Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování drahých kovů a uměleckých děl


Bc. Alena Haas Kubátová
22. 1. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Umělecká díla ani sbírky se podle § 28 zákona o účetnictví neodepisují.

Foto: 123RF

 

Účtování drahých kovů, kamenů, uměleckých děl a sbírek má určitá specifika, kterými se dnes budeme zabývat. Které účty se pro jejich evidenci používají? A jaká je daňová uznatelnost nákladů vynaložených na jejich pořízení podle zákona o daních z příjmů?


 

Drahé kovy a kameny z pohledu účetnictví

Pokud účetní jednotka nakupuje zlato či jiné drahé kovy a drahé kameny jako investici (v případě investičního zlata jde o slitky a mince), považujeme tuto investici za dlouhodobý finanční majetek, který je v rozvaze vykazován v části B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek.

Patří sem pouze investiční drahé kovy a drahé kameny. Pokud účetní jednotka s těmito komoditami aktivně obchoduje, nejedná se již o dlouhodobý finanční majetek, ale o zásoby. V praxi může dojít též k situaci, kdy drahé kovy a drahé kameny jsou součástí jiného dlouhodobého hmotného majetku. Takovým případem je například vrtná souprava s diamantovou hlavicí. Pak jsou tyto drahé kovy a kameny vykazovány v dlouhodobém hmotném majetku, a to bez ohledu na jejich cenu.

Drahé kovy a drahé kameny vykazujeme v účetnictví v pořizovacích cenách a k rozvahovému dni je nepřeceňujeme na reálnou hodnotu. Pokud však dojde k poklesu hodnoty zlata a dalších drahých kovů pod hodnotu pořizovací ceny, vytváříme v příslušné výši opravnou položku.

Pro účtování používáme účet 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek, kde zachycujeme drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, nejsou-li vykazovány jako zásoby nebo dlouhodobý hmotný majetek, jsou-li součástí jiného majetku.

Umělecká díla a sbírky

Umělecká díla a sbírky patří, co se týče účetního zařazení, do Jiného dlouhodobého hmotného majetku, a to bez ohledu na výši ocenění. Kromě toho sem patří i movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné hmotné movité věci stanovené zvláštním právním předpisem (případně jejich soubory). Je třeba zmínit, že se bavíme o uměleckých dílech, která nejsou součástí stavby.

Umělecká díla ani sbírky se neodepisují, podle ustanovení § 28 zákona o účetnictví. Podle zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) se z odepisování vyloučují umělecká díla, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí stavby či budovy. Dále předměty muzejní a galerijní hodnoty (případně jejich soubory), stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven. Umělecká díla tvořící součást stavby patří do nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Okrajově ještě zmiňme problematiku daňové uznatelnosti (často spíše neuznatelnosti) nákladů spojených s pořizováním, restaurováním či nájmem za umělecká díla. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zf) ZDP za daňově uznatelné náklady považuje například náklady vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckých děl, pouze však do výše příjmu z jejich prodeje.

Za nedaňové náklady se považuje nájemné za umělecká díla. Dále pak náklady za restaurování uměleckých děl, jež nejsou součástí staveb a budov u těch účetních jednotek, jejichž předmětem podnikání není výstavní, muzejní a galerijní činnost s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zf) ZDP.

Používané účty

V případě pořízení uměleckých děl používáme účet 032 – Umělecká díla a sbírky. Zde zachycujeme:
 • umělecká díla, která nejsou součástí stavby,
 • drahé kovy a kameny a předměty z nich vytvořené,
 • movité kulturní památky,
 • předměty kulturní hodnoty a obdobné hmotné movité věci, případně jejich soubory.
Předměty na účtu 032 se neodepisují. Jejich pořizovací cena se tedy stává nákladem až jednorázově v případě jejich prodeje či darování. Pokud umělecké dílo překročí limit 40 000 Kč, vztahuje se na něj ustanovení § 27 písm. d), a půjde o majetek vyloučený z odepisování. To ale neplatí pro umělecká díla, která jsou součástí stavby. Cena takového uměleckého díla je součástí ocenění stavby a v takovém případě je odepisováno dílo společně se stavbou.

Účtování na účtu 032:
 1. Pořízení uměleckého díla 042/321
 2. Zařazení – převod uměleckého díla do majetku 032/042
 3. Pořízení uměleckého díla převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání 032/491
 4. Pořízení uměleckého díla formou nepeněžitého vkladu do obchodní korporace při jejím založení / při zvýšení základního kapitálu 032/353
 5. Účtování nově zjištěného uměleckého díla, v účetnictví dosud nezachyceného 032/413
 6. Vyřazení uměleckého díla z účetní evidence v pořizovací ceně:
  • formou daru 543/032,
  • z důvodu prodeje 541/032,
  • při vzniku manka/škody/krádeže 549/032,
  • formou převodu do osobního užívání individuálního podnikatele 491/032.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
účetnictví Brno
Účetnictví, daně, mzdy, i on-line v dohodnutých termínech
ucetnictvibrno.cz

Účetní kancelář
Účetní kancelář Jana Jarochová
jarochova.webnode.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru