Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sestavení výroční zprávy


Ing. Michaela Martínková
8. 8. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Uživatelé by měli být schopni z účetní závěrky a výroční zprávy posoudit, jak je daná společnost finančně zdravá a jak si vede na trhu.

Foto: Fotolia

 

Výroční zpráva je povinně zveřejňovaným dokumentem u společností, kterým její vyhotovení ukládá zákon o účetnictví. Jaké jsou náležitosti výroční zprávy a kdo má povinnost ji vyhotovit, si nastíníme v dnešním článku.


 
Výroční zpráva je povinně zveřejňovaným dokumentem u společností, kterým její vyhotovení ukládá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně § 21.

Výroční zprávu vyhotovují povinně společnosti, jejichž účetní závěrka má být přezkoumána auditorem. A auditor také zkoumá soulad výroční zprávy s účetní závěrkou – výroční zpráva sama o sobě také podléhá auditu. Tématem, kdo je povinen svou účetní závěrku ověřit auditorem, jsme se zabývali již dříve v článku Kritéria pro povinný audit účetní závěrky.
 
Účelem výroční zprávy, jak jej popisuje zákon, je ucelená, vyvážená a komplexní informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení společnosti. Tato obecně pojatá věta vnáší do sestavení výroční zprávy poměrně širokou možnost, jak tuto zprávu sestavit. Neexistuje tedy žádný doporučený vzor, co vše se má ve výroční zprávě objevit.
 
Ale je jasné, že to mají být údaje, které nelze vyčíst z účetní závěrky, která se spíše váže do minulosti. Výroční zpráva má být dokumentem popisujícím aktuální nebo budoucí stav, přičemž účetní závěrka může být přímo součástí výroční zprávy.
 
Vedle obecného popisu, co má výroční zpráva popsat, udává zákon o účetnictví ještě další konkrétní oblasti, které má výroční zpráva uvádět ve finančním i nefinančním vyjádření.
 
Jedná se o:
  • skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy (tedy mají vliv na výkonnost, činnost a stávající hospodářské postavení),
  • předpokládaný vývoj účetní jednotky,
  • aktivity v oblasti výzkumu a vývoje,
  • informaci o organizační složce podniku v zahraničí, pokud je zřízena.
 
Výroční zpráva musí také obsahovat údaje, které požadují zvláštní právní předpisy, kterými se daná účetní jednotka řídí. Pokud společnost používá investiční instrumenty (investiční cenné papíry, podílové listy, finanční termínové smlouvy, swapy, opce), a je-li to významné pro celkové posouzení účetní závěrky, uvádí se ve výroční zprávě i cíle a metody řízení rizik, politika užívání zajišťovacích derivátů a informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích.

Finanční zdraví společnosti

Všechny zde popsané body, které musí výroční zpráva obsahovat, mají vést k tomu, aby měli uživatelé účetní závěrky a výroční zprávy dostatečné informace a mohli sami posoudit, jak je daná společnost finančně zdravá a jak si vede na trhu.
 
Důležitá je zmínka, že má obsahovat také údaje v nefinančním vyjádření – tedy popsat daný stav, který je ve výkazech účetní závěrky vyjádřen pouze finančně a příloha k účetní závěrce má za úkol rozvést tyto údaje do podrobnějšího finančního členění.
 
Výroční zprávy asi nejčastěji studují investoři stávající i potenciální, ale mohou být cenným zdrojem informací i pro konkurenční firmu v oboru. Nezapomínejme na to, že výroční zpráva se povinně zveřejňuje, takže nahlédnutím do sbírky listin lze snadno získat poměrně obsáhlé informace, které by se v pouhé účetní závěrce těžko našly.

Konsolidovaná účetní závěrka

Výroční zpráva se vyhotovuje i za konsolidační celek, pokud je povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Tato konsolidovaná výroční zpráva tedy obsahuje informace o konsolidačním celku, účetních jednotkách pod společným vlivem a účetních jednotkách přidružených.
 
Může být sestavena tak, že přímo tato konsolidovaná výroční zpráva obsahuje veškeré informace povinně zahrnované do výroční zprávy konsolidující účetní jednotky – pak již není povinnost vyhotovit samostatnou výroční zprávu pro tuto konsolidující společnost, protože by docházelo zbytečně k duplicitě údajů.

Zveřejnění a archivace výroční zprávy

Vedle přílohy k účetní závěrce, která má doplňující a informační úlohu k sestavovaným výkazům rozvahy a výkazu zisku a ztráty, existuje další dokument, kterým účetní jednotka popisuje svou situaci ekonomickou a tržní a dává nahlédnout uživatelům účetní závěrky nejen do minulosti, ale i do výhledu své budoucnosti.
 
Právě o tom by měla výroční zpráva pojednávat, ale je na každé účetní jednotce, jakou zvolí formu popisu, jaká bude její délka a kam až nechá své investory, dozory či konkurenci nahlédnout.
 
S výroční zprávou se musí tedy nakládat jako s jakýmkoli jiným externím dokumentem, který má být zveřejněn komukoli, kdo o něj projeví zájem.

Výroční zpráva se zveřejňuje stejně jako účetní závěrka, tedy ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu. Lhůta činí 30 dnů poté, co byla výroční zpráva ověřena auditorem a schválena valnou hromadou společnosti. Pokud není splněna jedna z těchto podmínek, přesto je povinnost zveřejnit výroční zprávu do konce bezprostředně následujícího účetního období (a to s informací o tom, že nedošlo ke schválení či ověření závěrky).
 
Další podobnost s účetní závěrkou je v době archivace. Zákon o účetnictví stanoví, že se výroční zpráva uschovává po dobu 10 let od konce účetního období, kterého se týká. To znamená, že by v archivu společnosti měly letos být výroční zprávy ještě za rok 2004 a novější.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související články:
Povinný audit účetní závěrky
Kritéria pro povinný audit účetní závěrky
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Inkoust-toner.cz
Inkousty, tonery, plnící sady, náplně do tiskáren...
www.inkoust-toner.cz

BEST SYSTEM s.r.o.
IT firma zajišťující komplexní správu firemních sítí a serverů.
www.bestsystem.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru