Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování na účtech 527 a 528 a rozdíly mezi nimi


Bc. Alena Haas Kubátová
20. 5. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od daně z příjmů jsou osvobozena nepeněžní plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb, například příspěvek na dovolenou.

Foto: 123RF

 

V následujícím článku se budeme věnovat nákladovým účtům ze skupiny 52 – Osobní náklady. Konkrétně se zaměříme na účty 527 – Zákonné sociální náklady a 528 – Ostatní sociální náklady. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaká jsou specifika účtování?


 

Osobní náklady

Jak definujeme osobní náklady? Osobní náklady obsahují mzdové náklady zahrnující příjmy společností obchodních korporací ze závislé činnosti, odměny členům orgánů obchodních korporací, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a právě i zákonné a ostatní sociální náklady, a to včetně sociálních nákladů fyzické osoby.

Znamená to tedy, že na příslušných účtech účtové skupiny 52 – Osobní náklady účtujeme o veškerých požitcích zaměstnanců.

Účet 527 – Zákonné sociální náklady

Zaměřme se nejprve na účet 527 – Zákonné sociální náklady. Tento účet je používán těmi účetními jednotkami, které hradí svým zaměstnancům náklady na zlepšení pracovních a sociálních podmínek. Z hlediska daně z příjmů se jedná o daňově uznatelný náklad. A to buď v plné výši, nebo v rámci limitu stanoveného konkrétní účetní jednotkou vnitropodnikovou směrnicí, případně dalšími právními předpisy.

Ve výkazu zisku a ztráty se účet 527 objevuje v části D.2.2. – Ostatní náklady.

Zřejmě nejčastěji se s účtem 527 setkáme při účtování stravenek. Nákup probíhá nejčastěji na fakturu, tzn.:
 • Nákup stravenek:
  • hodnota stravenek 213/321,
  • provize 518, 527/321,
  • DPH k provizi 343/321.
Následně je třeba stravenky „rozdat“ zaměstnancům, což se děje buď prostřednictvím prodeje:
 • Prodej stravenek zaměstnancům:
  • 55 % z ceny stravenek – daňový výdaj 527/213,
  • 45 % z ceny stravenek – nad limit zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) 528/213.
Nebo prostřednictvím srážky z mezd:
 • Úhrada stravenek od zaměstnanců:
  • v hotovosti 211/648 – výnos ve výši 45 % hodnoty stravenek,
  • srážkou ze mzdy 331/648 – výnos ve výši 45 % hodnoty stravenek.
Zde je třeba upozornit na fakt, že částka 55 % z ceny jednoho jídla v průběhu jedné pracovní směny je daňově uznatelná maximálně do výše 70 % stravného.

Od daně z příjmů jsou podle ZDP osvobozena nepeněžní plnění, která poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci či jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, dále ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo na vrub nákladů. V tomto případě ale nejde o náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Těmito náklady se rozumí:
 • pořízení služeb či zboží zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení,
 • pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis,
 • použití vzdělávacích či rekreačních zařízení – při poskytnutí rekreace a zájezdu je od daně osvobozena částka ve výši maximálně 20 000 Kč za zdaňovací období,
 • použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
 • příspěvek na kulturní či sportovní akce,
 • příspěvek na tištěné knihy, a to včetně obrázkových knih pro děti (v takových knihách však nesmí reklama přesahovat 50 % plochy).
Vezmeme-li v potaz výše uvedený souhrn, vyplývá z toho, v jakých dalších případech použijeme účet 527:
 • nákup a předání pracovního oděvu zaměstnanci 527/321, 211,
 • paušální náhrada na udržování pracovního oděvu: 527/211 (používá se rovněž účet 548),
 • poskytnutí zájezdu zaměstnanci do výše 20 000 Kč ročně: 527/211,
 • poskytnutí zájezdu zaměstnanci – nad 20 000 Kč: 528/211.

Účet 528 – Ostatní sociální náklady

I v případě použití účtu 528 se jedná o úhradu nákladů na zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovišti. Rozdílem je, že tyto náklady již nejsou daňově uznatelné z hlediska daně z příjmů. Účtování na účtu 528 – Ostatní sociální náklady se i v tomto případě promítne ve výkazu zisku a ztráty v části D.2.2. – Ostatní náklady.

Často jsou prostřednictvím účtu 528 poskytovány zaměstnancům tzv. motivační příspěvky. Těmi se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi či studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese.

V případě žáka se jedná o částku maximálně 5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy o částku 10 000 Kč měsíčně. Za motivační příspěvek je tedy možné považovat např. stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních souvisejících s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích MHD do místa vzdělávání či pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytnutých žáku či studentovi nad rámec zvláštních právních předpisů.

Účetní operace spojené s účtem 528:
 • stipendium a studijní příspěvek zaměstnanci nad rámec daňově účinných nákladů: 528/333,
 • pořízení výkonů pro zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců nad rámec daňově uznatelných nákladů:
  • formou faktury či za hotové: 528/321, 211,
  • ve vlastní režii: 528/586.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
16. 7. 2019 13:25:33
Připojuji vzkaz autorky: Opravdu jsem dohledala v odborné literatuře (Účetní souvztažnosti v kostce 2018), že poskytnutí zájezdu zaměstnanci nejvýše v hodnotě 20 tis. Kč ročně je účtováno na účtu 527/211,221, přičemž je tam odkaz na zákon o daních z příjmů, konkrétně § 6, odst. 9, písm. d
Teprve příspěvek nad 20 000 Kč by se účtoval na účtu 528.
Hlášení závadného obsahu

Jarmila8
3. 7. 2019 8:05:43
Přidávám se k připomínkám, článek není úplně správně formulovaný - účty 527 a 528, daňová uznatelnost...
Hlášení závadného obsahu

Iva
1. 7. 2019 13:12:00
Možná by stálo za to upravit článek. U účtu 527 je uvedena kategorie nákladů, u kterých je uvedeno: "V tomto případě ale nejde o náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů." Přitom u účtu 528 je uvedeno, že tam jsou nedaňové náklady. Je třeba rozlišovat mezi kategoriemi- plnění osvobozená od daně (myšleno pro příjemce) a daňově uznatelné náklady (pro poskytovatele).
Hlášení závadného obsahu

Zdena
1. 7. 2019 12:48:50
Jak to, že otázku, kterou položila Monika, nepoložil od 20.5.2019 už někdo jiný??????
Hlášení závadného obsahu

Monika
1. 7. 2019 11:30:16
Dobry den,
skutecne lze castku na dovolenou do 20 000 Kc na zamestnance/rok uplatnit na ucet 527, tedy danove uznatelny? Nemelo by to byt 528 nedanovy? Dekuji za potvrzeni spravnosti. Monika
Hlášení závadného obsahu

Monika
1. 7. 2019 11:27:10
Dobry den,
skutecne lze castku na dovolenou do 20 000 Kc na zamestnance/rok uplatnit na ucet 527, tedy danove uznatelny? Nemelo by to byt 528 nedanovy? Dekuji za potvrzeni spravnosti. Monika
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Přehledy za sociální pojištění podejte do konce června

21. 6. 2021 | Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 pro okresní správu sociálního zabezpečení mohou OSVČ letos podat na předepsaném tiskopise v delším termínu, aniž by jim hrozily sankce – nejpozději do 30. 6. 2021. Je však nutné splnit podmínku, že ke stejnému datu OSVČ současně uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020, pokud jim vznikne. Teprve pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu. Jak vyplnit přehled OSVČ za sociální pojištění, se dozvíte v tomto článku.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
účetní společnost
snažící se ušetřit klientům náklady
www.brnovedeniucetnictvi.cz

Best for Kids
Kvalitní sportovní potřeby a hračky pro aktivní rodinu. Let´s play!
www.bestforkids.cz

Daňový kalendář

25. 6. 2021 Přiznání DPH (za květen 2021)
25. 6. 2021 Kontrolní hlášení (za květen 2021)
25. 6. 2021 Souhrnné hlášení (za květen 2021)
1. 7. 2021 Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,57 Kč
0,050 Kč
21,50 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.06.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru