Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Výsledovka od roku 2016


Ing. Michaela Martínková, CA
7. 3. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při sestavování účetní závěrky za rok 2016 nebudeme moci vycházet ve sloupci minulé období z řádků výkazu, který jsme používali do konce roku 2015.

Foto: Fotolia

 

V tomto článku si shrneme nejdůležitější změny od roku 2016 ve výsledovce – přesněji řečeno ve výkazu zisku a ztráty, jak se tato součást účetní závěrky správně nazývá. Již pohled na první řádky výsledovky dává tušit, že změny jsou podstatné.


 
Jediným „pevným“ bodem, se kterým nebylo jakkoli hýbáno, je označování řádků výnosů římskými čísly a řádku nákladů velkými písmeny. Ale již pohled na první řádky výsledovky dává tušit, že změny jsou podstatné.
 
Stejně jako u rozvahy platí, že nebudeme moci při sestavování účetní závěrky za rok 2016 vycházet ve sloupci minulé období z řádků výkazu, který jsme používali do konce roku 2015.
 
Pro názornost uvádím přehled označení řádků výnosů v provozní oblasti ve výkazu v plném rozsahu:
 
2015 Text 2016 Text
I. Tržby za prodej zboží I. Tržby z prodeje výrobků a služby
II. Výkony II. Tržby za prodej zboží
II.1. Tržby za prodej výrobků a služeb    
II.2. Změna stavu zásob vlastní výroby    
II.3. Aktivace    
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. Ostatní provozní výnosy
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
III.2. Tržby z prodeje materiálu III.2. Tržby z prodaného materiálu
    III.3. Jiné provozní výnosy
IV. Ostatní provozní výnosy    
V. Převod provozních výnosů    


Na první pohled je patrné, že z výnosů byly odstraněny řádky aktivace a změna stavu zásob vlastní výroby. Vzhledem ke změně v účtování těchto položek (místo výnosů v účtové třídě 61x a 62x budou účtovány do nákladů v účtové třídě 58x) nebude pro ně již žádné naplnění.
 
Hodnoty v těchto řádcích výsledovky roku 2015 budou ve výsledovce roku 2016 ve sloupci minulé období přesunuty do řádku C. Aktivace (tedy nákladového řádku, samozřejmě s opačným znaménkem, než jak tomu bylo v řádné výsledovce roku 2015, jinak by nevyšel provozní výsledek hospodaření ve stejné výši).
 
Změnu ve výsledovce, kterou jistě uvítá mnoho uživatelů účetních výkazů, představuje poslední řádek nového výkazu, a sice čistý obrat za účetní období. Odpadne tedy ruční sčítání výnosových řádků, aby bylo možné tento poměrně důležitý údaj zjistit.
 
Naopak pro mne osobně trochu nevítaná změna je zrušení vykazování obchodní marže jako rozdílu mezi tržbou za zboží a nákladem na prodej tohoto zboží. Pokud bychom tento údaj potřebovali, budeme muset naopak počítat sami rozdíl řádku I. a A.2.
 
Ve výkazu již také není vykazovaný řádek přidaná hodnota. Pozor si uživatelé musí dát i na pojem výkonová spotřeba – v roce 2015 sem spadaly řádky Spotřeba materiálu a energie + Služby, od roku 2016 je navíc přiřazen řádek Náklady vynaložené na prodané zboží. Stejný pojem, ale u řady firem naprosto odlišná hodnota mezi roky 2015 a 2016.
 
Ve výsledovce již nenaleznete oddíl Mimořádný výsledek hospodaření, protože byl odstraněn i ze způsobu účtování a např. účtová třída 58x pro bývalé mimořádné náklady je nyní využita pro aktivaci a změnu stavu zásob vlastní výroby.
 
Ze změn v označení jednotlivých řádků výsledovky upozorním na řádky oddílu E. Úpravy hodnot v provozní oblasti. Sem patří zejména odpisy a opravné položky, ale již nejsou takto jednoznačně ve výsledovce pojmenovány. Kam se tyto náklady zařadí, uvádí následující převodový můstek, který naleznete pro celý výkaz v Českém účetním standardu č. 024 Srovnatelné účetní období za účetní období započaté v roce 2016.
 
2015 Text 2016 Text
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé
G. Změna stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (jen opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku)
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné
G. Změna stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (jen opravné položky k zásobám)
E.2. Úpravy hodnot zásob
G. Změna stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (jen opravné položky k pohledávkám)
E.3. Úpravy hodnot pohledávek
G. Změna stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (jen rezervy a komplexní náklady)
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Závěr

Závěrem upozorňuji na nutnost popsat všechny změny ve vykazování řádků minulého období také do přílohy k účetní závěrce, protože u řady řádků bývalého vzoru výsledovky se ztratí návaznost na nové řádky nového výkazu.
 
Údaje ve výsledovce roku 2016 musí být již srovnatelné mezi sebou v nové struktuře, ale zároveň musí být v příloze k účetní závěrce jednoznačně uvedeno, kam který řádek bývalé výsledovky „zmizel“, pokud se již nově vůbec neobjevuje nebo byl například rozmístěn do více řádků.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.  
 

Související článek:
Rozvaha od roku 2016
Příloha k účetní závěrce od roku 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
22. 3. 2016 5:38:26
Tento dotaz se netýká tématu článku, doporučuji vyhledat odpovídající článek o neziskových organizacích - obecně neziskové společnosti nemusí podávat daňové přiznání, pokud nemají žádný zdanitelný příjem, do daňového přiznání se uvádí v úvodu číslo bankovního účtu, které slouží pro získávání zdanitelných příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Anna Vlasáková
21. 3. 2016 18:28:41
Mám dotaz - jsme neziskový spolek baráčníků,a nevíme, jestli máme podávat daňové přiznání. Slyšela jsem, že v nových směrnicích se musí udávat Běžný účet ve spořitelně. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 3. 2016 5:48:07
Dobrý den, údaje budou uvedeny až v příloze za rok 2016, která bude vysvětlovat nové výkazy.
Hlášení závadného obsahu

Michaela
18. 3. 2016 0:10:02
Dobrý den,
poprosím Vas mohly byste více rozvést závěrečné upozorněni "Údaje ve vysledovce roku 2016 musí byt již srovnané ..."?
Znamená to ze rok 2015 bude vykazován jeste dle starých výkazu, ale v příloze závěrky za r. 2015 musí byt již nyní informace o tom jak (na jakých řádcích) bude vykazováno za rok 2016? Předem děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Daňová a účetní kancelář
Účetnictví a daně pro podnikatele a neziskové organizace.


Eco Prosper s.r.o.
Vedení účetnictví za rozumné ceny.
www.ecoprosper.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,13 Kč
-0,035 Kč
21,59 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru