aktivní (388):
 
Text MD D
Prosinec 2014      
Pohledávka za společností, které pronajímá nebytové prostory 4.500 388 315
Leden 2015      
Faktura za energie 2015 4.500 378 388
Úhrada faktury za přeúčtovanou elektřinu 4.500 221 378
 

2. Během roku byla ve společných prostorách vyměněna pohybová čidla. Montážní firma do konce roku fakturu neposlala. Dle cenové nabídky byla cena stanovena na 6.000 Kč.

Dohadné účty pasivní (389):
 
Text MD D
Prosinec 2014      
Instalace čidel 6.000 511 389
Leden 2015      
FP za instalaci čidel 6.000 389 321

Příklad 6: Zúčtování (čerpání) záloh

Dle svých stanov si SVJ tvoří krátkodobé zálohy, ze kterých hradí veškeré náklady na správu domu a služby, a dlouhodobé zálohy, které si spoří na budoucí opravu střechy (dlouhodobé zálohy jsou tvořeny dle spoluvlastnických podílů). Nevyčerpaný zůstatek krátkodobých záloh je převeden do dalšího roku.
 
Text MD D
Předpisy záloh celkem za rok 20.000    
Z toho krátkodobé zálohy 10.000 311xxx 324xxx
Z toho dlouhodobé zálohy 10.000 311xxx 955xxx
Celkové náklady na služby za rok 5.000 315xxx různé účty
Celkové náklady na správu za rok 5.000 5xx různé účty
Zúčtování nákladů na správu domu (čerpání záloh) 5.000 324xxx 649xxx
Zúčtování nákladů za služby (čerpání záloh) 5.000 324xxx 315xxx

Jakmile se zaúčtuje předpis záloh, vznikne pohledávka za vlastníky SVJ na účtech 311 a zároveň závazek SVJ k vlastníkům na účtech 324. Čerpání záloh se zúčtovává ve výši skutečných nákladů. Při čerpání dlouhodobé zálohy se účet 324 nahradí účtem 955 oproti účtu 649.

Účetní závěrka

Po provedení veškerých účetních operací, které se vážou ke konci účetního období, a zúčtování s jednotlivými vlastníky se může účetní pustit do účetní závěrky. Co má účetní závěrka obsahovat, jsme probrali v první části seriálu (více viz článek Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 1. díl).

Poznámka na závěr

Do 31. 12. 2013 nebyly přesně zákonem vymezeny veškeré otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů. Od 1. 1. 2014 vešel v účinnost zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
 
Tento zákon lépe vymezuje v § 3 rozsah služeb, v § 5 a § 6 rozúčtování nákladů na služby a v § 7 vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků.
 
 
Související články:
Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 1. díl
Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 2. díl
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

STORMWARE s.r.o.
3. 1. 2017 10:13:36
parschova: Dobrý den paní Parschová, zkuste se prosím obrátit přímo na výrobce, aby Vám konkrétní program ukázal, nebo si zkuste stáhnout demo, pokud existuje.
Hlášení závadného obsahu

parschova
27. 12. 2016 15:35:53
Dobrý den prosím o doporučení, který software lépe komunikuje s programem POHODA : VYDAS nebo STARLIT. Účtuji v programu pohoda a na správu domu bych ráda použila software, který mu je nejvíce podobný co se týče ovládání , děkuji za radu Parschová
Hlášení závadného obsahu

Iva
23. 3. 2016 14:55:51
Dobrý den paní Klainová. Prosím,
SVJ dostalo od pojišťovny za pojistnou událost 90 tis.Kč.
Nebyly k tom u žádné náklady, nic se neopravilo a v r.2016
rozdělili peníze poměrnou částí na 4 byty - poškozené zatopením. Takže SVJ inkasovalo v r.2015 za pojistnou událost, žádné náklady a v r.2016 SVJ vlastníkům
zaslalo odškodnění. Jak tohle zdanit. Patří celá částka
od pojišťovny ke zdanění za r. 2015? Děkuji Vám mnohokrát.
Hlášení závadného obsahu

Bohouš41
16. 2. 2016 13:22:25
SVJ musí mít účetní uzávěrku zkontrolovanou auditorem?
Hlášení závadného obsahu

J. Hrebecek
27. 11. 2014 19:45:58
26.11.2014 21:37:44
Dobry den, uvazuji o pronajmu nebytoveho prostoru v panelovem dome, ve sprave Spolecenstvi vlastniku. Chtel jsem se zeptat, jestli existuje nejaka moznost, kdy jde obejit povinnost vlastniku, danit tento prijem dani z prijmu? Je mozne tento vynos z pronajmu zachovavat ve Fondu oprav a pouzit pozdeji na "drobne" naklady/vydaje na spravu domu - udrba, zarovky, kancelarske potreby, sekani travy, atd? Predem dekuji
_____________________________________________________
Prosím pište s diakritikou.
Fond oprav v drtivém počtu případů u SVJ neexistuje.
Návod na trestný čin neplacení daně tu asi nikdo nedá.
Hezký den!

Děkuji za odpověd. Myslel jsem to tak, jestli je možné, příjem z pronájmu účtovat do fondu oprav ze zisku, jak se to tady jmenuje, a pokud nedojde k rozdělení, tak žádný z vlastníku nebude nucen podávat pravidelně daňové přiznání kvůli 12ti Kc. Nejde mi o krácení daně z příjmu. Předem díky za radu.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
27. 11. 2014 0:46:16
26.11.2014 21:37:44
Dobry den, uvazuji o pronajmu nebytoveho prostoru v panelovem dome, ve sprave Spolecenstvi vlastniku. Chtel jsem se zeptat, jestli existuje nejaka moznost, kdy jde obejit povinnost vlastniku, danit tento prijem dani z prijmu? Je mozne tento vynos z pronajmu zachovavat ve Fondu oprav a pouzit pozdeji na "drobne" naklady/vydaje na spravu domu - udrba, zarovky, kancelarske potreby, sekani travy, atd? Predem dekuji
_____________________________________________________
Prosím pište s diakritikou.
Fond oprav v drtivém počtu případů u SVJ neexistuje.
Návod na trestný čin neplacení daně tu asi nikdo nedá.
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu

J. Hrebecek
26. 11. 2014 21:37:44
Dobry den, uvazuji o pronajmu nebytoveho prostoru v panelovem dome, ve sprave Spolecenstvi vlastniku. Chtel jsem se zeptat, jestli existuje nejaka moznost, kdy jde obejit povinnost vlastniku, danit tento prijem dani z prijmu? Je mozne tento vynos z pronajmu zachovavat ve Fondu oprav a pouzit pozdeji na "drobne" naklady/vydaje na spravu domu - udrba, zarovky, kancelarske potreby, sekani travy, atd? Predem dekuji
Hlášení závadného obsahu

Ája
21. 11. 2014 13:40:16
Dobrý den, Pavle,
děkuji Vám za Vaši odpověď. Přesně takto SVJ celá léta účtuji, jen jsem si zřejmě (spíš určitě) špatně interpretovala některé informace od lektora a teď před koncem roku, mě při čtení těchto článků zachvátila mírná (možná větší) panika. Měla jsem pocit, že mi unikla nějaká novela a že dělám všechno špatně. Daňově mi je mi SVJ jasné, jen jsem začala pochybovat, zda účtuji správně. „…SVJ jako ďáblův vynález…“ mě moc pobavilo,:-)myslím, že se pravdě dost blíží. Přeji Vám hezký víkend.
Hlášení závadného obsahu

Ája
21. 11. 2014 13:28:13
Dobrý den, paní Klainová,
Mnohokrát Vám děkuji za odpověď. Na Váš web se určitě podívám. Přeji Vám hezký víkend.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
20. 11. 2014 17:51:22
Ájo,
SVJ účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. protože je to uvedeno v jejím § 2/1/g. Na tom nic složitého nevidím.
Správný postup při účtování je
- nejdříve posoudit situaci po právní stránce
- potom správně zaúčtovat
- nakonec správně zdanit.
Rozhodně nemůžete podle daní posuzovat jak máte účtovat.
O tom, že by se SVJ zdaňovala jako podnikatelské subjekty, by se dalo s úspěchem pochybovat. Nevím co ta paní z GFŘ povídala, ale minimálně je většina příjmů SVJ vyjmuta z předmětu daně, dále jsou úroky zdaňovány srážkovou daní etc. Těch specifik je několik nejen v ZDP ale i v DPH. Navíc je celé zdanění a účtování postaveno na nejasných právních základech. Kdosi napsal, že SVJ je ďáblův vynález. :-))
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu

Naděžda Klainová, Ing.
20. 11. 2014 17:51:07
Můžete být úplně v klidu a účtovat i nadále podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Na další dotazy tady nebudu odpovídat. Jednak mám problémy s přihlašováním a za druhé mám svůj web.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
20. 11. 2014 12:47:23
Diskuse je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí (tolik citát). Možná je zbytečné vnášet do diskusí na tomto portálu konfrontační tón, tady nikdo s nikým o nic nebojuje. To je můj názor :-). Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ája
20. 11. 2014 8:47:37
Dobrý den, paní Klainová,
včera jsem si přečetla články o vedení účetnictví SVJ a popravdě teď v tom mám dost zmatek. Účtuji SVJ dost podobně jako Vy, alespoň podle Vašich názorů v diskuzi, proto si dovoluji se na Vás obrátit. Nejde mi teď o to, co a jak je zaúčtováno, ale spíš o to, podle jaké vyhláška mám účtovat. Vysvětlím: Zúčastnila školení, vedeném pracovnicí GFŘ, k dani z příjmu PO v návaznosti na NOZ. Na tomto školení jsme získali informace, že z hlediska daně z příjmu již SVJ není nezisková organizace – nově veřejně prospěšná společnost a pohlíží se na ně v této oblasti jako na jakýkoliv jiný podnikatelský subjekt, s tím že má svá daňová specifika, ačkoliv dle NOZ je SVJ jakákoliv podnikatelská činnost zakázána, což je paradoxní. Nevím teď tedy, jestli mám účtovat podle vyhlášky č. 504/2004 Sb. - Příloha č. 3 - tedy jako „neziskové organizace“ jak radí v článcích p. Uvírová, nebo podle vyhlášky 500/2002 Sb., stejně jako např. BD. Domnívala jsem se, že účtování by mělo odpovídat tomu, jak Na SVJ pohlíží Zákon o daních z příjmů. Můžete mi prosím poradit – daním jako jiné subjekty a účtuji jako „neziskovka“ – není v tom rozpor? Děkuji předem.
Hlášení závadného obsahu

Naděžda Klainová, Ing.
19. 11. 2014 8:52:27
Nedivím se, že jsem nedostala žádnou odpověď, protože příklad č. 3 je špatně v případě kladné i záporné odpovědi.
SVJ nesmí nabývat jednotky ani jiný majetek pro účely jejich pronajímání, pouze pro účely správy domu. Za předpokladu, že by šlo o pronájem společných částí domu, potom je účtování nájemného do výnosů SVJ nesprávné. Nájemné se musí účtovat rozvahově, protože jde o příjmy (výnosy) vlastníků jednotek a ne SVJ viz NV č. 366/2013 Sb., § 16 odst. 2 písm. a).
Hlášení závadného obsahu

Naděžda Klainová, Ing.
15. 11. 2014 14:16:08
Zajímalo by mne, jaké nebytové prostory pronajímá SVJ v příkladu č. 3. Jde o nebytové prostory jako jednotky, které jsou ve vlastnictví SVJ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Miloslav Douša MDSERVIS
Podpora soukromého podnikání od roku 1990, dlouholetá praxe.
www.mdservis.cz

ACCOUNTING GROUP s.r.o.
Účetní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví
www.acgroup.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru