Vyplácení zisku v s. r. o.


Mgr. Aleš Malach
21. 6. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

České právo stanovuje omezení na výplatu zisku s cílem chránit finanční stabilitu společnosti a práva věřitelů.

Foto: Depositphotos

 

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) je jednou z nejčastějších forem podnikání v ČR, oblíbená pro svou flexibilitu a relativně jednoduchou správu. Tento článek pojednává o jednom z klíčových aspektů provozu s. r. o. – vyplácení zisku, který je značně regulován a zahrnuje několik důležitých kroků a právních požadavků.


 

1. Určení výše zisku

Na konci každého účetního období musí společnost určit svůj celkový zisk (nebo ztrátu). Tento proces zahrnuje následující kroky:
  • Účetní uzávěrka: Společnost vypracuje účetní uzávěrku, která zahrnuje výkaz zisků a ztrát, rozvahu a další finanční výkazy. Tyto dokumenty poskytují přehled o finanční situaci společnosti.
  • Audit: Pokud to vyžaduje zákon (například pro větší společnosti), musí být účetní uzávěrka ověřena nezávislým auditorem.

2. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v kompetenci valné hromady, nejvyššího orgánu společnosti s ručením omezeným:
  • Valná hromada: Společníci se scházejí na valné hromadě, aby projednali výsledky hospodaření a rozhodli o rozdělení zisku.
  • Usnesení: Valná hromada přijme usnesení o rozdělení zisku. Toto usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů společníků, pokud zakladatelské právní jednání nestanoví jinak. Rozdělení zisku může zahrnovat výplatu podílů na zisku (dividend), příděly do rezervních fondů nebo reinvestici zisku do společnosti.

3. Výplata podílů na zisku

Po zdanění následuje samotná výplata podílů na zisku, která zahrnuje tyto kroky:
  • Výše podílů: Výše podílů na zisku, které mají být vyplaceny jednotlivým společníkům, je obvykle určena na základě jejich podílů ve společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Zisk může být vyplacen i nerovnoměrně či rozdílně proti pravidlům společenské smlouvy, pokud se na tomto společníci usnesou.
  • Termíny výplaty: Valná hromada určí termíny výplaty podílů na zisku. Společníci mohou rozhodnout o jednorázové výplatě nebo o rozložení výplaty do několika období.
  • Způsob výplaty: Podíly na zisku mohou být vyplaceny v hotovosti, převodem na bankovní účet nebo jiným způsobem dle dohody společníků.

4. Ochrana věřitelů a zachování kapitálu

České právo stanovuje omezení na výplatu zisku s cílem chránit finanční stabilitu společnosti a práva věřitelů. Společnost nesmí vyplácet zisk, pokud by to vedlo k její insolvenci nebo snížení základního kapitálu pod zákonem stanovenou úroveň.

Závěr

Vyplácení zisku ve společnosti s ručením omezeným zřízené podle českého práva je komplexní proces, který vyžaduje pečlivé plánování a dodržování právních předpisů. Vyplácení zisku vyžaduje zpracování řady dokumentů, které je vhodné nechat vyhotovit odbornými poradci.


Článek byl připravený ve spolupráci s advokátní kanceláří společnosti BDO.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Šleková
24. 7. 2024 2:16:37
Škoda, že jsou v článku uvedena pravidla pro vyplácení zisku pouze v případě více společníků a valné hromady. Na situace, kdy je vlastníkem (i jednatelem) s.r.o. pouze 1 fyzická osoba, což je velmi časté, se bohužel zapomíná.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Důchodová reforma

24. 7. 2024 | MPSV představilo důchodovou reformu zajišťující stabilitu penzijního systému. Reforma zavádí rodinný vyměřovací základ, který oceňuje péči o děti i blízké osoby a postupně nahradí dosavadní výchovné. Rodinný vyměřovací základ zajistí rychlejší růst důchodů, spravedlivější přístup a bude výhodnější než výchovné. Rodinný vyměřovací základ přinese matkám s nižšími příjmy více výhod a zohlední péči o závislé osoby. Tento systém zajistí, že průměrný důchod zůstane nad úrovní 40 % průměrné mzdy. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
KidsParadise.cz
E-shop zaměřený na děti. Hračky, dekorace do pokojů, úložné boxy.
kidsparadise.cz

ROTSCHEIN, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní
www.ucetni-kancelar.eu

Kurzovní lístek

25,44 Kč
0,065 Kč
23,45 Kč
0,087 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme