Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetní a daňové odpisy v přiznání k dani z příjmů PO


Ing. Michal Kadlec
15. 7. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňové odpisy nevstupují do výsledku hospodaření uváděném na řádku 10 daňového přiznání.

Foto: 123RF

 

Účetní odpisy zobrazují míru opotřebení majetku, zatímco ty daňové si můžeme uplatnit jako uznatelný náklad. Oba odpisy se od sebe liší – jak tento rozdíl promítneme do daňového přiznání? A jak si s odpisy poradit v programu POHODA?


 

Účetní odpisy

Účetní odpisy zobrazují, jakým způsobem se majetek opotřebovává. Toto postupné opotřebení stanovíme předem na základě odborného odhadu tak, aby odpisy v účetnictví zobrazovaly věrný a poctivý obraz skutečnosti.

Toto opotřebení můžeme stanovit na základě času – např. auto opotřebujeme za deset let, nebo na základě výkonů – stroj opotřebujeme podle množství vyrobených výrobků atd. Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví (dále jen „ZoÚ“).

Příklad 1

Osobní automobil pořízený začátkem ledna 2019 za 500 000 Kč (bez DPH) podle odborného odhadu (např. zkušeností s předchozími vozidly) opotřebujeme za deset let:
 
Rok Účetní odpis v Kč
2019 50 004
2020 50 004
2021 50 004
2022 50 004
2023 50 004
2024 50 004
2025 50 004
2026 50 004
2027 50 004
2028 49 964

Odpisy se účtují měsíčně a zaokrouhlují se na 1 Kč nahoru: 500 000 Kč ÷ 120 měsíců = 4 166,67. Zaokrouhlíme na 1 Kč nahoru, tj. 4 167 Kč a násobíme 12 = 50 004 Kč.

Odpisy účtujeme měsíčně na účty 551/082 (odpis/oprávky) – účet 551 nám pak snižuje výsledek hospodaření vykazovaný na řádku 10 daňového přiznání (výsledek hospodaření).

Nastavení účetních odpisů v programu POHODA

V našem případě vytvoříme nový plán, u kterého vyplníme počet období „10“ s poměrem „10“. U příslušného majetku ho poté musíme vybrat v poli Plán. Do pole Životnost zadáme „10“ let. V záložce Účetní odpisy se nám objeví vypočítané účetní odpisy.

Vypočítané účetní odpisy se zobrazí i na záložce Majetkové operace jako součet mezi hodnotou uvedenou u řádku Rozdíl úč. a daň. odpisů a u řádku Daňový odpis. Tyto obě hodnoty vstoupí i do zaúčtování.

Obr.: Rozdíl účetních a daňových odpisů v programu POHODA

Daňové odpisy

Daňové odpisy představují část pořizovací ceny majetku, kterou si můžeme uplatnit za příslušné období jako uznatelný náklad. Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů (dále „ZDP“).

Majetek zařadíme do jedné z odpisových skupin podle přílohy č. 1 tohoto zákona a odepisujeme příslušný počet let, který je této odpisové skupině přidělen. Navíc si volíme mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy (u nehmotného majetku pak odepisujeme rovnoměrně podle typu tohoto majetku).

Příklad 2

Osobní automobil z předchozího příkladu zařadíme do druhé odpisové skupiny a odepisujeme pět let:
 
Rok Daňový odpis v Kč
2019 55 000 (11,5 % z 500 000)
2020 111 250 (22,25 % z 500 000)
2021 111 250 (22,25 % z 500 000)
2022 111 250 (22,25 % z 500 000)
2023 111 250 (22,25 % z 500 000)

O daňových odpisech v účetnictví vůbec neúčtujeme (ne v programu POHODA, který o daňových odpisech účtuje), nevstupují nám vůbec do výsledku hospodaření uváděném na řádku 10 daňového přiznání (výsledek hospodaření).

Nastavení daňových odpisů v programu POHODA

Tyto odpisy se nám „samy“ vypočítají po zařazení majetku a vyplnění pořizovací ceny, odpisové skupiny a způsobu odpisu (rovnoměrných/zrychlených odpisů). Daňové odpisy pak vidíme v záložce Daňové odpisy.

Pokud máme v programu POHODA rozlišené účetní a daňové odpisy – pak lze jednoduše s daňovými odpisy pracovat (účetní odpisy zůstávají neměnné) – je možné toto daňové odepisování přerušit nebo neuplatnit celý odpis, tak jak to budeme vzhledem k daňové optimalizaci potřebovat.

Pokud je nastaven způsob odpisu (pro daňové odpisy) a plán (pro účetní odpisy), tak program POHODA vždy odpisy počítá samostatně. Pokud chceme, aby se tyto hodnoty rovnaly, musíme si nastavit pro účetní odpisy plán s poměrem tak, aby se rovnal výpočtu daňových odpisů.

Když ale uděláme změnu v daňových odpisech, tak se již nebudou rovnat s účetními odpisy (na záložce Majetkové operace bude vyčíslen řádek s Rozdílem úč. a daň. odpisu).

Příklad – Daňové přiznání

Společnost s. r. o. má ve svém účetnictví na konci roku 2019 tyto zůstatky:
  • 518 – služby (náklad) 145 000 Kč,
  • 551 – odpisy 50 004 Kč (z příkladu výše),
  • 602 – služby (výnos) 200 000 Kč a
  • daňové odpisy činí 55 000 Kč (z příkladu výše).
Daňové přiznání (kromě úvodních informací o daňovém subjektu) začíná řádkem 10 – účetní hospodářský výsledek (v našem případě 4 996 Kč). Údaj na tomto řádku bereme z účetnictví a dále už jej na dalších řádcích upravujeme (ať už směrem nahoru nebo dolu), až se dostaneme z účetního hospodářského výsledku na „daňový“ základ daně.

Vidíme, že účetní odpisy (50 004 Kč) jsou o 4 996 Kč nižší než daňové odpisy (55 000 Kč). Účetní výsledek hospodaření musíme tedy v rámci daňového přiznání upravit tak, abychom základ daně snížili o částku 55 000 Kč (podle ZDP), a ne jen o 50 004 Kč (podle ZoÚ).

Pro zohlednění rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy slouží v daňovém přiznání řádky 50 a 150:
  • řádek 50 – rozdíl, o který účetní odpisy převyšují daňové odpisy – vyplněním tohoto řádku daňový základ zvyšujeme,
  • řádek 150 – rozdíl, o který daňové odpisy převyšují účetní odpisy – vyplněním tohoto řádku daňový základ snižujeme.
V našem případě tedy vyplníme do řádku 150 částku 4 996 Kč. Snížíme tudíž o tuto částku daňový základ, který se nakonec bude rovnat nule (200 000 − 145 000 − 55 000 daňové odpisy).

Daňové odpisy podle jednotlivých odpisových skupin pak ještě vyplníme v příloze č. 1 II. oddílu přiznání.

Zaúčtování odpisů v programu POHODA

Pro zaúčtování odpisů je zvolen postup, který zaručuje, že na syntetickém účtu 551 je zaúčtována jen hodnota účetních odpisů a současně je snadno zjistitelná velikost daňových odpisů.

Rozdíl účetních a daňových odpisů ve výši −4 996 Kč (účetní odpis 50 004 Kč − daňový odpis 55 000 Kč) je zaúčtován na výsledkovém účtu nedaňovém 551002. Daňový odpis ve výši 55 000 Kč je zaúčtován na výsledkovém účtu daňovém 551001, popř. si vytvoříme jiné analytické účty.

Zůstatek syntetického účtu 551 má potom hodnotu účetních odpisů. Tímto zaúčtováním je výsledek hospodaření 50 004 Kč a ten se projeví na řádku 10 v daňovém přiznání (jak je uvedeno v příkladu 1). Jelikož daňové odpisy převyšují účetní odpisy, sníží POHODA daňový základ o 4 996 Kč.


Související články:
Přerušení odepisování – možnost, jak ušetřit na daních
Účetní a daňové odpisy majetku
Odložená daň
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
LeonTax s.r.o.
Registrovaná daňová a účetní kancelář
www.leontax.cz

DH účetnictví
Vedeme účetnictví drobným podnikatelům, středním firmám a spolkům.
www.dhucetnictvi.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru